tiếng anh: động từ nào đi sau + Ving, To V

Thảo luận trong 'Ngữ âm' bắt đầu bởi hoahuongduong93, 2 Tháng mười một 2009.

Lượt xem: 161,780

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  bạn nào có thể cho t biết được các động từ như nào thì đi sau nó là cộng To V, và động từ nào sau nó là Ving được ko ah. có link thì càng tốt , t đang cần gấp.
  :D:D:D
   
 2. siengnangnhe

  siengnangnhe Guest

  Theo sau tất cả các trợ từ (động từ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would like to, needn't, would rather, would sooner, be supposed to là những động từ không "chia", V-bare

  2- Những động từ theo sau là "to verb" có 2 trường hợp:
  2.a- [công thức: S+V+to V]: afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.

  2.b- [công thức: S+V+O+to V]: advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

  3- Theo sau bởi "V-ing": admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can't resist, can't stand, can't help, understand
  ngoài ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng là V-ing
  4- Những động từ theo sau gồm cả "to verb" và "V-ing":
  advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can't bear, recommend, need, want, require.
  Đa số những động từ trên khi theo sau là "to verb" hoặc "V-ing" sẽ có nghĩa khác nhau.
  *******************************************************
  Ta đã biết, động từ tiếng anh được chia theo thì , tuỳ vào ngữ cảnh của từng câu. Động từ một khi không chia theo thời (tense) thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây :
  - bare inf (động từ nguyên mẩu không có to )
  - to inf ( động từ nguyên mẫu có to )
  - Ving (động từ thêm ing )
  - P.P ( động từ ở dạng past paticiple )
  1 : cấu trúc câu dạng V_0_V ( chủ ngữ _động từ 1_tân ngữ_ động từ 2 )
  A , bare inf
  Theo sau các động từ như :
  MAKE, HAVE ( ở dạng sai bảo chủ động ),LET, HELP thì V2 sẽ ở dạng bare inf.
  Cấu trúc : make / have / let sb do st .
  Ex:
  I make him go.
  I let him go.
  B: V_ing
  Nếu V1 là các động từ như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, FIND, CATCH...
  thì V2 là Ving (hoặc bare inf )
  cấu trúc :
  watch / find/ catch sb doing st : bắt gặp ( xem ) ai đó đang làm gì.
  See/ hear/ feel sb doing st : nhìn thấy. nghe thấy ai đó đang làm gì.
  See/ hear/ feel sb do st : nhìn thấy. nghe thấy ai đó đã làm gì.
  C: P.P
  Theo sau động từ have , get , V2 có dạng P.P

  cấu trúc : have / get st done .
  D: to_V
  Các trừơng hợp còn lại.
  2 : cấu trúc câu dạng V_V ( hai động từ đứng liền nhau )
  A: V-Ing
  Theo sau các động từ

  Admit, allow, appreciate, avoid , be better off ( khá hơn), can't help(không thể không), can't resist(không thể chịu nỗi), can't stand (không thể chịu nỗi), cease (dừng), cosider (nghĩ đến), delay,deny,dislike, enjoy, escape, fancy, finish,imagine,involve, keep, mind, miss(bỏ sót),postpone, practise, quit, recall, regret, remember, report, resent(căm ghét), resume(bắt đầu lại), Risk (liều lĩnh), stop, succeed, suggest, hate, mention, look forward to,discuss, resist, explain , ….
  Thì V2 chia v_ing
  Ex:VD: When i 'm on holiday, i enjoy not having to get up early.

  Lưu ý : sau giới từ ( prep ), động từ được chia ở dang v_ing .
  B : to inf
  Theo sau các động từ
  Afford, agree , arrange, attempt, claim, dare, decide, demand, desire, expect, fail, forget, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, strive, tend, threaten, try, want, wish, would love , would like . have no right ( ko có quyền ), in order , so as( not) …
  Thì V2 được chia ở dang to_inf
  Ex:As it was late, we decide to take a taxi home.
  Những động từ đã liệt kê ở trên chỉ là những từ thông dụng nhất chứ ko phải là tất cả ^^!
  3 : Một số Động từ đặc biệt có thể dùng cả V_ing và to_inf
  STOP
  + Ving :nghĩa là dừng hành động đang diễn ra đó lại
  ex:
  I stop eating (tôi ngừng ăn )
  + To inf : dừng lại để làm hành động khác
  ex:
  I stop to eat (tôi dừng lại để ăn )
  FORGET ,REMEMBER
  + Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm
  I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )
  + To inf :
  Nhớ (quên ) phải làm chuyện gì đó
  ex:Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)
  REGRET
  + Ving : hối hận chuyện đã làm
  I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách
  + To inf :lấy làm tiếc để ......
  ex:
  I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói
  TRY
  + Ving : thử
  ex:
  I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )
  + To inf : cố gắng để ...
  ex:
  I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )

  NEED ,WANT
  NEED nếu là động từ đặc biệt( model V ) thì đi với BARE INF
  ex:
  I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )
  NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau :
  Nếu chủ từ là người thì dùng to inf
  ex:
  I need to buy it (nghĩa chủ động )
  N ếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P

  ex:
  The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )
  The house needs to be repaire
  MEAN
  Mean + to inf : Dự định
  Ex:
  I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )
  Mean + Ving :mang ý nghĩa
  Ex:
  Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa)
  4: các mẫu khác
  HAVE difficulty /trouble +Ving
  WASTE/ SPEND time /money + Ving
  chủ ngữ giả ( it)+ take(s) sb + time to do st
  KEEP + O + Ving
  PREVENT + O + Ving
  used to do : trước đây quen làm gì
  to be used to / to be accustomed to + doing : quen với việc làm gì
  to get used to / to get accustomed to +v_ing : trở nên quen với việc làm gì .
  to be likely to do st : có khả năng sẽ làm gì

  thank tớ cái .......trời lạnh we ah:)|:)>-
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng mười một 2009
 3. Chết rùi ko gấp đc rùi!
  kệ:D

  To V :
  _Sau các động từ : allow,try,want,
  refuse,promise,plan,seem,ask,help,expect,invite
  would like/love..
  _Sau các tính từ : kind, lucky,happy,willing,glad, eager.
  _Sau các cụm :
  +there is st to V
  +S+have st to V
  +enough +to V
  + too+adj/adv+to V.


  Ving:
  _Sau các V:keep,mind,miss,risk,quit,delay,avoid,admit,deny,ẹnoy,postpone........
  đi sau các giới từ: in,on,of,with...
   
 4. Những động từ sau đây được dùng với Gerund:
  1. Admit
  2. Appreciate
  3. Begin
  4. Be intersested in
  5. Be tired of
  6. Be bored with
  7. Be fed up with
  8. Be afraid of
  9. Consider
  10. Continue
  11. Delay
  12. Deny
  13. Detest
  14. Dislike
  15. Dread
  16. Enjoy
  17. Escape
  18. Excuse
  19. Fancy
  20. Finish
  21. Forgive
  22. Give up
  23. Hate
  24. Imagine
  25. Intend
  26. Involve
  27. Keep
  28. Like
  29. Love
  30. Mean (=involve)
  31. Mind
  32. Miss
  33. Neglect
  34. Pardon
  35. Postpone
  36. Practise
  37. Prefer
  38. Prevent
  39. Propose
  40. Recollect
  41. Remember
  42. Resent
  43. Resist
  44. Risk
  45. Save
  46. Start
  47. Stop
  48. Suggest
  49. Understand
  50. Can’t stand
  51. Can’t help
  52. Can’t bear
  53. It’s worth
  54. It’s no use
  ================
  Những động từ sau đây được dùng với Infinitive:
  1. Afford
  2. Agree
  3. Arrange
  4. Ask*
  5. Advise*
  6. Beg*
  7. Care
  8. Challenge*
  9. Convince*
  10. Decide
  11. Expect*
  12. Fail
  13. Hope
  14. Learn
  15. Invite*
  16. Order*
  17. Plan
  18. Pretend
  19. Promise
  20. Permit*
  21. Tell*
  22. Teach*
  23. Wait
  24. Want*
  25. Wish
  26. Warm*
  27. Allowed
  ===================
  Một số động từ có thể dùng với Gerund và Infinitive:
  To begin; To hate; To prefer; To try; Can't stand; To intend; To remember; To continue; To like; To start; To forget; To love; To stop.
  ;)) đi cop' lại y'!
   
  thanhomenh2002 thích bài này.
 5. thanhthuytu

  thanhthuytu Guest

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY