ÔN BÀI ĐÊM KHUYA VẬT LÍ 12

tranglan1

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2012
92
38
51
11
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ HAI (03 lý thuyết + 02 bài tập)
Câu 01: Chọn kết luận đúng nhất. Khi gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại thì:
A. Thế năng đạt cực đại
B. Pha dao động cực đại
C. Vận tốc cực đại
D. Li độ đạt cực đại
Câu 02: Một vật dao động điều hòa với biên độ [tex]A[/tex], khi vật cách vị trí biên một đoạn [tex]0,8A[/tex] thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là:
A. 16
B. 5
C. 25
D. 24
Câu 03: Khi một sóng cơ học truyền đi, đại lượng nào dưới đây sẽ không thay đổi theo thời gian?
A. Tốc độ dao động của phần tử
B. Năng lượng sóng
C. Biên độ sóng
D. Tần số của sóng
Câu 04: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m, dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Khi pha dao động là [tex]0,5\pi(rad)[/tex] thì vận tốc của vật là [tex]-20\sqrt{3}(cm/s)[/tex]. Lấy [tex]\pi^2=10[/tex]. Khi vật qua vị trí có li độ [tex]x=3\pi(cm)[/tex] thì động năng của con lắc là:
A. 0,72 J
B. 0,18 J
C. 0,36 J
D. 0,03 J
Câu 05: Một sóng cơ truyền dọc trên trục Ox có phương trình [tex]u=9cos(2\pi t-4\pi x)(mm)[/tex]; trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng bằng:
A. 50 cm/s
B. 1,0 m/s
C. 25 cm/s
D. 1,5 m/s
--------------------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
1 ko phải d ạ
 
  • Like
Reactions: Bút Bi Xanh

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ TƯ (03 lý thuyết + 03 bài tập)
Câu 01: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa:
A. Pha của dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc đạt giá trị cực đại
C. Lực kéo về biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ
D. Vật đổi chiều chuyển động khi lực kéo về đổi chiều tác dụng
Câu 02: Sóng dừng hình thành trên dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau:
A. [tex]20\sqrt{2}(cm)[/tex]
B. [tex]10\sqrt{3}(cm)[/tex]
C. [tex]30(cm)[/tex]
D. [tex]20(cm)[/tex]
Câu 03: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng [tex]m[/tex], lò xo có độ cứng [tex]K[/tex] dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời gian ngắn nhất để thế năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:
A. [tex]\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
B. [tex]\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
C. [tex]\frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
D. [tex]\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
Câu 04: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm gắn liền với:
A. Mức cường độ âm
B. Biên độ âm
C. Tần số âm
D. Đồ thị dao động âm
Câu 05: Hình vẽ dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi [tex]W_{dh}[/tex] của một con lắc lò xo vào thời gian [tex]t[/tex]. Tần số dao động của con lắc là:
Cau05.jpg
A. [tex]33(Hz)[/tex]
B. [tex]25(Hz)[/tex]
C. [tex]42(Hz)[/tex]
D. [tex]50(Hz)[/tex]
Câu 06: Quan sát sóng dừng hình thành trên một sợi dây thì thấy có dạng như hình vẽ. Bước sóng trên dây bằng:
Cau06.jpg
A. [tex]17(cm)[/tex]
B. [tex]68(cm)[/tex]
C. [tex]34(cm)[/tex]
D. [tex]136(cm)[/tex]
-------------------------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
 
  • Like
Reactions: ledoanphuonguyen

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ TƯ (03 lý thuyết + 03 bài tập)
Câu 01: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa:
A. Pha của dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc đạt giá trị cực đại
C. Lực kéo về biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ
D. Vật đổi chiều chuyển động khi lực kéo về đổi chiều tác dụng
Câu 02: Sóng dừng hình thành trên dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau:
A. [tex]20\sqrt{2}(cm)[/tex]
B. [tex]10\sqrt{3}(cm)[/tex]
C. [tex]30(cm)[/tex]
D. [tex]20(cm)[/tex]
Câu 03: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng [tex]m[/tex], lò xo có độ cứng [tex]K[/tex] dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời gian ngắn nhất để thế năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:
A. [tex]\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
B. [tex]\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
C. [tex]\frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
D. [tex]\frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]
Câu 04: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm gắn liền với:
A. Mức cường độ âm
B. Biên độ âm
C. Tần số âm
D. Đồ thị dao động âm
Câu 05: Hình vẽ dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi [tex]W_{dh}[/tex] của một con lắc lò xo vào thời gian [tex]t[/tex]. Tần số dao động của con lắc là:
View attachment 81727
A. [tex]33(Hz)[/tex]
B. [tex]25(Hz)[/tex]
C. [tex]42(Hz)[/tex]
D. [tex]50(Hz)[/tex]
Câu 06: Quan sát sóng dừng hình thành trên một sợi dây thì thấy có dạng như hình vẽ. Bước sóng trên dây bằng:
View attachment 81728
A. [tex]17(cm)[/tex]
B. [tex]68(cm)[/tex]
C. [tex]34(cm)[/tex]
D. [tex]136(cm)[/tex]
-------------------------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
CÔNG BỐ ĐÁP ÁN THỨ TƯ
1.C
2.D
3.B
4.D
5.B
6.C
 
  • Like
Reactions: ledoanphuonguyen

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ BA (03 lý thuyết + 03 bài tập)
Câu 01: Dao động cưỡng bức có biên độ càng lớn khi:
A. Tần số dao động cưỡng bức càng lớn
B. Tần số ngoại lực càng gần tần số riêng của hệ
C. Biên độ dao động cưỡng bức càng lớn
D. Biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng
Câu 02: Giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn sóng tại A và B có phương trình [tex]u_A=u_B=Acos100 \pi t(mm)[/tex]. Một điểm M trên mặt nước (MA = 3 cm; MB = 4 cm) nằm trên đường cực tiểu. Biết rằng, giữa M và đường trung trực của đoạn thẳng AB còn có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:
A. 20 cm/s
B. 25 cm/s
C. 33,3 cm/s
D. 16,7 cm/s
Câu 03: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào:
A. Bước sóng
B. Môi trường truyền sóng
C. Năng lượng sóng
D. Tần số dao động
Câu 04: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh của sợi dây ở một thời điểm có hình dạng như hình vẽ. Điểm M trên dây:
View attachment 81592
A. Đang đứng yên
B. Đang đi xuống
C. Đang đi lên
D. Đang đi theo chiều dương
Câu 05: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Phương trình dao động của con lắc là [tex]x=8cos(5\pi t-\frac{3\pi}{4})(cm)[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex], [tex]\pi^2=10[/tex]. Lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu lần thứ nhất tại thời điểm:
A. [tex]\frac{13}{60}(s)[/tex]
B. [tex]\frac{1}{12}(s)[/tex]
C. [tex]\frac{1}{60}(s)[/tex]
D. [tex]\frac{7}{60}(s)[/tex]
Câu 06: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là [tex]4(m/s)[/tex] và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là:
A. 42 Hz
B. 35 Hz
C. 40 Hz
D. 37 Hz
--------------------------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
Không ai tham gia vậy
 
  • Like
Reactions: Dương Minh Nhựt

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
Nếu em không lầm thì hình như em vừa thấy cái đề nào đó có 3 lí thuyết và 3 bt, sau khi f5 lại thì mất luôn đề. Không biết là anh xóa hay là do máy em? :<
Em bấm về ttrang 18 của topic, để xem đề ngày thứ ba nha em
 
  • Like
Reactions: Dương Minh Nhựt

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ NĂM (05 lý thuyết + 05 bài tập)
* Vì nhiều trường bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm tra giữa kỳ, nên anh pha trộn nhiều lý thuyết lên. Em nào quan tâm môn Lý thì vào đây nhé !
Câu 01:
Một vật dao động điều hòa có khối lượng [tex]m=100g[/tex], khi đi qua vị trí cân bằng vật đạt vận tốc [tex]20(cm/s)[/tex]. Thế năng khi vật đạt vận tốc [tex]15(cm/s)[/tex] là:
A. [tex]1,125.10^{-3}(J)[/tex]
B. [tex]8,75.10^{-4}(J)[/tex]
C. [tex]1,75.10^{-4}(J)[/tex]
D. [tex]8,75.10^{-3}(J)[/tex]
Câu 02: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm:
A. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
B. Sóng âm truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí
C. Sóng âm trong không khí là sóng ngang
D. Năng lượng sóng âm tỉ lệ với bình phương biên độ sóng
Câu 03: Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa:
(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng
(b) Vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật ngược chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng
(c) Vecto gia tốc của vật bắt đầu đổi chiều khi vật có li độ bằng [tex]0[/tex]
(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chậm dần đều
(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng
(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương
Số phát biểu đúng là:
A. [tex]2[/tex]
B. [tex]4[/tex]
C. [tex]3[/tex]
D. [tex]1[/tex]
Câu 04: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường:
A. Rắn, lỏng và chân không
B. Rắn, lỏng và khí
C. Rắn, khí và chân không
D. Lỏng, khí và chân không
Câu 05: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A. Cách chọn thời điểm ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
B. Tần số của ngoaị lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
C. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
D. Lực cản tác dụng lên hệ
Câu 06: Độ cao của âm là một đặc trưng:
A. Vật lý của âm gắn liền với tần số âm
B. Sinh lý của âm gắn liền với biên độ âm
C. Sinh lý của âm gắn liền với tần số âm
D. Vât lý của âm gắn liền với biên độ âm
Câu 07: Hai học sinh xác định tốc độ truyền âm của một thanh kim loại bằng đồng hồ bấm giây. Một học sinh này dùng thanh kim loại dài [tex]1(km)[/tex] rồi dùng búa gõ vào một đầu, học sinh kia áp tai vào đầu còn lại của thanh kim loại và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua thanh kim loại, một lần qua không khí). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là [tex]2,62(s)[/tex]. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là [tex]340(m/s)[/tex]. Tốc độ truyền âm trong thanh kim loại là:
A. [tex]3,1(km/s)[/tex]
B. [tex]5,8(km/s)[/tex]
C. [tex]6,2(km/s)[/tex]
D. [tex]2,9(km/s)[/tex]
Câu 08: Hai nguồn [tex]A,B[/tex] trên mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng cùng tần số [tex]f=15(Hz)[/tex], cùng biên độ và cùng pha. Điểm [tex]M[/tex] nằm trên mặt chất lỏng có [tex]AM-BM=8(cm)[/tex] nằm trên đường dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên [tex]AM[/tex] nhiều hơn [tex]06[/tex] điểm so với trên [tex]BM[/tex]. Tốc độ truyền sóng là:
A. [tex]60(cm/s)[/tex]
B. [tex]40(cm/s)[/tex]
C. [tex]24(cm/s)[/tex]
D. [tex]20(cm/s)[/tex]
Câu 09: Một chất điểm dao động điều hòa có sự phụ thuộc của li độ [tex]x[/tex] theo thời gian [tex]t[/tex] như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu (t=0), gia tốc của chất điểm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
Cau09.jpg
A. [tex]-6(m/s^2)[/tex]
B. [tex]4,5(m/s^2)[/tex]
C. [tex]-4,5(m/s^2)[/tex]
D. [tex]6(m/s^2)[/tex]
Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=5cos(\frac{10\pi}{3} t-\frac{\pi}{3})(cm)[/tex]. Kể từ [tex]t=0[/tex], thời điểm vật qua vị trí có li độ [tex]x=-2,5(cm)[/tex] lần thứ [tex]2018[/tex] là:
A. [tex]601,6(s)[/tex]
B. [tex]603,4(s)[/tex]
C. [tex]601,3(s)[/tex]
D. [tex]605,3(s)[/tex]
---------------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
 

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
ÔN BÀI ĐÊM KHUYA THỨ NĂM (05 lý thuyết + 05 bài tập)
* Vì nhiều trường bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm tra giữa kỳ, nên anh pha trộn nhiều lý thuyết lên. Em nào quan tâm môn Lý thì vào đây nhé !
Câu 01:
Một vật dao động điều hòa có khối lượng [tex]m=100g[/tex], khi đi qua vị trí cân bằng vật đạt vận tốc [tex]20(cm/s)[/tex]. Thế năng khi vật đạt vận tốc [tex]15(cm/s)[/tex] là:
A. [tex]1,125.10^{-3}(J)[/tex]
B. [tex]8,75.10^{-4}(J)[/tex]
C. [tex]1,75.10^{-4}(J)[/tex]
D. [tex]8,75.10^{-3}(J)[/tex]
Câu 02: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm:
A. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
B. Sóng âm truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí
C. Sóng âm trong không khí là sóng ngang
D. Năng lượng sóng âm tỉ lệ với bình phương biên độ sóng
Câu 03: Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa:
(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng
(b) Vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật ngược chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng
(c) Vecto gia tốc của vật bắt đầu đổi chiều khi vật có li độ bằng [tex]0[/tex]
(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chậm dần đều
(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng
(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương
Số phát biểu đúng là:
A. [tex]2[/tex]
B. [tex]4[/tex]
C. [tex]3[/tex]
D. [tex]1[/tex]
Câu 04: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường:
A. Rắn, lỏng và chân không
B. Rắn, lỏng và khí
C. Rắn, khí và chân không
D. Lỏng, khí và chân không
Câu 05: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A. Cách chọn thời điểm ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
B. Tần số của ngoaị lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
C. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ
D. Lực cản tác dụng lên hệ
Câu 06: Độ cao của âm là một đặc trưng:
A. Vật lý của âm gắn liền với tần số âm
B. Sinh lý của âm gắn liền với biên độ âm
C. Sinh lý của âm gắn liền với tần số âm
D. Vât lý của âm gắn liền với biên độ âm
Câu 07: Hai học sinh xác định tốc độ truyền âm của một thanh kim loại bằng đồng hồ bấm giây. Một học sinh này dùng thanh kim loại dài [tex]1(km)[/tex] rồi dùng búa gõ vào một đầu, học sinh kia áp tai vào đầu còn lại của thanh kim loại và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua thanh kim loại, một lần qua không khí). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là [tex]2,62(s)[/tex]. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là [tex]340(m/s)[/tex]. Tốc độ truyền âm trong thanh kim loại là:
A. [tex]3,1(km/s)[/tex]
B. [tex]5,8(km/s)[/tex]
C. [tex]6,2(km/s)[/tex]
D. [tex]2,9(km/s)[/tex]
Câu 08: Hai nguồn [tex]A,B[/tex] trên mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng cùng tần số [tex]f=15(Hz)[/tex], cùng biên độ và cùng pha. Điểm [tex]M[/tex] nằm trên mặt chất lỏng có [tex]AM-BM=8(cm)[/tex] nằm trên đường dao động với biên độ cực đại. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên [tex]AM[/tex] nhiều hơn [tex]06[/tex] điểm so với trên [tex]BM[/tex]. Tốc độ truyền sóng là:
A. [tex]60(cm/s)[/tex]
B. [tex]40(cm/s)[/tex]
C. [tex]24(cm/s)[/tex]
D. [tex]20(cm/s)[/tex]
Câu 09: Một chất điểm dao động điều hòa có sự phụ thuộc của li độ [tex]x[/tex] theo thời gian [tex]t[/tex] như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu (t=0), gia tốc của chất điểm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
View attachment 81976
A. [tex]-6(m/s^2)[/tex]
B. [tex]4,5(m/s^2)[/tex]
C. [tex]-4,5(m/s^2)[/tex]
D. [tex]6(m/s^2)[/tex]
Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=5cos(\frac{10\pi}{3} t-\frac{\pi}{3})(cm)[/tex]. Kể từ [tex]t=0[/tex], thời điểm vật qua vị trí có li độ [tex]x=-2,5(cm)[/tex] lần thứ [tex]2018[/tex] là:
A. [tex]601,6(s)[/tex]
B. [tex]603,4(s)[/tex]
C. [tex]601,3(s)[/tex]
D. [tex]605,3(s)[/tex]
---------------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------
Chúc các em hoàn thành tốt !
Công bố đáp án vào sáng mai !
CÔNG BỐ ĐÁP ÁN THỨ NĂM
1.B
2.C
3.A
4.B
5.A
6.C
7.A
8.B
9.A
10.D
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Câu 01: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa:
A. Pha của dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc đạt giá trị cực đại
C. Lực kéo về biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ
D. Vật đổi chiều chuyển động khi lực kéo về đổi chiều tác dụng
Câu 02: Sóng dừng hình thành trên dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau:
A. 202–√(cm)202(cm)20\sqrt{2}(cm)
B. 103–√(cm)103(cm)10\sqrt{3}(cm)
C. 30(cm)30(cm)30(cm)
D. 20(cm)


D. Đồ thị dao động âm
 
  • Like
Reactions: Bút Bi Xanh
Top Bottom