Hóa 12 Phương pháp quy đổi

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 ( QG-21-Lần 1): Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,26 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,74 mol O2, thu được CO2 và H2O. Giá trị của a là
A. 0,24.
B. 0,23.
C. 0,21.
D. 0,25.
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Quy đổi Anken thành CH2=>nCH2=0,59mol
2CH4+3O2--->2CO2+2H2O
0,59-----0,885----0,59
nO2(đốt C4H10)=nO2(đốt ankan)+nO2(đốt anken )=0,885+0,74=0,1625(mol)
C4H10+13/2O2--->4CO2+5H2O
0,25-------0,1625
nH2(sinh ra)+nC4H10=nY=>nH2=0,23mol
nH2=nBr2=0,23=>Câu B
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
Quy đổi Anken thành CH2=>nCH2=0,59mol
2CH4+3O2--->2CO2+2H2O
0,59-----0,885----0,59
nO2(đốt C4H10)=nO2(đốt ankan)+nO2(đốt anken )=0,885+0,74=0,1625(mol)
C4H10+13/2O2--->4CO2+5H2O
0,25-------0,1625
nH2(sinh ra)+nC4H10=nY=>nH2=0,23mol
nH2=nBr2=0,23=>Câu B
Đoạn này sai nhé.
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Câu 1 ( QG-21-Lần 1): Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,26 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,74 mol O2, thu được CO2 và H2O. Giá trị của a là
A. 0,24.
B. 0,23.
C. 0,21.
D. 0,25.
upload_2021-8-30_20-32-5.png
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm: CH4;C3H6;C5H8 có tỉ khối so với eten=0,6875 bằng O2 dư thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 25g kết tủa. Mặt khác dẫn X qua dd Br2 dư thấy có a mol phản ứng. Tìm a
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
18
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm: CH4;C3H6;C5H8 có tỉ khối so với eten=0,6875 bằng O2 dư thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 25g kết tủa. Mặt khác dẫn X qua dd Br2 dư thấy có a mol phản ứng. Tìm a
chỗ này đề sai không @Trung Ngo
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
18
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
nCH4 = a ; nC3H6 = b ; nC5H8 = c
a + 3b + 5c = 0,25 (1)
MX = 19,25 = ( 16a + 42b + 68c ) / (a + b + c)
=> -3,25 a + 22,75b + 48,75c = 0 (2)

(2) + 3,25(1) = > 32,5b + 65c = 0,8125 => a + 2b = 0,025 => nBr2 = 0,025
Đúng rồi bạn nhé =)),bạn thử nghĩ xem có cách nào đơn giản hơn không
gợi ý : quy đổi
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
nCaCO3=0,25mol=>nCO2=0,25
MX=19,25
X:CH4(x);C3H6(y);C5H8(z)
[tex]MX=\frac{16x+42y+68z}{x+y+z}=19,25[/tex]
=>-3,25x+22,75y+48,75z=0(1)
CH4+2O2-->CO2+H2O
C3H6+9/2O2+3CO2+3H2O
C5H8+7O2-->5CO2+4H2O
x+3y+5z=0,25<=>3,25x+9.75y+16,25z=0,65625(2)
(1)(2)=>32,5+65z=0,8125
=>y+2z=0,025
nBr2=2nC5H8+nC3H6=y+2z=0,025
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
nCaCO3=0,25mol=>nCO2=0,25
MX=19,25
X:CH4(x);C3H6(y);C5H8(z)
[tex]MX=\frac{16x+42y+68z}{x+y+z}=19,25[/tex]
=>-3,25x+22,75y+48,75z=0(1)
CH4+2O2-->CO2+H2O
C3H6+9/2O2+3CO2+3H2O
C5H8+7O2-->5CO2+4H2O
x+3y+5z=0,25<=>3,25x+9.75y+16,25z=0,65625(2)
(1)(2)=>32,5+65z=0,8125
=>y+2z=0,025
nBr2=2nC5H8+nC3H6=y+2z=0,025
=)) anh bảo suy nghĩ quy đổi cơ mà !
X:CnHn+3 -->13n+3=19,25 -->n=1,25-->nX=0,2
--> k=0,125 -->a=0,125.0,2 =0,025
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Câu2: Hỗn hợp X gồm: metan, etilen,propin có tỉ khối so với H2=14. Đốt cháy hoàn toàn X bằng O2 dư thu được V (l) hỗn hợp khí và hơi Z. Dẫn Z qua H2SO4 (đ) 98% thấy giảm 4,48l. Mặt khác sục Z vào dd Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Tìm m
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Trung Ngo lần đầu em làm cách này anh xem có sai ở đâu không nhé :>>
n(hơi)=nH2O=0,2mol
MX=14.2=28
Gọi CT chung là CnH4
12n+4=28=>n=2
=>C2H4
C2H4+3O2---->2CO2+2H2O
0,1------0,3--------0,2-----0,2
CO2+Ba(OH)2--->BaCO3+H2O
0,2------------------------0,2
m=197.0,2=39,4g
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
@Trung Ngo lần đầu em làm cách này anh xem có sai ở đâu không nhé :>>
n(hơi)=nH2O=0,2mol
MX=14.2=28
Gọi CT chung là CnH4
12n+4=28=>n=2
=>C2H4
C2H4+3O2---->2CO2+2H2O
0,1------0,3--------0,2-----0,2
CO2+Ba(OH)2--->BaCO3+H2O
0,2------------------------0,2
m=197.0,2=39,4g
Đúng rồi nhé, tốt lắm
Ví dụ 9: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic. Hỗn hợp Y gồm tristearin và tripanmitin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z gồm m gam X và m gam Y cần dùng 2,59 mol O2, sản phẩm cháy gồm N2, CO2 và 34,2 gam H2O. Nếu đun nóng m gam Y với dung dịch NaOH dư thì khối lượng glixerol thu được là? A. 9,2 B. 12,88 C. 11,04 D. 7,36
Thử câu này xem !, lên mạng tra công thức phân tử nhé, chủ yếu là luyện cách nhìn, cách quy đổi, phần này không liên quan đến tính chất hóa học
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
239552409_1040178416721041_4310056467677878227_n.jpg
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom