Toán 10 [Toán 10] Hàm số

N

nguyenbahiep1

câu 2

C đối xứng với A qua O và A thuộc ox nên B và D thuộc oy

[laTEX]B (0, b) \\ \\ D (0, -d) \\ \\ A (4,0) \Rightarrow C ( -4,0) \\ \\ P_{ABCD} = 4|\vec{AB}| = 4.\sqrt{16+b^2} = 20 \\ \\ b = \pm 3 \Rightarrow B ( 0,3) \Rightarrow D (0,-3) \\ \\ B (0,-3) \Rightarrow D(0, 3)[/laTEX]
 
T

tryvatly

[Toán 10] Tìm quỹ tích điểm M(2m-1;2m+7) + Xác định tham số m thỏa mãn điều liện cho trước ?

Câu 1) Tìm quỹ tích điểm M(2m-1;2m+7)?


Câu 2) Định tham số m để diện tích tam giác AOB thoả mãn điều kiện cho trước (O là gốc tọa độ)

a) A(0;2m), B(-m;0), S (AOB)= 5

b) A(0; -3m²-2) , B(2 |m| +1 ;0); S (AOB) =15.

<Liên quan về hàm số bậc nhất>
 
Last edited by a moderator:
N

ngoc1thu2

toán

sắp đi học làm bài 1 trước
Câu 1) Tìm quỹ tích điểm M(2m-1;2m+7)?
y=2m-1
x=2m+7
\Rightarrowy=x-8(d)
\Rightarrowquyx tích điểm M là đ/t d
 
T

tamtram113

giải giúp mình nha khó wwa

viết phương trình đthẳng (d) qua A(-2;3) và hợp với đthẳng (d') y=2x+1/3 một gcs 30 độ
 
H

huytrandinh

[TEX]d : ax+by+2a-3b=0,[/TEX]
[TEX]cos_{d,d'}=\frac{|2a-b|}{\sqrt{5(a^{2}+b^{2})}}=cos30=\frac{\sqrt{3}}{2}[/TEX]
[TEX]<=>4(4a^{2}-4ab+b^{2})=15(a^{2}+b^{2})[/TEX]
[TEX]a=(8-5\sqrt{3})b,a=(8+5\sqrt{3})b[/TEX]
[TEX].a=(8-5\sqrt{3})b=>[/TEX]
$ \left\{\begin{matrix}
a=8-5\sqrt{3} & \\
b=1 &
\end{matrix}\right. $
[TEX].a=(8+5\sqrt{3})b=>[/TEX]
$ \left\{\begin{matrix}
a=8+5\sqrt{3} & \\
b=1 &
\end{matrix}\right. $
thế a,b vào ta tìm được pt cần tìm
 
N

nguyenbahiep1

bạn ơi!!!!!! giảng kĩ cho tôi tý đk hem.......tui dở toán lém.......

Bạn cần thuộc các công thức sau

đường thẳng đi qua 1 điểm

[laTEX]M (x_0,y_0)[/laTEX] có dạng

[laTEX]a(x-x_0) + b(y-y_0) = 0[/laTEX]

công thức 2 là góc giữa 2 đường thẳng

[laTEX]cos ( d ,d' ) = \frac{|a.a'+b.b'|}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{a'^2+b'^2}}[/laTEX]

với a, b là tọa độ của vecto pháp tuyến đường thẳng d

với a' , b' là tọa độ của vecto pháp tuyến đường thẳng d'
 
H

huytrandinh

ta có pt đi qua A(-2,3)
nên pt của nó có dạng
a(x+2)+b(y-3)=0 vói a,b là hai vector pháp tuyến
dể thấy ta chỉ cần tìm a,b là xong
sử dụng đk góc giữa hai đường thẳng bạn lập được pt liên hệ giữa a và b
mà do a,b là tọa độ vector pháp tuyến nên ta hoàn toàn có thể chọn a và b nếu biết được tỉ lệ giữa a,b
VD a=kb ta có thể chọn a=k,b=1 hoặc a=2k,b=2 vân vân miễn là nó thỏa hệ thức a=kb là được
 
F

funny_love_98

mọi người giúp mình mấy bài này với...
Bài 1: Biết đường thẳng d: y= x - 2 cắt Ox,Oy lần lượt tại A và B. Tình diện tích tam giác.
Bài 2; lập phương trình đường thẳg d: y= ax + b. Biết d đi qua M(1,1) và cắt Ox,Oy tại A,B sao cho tam giác OAB vuông có diện tích là 2.
p/s: Bài 1 mình giải nhưg nó ra số âm... mọi người giúp mình nhah nhé
 
D

delta_epsilon

mọi người giúp mình mấy bài này với...
Bài 1: Biết đường thẳng d: y= x - 2 cắt Ox,Oy lần lượt tại A và B. Tình diện tích tam giác.
p/s: Bài 1 mình giải nhưg nó ra số âm... mọi người giúp mình nhah nhé
$(d): y = x - 2$
(d) cắt Ox tại A \Rightarrow $x - 2 = 0$ \Leftrightarrow $x = 2$ \Rightarrow A(2;0)
(d) cắt Oy tại B \Rightarrow $y = 0 - 2 = -2$ \Rightarrow B(0;-2)
Tam giác OAB vuông cân tại O (dễ thấy OA = OB = 2)
\Rightarrow $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}.2^2 = 2$ (đvdt)
p.s: mình giải ra bình thường mà bạn, số có âm đâu :D
 
D

delta_epsilon

Bài 2; lập phương trình đường thẳg d: y= ax + b. Biết d đi qua M(1,1) và cắt Ox,Oy tại A,B sao cho tam giác OAB vuông có diện tích là 2.
$(d):y=ax+b$
(d) qua M(1;1) \Rightarrow a+b=1 (1)
(d) cắt Ox, Oy \Rightarrow a khác 0
(d) cắt Ox \Rightarrow ax+b=0 \Rightarrow x = $-\dfrac{b}{a}$ \Rightarrow $A(-\dfrac{b}{a};0)$
(d) cắt Oy \Rightarrow y = b \Rightarrow $B(0;b)$
OA = $\dfrac{b}{a}$
OB = b
Tam giác OAB vuông tại O
\Rightarrow $S_{OAB}=\dfrac{b^2}{2a} =2$ \Rightarrow $b^2=4a$ (2)
Giải hệ phương trình gồm (1) và (2) bạn tìm được a ,b.
Sau đó viết phương trình của d.
p.s: mình tính nhẩm nên không thể tránh được sai sót nha, nhưng cách làm của dạng bài này là như vậy đó :D
 
F

funny_love_98

$(d): y = x - 2$
(d) cắt Ox tại A \Rightarrow $x - 2 = 0$ \Leftrightarrow $x = 2$ \Rightarrow A(2;0)
(d) cắt Oy tại B \Rightarrow $y = 0 - 2 = -2$ \Rightarrow B(0;-2)
Tam giác OAB vuông cân tại O (dễ thấy OA = OB = 2)
\Rightarrow $S_{ABC} = \dfrac{1}{2}.2^2 = 2$ (đvdt)
p.s: mình giải ra bình thường mà bạn, số có âm đâu :D

:D...tại mình nghỉ nó chỉ là tam giác vuông nên tính ra là số âm..hìhì...cảm ơn bạn nhìu nhá
 
F

funny_love_98

$(d):y=ax+b$
(d) qua M(1;1) \Rightarrow a+b=1 (1)
(d) cắt Ox, Oy \Rightarrow a khác 0
(d) cắt Ox \Rightarrow ax+b=0 \Rightarrow x = $-\dfrac{b}{a}$ \Rightarrow $A(-\dfrac{b}{a};0)$
(d) cắt Oy \Rightarrow y = b \Rightarrow $B(0;b)$
OA = $\dfrac{b}{a}$
OB = b
Tam giác OAB vuông tại O
\Rightarrow $S_{OAB}=\dfrac{b^2}{2a} =2$ \Rightarrow $b^2=4a$ (2)
Giải hệ phương trình gồm (1) và (2) bạn tìm được a ,b.
Sau đó viết phương trình của d.
p.s: mình tính nhẩm nên không thể tránh được sai sót nha, nhưng cách làm của dạng bài này là như vậy đó :D
- b
bạn ơi... OA = ---- chứ bạn...
a
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom