[Sinh Học 12]thắc mắc cách làm

T

tuonghuy333_2010

[Sinh học 12]bài này hướng giải như thể nào thế

: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn
không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong
quần thể này là :
A.45
B.90
C.15
D.135

:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
 
H

hocmai.sinhhoc

Bài tập về số kiểu gen tối đa trong quần thể

Đề bài: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn
không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong
quần thể này là :
A.45
B.90
C.15
D.135
Hướng dẫn:

Ở bài này, em chú ý:
Gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X thì số kiểu gen tối đa là: 3.(3 + 1) /2 + 3 = 9
Gen thứ 2 có 5 alen nằm trên NST thường thì có thể tạo ra số kiểu gen là: 5.(5 +1)/2 = 15
Vậy số kiểu gen tối đa trong quần thể về cả 2 gen là: 9.15 = 135.
--> Đáp án D đúng.
Chúc em học tốt nhé!
 
T

tuonghuy333_2010

Xét 1 gen gồm 2 alen (A ,a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể ban đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tỉ lệ mỗi alen (A, a) trong giao tử cái ở quần thể ban đầu là
Câu trả lời của bạn:
A. A : a = 0,7 : 0,3.
B. A : a = 0,5 : 0,5.
C. A : a = 0,8 : 0,2.
D. A : a = 0,6 : 0,4.
Giúp mình với nha
 
C

canhcutndk16a.

Xét 1 gen gồm 2 alen (A ,a) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể ban đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tỉ lệ mỗi alen (A, a) trong giao tử cái ở quần thể ban đầu là
Câu trả lời của bạn:
A. A : a = 0,7 : 0,3.
B. A : a = 0,5 : 0,5.
C. A : a = 0,8 : 0,2.
D. A : a = 0,6 : 0,4.
Giúp mình với nha
Cả QT có: [TEX]pA_A=0,6[/TEX]

QT cái có [TEX]p_A=0,6.2-0,5=0,7 \Rightarrow q_a=0,3 \Rightarrow A[/TEX]
 
T

tuonghuy333_2010

Một dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là
Câu trả lời của bạn:
A. 16%.
B. 51,2%.
C. 24%.
D. 38,4%.
giúp mình với
 
T

tuonghuy333_2010

Thắc mắc cách tính

Một dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là
Câu trả lời của bạn:
A. 16%.
B. 51,2%.
C. 24%.
D. 38,4%.
giúp mình với..............................................................................
 
C

canhcutndk16a.

Một dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Nếu đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là
Câu trả lời của bạn:
A. 16%.
B. 51,2%.
C. 24%.
D. 38,4%.
giúp mình với..............................................................................

Lizin: AAA hoặc AAG

Một dung dịch có 80% Adenin \Rightarrow bộ ba mã hoá Lizin có thể chiếm tỉ lệ tối đa là: [TEX]0,8^3=51,2%[/TEX]
 
T

tuonghuy333_2010

Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất được F1 có chiều cao trung bình, sau đó cho F1 giao phấn. Chiều cao trung bình và tỉ lệ nhóm cây có chiều cao trung bình ở F2:
Câu trả lời của bạn:
A. 180 cm và 126/256
B. 185 cm và 108/256
C. 185 cm và 63/256.
D. 185 cm và 121/256.
 
T

tuonghuy333_2010

mọi người ơi vấn đề này là sao thế.....................................................................
 
D

ducdao_pvt

Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất được F1 có chiều cao trung bình, sau đó cho F1 giao phấn. Chiều cao trung bình và tỉ lệ nhóm cây có chiều cao trung bình ở F2:
Câu trả lời của bạn:
A. 180 cm và 126/256
B. 185 cm và 108/256
C. 185 cm và 63/256.
D. 185 cm và 121/256.

AABBCCDDEE: 210
aabbccddee: 160
P: AABBCCDDEE x aabbccddee
F1: AaBbCcDdEe (185)
F1 x F1: AaBbCcDdEe x AaBbCcDdEe
Cây TB có 5 alen trội và 5 alen lặn \Rightarrow [TEX]C^5_{10}[/TEX]/[TEX]2^5.2^5[/TEX] = 63/256 \Rightarrow C
 
T

tuonghuy333_2010

Mọi người ơi tại sao đáp án đúng là câu C vậy
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E = 5kg.
Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?
A. A→ B → C → D. B. E → D → A → C.
C. E → D → C → B. D. C → A → D → E.
 
T

tuonghuy333_2010

câu này nữa sao không phải là câu C vậy
Sản lượng sinh vật thứ cấp cao mà con người có thể nhận được nằm ở bậc dinh dưỡng nào?
A. Vật dữ đầu bảng.
B. Những động vật gần với vật dữ đầu bảng.
C. Những động vật ở bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn.
D. Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng.
 
T

tuonghuy333_2010

sao hok ai giúp mình ta huhuhuhuhuhu .............................................................................
 
D

ducdao_pvt

Mọi người ơi tại sao đáp án đúng là câu C vậy
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E. Trong đó: A = 500kg, B = 600kg, C = 5000kg, D = 50 kg, E = 5kg.
Chuỗi thức ăn nào sau đây có thể xảy ra?
A. A→ B → C → D. B. E → D → A → C.
C. E → D → C → B. D. C → A → D → E.

A, B, D: KL tăng giảm tăng giảm
C: tăng :D
\Rightarrow C
 
D

ducdao_pvt

câu này nữa sao không phải là câu C vậy
Sản lượng sinh vật thứ cấp cao mà con người có thể nhận được nằm ở bậc dinh dưỡng nào?
A. Vật dữ đầu bảng.
B. Những động vật gần với vật dữ đầu bảng.
C. Những động vật ở bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn.
D. Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng.

sinh vật tự dưỡng: sản lượng sinh vật sơ cấp

\Rightarrow Sản lượng sinh vật thứ cấp là Động vật ở bậc dinh dưỡng gần với sinh vật tự dưỡng
 
T

tuonghuy333_2010

Ở người bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định. Xét một quần thể ở một hòn đảo có 100 người trong đó có 50 người phụ nữ và 50 người đàn ông, hai người đàn ông bị bệnh mù màu. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì số người phữ bình thường mang gen gây bệnh là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 99,84%.
B. 7,68%.
C. 4%.
D. 96%
 
L

lananh_vy_vp

Ở người bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định. Xét một quần thể ở một hòn đảo có 100 người trong đó có 50 người phụ nữ và 50 người đàn ông, hai người đàn ông bị bệnh mù màu. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì số người phữ bình thường mang gen gây bệnh là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 99,84%.
B. 7,68%.
C. 4%.
D. 96%

Bài này có rồi này:
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=235531
 
L

lananh_vy_vp

Ở người bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định. Xét một quần thể ở một hòn đảo có 100 người trong đó có 50 người phụ nữ và 50 người đàn ông, hai người đàn ông bị bệnh mù màu. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì số người phữ bình thường mang gen gây bệnh là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 99,84%.
B. 7,68%.
C. 4%.
D. 96%

Bài này có rồi này:
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=235531
 
H

hoan1793

Ở người bệnh mù màu do gen lặn trên NST giới tính X quy định. Xét một quần thể ở một hòn đảo có 100 người trong đó có 50 người phụ nữ và 50 người đàn ông, hai người đàn ông bị bệnh mù màu. Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì số người phữ bình thường mang gen gây bệnh là
Chọn câu trả lời đúng:
A. 99,84%.
B. 7,68%.
C. 4%.
D. 96%

Ta có : Tần số alen Xa là : 0.04 => t/s alen XA = 0.96
=> Tỉ lệ người phụ nữ bình thường nhưng mang gen bệnh là : B (7.68%)
:D
 
T

tuonghuy333_2010

Virus HIV có hiện tượng phiên mã ngược từ sợi ARN mạch đơn, nó tổng hợp 1 sợi AND (sợi 1) bổ sung với mạch đơn ARN vốn có của nó. Sau đó mạch đơn AND này sẽ được tổng hợp mạch bổ sung (mạch 2) để tạo thành AND kép. Nếu biết rằng trên sợi 1 tỉ số X+T/A+G = 66,7%, theo lí thuyết, tỉ lệ của các đơn phân trên sợi 2 là:
Câu trả lời của bạn:
A. A + G = 66,7%, T + X = 33,3%.
B. A + G = 60%, T + X = 40%.
C. A + G = 33,3%, T + X = 66,7%.
D. A + G = 40%, T + X = 60%.
Mọi người giúp mình nha
 
Top Bottom