[Sinh Học 12]thắc mắc cách làm

T

tuonghuy333_2010

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau, trong
tổng số bí quả tròn xuất hiện ở thế hệ sau, thì số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{3}{8}$.
 
Last edited by a moderator:
D

ducdao_pvt

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau, trong
tổng số bí quả tròn xuất hiện ở thế hệ sau, thì số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ
A. $1\3$. B. $2\3$. C. $1\4$. D. $3\8$.


Bài giải:

P: AABB(quả dẹt) x aabb(quả dài)
[TEX]F_1[/TEX]: AaBb (quả dẹt)
[TEX]F_1[/TEX] tạo 4 kiểu giao tử, [TEX]F_2[/TEX] xuất hiện tỉ lệ KH 4: 3: 1 nên [TEX]F_2[/TEX] có 8 kiểu tổ hợp giao tử.
[TEX]F_2[/TEX] có KG: Aabb hoặc aaBb
AaBb x AaBb
\Rightarrow 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài
\Rightarrow Số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ: [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]AAbb + [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]aaBB = [TEX]\frac{1}{3}[/TEX] \Rightarrow A
 
Last edited by a moderator:
T

tuonghuy333_2010

còn cái này thì sao ạ
Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác
cộng gộp tiến hành tự thụ thì
Câu 10. Tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là
A. 35/128. B. 40/256. C. 35/256. D. 56/256.
Câu 11. Tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con chiếm tỉ lệ là
A. 28/128. B. 28/256. C. 14/256. D. 8/256.
Câu 12. Tần số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội ở đời con là
A. 32/256. B. 7/64. C. 56/256. D. 18/64.
 
T

tuonghuy333_2010

bài này làm như thế nào nhỉ_____
Ở lúa mì, màu sắc hạt do 2 cặp gen không alen quy định, cứ có mặt của 1 alen trội
làm cho màu lúa mì càng đậm hơn, chứa tất cả các alen trội quy định màu đỏ đậm. Trong thí nghiệm, khi
lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm với hạt màu trắng thì
Tỉ lệ hạt màu đỏ : hồng ở F2 là
A. 1/3. B. 2/1. C. 1/2. D. 3/1.
 
D

ducdao_pvt

còn cái này thì sao ạ
Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác
cộng gộp tiến hành tự thụ thì
Câu 10. Tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là
A. 35/128. B. 40/256. C. 35/256. D. 56/256.
Câu 11. Tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con chiếm tỉ lệ là
A. 28/128. B. 28/256. C. 14/256. D. 8/256.
Câu 12. Tần số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội ở đời con là
A. 32/256. B. 7/64. C. 56/256. D. 18/64.

Tần số xuất hiện alen trội hoặc lặn trong trường hợp nhiều cặp gen dị hợp:
Số tổ hợp: [TEX]4^n[/TEX] (n: số cặp gen dị hợp)
Số cá thể con có a alen trội: [TEX]C_2^a_n[/TEX]
\Rightarrow XS cá thể con có a alen trội: [TEX]\frac{C_2^a_n}{4^n}[/TEX]


AaBbCcDd x AaBbCcDd
Câu 10. [TEX]\frac{C_2.^4_4}{4^4}[/TEX] = [TEX]\frac{35}{128}[/TEX] \Rightarrow A
Tương tự
Câu 11. A
Câu 12. B
 
D

ducdao_pvt

bài này làm như thế nào nhỉ_____
Ở lúa mì, màu sắc hạt do 2 cặp gen không alen quy định, cứ có mặt của 1 alen trội
làm cho màu lúa mì càng đậm hơn, chứa tất cả các alen trội quy định màu đỏ đậm. Trong thí nghiệm, khi
lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm với hạt màu trắng thì
Tỉ lệ hạt màu đỏ : hồng ở F2 là
A. 1/3. B. 2/1. C. 1/2. D. 3/1.

P: AABB (đỏ đậm) x aabb (trắng)
[TEX]F_1[/TEX]: AaBb

[TEX]F_1[/TEX]: AaBb x AaBb
[TEX]F_2[/TEX]: KH: 1 đỏ đậm (4 trội): 4 đỏ (3 trội): 6 đỏ hồng (2 trội): 4 hồng (1 trội): 1 trắng (0 trội)
\Rightarrow đỏ: hồng = 1:1
 
H

hoangvan_94

ducdao_pvt cho mih hoi nay voi!

Bài giải:

P: AABB(quả dẹt) x aabb(quả dài)
[TEX]F_1[/TEX]: AaBb (quả dẹt)
[TEX]F_1[/TEX] tạo 4 kiểu giao tử, [TEX]F_2[/TEX] xuất hiện tỉ lệ KH 4: 3: 1 nên [TEX]F_2[/TEX] có 8 kiểu tổ hợp giao tử.
[TEX]F_2[/TEX] có KG: Aabb hoặc aaBb
AaBb x AaBb
\Rightarrow 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài
\Rightarrow Số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ: [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]AAbb + [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]aaBB = [TEX]\frac{1}{3}[/TEX] \Rightarrow A
bạn ơi! thế có nghĩa ở đây tỉ lệ aa=bb=1/2 ak? tức là ta xét AA+Aa=aa=1/2 ak' bạn?
 
H

hoangvan_94

yk của tớ là 1/6AAbb=1/3AA*1/2bb hả cậu? cậu giải thích giùm tớ chỗ đó với! thanhks nhiều!
 
T

tuonghuy333_2010

dễ thế mà cũng hỏi thì cho giao tử tỉ lệ đó rồi tổ hợp nhân vào ra đó thôi mong bạn tinh mắt hơn ^_^
 
H

hoangvan_94

bạn ơi! mắt tớ có cận nhưng chưa nặng lắm đâu bạn ak! đâu pai? ai cug sag suot được mãi hả bạn! thật sự tớ cũng chẳng hiểu bạn nói tổ hợp của bạn ntn ca? tớ cũng tìm ra lí luận cho thắc mắc của tớ rồi! bạn chưa hiểu yk tớ rồi bạn ak! dù sao cũng cảm ơn bạn!
 
D

ducdao_pvt

Bài giải (Bổ sung)

P: AABB(quả dẹt) x aabb(quả dài)
[TEX]F_1[/TEX]: AaBb (quả dẹt)
[TEX]F_1[/TEX] tạo 4 kiểu giao tử, [TEX]F_2[/TEX] xuất hiện tỉ lệ KH 4: 3: 1 nên [TEX]F_2[/TEX] có 8 kiểu tổ hợp giao tử.
[TEX]F_2[/TEX] có KG: Aabb hoặc aaBb
AaBb x AaBb
\Rightarrow 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài
\Rightarrow 9A-B-: (3A-bb: 3aaB -) : 1aabb
Mà đề hỏi liên quan đến bí tròn cho nên ta chỉ cần chú ý đến 3A-bb: 3aaB-
Tổng bí tròn là 6, thuần chủng chỉ có 1AAbb và 1 aaBB
\Rightarrow Số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỉ lệ: [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]AAbb + [TEX]\frac{1}{6}[/TEX]aaBB = [TEX]\frac{1}{3}[/TEX] \Rightarrow A
 
T

tuonghuy333_2010

[Sinh Học 12]Sách Giáo khoa

Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt trạng thái cân bằng Hacđi - Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau ? Giải thích.
Mọi người giúp mình câu này nha cảm ơn nhiều
 
T

tuonghuy333_2010

[Sinh học 12]Cấu trúc di truyền quần thể

Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen (A và a) số cá thể đồng hơp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn.Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là:
A.37.5%
B.18.75%
C.3.75%
D.56.25%

mọi người giúp đỡ nha.
 
D

ducdao_pvt

Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen (A và a) số cá thể đồng hơp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn.Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là:
A.37.5%
B.18.75%
C.3.75%
D.56.25%

mọi người giúp đỡ nha.

[TEX]p^2[/TEX][TEX]AA[/TEX] + 2pq[TEX]Aa[/TEX] + [TEX]q^2[/TEX][TEX]aa[/TEX] = 1 (1)
[TEX]p^2[/TEX] = 9[TEX]q^2[/TEX] (2)
Thay (2) vào (1) : 16[TEX]q^2[/TEX] = 1 \Rightarrow [TEX]q[/TEX] = 0,25
\Rightarrow [TEX]p[/TEX] = 0,75
\Rightarrow Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là: 2pq = 0,375 hay 37,5%
\Rightarrow A
 
C

canhcutndk16a.

Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt trạng thái cân bằng Hacđi - Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau ? Giải thích.
Mọi người giúp mình câu này nha cảm ơn nhiều
Có, nhưng phải qua 2 thế hệ thì ms đạt TTCB:
-Thế hệ 1: tạo cân bằng ở 2 giới
-Thế hệ 2: tạo cân bằng ở cả quần thể
Lấy VD ra làm dẫn chứng ;)
 
Top Bottom