[Toán 8] Phân tích đa thức thành nhân tử

H

huuthuyenrop2

13. $x^2 – 5x – 14= x^2-7x+2x-14=x(x-7)+2(x-7)=(x-7)(x+2)$
35. $x^2 – 10x + 16 = x^2-2x-8x+16= x(x-2)-8(x-2)=(x-2)(x-8)$
14. $4x^2 – 3x – 1= 4x^2-4x+x-1 = 4x(x-1)+x-1=(x-1)(4x+1)$
 
H

huuthuyenrop2

37. $5x^2 + 8x – 13= 5x^2+13x-5x-13= 5x(x-1)+13(x-1)=(x-1)(5x+13)$
16. $2x^2 – 7x + 3= 2x^2-x-6x+3 = x(2x-1)-3(2x-1)=(2x-1)(x-3)$
38. $x^2 + 19x + 60= x^2+15x+4x+60= x(x+15)+4(x+15)=(x+15)(x+4)$
 
C

chonhoi110

Bài 5:
1) $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3=3(b-a)(c-a)(c-b)$
3) $x(y^2 – z^2) + y(z^2 – x^2) + z(x^2 – y^2)=(y-x)(z-x)(z-y)$
Bài 6:
2) $ab(a – b) + bc(b – c) + ca(c – a)=(a-b)(c-a)(c-b)$
3) $a(b^2 – c^2) – b(a^2 – c^2) + c(a^2 – b^2)=(b-a)(c-a)(c-b)$
9) $a^3(b – c) + b^3(c – a) + c^3(a – b)=(a-b)(c-a)(c-b)(c+b+a)$
.........................
Dạng đối xứng vòng quanh, dạng này thì quen thuộc quá rùi ha, thường thì tách hạng tử ở giữa 1 cách hợp lí là ra!
 
V

vipboycodon

bài 2:
44) $x^3+4x^2-31x-70$
= $x^3+2x^2+4x+2x^2-35x-70$
= $x^2(x+2)+2x(x+2)-35(x+2)$
= $(x+2)(x^2+2x-35)$
= $(x+2)(x^2-5x+7x-35)$
= $(x+2)[x(x-5)+7(x-5)]$
= $(x+2)(x-5)(x+7)$
 
C

cobebichbu

13) $x^{10} + x^5 + 1=(x^2+x+1)(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1)$
................................

bạn xem lại câu 13 xem có bị sai chỗ nào không giúp mình nhé ;) cái chỗ -x^4 ấy bạn :D
 
C

cobebichbu

Bài 3:
1) $x^4 + x^2 + 1=(x^4-x)+(x^2+x+1)$
$=x(x^3-1)+(x^2+x+1)=x(x-1)(x^2+x+1)+(x^2+x+1)$
$=(x^2-x+1)(x^2+x+1)$
Dạng này bạn chỉ cần tách sao cho có nhân tử $(x^2+x+1)$ là được
Tương tự :
10) $x^7 + x2 + 1=(x^2+x+1)(x^5-x^4+x^2-x+1)$
11) $x^8 + x + 1=(x^2+x+1)(x^6-x^5+x^3-x^2+1)$
12) $x^8 + x^7 + 1=(x^2+x+1)(x^6-x^4+x^3-x+1)$
13) $x^{10} + x^5 + 1=(x^2+x+1)(x^8-x^7+x^5-x^4+x^3-x+1)$
..................................

bạn ơi xem lại giúp mình cái phần tô đỏ bạn nhé ;) mình thử phân tích dựa theo kết quả của bạn, mà mình bị mắc chỗ ấy :( nếu có thể bạn vui lòng giải chi tiết câu 13 ra giúp mình được chứ? :D
 
D

deadguy

Bài 5 :
9. $x^3+9x^2+26x+24$
= $x^3+2x^2+12x+24+7x^2+14x$
= $x^2(x+2)+12(x+2)+7x(x+2)$
= $(x+2)(x^2+7x+12)$
= $(x+2)(x+3)(x+4)$
 

Aya shameimaru

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
201
154
179
Địa ngục đẫm máu
mina giúp mik với
png.latex
 
Top Bottom