Hóa 12 Phương pháp quy đổi

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
Thoi không ai giải thì mình tự giải vậy :(
Quy đổi hh về [tex]\left\{\begin{matrix} C:1,38^{mol}\\H_{6}:0,32^{mol} \\H_{2}O:0,44^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow m_{E}=26,4g\rightarrow n_{O_{2}}=\frac{1,86.39,6}{26,4}=2,79^{mol}[/tex]
Không hiểu đoạn nào thì hỏi lại mình nhé.
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Thoi không ai giải thì mình tự giải vậy :(
Quy đổi hh về [tex]\left\{\begin{matrix} C:1,38^{mol}\\H_{6}:0,32^{mol} \\H_{2}O:0,44^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow m_{E}=26,4g\rightarrow n_{O_{2}}=\frac{1,86.39,6}{26,4}=2,79^{mol}[/tex]
Không hiểu đoạn nào thì hỏi lại mình nhé.
sao quy ra được hay vậy, chỉ tui với
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
sao quy ra được hay vậy, chỉ tui với
Để ý nhấc [tex]H_{2}O[/tex] ra thì hh còn toàn CnH6 nên ta quy vậy á.
[tex]nH_{6}=n_{E}=0,32^{mol}[/tex]
Đốt nước không mất [tex]O_{2}[/tex] nên suy luôn ra mol C.Bảo toàn H là ra nốt mol [tex]H_{2}O[/tex]
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
240722693_1193371057828146_5077921340111186422_n.png
 

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,034
4,704
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
đúng rồi nhé =))
240181574_1144164829325684_8084609368143270532_n.png

một câu quy đổi khác hay hơn này ~
nCH4 = 2nC3H4O2 => C5H12O2
Quy hh đầu thành CH2 ( 0,46 )) và OH ( 0,16 )
=> nCO2 = 0,46

nBa(OH)2 < nCO2 < nBa(OH)2 + nNaOH => nBaCO3 = nBa(OH)2 = 0,2 mol => m = 39,4 g
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Đúng rồi nhé, tương tự 1 câu nữa:
240791200_4222665457844253_5245760071685603451_n.png
nC3H8O3 = 1/2nCH4 => quy thành C5H16O3
HH đầu quy thành : CH2 (0,54); H2O (); O2 (0,4)

nO2 = 0,4 = naxit
axit cso dạng (CH2)nO2: 0.4 => n = 1 => HCOOH
m cô cạn = mHCOOK = 0,3. 84 = 25,2 g => A
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Hỗn hợp T gồm 3 peptit có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3 : 4, mỗi peptit được tạo nên từ các amino axit X, Y, Z có công thức chung H2N-CnH2n-COOH. Thủy phân hoàn toàn 20,19 gam T thu được 0,10 mol X; 0,14 mol Y và 0,07 mol Z. Mặc khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 24,19 gam T, toàn bộ sản phẩm cho vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết rằng tổng số liên kết peptit trong T không vượt quá 7. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 97,10.
B. 94,60.
C. 98,20.
D. 95,80.
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Cho mình hỏi tại sao ban đầu bạn quy đổi hh Z thành CH2 được v bạn????? Lúc sau tại sao hh Z quy đổi thành CnH2n+3 và CnH2n+2 v bn????
C2H5NO2=CO2+CH5+N
C3H7NO2=CO2+C2H7+N
C5H9NO4=2CO2+C3H9+N
(C15H31COO)3C3H5=3CO2+C48H98
C17=... tương tự
Hoặc bạn có thể dồn 1 lần về: COO;H2;NH;CH2
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
C2H5NO2=CO2+CH5+N
C3H7NO2=CO2+C2H7+N
C5H9NO4=2CO2+C3H9+N
(C15H31COO)3C3H5=3CO2+C48H98
C17=... tương tự
Hoặc bạn có thể dồn 1 lần về: COO;H2;NH;CH2

Bn ơi mình hiểu chỗ CnH2n+3 và CnH2n+2 của bn nhưng vẫn chưa hiểu tại sao ban đầu bn quy thành CH2 để tính theo mol O2 và H2O v bn? Hay là đối với tất cả các hợp chất hữu cơ bn đều quy ra v nhỉ? Mình cảm ơn.
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
n quy thành CH2 để tính theo mol O2 và H2O v bn? Hay là đối với tất cả các hợp chất hữu cơ bn đều quy ra v nhỉ? Mình cảm ơn.
mình làm theo phản xạ thôi, thấy O2,H2O mình sẽ dồn về CH2;H2 rồi tính được luôn nCH2;NH2, sau đó tính tiếp ...
 
Top Bottom