Trinh Bùi
Lượt Thích
2

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Bài viết Giới thiệu

  • Đồng nhất thức làm thì vẫn làm đc nhưng đến giờ vẫn k hiểu why chỉ chọn cặp số nguyên mà k phải là Q hoặc R, nếu k chọn là số Z có đc k?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom