Toán 8 [Toán 8] Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

anh quynh

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
52
4
26
20
Hà Nội
Chứng minh rằng:
(n^2 - 1) chia hết cho 8 với n là số tự nhiên lẻ bất kỳ
 

Trinh Bùi

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tám 2017
13
2
21
Bình Phước
Xin giúp đỡ:
Viết đa thức sau dưới dạng tích của các đa thức bậc nhất hoặc bậc 2 vô nghiệm trong R:
[Tex]x^{8}+1[/tex]
 

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
Chứng minh rằng:
(n^2 - 1) chia hết cho 8 với n là số tự nhiên lẻ bất kỳ
Xét n chẵn, ta có [tex]n^{2}[/tex] -1 là số lẻ --> Không chia hết cho 8 với mọi n chẵn.
Xét n lẻ, ta có n có thể đc viết dưới dạng, n=2k - 1 (k thuộc N)
Các số chia hết cho 8 có dạng 8k',
Xét 2 đồ thị y =[tex](2x+1)^{2}[/tex] và y = 8x, xét hoành độ giao điểm [tex](2x+1)^{2}[/tex]= 8x ta được phương trình vô nghiệm, từ đó suy ra không tìm được k để [tex]n^{2}[/tex] + 1 chia hết cho 8.
=> ĐPCM
 
  • Like
Reactions: anh quynh

anh quynh

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
52
4
26
20
Hà Nội
phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ:
a) (x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5
(x^2+2x)^2-2x^2-4x-3
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ:
a) (x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5
(x^2+2x)^2-2x^2-4x-3
a) $(x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5(1)$
Đặt $x^2+3x-1=y$
$\Rightarrow (1)=(y+2)(y-2)-5
\\=y^2-4-5
\\=y^2-9
\\=(y-3)(y+3)
\\=(x^2+3x-1-3)(x^2+3x-1+3)
\\=(x^2-x+4x-4)(x^2+x+2x+2)
\\=[x(x-1)+4(x-1)][x(x+1)+2(x+1)]
\\=(x-1)(x+4)(x+1)(x+2)$
b) $(x^2+2x)^2-2x^2-4x-3=(x^2+2x)^2-2(x^2+2x)-3(2)$
Đặt $x^2+2x=y$
$\Rightarrow (2)=y^2-2y-3
\\=y^2-3y+y-3
\\=y(y-3)+(y-3)
\\=(y-3)(y+1)
\\=(x^2+2x-3)(x^2+2x+1)
\\=(x^2-x+3x-3)(x+1)^2
\\=[x(x-1)+3(x-1)](x+1)^2
\\=(x-1)(x+3)(x+1)^2$
 

anh quynh

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
52
4
26
20
Hà Nội
phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt biến phụ
x (x+1)(x+2)(x+3)-24
 

Toshiro Kiyoshi

Banned
Banned
18 Tháng chín 2017
64
125
31
18
Hưng Yên
x^3 - 5x^2 + 6 . phân tích đa thức thành nhân tử
gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex
 

Thái Vĩnh Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tám 2017
592
263
134
19
Phú Yên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Giúp giải bài với! [tex]x^{4}+x^{3}+x^{2}+1[/tex]
Đề là [tex]x^{5}+x^{3}+x^{2}+1[/tex] đúng không?
Ta có [tex]x^{5}+x^{3}+x^{2}+1[/tex]=[tex](x^{5}+x^{2})+(x^{3}+1)[/tex]
=[tex]x^{2}(x^{3}+1)+(x^{3}+1)[/tex]
=[tex]\left ( x^{2}+1 \right )(x^{3}+1)[/tex]
=[tex](x+1)(x^{2}+1)(x^{2}-x+1)[/tex]
 

vdyh

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng tám 2018
2
0
1
24
TP Hồ Chí Minh
Trần Đại Nghĩa
(6x + 5)2 (3x + 2)(x +1) - 6 = ?
 

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
Bài 1:
gif.latex

=(a.x+b.y-a.y-b.x).(a.x+b.y+a.y+b.x)=(a(x+y)-b(y+x))
Bài 2:
gif.latex

Bài 3:
gif.latex

Bài 4:
gif.latex
[/QUOTE]
 
  • Like
Reactions: Đỗ Anh Thái

Thái Vĩnh Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tám 2017
592
263
134
19
Phú Yên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
Bài 1:
gif.latex

=(a.x+b.y-a.y-b.x).(a.x+b.y+a.y+b.x)=(a(x+y)-b(y+x))
Bài 2:
gif.latex

Bài 3:
gif.latex

Bài 4:
gif.latex
[/QUOTE]
1)
gif.latex
[tex]=(ax+by-ay-bx)(ax+by+ay+bx)[/tex]
[tex]=\left [ a(x-y) -b(x-y)\right ]\left [ a(x+y)+b(x+y) \right ][/tex]
[tex]=(x-y)(a-b)(x+y)(a+b)[/tex]
2)
gif.latex
[tex]=(a^{2}+b^{2}+2ab-1)(a^{2}+b^{2}-2ab-9)[/tex]
[tex]=\left [ (a-b)^{2}-9 \right ]\left [ (a+b)^{2} -1\right ][/tex]
=[tex](a-b-3)(a-b+3)(a+b+1)(a+b-1)[/tex]
3)
gif.latex
[tex]=x^{2}-4x+3x-12[/tex]
[tex]=x(x-4)+3(x-4)[/tex]
[tex](x-4)(x+3)[/tex]
4)Đặt [tex]x^{2}+3x+1=a[/tex]
Ta có a(a+1)-6=[tex]a^{2}+a-6[/tex]
[tex]=a^{2}+3a-2a-6[/tex]
[tex]=a(a+3)-2(a+3)[/tex]
[tex]=(a+3)(a-2)[/tex]
Suy ra
gif.latex
=[tex] (x^{2}+3x+4)(x^{2}+3x-1)[/tex]
=[tex](x+1)(x+3)(x^{2}+3x-1)[/tex]
 
Top Bottom