Ngoại ngữ Ôn thi vào 10

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi one_day, 19 Tháng tám 2015.

Lượt xem: 12,511

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. I. Điền từ vào chỗ trống (5 points)
  Dear Peter,
  Congratulations! I just heard the wonderful news regarding your wedding. I admire your choice of partner and I had no doubt that the two of you will complement one another since the day I met your partner, Linda.
  I wish you both all the best in years to come.
  Best wishes, Sam.
  II. Đọc và trả lời câu hỏi (5 points)
  [​IMG]

  1) In the first paragraph. What is the writer's name?
  - The writer's name is Kim
  2) What is Kim's favorite cartoon channel?
  - It is Bibi channel
  3) What subject does Phong like?
  - He likes English
  4) What does Hoa want to do in the future?
  - She wants to be an English teacher
  5) What does Hoa often do in your free time?
  - She reads comic books and listens to English songs

  +7
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2015
 2. yumiko19

  yumiko19 Guest

  II. Practice
  I. Điền từ vào chỗ trống (5 points)
  Dear Peter,
  Congratulations! I just heard the wonderful news regarding your wedding. I admire your choice of partner and I had no doubt that the two of you will complement one another since the moment I met your partner, Linda.
  I wish you both all the best in years to come.
  Best wishes,
  Sam.
  II. Đọc và trả lời câu hỏi (5 points)

  1) In the first paragraph. What is the writer's name?
  -> Her name is Kim
  2) What is Kim's favorite cartoon channel?
  -> It's Bibi channel
  3) What subject does Phong like?
  -> He likes English
  4) What does Hoa want to do in the future?
  -> She wants to be an English teacher in the future
  5) What does Hoa often do in her free time?
  -> She often reads comic books and listens to English songs

  +6
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2015
 3. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  I. Điền từ vào chỗ trống (5 points)
  Dear Peter,
  Congratulations! I just heard the wonderful news regarding your wedding. I admire your choice of partner and I had ___(2)___ doubt that the two of you will complement one another since the day I met your partner, Linda.
  I wish you both all the best in years to come.
  Best wishes,
  Sam.

  II. Đọc và trả lời câu hỏi (5 points)
  1. The writer's name is Kim
  2. Kim's favorite cartoon channel is Bibi Chanel
  3. Phong likes English
  4. Hoa wants to be an English teacher in the future
  5. Hoa reads comic books and listén to English sóng in her free time


  5-1=4 points
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2015
 4. dalian231

  dalian231 Guest

  I. Điền từ vào chỗ trống (5 points)
  Dear Peter,
  Congratulations! I just heard the wonderful news regarding your wedding. I admire your choice of partner and I had no doubt that the two of you will complement one another since the day I met your partner, Linda.
  I wish you both all the best in years to come.
  Best wishes,
  Sam.
  II. Đọc và trả lời câu hỏi (5 points)
  [​IMG]
  1) In the first paragraph. What is the writer's name?
  \Rightarrow The writer's name is Kim.
  2) What is Kim's favorite cartoon channel?
  \Rightarrow It's Bibi channel.
  3) What subject does Phong like?
  \Rightarrow He likes English.
  4) What does Hoa want to do in the future?
  \Rightarrow She wants to be an English teacher in the future.
  5) What does Hoa often do in her free time?
  \Rightarrow Hoa reads comic books and listens to English songs in her free time.

  +4
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2015
 5. one_day

  one_day Guest

  Key

  KEY: [Reading] Unit 1
  I. Dear Peter,
  Congratulations! I just heard the wonderful news regarding your wedding. I admire your choice of partner and I had no doubt that the two of you will complement one another since the day/moment I met your wife/partner, Linda.
  I wish you both all the best in years to come.
  Best wishes,
  Sam.
  II.
  1) The writer's name is Kim.
  2) It's Bibi channel.
  3) He likes English.
  4) She wants to be an English teacher in the future.
  5) Hoa reads comic books and listens to English songs in her free time.
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2015
 6. one_day

  one_day Guest

  [Writing] Unit 1

  28/8/2015​
  [Writing] Unit 1​

  FRIENDLY LETTERS

  I. Quy tắc viết 1 bức thư thân mật
  Hình thức theo trình tự sau:
  1. Heading
  - Địa chỉ, ngày tháng của người viết
  (Tên số nhà, tên đường ở dòng đầu tiên
  Tên TP, đất nước phía ở dòng thứ 2)
  - Ngày tháng viết thư (Month, Day, Year)
  - Lời chào hỏi (Dear/My beloved + Name, )
  Eg: Dear John,
  Lời chào hỏi cũng có thể bắt đầu bằng Hey/Hi!
  2. Body
  Theo trình tự sau:
  - Lí do viết thư
  - Những thông tin bạn cần cho người đọc biết
  - Tóm tắt những gì bạn cần nói (hy vọng được phản hồi,....)
  3. Closing
  Kết thúc thư: Love you, Miss you, Best wishes, Cheers,....
  Chữ kí của bạn
  P/S (postscript - tái bút): thêm thông tin bạn muốn truyền tải

  [​IMG]Example:
  [​IMG]
  II. Quy tắc viết hoa
  - Viết hoa từ đầu tiên trong 1 câu
  - Viết hoa đại từ "I"
  - Viết hoa các danh từ riêng (tên người nhận, tên đường, ....)

  III. Practice
  You and your friend haven't met or spoken for a long time. Write a letter to talk about your life recently ask them how they are and what are they doing now.
   
 7. iceghost

  iceghost Guest

  1/3, Street 3, Highway 22
  Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  August 28, 2015​
  Dear Duc,
  We haven't met each other for a long time, have we ? Today I'm writing you this letter to tell you about my life recently.
  Yesterday, I had a Math class (dùng "lesson" thay "class", sẽ hay hơn). Guess what ? I got an A+ points ! And in that afternoon, my uncle from HCMC sent me a book called " How to study good English ". I read it and it was amazing ! It taught me lots of new things and I think you should read this too. Tomorrow is Saturday and I'll go to the supermarket with my mother to buy me some new clothes.
  What about you ? How is it going ? Tell me what you are doing now ! I miss you so much. Don't forget to reply soon ! (nếu không tách thành 2 câu và dùng "so" thì câu văn sẽ có 2 từ "so" => không hay
  Best wishes,
  Khang :)


  Nhận xét: Viết về cuộc sống của bạn gần đây, không nhất thiết phải kể chuyện về ngày hôm qua và dự định của ngày mai =))). Có thể kể học kì trước bạn đạt HS gì, kì nghỉ hè của bạn thú vị thế nào,....
  Cấu trúc ngữ pháp: OK
  Chú ý những lỗi trên
  +9
  ~ one_day ~
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2015
 8. - Tên đăng nhập: ngocsangnam12
  - Nickname: Nam
  - Tuổi: 12
  - Lời hứa: Tuân theo các nội quy của topic đề ra

  Duyệt!
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2015
 9. cabua266

  cabua266 Guest

  Ngai Cau village
  An Khanh commune , Hoai Duc district , Ha Noi city
  Augurst 29 , 2015

  Dear , Iceghost :3
  I and you haven't met for a long time because I have missed :v (1) . And today, I am sending you this letter to tell you about my life recently.
  Yesterday, my class had a new student , he is John and he from Baligum as you :3 . It's very interesting for me to make friend with John. But it is very and very difficult because he 's timid and he speaks Vietnamese badly :s. So after ultimate lesson (2), I invited him to play soccer in order to have many new friends.
  Tomorrow is Saturday, the weather will be raining, I haven't gone to school. So I feel very happy. At home, I am going to help my mother do housework. I'm going to wash the dishes, look after my baby sister, sweep my house and so on.
  And you? How are you? Are you OK? How is your life now? Tell me what you are doing now. Good bye, see you agian .
  Love ,
  Cabua266 :v


  P/s; Viết thì chắc ko bị -đ cho ng viết sau đâu nhỉ ? Cơ mà về hình th´ưc trình bày mk có cách dòng nhé , tại ko hiểu sao vẫn ko lun 1 ô đc :v => Không trừ điểm bạn nhé!

  (1) "I have missed" chưa rõ ý, bạn nhớ cái gì?
  P/s: have missed you , mk ghi thiếu :v
  (2) after ultimate lesson: sau buổi học cuối cùng nên thay bằng "after school"
  Nhận xét:
  - Ý tưởng & trình độ chém gió: Perfect :p ------ cabua : Hoàn hảo kìa :D
  - Chú ý những lỗi trên

  +9

  ~ one_day ~
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2015
 10. one_day

  one_day Guest

  Key

  KEY: [Writing] Unit 1
  You and your friend haven't met or spoken for a long time. Write a letter to talk about your life recently ask them how they are and what are they doing now.
  Example:
  20 Le Hong Phong
  Binh Dinh Province, Quy Nhon city
  August 29th, 2015​

  Dear Lan,
  It feels like a long time since the last time I met you. I've been meaning to write to you for the last couple of months, but I just haven't got round to doing it. Sorry for my laziness. How are you and your family? I hope you are fine.
  Time passes so fast. It's only lately that I learn with you. Are you ready for the new semester of the school?
  Now I'm going to tell you about my summer vacation. It was wonderful. I spend my summer vacation at the beach with my friends. I played volleyball, swam and collected lots of sea shells.
  What about you? Write to me soon and tell me all your news.
  Miss you,
  Vi.
   
 11. one_day

  one_day Guest

  Kiểm tra kiến thức Unit 1

  29/8/2015​
  Kiểm tra kiến thức Unit 1​


  A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more _____ (people)
  2) We need to (cycle) _____ more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its (scene) ___ beauty
  4) The world of computers is extrmely (compete) ______
  III. Verb form (2 points)
  1) I have (give) you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I (not live) so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I (not be) scared of mice and snakes.
  4) Last year, she (work) for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  2) She was very sad when she was left at home.
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  \Rightarrow I wish .........
  2) I can't sing this song
  \Rightarrow I wish ..........

  Lưu ý: Không chấp nhận các bài viết đã sửa
   
 12. iceghost

  iceghost Guest

  29/8/2015​
  Kiểm tra kiến thức Unit 1​


  A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question ( câu này không chắc :D )
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy ( Phân vân A và C mà thôi chọn A :D )
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more ___ (people) ( câu này bó tay (ಠ_ಠ ) ) \Rightarrow popular
  2) We need to (cycle) recycle more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its (scene) scenic beauty
  4) The world of computers is extremely (compete) competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have (give) given you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I (not live) didn't live so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I (not be) weren't scared of mice and snakes.
  4) Last year, she (work) worked for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  $\implies$ Who did she live with ?
  2) She was very sad when she was left at home .
  $\implies$ How was she when she was left at home ?
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  \Rightarrow I wish I lived in a bigger house
  2) I can't sing this song
  \Rightarrow I wish I could sing this song


  8.9
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2015
 13. A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more personal (people) \Rightarrow popular
  2) We need to (cycle) recycle more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its (scene) scenic beauty
  4) The world of computers is extremely (compete) competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have (give) given you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I (not live) didn't live so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I (not be) weren't scared of mice and snakes.
  4) Last year, she (work) worked for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  - Who did she live with ?
  2) She was very sad when she was left at home .
  - How was she when she was left at home ?
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  -I wish I lived in a bigger house
  2) I can't sing this song
  -I wish I could sing this song

  8.0
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2015
 14. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more popular
  2) We need to recycle more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its scenic beauty
  4) The world of computers is extrmely competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have given you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I didn't live so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I wasn't scared of mice and snakes.
  4) Last year, she worked for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  ~> Who did she live with?
  2) She was very sad when she was left at home.
  ~> How was she when was she left home? (câu này em thấy nó kì kì sao ấy??)
  "Very sad" chỉ trạng thái nên ta dùng "How" để hỏi. Động từ to be ở thì QKĐ được chia ở thể nghi vấn là "was she", giữ nguyên cụm sau. Ta được: How was she when she was left home?
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  ~> I wish I would lived in bigger house \Rightarrow I wish I lived in a bigger house. (Áp dụng cấu trúc đã học em nhé!)
  2) I can't sing this song
  ~> I wish I could sing this song


  7.9
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2015
 15. yumiko19

  yumiko19 Guest

  A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more popular
  2) We need to recycle more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its scenic beauty
  4) The world of computers is extrmely competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have given you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I didn't live so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I weren't scared of mice and snakes.
  4) Last year, she worked for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  -> Who did she live with?
  2) She was very sad when she was left at home.
  -> How was she when she was left at home ?
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  I wish I lived in a bigger house
  2) I can't sing this song
  I wish I could sing this song

  10
  Well-done!
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2015
 16. A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more _____ (people) \Rightarrow popular
  2) We need to (cycle) recycle more of our waste and glass
  3) Australia is famous for its (scene) ___ beauty \Rightarrow scenic
  4) The world of computers is extrmely (compete)comprtive \Rightarrow competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have given you all the money I have
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I didn't live so far from school.
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I wasn't scared of mice and snakes.
  4) Last year, she worked for a big company

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  ~> Who did she live with?
  2) She was very sad when she was left at home.
  ~> How was she when was she left home? (câu này em thấy nó kì kì sao ấy??)

