Ngoại ngữ Ôn thi vào 10

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi one_day, 19 Tháng tám 2015.

Lượt xem: 12,849

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. dalian231

  dalian231 Guest

  - Tên đăng nhập: dalian231
  - Nickname: Zun
  - Tuổi: 12
  - Lời hứa: Online thường xuyên và chăm chỉ!
   
 2. one_day

  one_day Guest

  [Ngữ âm] Unit 1

  24/08/2015​
  Unit 1: A visit from a pen pal​

  _ Phonetics _​

  I. Word stress (trọng âm của từ)
  1. Các từ có đuôi là: -cial, -tial, -cion, -cian, -tion, -sion, -ience, -ient, -tious, -cious, -xious thường có trọng âm được nhấn vào âm tiết đứng trước các đuôi này
  Eg: commercial: /kəˈməːʃ(ə)l/
  science: /ˈsʌɪəns/
  television: /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
  delicious: /dɪˈlɪʃəs/
  2. Những từ có 2 âm tiết tận cùng bằng -er, -or, -y, -ow, -ance, -ent, -en, -on trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu
  Eg: teacher: /ˈtiːtʃə/
  happy: /ˈhapi/
  widen: /ˈwʌɪd(ə)n/
  common: /ˈkɒmən/
  3. Những từ có 2 hoặc 3 âm tiết mà có "re" đứng đầu trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai
  Eg: repeat: /rɪˈpiːt/
  repeal: /rɪˈpiːl/
  reface: /riːˈfeɪs/

  II. Pronunciation (phát âm)
  1. Các từ có đuôi -tion thường có cách phát âm là /ʃ/
  Eg: information: /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/
  separation: /sɛpəˈreɪʃ(ə)n/
  2. Các từ có "sh" đứng đầu thường có cách phát âm là /ʃ/
  Eg: she: /ʃiː/
  shout: /ʃaʊt/
  3. Âm -ee, -ea thường được phát âm là /i:/
  Eg: see: /siː/
  sea: /siː/
  bean: /biːn/

  III. Practice
  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agr__
  2. w__k
  3. p__ce
  4. cl__n

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  2. Three teachers are in the meeting.
  3. My father often drinks green tea in the morning.
   
 3. iceghost

  iceghost Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. weak
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  $\implies$ 2 : see, sea
  2. Three teachers are in the meeting.
  $\implies$ 3 : three, teachers, meeting
  3. My father often drinks green tea in the morning.
  $\implies$ 2 : green, tea


  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 4. cabua266

  cabua266 Guest

  Bài A,Chọn cách âm về trọng âm khác t`ư còn lại
  1,A.
  2,B
  3, B
  4, C

  5, C
  Bài B, Điền
  1, agree
  2, weak
  3,peace
  4, clean
  Bài C,
  1, see , sea
  2, three , teacher , meeting
  3, green , tea
  P/s:
  +Kém nhất bài trọng âm :p
  + nếu để ý thì 2 ch~ư nguyên âm hợp v´ơi nhau ra âm /i:/
  VD : meet , tea , sea ,sheep , meal , receive , grief ,...
  ee , ea , ei , ie
  Lưu ý : eight / eIt/ , friend / frend/ , ...


  +8
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 5. A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. weak
  3. piece
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  2: see,sea
  2. Three teachers are in the meeting.
  3:three,teachers,meeting
  3. My father often drinks green tea in the morning.
  2:green,tea

  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 6. kudoshizuka

  kudoshizuka Guest

  III. Practice
  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. week
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  2. Three teachers are in the meeting.
  3. My father often drinks green tea in the morning.

  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 7. dalian231

  dalian231 Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. weak
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea? \Rightarrow 2
  2. Three teachers are in the meeting. \Rightarrow 3
  3. My father often drinks green tea in the morning. \Rightarrow 2


  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 8. *Bài A
  1. A
  2. B
  3. D
  4. C
  5. C
  *Bài B
  1. agree
  2. weak
  3. peace
  4. clean
  *Bài C
  1. see, sea (2)
  2. three, teacher, meeting (3)
  3. green, tea (2)


  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 9. yumiko19

  yumiko19 Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. week
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  2. Three teachers are in the meeting.
  3. My father often drinks green tea in the morning.

  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 10. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. week
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea?
  2. Three teachers are in the meeting.
  3. My father often drinks green tea in the morning.


  +10
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2015
 11. one_day

  one_day Guest

  Answers

  ANSWERS​

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
  2. A. refashion B. poster C. impression D. division
  3. A. option B. optional C. monster D. religious
  4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
  5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

  B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
  1. agree
  2. weak or week
  3. peace
  4. clean

  C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
  1. Can you see the sea? \Rightarrow 2
  2. Three teachers are in the meeting. \Rightarrow 3
  3. My father often drinks green tea in the morning. \Rightarrow 2
   
 12. cabua266

  cabua266 Guest

  KO biết có ai dùng t`ư điển ko :v ? hoặc copy bài trên ko ?
  hì hì hì hì
  ------------
  Khi nào ra bài ms z one_day ?
   
