Sinh [Sinh 10] Bài tập nâng cao về nguyên phân và giảm phân,thụ tinh

Thảo luận trong 'Phân bào' bắt đầu bởi tamok12, 2 Tháng sáu 2011.

Lượt xem: 30,842

 1. tamok12

  tamok12 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Mong các bạn học giỏi sinh giúp mình các bài này nhé.
  1: Ở gà bộ NST 2n=78NST. Quan sát 1 nhóm tế bào sinh tinh phân bào ở thời điểm các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo và 1 nhóm tế bào sinh trứng phân bào ở thời điểm các NST đơn phân li về 2 cực của tế bào, người ta nhận thấy tổng số NST được đếm từ 2 nhóm tế bào là 4680, trong đó số NST của nhóm tế bào sinh trứng gấp 2 lần số NST kép của nhóm tế bào sinh tinh.Xác định:
  a/ Các tế bào sinh tinh và sinh trứng đanh phân bào ở thời kì nào? Số lượng tế bào thuộc mỗi nhóm?
  b/ Số tinh trùng? Số tế bào trứng? Số thể định hướng được tạo ra khi kết thúc quá trình phân bào?
  c/ Tổng số NST đơn mới tương đương mà môi trường phải cung cấp cho cả 2 nhóm tế bào thực hiện phân bào?

  2: Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn từ vùng chín đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240NST. Số NST đơn có trong một giao tử đc tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số TB tham gia đợt phân bào cuối cùn ở vùng sinh sản. Tổng số giao tử đc tạo bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử của loài
  a/XĐ bộ NST 2n của loài
  b/ Số lượng NST đơn mà MT nội bào phải cung cấp cho mỗi giai đạon phát triển ở tế bài sinh dục đã cho là bao nhiêu?
  c/ Cá thể nói trên thuộc giới tính gì?
  Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái điều xảy ra BT, ko có sự trao đổi chéo, cấu trúc NST ở mỗi cặp tương đồng khác nhau
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2011
 2. a/ thời kì: Nguyên phân
  số NST của nhóm tế bào sinh trứng gấp 2 lần số NST kép của nhóm tế bào sinh tinh=> số tế bào sinh trứng gấp 2 lần số tế bào sinh tinh
  Số TB sinh tinh là a=> Số TB sinh trứng là 2a
  => 2a.78+a.78=4680
  =>a=20
  => có 20 Tb sinh tinh và 40tb sinh trứng
  b/ 1Tb trứng Gp cho 3 thể định hướng và 1 trứng
  => sau p/b cho 40 trứng và 120 thể đhướng
  1Tb sinh tinh gp cho 4 tinh trùng => số tt tạo ra là 20.4=80 tt
  c/ 78.(20-1)+78(40-1)=4601
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2011
 3. tamok12

  tamok12 Guest

  3. Tại vùng sinh sản của ruồi giấm 2n=8 NST. Có 2 tế bào sinh dục sơ khai A và B phân bào trong cùng một thời gian, tốc độ phân bào của tế bào B gấp đôi tế bào A. Tổng số NST đơn trong các tế bào con của 2 tế bào đã cho là 576 NST. Sau nguyên phân các tế bào con đều bước vào gỉm phân tạo giao tử và đã hình thành 288 giao tử
  a/Xác đinh số lần phân bài của mỗi tế bào A và B?
  b/ Tổng số NST đơn mới tương đương mà MT cung cấp cho cả 2 tế bào sinh dục đã cho ở vùng sinh sản đến vùng chín?
  c/ Ruồi giấm nói trên thuộc giới tính gì?
  d/ Nếu đem ruồi giấm đã cho giao phối với 1 ruồi giấm khác, tỉ lệ thụ tinh là 12,5%, còn tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100% thì ruồi giấm thứ 2 phải sử dụng bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai ban đầu để tạo đủ số giao tử cho quá trình thụ tinh. Biết mỗi tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm thứ 2 khi phân bào đòi hỏi MT nội bào cung cấp số NST đơn gấp 3 lần số NST đơn của 1 tế bào.
   
 4. tamok12

  tamok12 Guest

  4. Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái có 2n=44 NST, sau một số đợt nguyên phân liên tiếp đã đòi hỏi MT nội bào cung cấp 11.176NST đơn mới hoàn toàn. Các tế bào con sinh ra đều trở thành các TB sinh trứng giảm phân cho trứng, Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50, của tinh trùng là 6,25%
  a/ Tìm số hợp tử tạo thành
  b/ Số lượng tế bào sinh tinh và trứng cần thiết để hoàn thành quá tình thụ tinh là bao nhiêu?
  c/ Để hoàn tất quá trình thụ tinh thì MT nội bào phải cung cấp cho mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai bao nhiêu NST đơn mới để tạo trứng và tinh trùng. Nếu cho rằng các tế bào sinh tinh đc tạo ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai
   
 5. tamok12

  tamok12 Guest

  5. Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực chứa 720NST đơn. Các tế bào này phân chia liên tiếp 1 số đợt bằng nhau, số đợt phân bào bằng số NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài. Các tế bào đc tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh giảm phân cho các tinh trùng hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Khi giao phối với cá thể cùng loài đã tạo ra các hợp tử với tổng NST đơn bằng 2608 khi chưa tự nhân đôi hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%.
  a/ Tìm bộ NST lưỡng bội của loài
  b/ Số lượng tế bào sinh dục sơ khai và số tế bào sinh tinh trùng là bao nhiêu?
  c/ Để hoàn tất quá trình thụ tinh cần có bao nhiêu tế bào sinh trứng, bao nhiêu tế bào sinh dục sơ khai cái bước vào vùng sinh sản? Nếu cho rằng các tế bào sinh dục sơ khai có số đợt nguyên phân bằng nhau.
   
 6. tamok12

  tamok12 Guest

  Cảm ơn bạn nhiều lắm!! Mình cũng giải ra như bạn nhưng ko biết có đúng ko nên post lên.hi
   
 7. a/ tốc độ phân bào của tế bào B gấp đôi tế bào A=> số làn phân bào của TB B gấp đôi số lần phân bào của tb A
  Gọi a là số lần phân bào của tb A=> số lần pb của tb B là 2a
  mà: Tổng số NST đơn trong các tế bào con của 2 tế bào đã cho là 576 NST=> ta có pt:
  [TEX]2n.(2^a+2^2a)=576[/TEX]\Leftrightarrow[TEX]2^a=8[/TEX]=> a=3
  => Tb A phân bào 3 lần, tb B phân bào 6 lần
  b/Tổng số NST đơn mới tương đương mà MT cung cấp cho cả 2 tế bào sinh dục đã cho ở vùng sinh sản đến vùng chín:
  [TEX]2n(2^3-1)+2n(2^6-1)=560[/TEX]
  c/ Số Tb sinh ra sau các lần pb= [TEX]2^3+2^6=72[/TEX]
  Sau nguyên phân các tế bào con đều bước vào gỉm phân tạo giao tử và đã hình thành 288 giao tử
  =>1 Tb giảm phân tạo :288/72=4 giao tử
  => đây là giới đực
  d/ bạn cứ theo gt và kết quả của cá câu trên rùi làm tiếp, hix mệt quá:-S
  phần khó mình làm cho rùi, suy nghĩ và làm tiếp nha;)
   
 8. tamok12

  tamok12 Guest

  6/Ở ruồi giấm 2n=6 NST
  a/ 1 nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện giảm phân có tất cả là 128NST kép. Hãy xác định nhóm tế bào này đang phân bào ở thời điểm nào của quá trình giảm phân?Số lượng tế bào ở mỗi thời điểm
  b/ 1 nhóm tế bào sinh dục khác phân bào giảm nhiễm có tất cà là 512NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Hãy XĐ: số tế bào tham gia giảm phân? số lượng tế bào con tạo thành khi kết thúc phân bào?
   
 9. a/ gọi số đợt np là a
  => [TEX]44.(2^a-2)=11176[/TEX]\Rightarrowa=8
  => số htử tạo thành là 2^8=256
  b/ Các tế bào con sinh ra đều trở thành các TB sinh trứng giảm phân cho trứng=> sau gp tạo ra 256 trứng
  Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% => sẽ tạo được 256.50%=128 htử
  Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%=> cần :128:6,25%=2048 tinh trùng
  => cần 2048/4=512 Tb sinh tinh
  c/ bạn tự làm tiếp:)|
   
 10. Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực chứa 720NST đơn=> số tb của nhóm =720/2n
  số đợt phân bào bằng số NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài => có n đợt pb
  =>số Tb được sinh ra=[TEX]2^n.\frac{720}{2n}[/TEX]
  số tinh trùng hình thành =[TEX]4.2^n.\frac{720}{2n}[/TEX]
  số tinh trùng thụ tinh=[TEX]4.2^n.10%=0,4.2^n.\frac{720}{2n}[/TEX]
  Khi giao phối với cá thể cùng loài đã tạo ra các hợp tử với tổng NST đơn bằng 4608 => [TEX]0,4.2^n\frac{720}{2n}=\frac{4608}{2n}[/TEX]
  => 2n=8
  bạn tự làm tiếp ;)
   
  Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2011
 11. tamok12

  tamok12 Guest

  uhm mình ghi nhằm, tổng NST đơn bằng 4608 chứ ko phải 2608
   
 12. uh, thế thì gải pt tìm ra 2n=16;)
  Mình sửa lại bài giải rùi, bạn xem lại và làm tiếp nhé;)
  Câu này chỉ cần nắm chắc lí thuyết là có thể làm tốt ;) bạn xem lại kiến thức lí thuyết nhé, rùi tự làm, nếu ko chắc chắn vs kết quả thì post bài lên, sai chỗ nào, mình sửa chỗ ấy :) chứ mình cứ làm hết như thê này thì sẽ tạo cho mem tính lười suy nghĩ:p
  cố lên nha ;) Mình nghĩ bạn làm được
   
 13. tamok12

  tamok12 Guest

  Uhm, cảm ơn nhiều. Mình chỉ xin đáp số câu 6 thôi. Tại mình ko chắc có làm đúng ko nên mới đưa ra.
   
 14. Uh
  Trước tiên là edit lại cái đề, vì NST của ruồi giấm là 2n=8 ( chớ hem phải 2n=6:D)
  a/1 nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện giảm phân có tất cả là 128NST kép => có 128/8=16 (TB), NST tồn tại dạn g kép thì có thể nó đang ở GP I hoặc kì đầu or kì giữa của GP II
  b/ Tương tự :D
   
 15. tamok12

  tamok12 Guest

  hình như câu 2 ko có ra n=12 thì phải, vì 4n= (2 mũ n)/2048 thì n là một số rất nhỏ. Bạn nên xem lại thử????
   
 16. [TEX][/TEX]
  uh sr nha, minhgf giải vội nên cũng có chút nhầm lẫn, thông cảm nha:D,
  Gọi k là số lần Np của Tb sinh dục
  từ đề bài=> có hệ pt là:
  [TEX]\left\{\begin{matrix}
  & 2n.(2^k-1)+2n.2^k=240 & \\
  & 4n={2}^{2k-1} &
  \end{matrix}\right.[/TEX]

  giải hệ được k=3 và 2n=16 ;)
  lần này thì đúng 100% rùi đấy
   
 17. tamok12

  tamok12 Guest

  Uhm, cho mình hỏi 1 tí là ở câu 2:giai đoạn từ vùng chín đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240NST bạn dùng 2n(2mũ k -1) + 2n.(2mũ k)=240NST, còn ờ câu 1 tổng số NST đơn mới tương đương mà môi trường phải cung cấp cho cả 2 nhóm tế bào thực hiện phân bào bạn dùng 78(20-1) + 78(40-1). Như vậy bạn dùng 2 công thức khác nhau. Mình thật sự không hiểu khi nào dùng CT ở câu 2 khi nào dùng CT ở câu 1???? MÌnh vẫn rõ ở phần này.......... Cảm ơn bạn nhiều
   
 18. tamok12

  tamok12 Guest

  Còn điều này nữa ở bài số 2 Số NST đơn có trong một giao tử là n, số TB tham gia đợt phân bào cuối cùng ở vùng sinh sản là 2mũ(k-1). Còn tổng số giao tử đc tạo bằng 1/2048 tổng số kiểu hợp tử của loài là 4.(2mũ k)=(2mũ n)/2048. MÌnh biết pt này bị sai nhưng mình ko biết mình hiểu nhầm ở chỗ nào bạn có thể chỉ cho mình đc ko?
   
 19. ở câu 1 nó hỏi là
  có nhĩa là chỉ mình QT nguyên phân thôi, còn câu 2 là
  có nghĩa là bao gồm cả nguyên phân và giảm phân dấy( vì phải trái qua NP thì mới sang GP (vùng chín) được ::D bạn hiểu chưa
   
 20. Một số đề thi hsg thì người ta thỉnh thoảng( thỉnh thoảng thôi nhé :) )cho vài số liệu để đánh lạc hướng học sinh, mà thực chất mấy số ấy ko liên quan j đến tính toán của bài hết :D Như lúc đầu bạn thấy là mình cũng sử dụng giả thiết để đi theo hướng ấy, và.. mắc bấy:) vì cứ đi theo đường lối ấy thì chắc chắn sẽ giải sai :D :D, còn cái số 1/2048 ấy có thể dùng để xác định giới tính của loài:p
   
  Last edited by a moderator: 3 Tháng sáu 2011

CHIA SẺ TRANG NÀY