Toán 10 [Toán 10] Hàm số

N

nguyenbahiep1

Giá trị nhỏ nhất của hàm số [tex] y= x^2 + 4x +7 [/tex]
Giá trị lớn nhất của hàm số [tex] y= -(x^2 + 1)^2 [/tex]
Giá trị lớn nhất của hàm số [tex] y = 5 - 4x - x^2 [/tex]
p/s: Nói chung là cách tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

nếu bạn đã học đến lớp 10 thì dùng pp khảo sát hàm parabol là xong

tọa độ đỉnh sẽ giúp bạn biết max min tại đâu và bằng bao nhiêu

công thức


cho

[TEX] A = ax^2 + bx+ c \\ max , min A = - \frac{\Delta}{4a} \\ x = \frac{-b}{2a} [/TEX]

với a > 0 chỉ có min với a < 0 thì chỉ có max

với công thức như vậy

câu 1

min y = f(-2) = 3

câu 2

max y = 0

câu 3

max y = f(-2) = 9
 
T

th1104

Theo mình thì thế này. Để cm là hàm số y theo biến số x, thì ta cm với mỗi giá trị của x, ta tìm đc duy nhất 1 giá trị của y. (theo định nghĩa hàm số)

a) $3\sqrt{y-1} - 2x -6 = 0$

\Leftrightarrow $\sqrt{y-1} = \dfrac{2x+6}{3}$

\Leftrightarrow $x \ge -3$ và $y = 1 + (\dfrac{2x+6}{3})^2$

Nhận thấy với mỗi x ta luôn tìm được 1 giá trị của y

Do đó đây là hàm số. Hàm số xác định khi $x \ge -3$

b) $\dfrac{1}{|x|}- \dfrac{2}{|y|}+\dfrac{3}{4} = 0$

\Leftrightarrow $\dfrac{2}{|y|}= \dfrac{1}{|x|}+\dfrac{3}{4}$

Với mỗi x ta sẽ tìm đc 2 số y thỏa mãn \Rightarrow đây k là hàm số.


PS: mình nghĩ thế. k biết đúng k nữa. :D
 
N

noinhobinhyen

cái này là sao nhẩy bạn ? :confused::confused:

để hàm số đi qua D á hay là sao .
nếu là đi qua D thì ta thay [TEX]x_D ; y_D[/TEX] vào pt hs kia là tìm ra m rồi
 
T

truongduong9083

Yêu cầu bài toán suy ra
$$\left\{\begin{matrix} 0<\dfrac{-m-1}{2}<1\\ m \leq -1 \cup m \geq 0 \end{matrix}\right.$$
 
N

noinhobinhyen

a,[-1;0]
b,[-2;-1]
c,[-2;0]
d,[-1;0)

----------------:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
T

teoemsinger

[Toán 10] Hàm số - Chú ý tiêu đề(hthtb22)

Xác định hàm số f: R+ -> R+ thỏa mãn:
a) f(2) = 0
b) f(x) # 0, 0\leqx<2
c) f [x.f(y)] . f(y) = f(x+y), \forallx, y thuộc R+
 
T

tryvatly

[Toán 10] Tìm tham số m để hàm số là hàm số lẻ

Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=f(x)=x(x^3-2)+2m +1 là hàm số lẻ ?
 
L

llnaganiranll

tìm tập xác định :">

Cho hàm số:
$y=\dfrac{\sqrt{(m+1)x-m}}{\sqrt{mx-m+2}}$
Tìm mọi giá trị m để hàm số xác định với mọi $x \ge 1$@-)@-)
 
Last edited by a moderator:
H

huutho2408

chào bạn

Cho hàm số:

$y=\dfrac{\sqrt{(m+1).x-m}}{\sqrt{mx-m+2}}$

Tìm mọi giá trị m để hàm số xác định với mọi $ x \ge 1$
$y=\dfrac{\sqrt{(m+1).x-m}}{\sqrt{mx-m+2}}$

$\Longleftrightarrow \begin{cases} (m+1).x-m\ge 0 & \color{red}{} \\mx-m+2>0 & \color{red}{} \end{cases} $

Rồi bạn xét lần lượt các trường hợp sau:

$\bullet$ $m=0$

$\bullet$ $m=-1$

$\bullet$ $m<-1$

$\bullet$ $-1<m<0$

$\bullet$ $ m>0$

Sau đó xét xem ở mỗi trường hợp tập nghiệm của nó có chứa được mọi $x\ge 1$ hay không
 
T

thu211298

\Rightarrow\ x^2.( y -1) - x(y +1) + y - 1=0
Chia 2 trường hợp
TH1 y=1 \Rightarrow\ x = 1 (thỏa mãn TXĐ)
TH2 y # 1 \Rightarrow\ y = [1/3: 3]
kl:
y = [1/3: 3] hợp 1
 

luongduy2001

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng năm 2015
1
0
16
Ai giúp mình với: Cho f(x) là hàm số xác định trên R. Chứng minh rằng f luôn biểu diễn được một cách duy nhất dưới dạng tổng của một hàm số chẵn và một hàm số lẻ
 
Top Bottom