Toán 10 [Toán 10] Hàm số

C

celebi97

[tex]t=\frac{x^2+1}{x}[/tex]
[tex] y=t+\frac{1}{t} \geq 2[/tex]

gtnn=2.
p/s: đáng nhẽ phải cho x>0 chứ?


Có vấn đề bạn ơi: [TEX]t + \frac{1}{t} = 2[/TEX]
[TEX] x^2 +1 =1[/TEX]
[TEX] x=0 [/TEX]
( Phân thức vô nghĩa) Bài toán điều kiện còn lập lòe! Nói rõ thêm đi thanhcong1996:p
 
Last edited by a moderator:
T

thanhcong1996

Bài tập hay khó.

1,tim m de phuong trinh sau day co 4 nghiem phan biet
/x^2- 2/x/ - 3/ = m / / la gia tri tuyet
2, tim m de ( x +4)(6- x) =< ( x^2 - 2x +m )^2 voi moi x sao cho -4 =< x =< 6
chu y =< la nho hon hoac bang
 
T

trangc1

1,tim m de phuong trinh sau day co 4 nghiem phan biet
/x^2- 2/x/ - 3/ = m (1) / / la gia tri tuyet
2, tim m de ( x +4)(6- x) =< ( x^2 - 2x +m )^2 voi moi x sao cho -4 =< x =< 6
chu y =< la nho hon hoac bang
Vẽ đồ thị (P) : y= x^2-2x-3
(P) nhận x= 1 làm trục d/x
nhận I(2,-4) làm đỉnh
cắt Ox tại A(3;0) B(-1;0)
cắt Oy tại C(0;-3)
ta có (P2) y= x^2 - 2lxl - 3 là h/s chẵn nên đồ thị (P2) nhận trục tung làm trục đ/x
vậy (p2) là (P) trên miền x>0 và phần d/x vs trên qua Oy
xét (p3) y= l x^2 -2lxl - 3 l
(p3) là P2 ở phía trên trục hoành và phần d/x vs phần của lại qu Ox ( p2 là màu xanh)
gần như thế này mình ngại vẽ quá
1319715427267517506_574_574.jpg

dựa vào đt ồi tìm ra khi nào có 4 nghiệm phân biệt
 
I

iamchi96

phương trình bậc 2-định m

1)định a để pt: (a+4)^2 -2ax +2a-6=0
a)pt vô nghiệm
b)có một nghiệm
c)có ít nhất 1 nghiệm

2)định m để pt : (x-1)[mx^2 + (m-1)x + 2m-2] = 0
a) có 3 nghiệm phân biệt
b)có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm kép
c)có 2 nghiệm đơn
d)có 1 nghiệm
 
P

p_trk

về phần thuật toán :
ý tưởng làm : bạn tìm UCLN ( A,B) sau đó ta được A/B = (A/UCLN)/(B/UCLN)
 
M

milu_cochuong_310305

hướng dẫn thôi nhé, nhác làm lắm
bài 1a,b xét delta bằng 0 thì pt có nghiệm, bé hơn 0 pt vô nghiệm
câu c thì bạn lấy điều kiện pt có 2 nghiệm của câu a trừ cho điều kiện vô nghiệm ở câu b là ra
bài 2 đề bài lủng củng ko hiểu gì hết
 
M

milu_cochuong_310305

bài 2a ( hiểu mỗi câu này) có 3 nghiệm thì ta xét pt luôn có 1 nghiệm x = 1, xét nghiệm vế còn lại phải luôn có 2 nghiệm phân biệt, sau đó lấy 2 nghiệm đó, xét khác 1, tổng hợp các điều kiện là ok
 
C

conan99

Bài 1:a)Xét đen ta nhé!(đen ta <0)
b) pt có 1 nghiệm thì ta có 2 trường hợp sau:TH1: a=-4 thì pt có 1 nghiệm x=7/4
TH2: pt có nghiệm kép thì xét đen ta (vs đk a#-4) (đen ta =0)
c) để pt có ít nhất 1 nghiệm thì xảy ra các TH sau:TH1:a=-4 thì pt có nghiệm x=7/4
TH2: pt có nghiệm kép(đen ta=0)
TH3: pt có 2 ngiệm pb(đen ta >0)
Bài 2:a)Dễ thấy x=1 là nghiệm của pt,để pt có 3 nghiệm pb thì pt mx^2+x+2m-2=0 (1)phải có 2 nghiệm pb và 2 nghiệm đó phải #1(đen ta ở pt (1) >0)
b) để pt có 2 nghiêm pb thì pt(1) có 2 nghiệm kép #1 hoặc có 2 nghiệm pb nhưng trong đó có 1 nghiệm =1(đen ta =0 hoặc đen ta >0)
c)Để pt có 2 nghiệm thì pt (1) có 1 ngiệm tương ứng vs pt có nghiệm kép #1(đen ta=0)
d)Để pt có 1 nghiệm thì pt (1) vô nghiệm(đen ta <0)
 
C

conan99

Bài 1:Cách1: Bạn chia ra thành 2 TH lớn ta được : 2 pt chỉ chứa dấu GTTĐ ở 2/x/. sau đó bạn lai chia tiếp thành 2
TH nữa thì bạn được 4 pt: biện luận 4 pt tìm được ta có các TH sau:
TH1: 2 trong 4 pt tìm được có 2 nghiệm pb (các nghiệm tìm được # nhau) và 2 pt còn lại vô nghiệm
TH2: mỗi pt đếu có 1 nghiệm
TH3:1 trong 4 pt có 2 nghiệm pb,2 trong 4 pt có 1 nghiệm và pt còn lại vô nghiệm
Cách 2: Bạn có thể vẽ đồ thị rồi biên luận số giao điểm
BÀi 2 thì đợi suy nghĩ đã
 
B

bonghongnho_95

Xét tính chẵn lẻ và bảng biến thiên hàm số

Nhờ các bạn giải thích cách xét tính chẵn lẻ và bảng biến thiên hàm số giúp mình nha, mình không hiểu mấy vấn đề này lắm :-S
 
N

niemkieuloveahbu

Em phải cho đề bài thì mọi người mới giúp em hiểu kĩ được!
-Hàm số chẵn là hàm số có tập nghiệm đối xứng và với mọi x thuộc tập xác định,ta có: f(-x)=f(x),nhận trục tung làm trục đối xứng.
-Hàm số lẻ là hàm số có tập nghiệm đối xứng và với mọi x thuộc tập xác định, ta có: f(-x)=-f(x),nhận gốc toạ độ là trục đối xứng.
- Hàm số không chẵn không lẻ:
+) Tập xác định không đối xứng.
+) Nếu có tập xác định đối xứng thì với mọi x thuộc tập xác định: [TEX]f(-x)\neq +-f(x)[/TEX]

Lập bảng biến thiên:
Tập xác định:
Xác định các điểm mà y=0
Tính điểm cực trị: [TEX]x=\frac{-b}{2a},y=f(x)[/TEX]
Dựa vào a để biết đồ thị quay lên hay quay xuống
 
Last edited by a moderator:
T

thanhtrung1604

ban lap bang xet gia tri o cau a ta rut ta duoc pt

-3 2
2x-4 4-2x / 4-2x 0 2x-4
x+3 -x-3 0 x+3 / x+3
/2x-4/+/x=3/2-2 -4-x / 8 / 4x
 
Last edited by a moderator:
T

taogatututaopro

câu1
a, xét trên từng khoảng thì ta vẽ được đồ thị (mình không bít đưa đồ thị lên :( ) và từ đồ thị thì biết được khoảng nào đồng biến và nghich biến :)
b, từ đồ thị ta có số nghiệm của pt bằng số giao điểm của ĐT ở câu a với đường thẳng y= 2m+1 nên có thể biện luận được
c, cũng dựa vào đồ thị thì ta tìm được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

xong
nhớ THANK cho mình nha !
 
B

bboy114crew

Cho mình hỏi: Trong sách giáo khoa lớp 10 ghi: "hàm số abs(x) nghịch biến trên (-\infty;0) và đồng biến trên (0;+\infty)"
Tại sao lại không xét trên (-\infty;0] hoặc [0;+\infty)

Đã là 0 thì còn gì nghịch biến hay đồng biến nữa hả bạn? ?


....................................................................................................................
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom