[Sinh Học 12]thắc mắc cách làm

Thảo luận trong 'Môn SINH HỌC' bắt đầu bởi tuonghuy333_2010, 11 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 27,267

 1. [Sinh học 12]bài này hướng giải như thể nào thế

  : Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn
  không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường.
  Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong
  quần thể này là :
  A.45
  B.90
  C.15
  D.135

  :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
   
 2. Bài tập về số kiểu gen tối đa trong quần thể

  Đề bài: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn
  không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường.
  Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong
  quần thể này là :
  A.45
  B.90
  C.15
  D.135
  Hướng dẫn:

  Ở bài này, em chú ý:
  Gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X thì số kiểu gen tối đa là: 3.(3 + 1) /2 + 3 = 9
  Gen thứ 2 có 5 alen nằm trên NST thường thì có thể tạo ra số kiểu gen là: 5.(5 +1)/2 = 15
  Vậy số kiểu gen tối đa trong quần thể về cả 2 gen là: 9.15 = 135.
  --> Đáp án D đúng.
  Chúc em học tốt nhé!
   
 3. Xét 1 gen gồm 2 alen (A ,a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể ban đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tỉ lệ mỗi alen (A, a) trong giao tử cái ở quần thể ban đầu là
  Câu trả lời của bạn:
  A. A : a = 0,7 : 0,3.
  B. A : a = 0,5 : 0,5.
  C. A : a = 0,8 : 0,2.
  D. A : a = 0,6 : 0,4.
  Giúp mình với nha
   
 4. Cả QT có: [TEX]pA_A=0,6[/TEX]

  QT cái có [TEX]p_A=0,6.2-0,5=0,7 \Rightarrow q_a=0,3 \Rightarrow A[/TEX]
   
 5. Một dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 16%.
  B. 51,2%.
  C. 24%.
  D. 38,4%.
  giúp mình với
   
 6. Thắc mắc cách tính

  Một dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 16%.
  B. 51,2%.
  C. 24%.
  D. 38,4%.
  giúp mình với..............................................................................
   
 7. Lizin: AAA hoặc AAG

  Một dung dịch có 80% Adenin \Rightarrow bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là: [TEX]0,8^3=51,2%[/TEX]
   
 8. Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất được F1 có chiều cao trung bình, sau đó cho F1 giao phấn. Chiều cao trung bình và tỉ lệ nhóm cây có chiều cao trung bình ở F2:
  Câu trả lời của bạn:
  A. 180 cm và 126/256
  B. 185 cm và 108/256
  C. 185 cm và 63/256.
  D. 185 cm và 121/256.
   
 9. mọi người ơi vấn đề này là sao thế.....................................................................
   
 10. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  AABBCCDDEE: 210
  aabbccddee: 160
  P: AABBCCDDEE x aabbccddee
  F1: AaBbCcDdEe (185)
  F1 x F1: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEe
  Cây TB có 5 alen trội và 5 alen lặn \Rightarrow [TEX]C^5_{10}[/TEX]/[TEX]2^5.2^5[/TEX] = 63/256 \Rightarrow C
   
 11. Mọi người ơi tại sao đáp án đúng là câu C vậy
  Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E = 5kg.
  Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?
  A. A→ B → C → D. B. E → D → A → C.
  C. E → D → C → B. D. C → A → D → E.
   
 12. câu này nữa sao không phải là câu C vậy
  Sản lượng sinh vật thứ cấp cao mà con người có thể nhận được nằm ở bậc dinh dưỡng nào?
  A. Vật dữ đầu bảng.
  B. Những động vật gần với vật dữ đầu bảng.
  C. Những động vật ở bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn.
  D. Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng.
   
 13. sao hok ai giúp mình ta huhuhuhuhuhu .............................................................................
   
 14. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  A, B, D: KL tăng giảm tăng giảm
  C: tăng :D
  \Rightarrow C
   
 15. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  sinh vật tự dưỡng: sản lượng sinh vật sơ cấp

  \Rightarrow Sản lượng sinh vật thứ cấp là Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng
   
 16. Ở người bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định. Xét một quần thể ở một hòn đảo có 100 người trong đó có 50 người phụ nữ và 50 người đàn ông, hai người đàn ông bị bệnh mù màu. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì số người phữ bình thường mang gen gây bệnh là
  Chọn câu trả lời đúng:
  A. 99,84%.
  B. 7,68%.
  C. 4%.
  D. 96%
   
 17. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Bài này có rồi này:
  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=235531
   
 18. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Bài này có rồi này:
  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=235531
   
 19. hoan1793

  hoan1793 Guest

  Ta có : Tần số alen Xa là : 0.04 => t/s alen XA = 0.96
  => Tỉ lệ người phụ nữ bình thường nhưng mang gen bệnh là : B (7.68%)
  :D
   
 20. Virus HIV có hiện tượng phiên mã ngược từ sợi ARN mạch đơn, nó tổng hợp 1 sợi AND (sợi 1) bổ sung với mạch đơn ARN vốn có của nó. Sau đó mạch đơn AND này sẽ được tổng hợp mạch bổ sung (mạch 2) để tạo thành AND kép. Nếu biết rằng trên sợi 1 tỉ số X+T/A+G = 66,7%, theo lí thuyết, tỉ lệ của các đơn phân trên sợi 2 là:
  Câu trả lời của bạn:
  A. A + G = 66,7%, T + X = 33,3%.
  B. A + G = 60%, T + X = 40%.
  C. A + G = 33,3%, T + X = 66,7%.
  D. A + G = 40%, T + X = 60%.
  Mọi người giúp mình nha
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY