[Toán 12] Chuyên đề: Nguyên hàm tích phân

H

hoanghondo94

[TEX]J=\int_0^{\frac{\pi}{2}} ln(sinx)dx[/TEX]

Mấy bài này khó thật., cao thủ mới nghĩ ra mấy cái đề này...............:confused::confused::confused:

[TEX]I=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}ln(sinx)dx\overset{t=\frac{\pi }{2}-x}=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}ln(cosx)dx \Rightarrow 2I=I+I=(\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsin2xdx-\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}ln2dx)[/TEX]

Ta chứng minh [TEX]\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsin2xdx=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsinxdx[/TEX]

Thật vậy: [TEX]\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsin2xdx\overset{t=2x}=\frac{1}{2}.\int_{0}^{\pi}lnsinxdx[/TEX]
[TEX]\int_{0}^{\pi }lnsinxdx=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsinxdx+\int_{\frac{\pi }{2}}^{\pi}lnsinxdx[/TEX]

[TEX]\int_{\frac{\pi }{2}}^{\pi}lnsinxdx\overset{u=\pi -x}=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsinxdx=I[/TEX]

Suy ra [TEX]\int_{0}^{\pi }lnsinxdx=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}lnsinxdx+\int_{\frac{\pi }{2}}^{\pi}lnsinxdx=I+I=2I[/TEX]
Do đó ta có: [TEX]2I=\frac{1}{2}.2I-\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}ln2dx \Rightarrow I=\frac{-\pi ln2}{2}[/TEX]


[TEX]I=\int \frac{x.e^{arctanx}dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}[/TEX]

[TEX]I=\int \frac{x.e^{arctanx}dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \overset{t=arctanx}=\int \frac{tant.e^t}{(1+tan^2t)^{\frac{3}{2}}}(tan^2t+1)dt[/TEX]

[TEX]=\int \frac{tant.e^t}{\sqrt{1+tan^2t}}dt[/TEX]

[TEX]=\int sinte^tdt=\int sintd(e^t)[/TEX]

[TEX]=sint.e^t-\int cost.e^tdt=sint.e^t-\int costd(e^t)=sint.e^t-cost.e^t-\int sint.e^tdt[/TEX]

[TEX]\Rightarrow I=\frac{1}{2}(sint-cost)e^t[/TEX]

P/S:mad:vivietnam - Cậu ơi....Bài nào khó post vào đây nhé cho dễ theo dõi , chỗ này là chỗ chú ý cơ mà:D
 
Last edited by a moderator:
V

vivietnam

[TEX]I=\int_{-1}^1 |x|.(1+arctanx)^3dx[/TEX]

[TEX]J=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{cosx(cosx-sinx)dx}{1+|sin2x|}[/TEX]
 
B

bkavpro.hieu

anh chị pro làm liền hộ em bài. mai e kiểm tra: tích phân 0 -> pi/2 của (5cosx-4sinx):(sinx+cosx)^7 và tích phân 0-> pi/6 của (3Sin^2(x)-sinxcosx):(sinx-2cosx) nhanh giúp em với
 
B

bkavpro.hieu

anh chị pro làm liền hộ em bài. mai e kiểm tra: tích phân 0 -> pi/2 của (5cosx-4sinx)/(sinx+cosx)^7 và tích phân 0-> pi/6 của (3Sin^2(x)-sinxcosx)/(sinx-2cosx) nhanh giúp em với
 
R

rubitaku12

Giúp mình với
[TEX]\int\sqrt[4]{7x-2}dx[/TEX]

[TEX]\int\frac{dx}{\sqrt{4-6x-3x^2}}[/TEX]

[TEX]\int\limits_{1-\sqrt{3}}^{1-\sqrt{2}}\frac{xdx}{(x-1)^2\sqrt{3+2x-x^2}}[/TEX]

[TEX]\int x^3sin^3(\frac{x}{2})[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
T

tinhdau114

Giúp mình với
[TEX]\int\sqrt[4]{7x-2}dx[/TEX]

[TEX]\int\frac{dx}{\sqrt{4-6x-3x^2}}[/TEX]

[TEX]\int\limits_{1-\sqrt{3}}^{1-\sqrt{2}}\frac{xdx}{(x-1)^2\sqrt{3+2x-x^2}}[/TEX]

[TEX]\int x^3sin^3(\frac{x}{2})[/TEX]
bài 1:

[TEX] I_1 = \int\sqrt[4]{7x-2}dx[/TEX]

Đặt [tex] 7x - 2 = t^4 => dx = \frac{4}{7} t^3 dt [/tex]

[tex] I_1 = \int \frac{4}{7} t^4 dt = \frac{4}{35} t^5 + C = \frac{4}{35} (7x - 2)\sqrt[4]{7x-2} + C [/tex]
bài 2:

[TEX] I_2 = \int\frac{dx}{sqrt{4-6x-3x^2}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{dx}{sqrt{\frac{4}{3}-2x-x^2}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{dx}{sqrt{\frac{7}{3}-x^2 -2x -1}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{dx}{sqrt{\frac{7}{3} -x^2 -2x -1}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{dx}{sqrt{(\sqrt{\frac{7}{3}})^2-(x + 1)^2}} [/TEX]

Đặt [TEX] x + 1 = \sqrt{\frac{7}{3}}sint (t \in (\frac{-\Pi}{2};\frac{\Pi}{2}) => dx = \sqrt{\frac{7}{3}}cost dt [/TEX]

[TEX] I_2 = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{\sqrt{\frac{7}{3}}cost dt}{sqrt{(\sqrt{\frac{7}{3}})^2-(\sqrt{\frac{7}{3}}sint)^2}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int\frac{\sqrt{\frac{7}{3}}cost dt}{sqrt{(\sqrt{\frac{7}{3}}cost)^2}} = \frac{1}{sqrt{3}} \int dt = \frac{1}{sqrt{3}}t + C = \frac{1}{sqrt{3}} arcsin{\sqrt{\frac{3}{7}}(x+1)} + C [/TEX]
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

giúp mình bài này nha

[tex]{\color{Blue} I = \int\frac{dx}{(x^2 + x - 12)^2} [/tex][tex] {\color{Blue} I = \int\frac{dx}{(x^2 + x - 12)^2}=\int\frac{dx}{(x-3)^2.(x+4)^2}[/tex]

Bạn Biến đổi nó để có dạng :

[TEX]{\color{Blue} \frac{1}{(x-3)^2.(x+4)^2}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{(x-3)^2}+\frac{C}{x+4}+\frac{D}{(x+4)^2}[/TEX]

Tiếp theo sử dụng đồng nhất thức tìm được A,B,C,D rồi tính 4 cái tích phân .ok:D
 
N

nguyentuvn1994

giúp mình cái nguyên hàm này

[TEX]\int_{}^{}tan x.tan(x+\frac{\pi}{3}).tan(x-\frac{\pi}{3})[/TEX]
 
T

tinhdau114

[tex] {\color{Blue} I = \int\frac{dx}{(x^2 + x - 12)^2}=\int\frac{dx}{(x-3)^2.(x+4)^2}[/tex]

Bạn Biến đổi nó để có dạng :

[TEX]{\color{Blue} \frac{1}{(x-3)^2.(x+4)^2}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{(x-3)^2}+\frac{C}{x+4}+\frac{D}{(x+4)^2}[/TEX]

Tiếp theo sử dụng đồng nhất thức tìm được A,B,C,D rồi tính 4 cái tích phân .ok:D[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

làm cách này quằn quại lắm a @-)

giúp mình bài này nha

[tex] I = \int\frac{dx}{(x^2 + x - 12)^2} [/tex]

có ai biết cách giải nào tốt hơn k giúp mình với
 
1

1281994

giúp mình cái nguyên hàm này

[TEX]\int_{}^{}tan x.tan(x+\frac{\pi}{3}).tan(x-\frac{\pi}{3})[/TEX]

Mình làm thử, bạn kiểm tra đúng không nha!

[TEX]tan( x+ \frac{\pi}{3})=\frac{tanx+\sqrt{3}}{1- tanx.\sqrt{3} [/TEX]
Tương tự với [TEX]tan( x+ \frac{\pi}{3})[/TEX]
Nhân 2 cái này với nhau, đặt [TEX]tan(x)^2[/TEX] = t
-> ......=dt -> tanxdx = [TEX]\frac{dt}{t+1}[/TEX]
-> I = .....
Đoạn sau về tích phân hàm phân thức.( mình ngại đánh)
Mà mình làm chẳng biết đúng không nữa, bạn thử lại xem nha!
 
Last edited by a moderator:
1

1281994

giúp mình bài này nha

I = \int\frac{dx}{(x^2 + x - 12)^2}

Bạn có thể tách bên trong thành [TEX]((x+0.5)^2 - \frac{49}{4})^2 [/TEX]
Rồi đặt (x+0,5) = sint
 
H

hoanghondo94

giúp mình bài này nữa
[tex]I=\int\frac{x^4 + 1}{x^6 - 1}[/tex]


[TEX]I=\int\frac{1 }{x^6 - 1}dx+\int\frac{x^4}{x^6 - 1}dx=I_1+I_2[/TEX]

Tính [TEX]I_1=\int\frac{1 }{x^6 - 1}dx=\int \frac{dx}{(x^3-1)(x^3+1)}=\frac{1}{2}\left [ \int \frac{dx}{x^3-1}-\int \frac{dx}{x^3+1} \right ]=\frac{1}{2}\left ( I_1'+I_1'' \right )[/TEX]