  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  ~> I wish I would lived in bigger house
  2) I can't sing this song
  ~> I wish I could sing this song
  \Rightarrow Bạn chép phần Writing của trucphuong02 ak?

  7.2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2015
 17. one_day

  one_day Guest

  Key

  KEY: Kiểm tra kiến thức Unit 1​


  A. Phonetics (1 points)
  I. Choose the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. mention B. option C. federation D. question
  2. A. she B. see C. sea D. sight
  3. A. children B. choose C. child D. mechanic
  4. A. meat B. break C. steak D. great
  5. A. beg B. age C. gather D. guess
  II. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. (0.5 points)
  1. A. commercial B. science C. television D. happy
  2. A. teacher B. repeat C. widen D. common
  3. A. scientist B. English C. translate D. idiom
  4. A. correspond B. essay C. friendship D. formal
  5. A. homework B. icon C. army D. informal

  B. Vocabulary and Grammar (7 points)
  I. Choose the best answer (3 points)
  1) They complained ___ the changes they had been told of
  A. into B. of C. about D. in
  2) The hospital building is divided _______ four sections.
  A. into B. of C. about D. in
  3) It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.
  A. for B. to C. about D. of
  4) He was sick yesterday, _____ he didn’t go to school.
  A. since B. because C. so D. but
  5) I wish I earned more money, but in fact I _____
  A. didn't B. don't C. did D. earn
  6) We have learned English ______ 2012
  A. for B. in C. during D. since
  II. Word form (2 points)
  1) Chatting has become more and more _____ (people) \Rightarrow popular
  2) We need to (cycle) _____ more of our waste and glass \Rightarrow recycle
  3) Australia is famous for its (scene) ___ beauty \Rightarrow scenic
  4) The world of computers is extrmely (compete) ______ \Rightarrow competitive
  III. Verb form (2 points)
  1) I have (give) you all the money I have \Rightarrow give
  2) I always have to ride my motorbike home. I wish I (not live) so far from school. \Rightarrow didn't live
  3) I am scared of mice and snakes. I wish I (not be) scared of mice and snakes. \Rightarrow weren't
  4) Last year, she (work) for a big company \Rightarrow worked

  C. Writing (2 points)
  I) Write the question for the underlined words (1 points)
  1) She lived with her wicked stepmother and two stepsisters.
  \Rightarrow Who did she live with?
  2) She was very sad when she was left at home.
  \Rightarrow How was she when she was left at home?
  II. Rewrite the sentences (1 points)
  1) It is uncomfortable to live in this house. It's very small
  \Rightarrow I wish I lived in a bigger house
  2) I can't sing this song
  \Rightarrow I wish I could sing this song

  PS: Phần Kiểm tra kiến thức mình không trừ điểm cho các bạn làm chậm.
   
 18. one_day

  one_day Guest

  Tổng điểm tuần 1

  Tổng điểm tuần 1
  1. iceghost: 57.9
  2. yumiko19: 39
  3. cabua266: 38
  4. prince123lam: 34
  5. trucphuong02: 33.9
  6. dalian231: 30
  7. kudoshizuka: 18
  8. huutuanbc1234: 13.2
  9. quangkhai2811: 10 (xin nghỉ)
  10. tinaphan: 3

  Congratulation Iceghost! :)
   
 19. one_day

  one_day Guest

  THÔNG BÁO

  Hôm nay, mình bận nên chỉ thống kê điểm của các bạn trong tuần trước thôi. Phần Phonetics sẽ được đăng vào ngày mai.
  one_day​
   
 20. cabua266

  cabua266 Guest

  Phonetics là sao z bn ****************************?????????????
  P/s: Xếp th´ư 3 à , biết thế làm cái bài kt cuối cho nó second

  Phonetics là ngữ âm đó bạn!
  ~ one_day ~
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2015
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY