ôn luyện thi đh,cđ

G

gvnguyentantrung

Bí quyết đạt điểm cao hóa học


BÍ QUYẾT ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN HÓA

Khi làm bài thi môn hóa,Các em chia đề thành ba nhóm để giải

Nhóm 1 là nhóm câu hỏi giáo khoa tổng hợp của nhiều bài, có thể cả 1 chương, hoặc tổng hợp nhiều chương, dễ lấy điểm. Các em cố gắng giải nhanh nhóm câu hỏi này trong vòng 15 phút và sẽ được điểm trên 15 câu.


Nhóm 2 là nhóm câu quyết định kết quả thi. Thời gian cho nhóm câu này khoảng 60 phút. Ở nhóm câu này, chủ yếu dùng công thức riêng để giải. Hãy đọc kỹ đề bài các em sẽ thấy được công thức giải đó. Các công thức giải này các em nên chuẩn bị sẵn từ các đề đã thi.


Nhóm 3 là nhóm câu chưa có hướng giải quyết. Nếu đã chuẩn bị kỹ thì nhóm câu này còn khoảng 6-10 câu. Các em đừng quá lo lắng, trước khi giải nên dành ít phút thư giãn nhằm giảm bớt căng thẳng. Nếu vẫn chưa có hướng giải quyết, các em nên chọn các phương án từ sự loại suy, không nên bỏ trống câu nào.
 
G

gvnguyentantrung

ôn đại học

Câu 11 :Cho 100ml dd AgNO3 2M tác dụng với 50ml dd FeCl2 1,2M,sau phản ứng thu m(g) Ag, tiếp tục đem hòa tan lượng Ag này bằng dd H2SO4 đ nóng thu V(lít) SO2 (đktc).Tìm V
A.0,672 B.0,56 C.0,224 D.0,896

Câu 12: Cho m(g) sắt và đồng vào 200ml dd Fe(NO3)3 0,3M sau pứ hoàn toàn thu dd X và 0,576g 1 kim loại.Cô cạn dd X thu 16,28g hh các muối khan.Tìm m(g)
A.1,76 B.3,224 C.2,643 D.2,336

Câu 13: X mạch hở có công thức C4H6O3. X tác dụng được với K, H2, CaCO3, dd AgNO3/NH3, dd brom.Số đồng phân của X phù hợp với điều kiện trên là
A.1 B.2 C.3 D.4

Câu 14: Hòa tan hết ancol propylic vào 6,75g nước thu được dd X.Cho Na lấy dư vào dd X thu 11,2 lít H2(đktc).Nồng độ % ancol trong dd X là:
A.52,63 B.84,74 C.80,25 D.47,48

Câu 15: Hợp chất thơm X có công thức (C7H802)n và d X/He =31.X td được với dd NaOH.Số đồng phân của X là
A.9 B.10 C.12 D.11

Câu 16: Hai chất hữu cơ X , Y đều đơn chức (C,H,O) đều tác dụng được dd NaOH.Đốt cháy mỗi chất đều cho mol O2 pư = mol CO2= mol H2O.X và Y có thể là
A. Este metylaxetat và axit axetic B,Axit acrylic và etyl fomat
C.Axit axetic và metyl fomat D.Etyl fomat và axit propionic
 
N

namnguyen_94

Em xin phép làm!!
Bài 11: nFeCl2 = 0,06 mol ; nAgNO3 = 0,2 mol
--> nAg = 0,06 mol
--> nSO2 = 0,03 mol ---> V = 0,672 lít
--> A
Bài 12: m(1 kim loại) = 0,576 gam ---> Chính là Cu
Gọi nFe = a mol ; nCu phản ứng = b mol
---> Hệ: [tex]\left{2a+2b = 0,06 \\ 540a + 548b =16,28[/tex]

--> a = 0,02 mol ; b = 0,01 mol
--> m = 0,02.56 + 0,01.64 + 0,576 = 2,336 gam
--> D
Bài 13: có 2 CTCT là: OHC-CH2-CH2-COOH và CH3-CH(CHO)-COOH
Cầu 14: +nH2O = 0,375 mol
-----> nC3H8O = 2.(0,5 - 0,1875) = 0,625 mol
--> m(dd) = 0,625.60 + 6,75 = 44,25 gam
--> C% = 84,74%
==> B
Câu 15: M(X) = 124 --> n = 1
==> em tìm được 9 CTCT thoả mãn
Câu 16: nCO2 = nH2O = nO2
--> X và Y có 2 C
--> C
 
D

domtomboy

m muốn trình bày cách #
câu 12
bài này e dùng định luật bảo toàn khối lượng
như vậy có đk k ạ?
vẫn kết quả: D
 
M

mualanhbuon

Trích:
Câu 34:Cho 12,55g muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150ml dd Ba(OH)2 1M .Cô cạn dd sau pứ thu mg rắn.Giá trị m là
Trích:
A.26,05 B.18,95 C.34,6 D.36,4
latex.php

Từ phương trình trên ta có: 0,05.208+0,05.313=26,05 g.


anh ko tính mBaOH còn dư à. em ngĩ mBaOHdu=0,05*171=8,55=>m=26,5+8,55=34,6=>c.ko bít dúng ko
 
S

secretspy93

Câu 9: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng mol là 56 đvC. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. 4 B. 7 C. 6* D. 5
+X là C4H8
+đồng phân xicloankan có 2 đồng phân
+ đòng phân anken có 4 ( có đồng phân hình học
=> X là mạch hở muk, mình tìm ra được co 5 cái ah: 4 cái anken, voi CH2=CH-CHO
Thầy giúp e với
 
T

tan75

Gọi nFe = a mol ; nCu phản ứng = b mol
---> Hệ:
latex.php

tại sao lại có 540 và 548 vậy bạn bạn có thể giải thích cho mình không
 
H

hocmai.toanhoc

Gọi nFe = a mol ; nCu phản ứng = b mol
---> Hệ:
latex.php

tại sao lại có 540 và 548 vậy bạn bạn có thể giải thích cho mình không

Chào em!
Bài này ta có phương trình:
[TEX]Fe+2Fe(NO_3)_3--> 3Fe(NO_3)_2[/TEX]
--a ------2a--------------------3a
[TEX]Cu+2Fe(NO_3)_3--> Cu(NO_3)_2+2Fe(NO_3)_2[/TEX]
--bmol----2b----------------------b-----------------2b
Thế là em ra hệ nhé!
 
G

gvnguyentantrung

Chào các em, thầy tiếp tục gửi đến các em 1 số câu ôn tập :

Ôn 1:Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là:
A. 0,40 mol B. 0,30 mol C. 0,45 mol D. 0,35 mol

Ôn2:Hoà tan 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 trong dung dịch HNO3 dư, thu được sản phẩm khử gồmV lít hỗn hợp khí NO, NO2 (ở đktc) có tỉ khối so với Hiđro bằng 19. Mặt khác nếu đun nóng X với CO dư thì sau phản ứng hoàn toàn thu được 9,52 gam Fe. Giá trị V là
A. 4,48. B. 2,24. C. 1,12. D. 2,80

Ôn 3: Cho 1,344 lít khí CO2 từ từ vào 200 ml dung dịch chứa KOH (x) M và K2CO3 0,3 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. Thêm dung dịch CaCl2 dư vào B thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của (x) là:
A. 0,25 B. 0,1 C. 0,15 D. 0,2

Ôn 4: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X và 4,48 lít NO(duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO duy nhất nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan vừa hết 8,32 gam Cu không có khí bay ra (các khí đo ở đktc). Giá trị của m là:
A. 16,8 B. 11,2 C. 16,24 D. 9,6 g.
Thầy đã quay video bài giảng ôn thi đại học 2012 trên HTV4, các em theo dõi, hoàn toàn miễn phí
http://www.htv4.vn/Pages1/MediaDetail.aspx?Me=2&Sub=9&Bra=1096&f=OTDH2012-MONHOA-BAI07_08&a=1
 
T

thachthihien

thầy ơi kiểm tra lại
Câu 10:Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam
+Ta có:nH2SO4 = 0,2 mol ; nFe(NO3)3 = 0,1 mol ; nCuSO4 = 0,05 mol
---> m - 0,2.56 - 0,05.56 + 0,05.64 = 0,75m
--> m = 43,2 gam.
nếu như vậy sẽ mất phản ứng Fe+2Fe(NO3)3-->3Fe(NO3)2.
không hiểu sau nửa thầy giải thích giúp nha.
còn trong trang web này:http://hocdethi.blogspot.com/2013/02/bai-fe-hay.html.
giải ra đáp án khác.
 
T

toanrubic

hay quá cảm ơn thầy và mấy bạn có mấy bài cô giáo giao về mình chưa biết giải lên đây mấy bạn giải hay quá
 
S

santclare

câu 9 hchc X mạch hở thì sao tính đồng phân mạch vòng là xicloankan được a ?
 
Top Bottom