Tính
[TEX]I_1' =\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+x+1)}=\int \frac{d(x-1)}{(x-1)[(x-1)^2+3(x-1)+3]} \\\\=^{(x-1)=t} \int \frac{dt}{t(t^2+3t+3)}=\frac{1}{3}\left ( \int \frac{dt}{t}-\int \frac{(t+3)dt}{t^2+3t+3} \right )=\frac{1}{3}\left ( \int \frac{dt}{t} -\frac{1}{2}\ln\left | \frac{t^2}{t^3+3t+4} \right |-\sqrt{3}arctan\frac{2t+3}{\sqrt{3}}\right )+C[/TEX]


Tính [TEX]I_1''=\int \frac{dx}{(x-1)(x^2-x+1)}[/TEX]

Phân tích tương tự [TEX]I_1'[/TEX] ta được: [TEX]I_1''=\frac{1}{6}\ln\left | \frac{x^2+2x+1}{x^2-x+1} \right |+\frac{1}{2\sqrt{3}}arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C[/TEX]

Tính [TEX]I_2=\int \frac{dx}{x^2-1}-\int \frac{dx}{x^4+x^2+1}-2\int \frac{dx}{x^6-1}\\\\=\frac{1}{2}\ln\left | \frac{x-1}{x+1} \right |-I_2'-2I_1[/TEX]

 
Last edited by a moderator:
N

nguyentuvn1994

Mình làm thử, bạn kiểm tra đúng không nha!

[TEX]tan( x+ \frac{\pi}{3})=\frac{tanx+\sqrt{3}}{1- tanx.\sqrt{3} [/TEX]
Tương tự với [TEX]tan( x+ \frac{\pi}{3})[/TEX]
Nhân 2 cái này với nhau, đặt [TEX]tan(x)^2[/TEX] = t
-> ......=dt -> tanxdx = [TEX]\frac{dt}{t+1}[/TEX]
-> I = .....
Đoạn sau về tích phân hàm phân thức.( mình ngại đánh)
Mà mình làm chẳng biết đúng không nữa, bạn thử lại xem nha!

Cảm ơn bạn nhưn mình làm theo cách bạn nó ra thế này
[TEX]-2ln |tan^2 x - 1/3| + 3 ln |tan^2 x +1|[/TEX]
nhưng đáp án là thế này
[TEX]\frac{1}{3}\int_{}^{}\frac{d(cos 3x)}{cos 3x}[/TEX]
Mình ko thạo biến đổi lượng giác lắm, ko biết từ kết quả của mình có biến đổi ra đc kết quả đúng ko nhỉ?/:)
 
Last edited by a moderator:
D

duynhan1

giúp mình bài này nữa
[tex]I = \int\frac{x^4 + 1}{x^6 - 1}[/tex]
Tớ nghĩ làm thế này gọn hơn nè :p
[TEX]I = \int \frac{x^4+x^2+1 -x^2}{(x^2-1)(x^4+x^2+1)} dx = \int \frac{dx}{x^2 -1 } + \int \frac{x^2}{x^6-1} dx =\frac12 \int ( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} ) dx + \frac16 (\int \frac{1}{x^3-1} - \frac{1}{x^3+1} d(x^3)) = \frac12 \ln | \frac{x-1}{x+1}| + \frac16 \ln | \frac{x^3-1}{x^3+1} | + C [/TEX]
 
P

pe_kho_12412

một câu trong đề thi thử :

[TEX]\int_{0}^{1}(\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} -2x ln(1+x))dx[/TEX]
 
H

hoanghondo94

[TEX]\int_{0}^{1}(\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} -2x ln(1+x))dx[/TEX]

[TEX]{\color{Blue} I=\int(\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} -2x ln(1+x))dx=\int \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}}dx-2\int x ln(1+x))dx[/TEX]

Tính [TEX]{\color{Blue} I_1\int \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}}dx[/TEX] , Đặt [TEX]{\color{Blue} t=\sqrt{x}\Rightarrow x=t^2 \Rightarrow dx=2tdt [/TEX]

[TEX]{\color{Blue} I_1=\int \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}2tdt ; \ dat t=cosu \Rightarrow dt=-sinudu \\\\ I_1=\int \sqrt{\frac{1-cosu}{1+cosu}}2cosu(-sinu)du=-2\frac{1-cosu}{\sqrt{1-cos^2u}}sinucosudu =2\int cosudu-\int (1+cos2u)du \\\\ = 2sinu-u-\frac{1}{2} sin2u[/TEX]:D

[TEX]{\color{Blue} I_2[/TEX] thì quen thuộc rồi , dùng tích phân từng phần .:D
 
Top Bottom