[Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
png.latex
$x^4-5x^3+7x^2-6
\\=(x^4-3x^3+3x^2)-(2x^3-6x^2+6x)-(2x^2-6x+6)
\\=x^2(x^2-3x+3)-2x(x^2-3x+3)-2(x^3-3x+3)
\\=(x^2-3x+3)(x^2-2x-2)$
 
  • Like
Reactions: Aya shameimaru

lynguyenck

Học sinh
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
11
2
21
19
Nghệ An
mn nguoi giúp vs ak
1) -a-b+2(a+b)
2) x^2+y-3x-3y
3) 2ax^2-5by-5a^2y+bx
 
Last edited:

Linh6969

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng bảy 2017
63
29
11
19
Thanh Hóa
a(b^2-c^2)-b(a^2-c^2)+c(a^2-b^2).
(x+y+z)^5-x^5-y^5-z^5
a(b^2+c^2)+b(c^2+a+2)+c(a^2+b^2)+2abc
abc-(ab+bc+ac)+(a+b+c)-1
 

anh quynh

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
52
4
26
19
Hà Nội
Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các biểu thức sau:

a) A = 4x^2 + 4x + 11

b) B= 4x - x^2 - 3

c) C = x - x^2

d) D = x^2 - 20x + 75
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các biểu thức sau:

a) A = 4x^2 + 4x + 11

b) B= 4x - x^2 - 3

c) C = x - x^2

d) D = x^2 - 20x + 75
$a) A=4x^2+4x+11=(4x^2+4x+1)+10=(2x+1)^2+10\geq 10$
Dấu '=' xảy ra khi $x=\dfrac{-1}2$
$b) B=4x-x^2-3=1-(x^2-4x+4)=1-(x-2)^2\leq 1$
Dấu '=' xảy ra khi $x=2$
$c) C=x-x^2=\dfrac14-(x^2-x+\dfrac14)=\dfrac14-(x-\dfrac12)^2\leq \dfrac14$
Dấu '=' xảy ra khi $x=\dfrac12$
$d) D=x^2-20x+75=(x^2-20x+100)-25=(x-10)^2-25\geq -25$
Dấu '=' xảy ra khi $x=10$
 

Vương Quân

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng bảy 2019
1
0
1
16
Quảng Ngãi
Trường THCS Trương Quang Trọng
Phân tích thành nhân tử
5x^4+24x3-15x2-118x+24
Please giúp mik vs
 
Top Bottom