Toán 10 [Toán 10] Vecto - Tích vô hướng của hai vecto

Thảo luận trong 'Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng' bắt đầu bởi nhtu1997, 25 Tháng tám 2012.

Lượt xem: 32,734

 1. Gợi ý , bạn làm như sau

  $\vec{AC}.\vec{BD}=(\vec{AB}+\vec{BC})(\vec{BA}+ \vec{AD})$

  bạn nhân ra tính từng cặp một , đơn giản ý mà vì toàn là hệ véc tơ cơ sở rồi

  $\vec{AI}.\vec{BD}$

  Gọi M là trung điểm AB.

  $\vec{AI}=\vec{AM}+\vec{MI}=\vec{AM}+\dfrac{\vec{AD}+\vec{BC}}{2}$


  Vậy xong thay vào tính .

  Cách chung cho mọi bài kiểu này là cứ đưa cái cần tính về cái đã biết thôi
   
 2. chubetihon97

  chubetihon97 Guest

  Thế bạn ơi, suy ra góc giữa 2 vecto kiểu j. Chỉ cho mình với. Mình đang gặp mấy cái kiểu này mà khó quá
   
 3. hailixiro142

  hailixiro142 Guest

  [Hình học 10] Chứng minh

  1. Cho tam giác ABC. Chứng minh các khẳng định sau:
  a) Góc A nhọn khi và chỉ khi a^2 < b^2 + c^2
  b) Góc A tù khi và chỉ khi a^2 > b^2 + c^2
  2. Chứng minh rằng nếu ba góc của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức sinA = 2sinB.cosC thì ABC là tam giác cân.
  3. Gọi H là trực tâm của tam giác không vuông ABC. Chứng minh rằng bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, HBC, HCA, HAB bằng nhau.

  Câu 1, 2 thì gợi ý cách giải, câu 3 giải ra luôn nhá. tks nhiều !!! :)
   
 4. Bài 1.

  Mình xét trực tiếp vào tam giác ABC .

  Ta có $BC^2 = (\vec{BA}+\vec{AC})^2=AB^2+AC^2-2\vec{AB}.\vec{AC}$

  $=AB^2+AC^2-2AB.AC.cos(\vec{AB};\vec{AC})$

  +$BC^2 < AB^2+AC^2 \Leftrightarrow (\vec{AB};\vec{AC}) > 0 \Leftrightarrow \widehat{A} < 90^o$

  +$BC^2 > AB^2+AC^2 \Leftrightarrow (\vec{AB};\vec{AC}) < 0 \Leftrightarrow \widehat{A} > 90^o$
   
 5. sofia1997

  sofia1997 Guest

  Bài 2
  [TEX]sin A=2sin B.cos C \Leftrightarrow \frac{a}{2R}=2.\frac{b}{2R}.\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow 2a^2=2(a^2+b^2-c^2) \Leftrightarrow b^2=c^2 \Leftrightarrow b=c \Leftrightarrow [/TEX]tam giác ABC cân tại A
   
 6. trung70811av

  trung70811av Guest

  tích vô hướng

  bài 1 : cho [TEX]\triangle[/TEX]ABC có AB=8 , AC=3 , \hat{A}=60^o
  E , F thoả mãn : [TEX]\vec{BE}= \frac{\vec{BC}}{3}[/TEX]
  [TEX]\vec{CF}= \frac{\vec{CA}}{3}[/TEX]
  a, tính BC , EF
  b, I [TEX]\in[/TEX] BC , BI=x , tìm x để AI[TEX]\bot[/TEX]EF
  bài 2 : chứng minh công thức tính độ dài p giác (trong and ngoài ) của [TEX]\triangle[/TEX]ABC theo a , b ,c
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2012
 7. nốt câu 3 nào gọi M ,N,P lần lượt là chân đường cao hạ từ C , B, A

  tự vẽ hình nhé bạn

  xét tam giác ABC có

  [laTEX]\frac{BC}{sin BAC} = 2.R [/laTEX]

  xét tam giác HBC có

  [laTEX]\frac{BC}{sin BHC} = 2R_1[/laTEX]

  xét tứ giác

  AMNH có góc M+N =180

  vậy góc A + H = 180

  hay

  [laTEX]\widehat{BAC} = 180 - \widehat{BHC} \Rightarrow sin {\widehat{BAC}} = sin{\widehat{BHC}} \\ \\ \Rightarrow R = R_1[/laTEX]

  làm tương tự với 2 tam giác còn lại nhé
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2012
 8. [laTEX]BC^2 = 8^2+3^2 -2.8.3.cos60 = 49 \Rightarrow BC = 7 \Rightarrow BE = \frac{7}{3} \\ \\ EC = \frac{14}{3} \\ \\ FC = 1 \\ \\ cosC = \frac{7^2+3^2-8^2}{2.7.3} = - \frac{1}{7} \\ \\ EF^2 = (\frac{14}{3})^2+1^2 -2.\frac{14}{3}.1.- \frac{1}{7} = \frac{217}{9} \\ \\ EF = \frac{\sqrt{217}}{3}[/laTEX]
   
 9. toán về véc tơ giúp mình với

  cHO TƯ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O , hai đường chéo cắt nhau tại I, Gọi E ,F lần lượt là trung điểm của AB , BC . c/m nếu EI ⊥ CD thì FI ⊥ AD.
   
 10. dudu_10a11

  dudu_10a11 Guest

  bt về tích vô hướng

  Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn điều kiện

  $(\vec{MA}+ \vec{MB}).\vec{MC}=a^2$
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2012
 11. Gọi D là trung điểm AB

  $\Leftrightarrow 2\vec{MD}.\vec{MC}=a^2$

  $\Leftrightarrow \vec{MD}.\vec{MC} = \dfrac{a^2}{2}$


  +Gọi O là trung điểm CD

  $\Rightarrow \vec{MD}.\vec{MC}=(\vec{OD}-\vec{OM})(\vec{OC}-\vec{OM})$

  $=(-\vec{OC}-\vec{OM})(\vec{OC}-\vec{OM})=OM^2-OC^2$

  $\Rightarrow OM^2=OC^2+\dfrac{a^2}{2}=\dfrac{11a^2}{16}$

  $\Leftrightarrow OM = \dfrac{a\sqrt[]{11}}{4}$

  quỹ tích M là đường tròn tâm O bán kinh $R=\dfrac{a\sqrt[]{11}}{4}$
   
 12. phuongxinhna

  phuongxinhna Guest

  chao than tuong @-)@-)anh oi giai ho em pai toan nha .anh thong cam em khong biet cai vietkey anh chiu kho giai giup em di
  cho tam giac ABC la tam giac vuong tai Aco toa do cua B la (-4;0)va C(4;0) .Iva r lan luot la tam va ban kinh cua duong tron noi tiep tam giac ABC tim I biet r=1
   
 13. anima416

  anima416 Guest

  ban giai thich ki gium mih cai cho HK(AC+BD) di..................................................................................
   
 14. syro

  syro Guest

  Tích vô hướng

  Mọi người ơi giải giúp mình bài này với, gấp nhé, cảm ơn rất nhiều
  Cho tam giác ABC đều, cạnh bằng a. Có [TEX]\vec {AM} \[/TEX] = [tex]\frac{1}{\frac{3}[/tex] [TEX]\vec {AB} \[/TEX] ; [TEX]\vec {AN} \[/TEX] = k [TEX]\vec {AC} \[/TEX]
  Tìm k để ( [TEX]\vec {BN} \[/TEX]; [TEX]\vec {CM} \[/TEX])= 120 độ
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->