 13. one_day

  one_day Guest

  Dùng từ điển thì mình chịu, không biết được. Còn copy bài trên mình nghĩ là không vì không phải ai cũng làm đúng và mình cũng không chấm bài đầu tiên nên mọi người không có căn cứ để copy. Tuy nhiên, để mục đích vào 10 được "lấp lánh" thì mọi người đều biết phải tự làm thôi. Ý kiến của mình thôi.
  --------
  Ngày nào cũng có bài mới hết nha Vũ, nhưng mình hay ra đề buổi chiều (mình học buổi sáng mà).
   
 14. one_day

  one_day Guest

  [Vocabulary] Unit 1

  Unit 1: A visit from a pen pal


  I. Vocabulary
  Ở đây, mình sẽ cung cấp cho các bạn các dạng thức của từ hoặc các cụm từ liên quan đến từ vựng trong Unit 1
  1. friendly (adj): thân thiện
  friendless (adj) / unfriendly (adj): không thân thiện
  friendliness (n): sự thân mật
  friendship (n): tình bạn
  2. pray (v): cầu nguyện
  prayer (n): người cầu nguyện
  praying (n): sự cầu nguyện
  3. divide (v): chia ra
  division (n): sự phân chia
  divide sth into: chia cái gì làm (mấy phần)
  4. separate (v): tách rời ra
  separated (adj): bị tách rời ra
  separation (n): sự tách rời
  5. impress (v): gây ấn tượng
  impression (n): ấn tượng
  6. correspond (v): trao đổi thư từ
  correspondence (n): sự trao đổi thư từ
  7. consist of = comprise: gồm có
  8. major (adj): lớn (hơn
  majority (n): phần lớn
  9. religion (n): tôn giáo
  religious (adj): (thuộc) tôn giáo
  10. add (v): thêm vào
  addition (n): sự thêm vào
  additional (adj): tăng thêm

  II. Practice
  A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
  1. Water consists of hydrogen and oxygen
  A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
  2. My class is divide into 2 groups
  A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
  3. I was really impressed by her sweet voice
  A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

  B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
  1. We like their ________ (friendly)
  2. The _______ between Vietnam and Japan is good (friend)
  3. They seem to be ______. We dislike them (friend)
  4. My mother _____ the cake into four equal pieces (division)
  5. Of all the films you have watched, which film ______ you most? (impression)
  6. Don't forget to _____ sugar to the mixture (addition)
  7. Do you think Buddhism is a ______ or a phylosophy? (religious)
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2015
 15. one_day

  one_day Guest

  Cách tính điểm

  BỔ SUNG CÁCH TÍNH ĐIỂM
  Cách tính điểm: - Thành viên đầu tiên trả lời được 10đ (nếu đúng), thì thành viên thứ 2 được 9đ (nếu đúng),...
  - Thành viên đầu tiên được < 10đ (nếu sai), thành viên thứ 2 được 10đ (nếu đúng), thành viên thứ 3 được 9đ (nếu đúng),...
   
 16. cabua266

  cabua266 Guest

  Bài A
  a, B
  b, C
  c, D
  Bài B
  a, friendship
  b, friendship
  c, friendless
  d, devided
  P/s: quá kh´ư
  e, impressed
  h, add
  P/s: Cx có thể là adding
  g, religion
  P/s; Liên quan Anh 9 :v


  +9
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2015
 17. iceghost

  iceghost Guest


  A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
  1. Water consists of hydrogen and oxygen
  A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
  2. My class is divide into 2 groups
  A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
  3. I was really impressed by her sweet voice
  A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

  B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
  1. We like their friendliness (friendly)
  2. The friendship between Vietnam and Japan is good (friend)
  3. They seem to be friendless. We dislike them (friend)
  4. My mother divides the cake into four equal pieces (division)
  5. Of all the films you have watched, which film impressed you most? (impression)
  6. Don't forget to add sugar to the mixture (addition)
  7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy? (religious)

  Em chia luôn động từ nhé :D

  +10
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2015
 18. one_day

  one_day Guest

  Dĩ nhiên rồi bạn. Hầu hết các đề thi đều có kiến thức liên quan đến Anh 9. Giờ ôn trước sẽ có lợi hơn
  ---------
  Tuy là Word form nhưng mọi người vẫn phải chia động từ nhé! Không sẽ bị trừ điểm đấy!
   
 19. kudoshizuka

  kudoshizuka Guest

  II. Practice
  A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
  1. Water consists of hydrogen and oxygen
  A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
  2. My class is divide into 2 groups
  A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
  3. I was really impressed by her sweet voice
  A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

  B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
  1. We like their friendliness
  2. The friendship between Vietnam and Japan is good
  3. They seem to be friendless. We dislike them
  4. My mother divides the cake into four equal pieces
  5. Of all the films you have watched, which film were you most impress?
  6. Don't forget to add sugar to the mixture
  7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy?

  9-1=8 points (nộp sau)
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2015
 20. dalian231

  dalian231 Guest

  II. Practice
  A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
  1. Water consists of hydrogen and oxygen
  A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
  2. My class is divide into 2 groups
  A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
  3. I was really impressed by her sweet voice
  A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

  B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
  1. We like their friendliness (friendly)
  2. The friendship between Vietnam and Japan is good (friend)
  3. They seem to be friendless. We dislike them (friend)
  4. My mother divides the cake into four equal pieces (division)
  5. Of all the films you have watched, which film impressed you most? (impression)
  6. Don't forget to add sugar to the mixture (addition)
  7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy? (religious)
  Em lại làm sau :v

  +8
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2015
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY