Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 48,178

 1. Daphne Dawsons

  Daphne Dawsons Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  79
  Điểm thành tích:
  41

  Em ko biết, nó chạy đi đâu rồi :D
   

  Các file đính kèm:

  • 22.docx
   Kích thước:
   12 KB
   Đọc:
   100
 2. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  bài làm của em gửi anh nhận dcd rôid mà
  em xem lại câu 6 nhé, trật tự tính từ ấy
  đúng
  9/10 câu rùi, quite good!!!
   
 3. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  Bài này ko có chắc :confused::confused::confused:
  1. They ______ you in if you come late.
  A. won't let

  B. not let
  C. wouldn't let
  D. hadn't let

  2. She plays the piano ______ as she sings
  A. as beautifully

  B. more beautifully
  C. as beautiful
  D. the most beautifully

  3. He used to work as _____ FIFA official
  A. an
  B. the
  C. a
  D. the

  4. My wedding ring _____ of yellow and white gold
  A. is made

  B. is making
  C. made
  D, have made

  5. By the end of the game Australia ______ almost as many medals as they did in Atlanta
  A. will be winning
  B. will win
  C. are winning
  D. will have won

  6. A(n) ______ lady
  A. American old rich
  B. old rich American
  C. rich old American (Opinion-Age-Origin???)
  D. American rich old

  7. It was a public holiday, so there were ____ shops open
  A. no

  B. none
  C. any
  D. some

  8. Succesful _____ will be notified by telephone
  A. applicants

  B. applies
  C. applying
  D. applied

  9. While I watch movies, I eat popcorn and _____
  A. sitting with my family
  B, will be sitting with my family
  C. sit with my family
  D. am sitting with my family

  10. Energy is ____ makes things work
  A. what

  B. where
  C. that
  D. how
   
  khuattuanmeo, Cửu LongDaphne Dawsons thích bài này.
 4. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  @joon_young#1 @Daphne Dawsons Bơi vào xem key nhé
  1. They ______ you in if you come late.
  A. won't let => câu điều kiện loại I: If + S + V_HTĐ_ + O, S + will/may/can + V + O
  B. not let
  C. wouldn't let
  D. hadn't let


  2. She plays the piano ______ as she sings
  A. as beautifully => So sánh ngan bằng " AS ADJ/ADV AS", để ý ta thấy trước chỗ trống cần điền là từ "plays" => cầu ADV bổ nghĩa cho động từ đó
  B. more beautifully
  C. as beautiful
  D. the most beautifully


  3. He used to work as _____ FIFA official
  A. an
  B. the

  C. a => chữ FIFA, có chữ F đứng đầu đọc là phụ âm
  D. the

  4. My wedding ring _____ of yellow and white gold
  A. is made => cấu trúc câu bị động, chiếc nhẫn cưới được làm ...,
  B. is making
  C. made
  D, have made


  5. By the end of the game Australia ______ almost as many medals as they did in Atlanta
  A. will be winning
  B. will win
  C. are winning

  D. will have won => thì TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH: diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong thời điểm tương lai, dấu hiệu nhận biết :BY THE TIME

  6. A(n) ______ lady
  A. American old rich
  B. old rich American

  C. rich old American => Trật tự của tính từ OPSHACOMP (Opinion, Size, Shape, Age, Color, Original, Material, Purpose), ta thấy rich (opinion), old (age), American (original)
  D. American rich old

  7. It was a public holiday, so there were ____ shops open
  A. no => "no" dùng trước danh từ
  B. none
  C. any
  D. some


  8. Succesful _____ will be notified by telephone
  A. applicants => Trước chỗ cần điền là một tính từ nên theo sau nó là danh từ

  B. applies
  C. applying
  D. applied


  9. While I watch movies, I eat popcorn and _____
  A. sitting with my family
  B, will be sitting with my family
  C. sit with my family => Cấu trúc song hành, vế trước eat popcorn ( Verb ở HTĐ) nên vế sau cũng tương tự
  D. am sitting with my family

  10. Energy is ____ makes things work
  A. what => cái mà

  B. where
  C. that
  D. how
   
  joon_young#1baochau1112 thích bài này.
 5. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Tới chị ra đề nhé :D
  @Snowball fan ken @aiyatori @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng
  121. They say that they …… their course next month

  a. finish b. will finish c. will be finishing d. will be finished

  122. Mary …….. her treatment almost two years ago.

  a. have b. has had c. had d. was having

  123. Don’t bother me while I ……..

  a. am working b. was working c. will work d. is going to work

  124. Did you hear …….. upstairs?

  a. she sing b. her singing c. she singing d. her to sing

  125. Women in the past .…. work outside the home as nowadays.

  a. do not b. won’t c. didn’t d. hasn’t

  126. Today is their golden wedding anniversary. They ….. married for 50 years.

  a. have been b. has been c. was d. will be

  127. He ……. in the office at the moment.

  a. has work b. is working c. has been working d. works

  128. He ………. very frightened when he saw spiders.

  a. feeling b. felt c. was felt d. feels

  129. Where ……. next summer?

  a. will you go b. are you going c. do you go d. are you going to go

  130. How long ……. you studied here?

  a. are b. did c. do d. have

  131. After our guests ………, we sat down to dinner.

  a. arrived b. arrive c. were arriving d. have arrived

  132. She and I……… each other since we were at secondary school.

  a. know b. knew c. have known d. has known

  133. ….. you at home last night?

  a. Did b. Were d. Have d. Are

  134. What …. to do when you graduate?

  a. are you going b. are going c. you are going d. are you go

  135. The books and the dictionary….. … on the table.

  a. were b. are c. is d. have been

  136. ………. both of you ready for the test?

  a. Is b. Are c. Have d. Do

  137. She ……… here since I came here.

  a. lives b. lived c. is living d. has lived

  138. We …… a lot important inventions in the future.

  a. have b. will have c. had d. has had

  139. The police ……... for the thief at the moment.

  a. was looking b. are looking c. have been looking d. is going to look.

  140. It was really kind ….. . you to help poor people.

  a. to b. for c. of d. on
   
  khuattuanmeo thích bài này.
 6. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  121. They say that they …… their course next month

  a. finish b. will finish c. will be finishing d. will be finished

  122. Mary …….. her treatment almost two years ago.

  a. have b. has had c. had d. was having

  123. Don’t bother me while I ……..

  a. am working b. was working c. will work d. is going to work

  124. Did you hear …….. upstairs?

  a. she sing b. her singing c. she singing d. her to sing

  125. Women in the past .…. work outside the home as nowadays.

  a. do not b. won’t c. didn’t d. hasn’t

  126. Today is their golden wedding anniversary. They ….. married for 50 years.

  a. have been b. has been c. was d. will be

  127. He ……. in the office at the moment.

  a. has work b. is working c. has been working d. works

  128. He ………. very frightened when he saw spiders.

  a. feeling b. felt c. was felt d. feels

  129. Where ……. next summer?

  a. will you go b. are you going c. do you go d. are you going to go

  130. How long ……. you studied here?

  a. are b. did c. do d. have

  131. After our guests ………, we sat down to dinner.

  a. arrived b. arrive c. were arriving d. have arrived

  132. She and I……… each other since we were at secondary school.

  a. know b. knew c. have known d. has known

  133. ….. you at home last night?

  a. Did b. Were d. Have d. Are

  134. What …. to do when you graduate?

  a. are you going b. are going c. you are going d. are you go

  135. The books and the dictionary….. … on the table.

  a. were b. are c. is d. have been

  136. ………. both of you ready for the test?

  a. Is b. Are c. Have d. Do

  137. She ……… here since I came here.

  a. lives b. lived c. is living d. has lived

  138. We …… a lot important inventions in the future.

  a. have b. will have c. had d. has had

  139. The police ……... for the thief at the moment.

  a. was looking b. are looking c. have been looking d. is going to look.

  140. It was really kind ….. . you to help poor people.

  a. to b. for c. of d. on
   
  khuattuanmeo, baochau1112aiyatori thích bài này.
 7. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  121. They say that they …… their course next month

  a. finish b. will finish c. will be finishing d. will be finished

  122. Mary …….. her treatment almost two years ago.

  a. have b. has had c. had d. was having

  123. Don’t bother me while I ……..( Câu này em dựa vào nghĩa để làm nhưng chắc phải có CT . Nếu có chị chỉ giúp em với ! ^^)

  a. am working b. was working c. will work d. is going to work

  124. Did you hear …….. upstairs?

  a. she sing b. her singing c. she singing d. her to sing

  125. Women in the past .…. work outside the home as nowadays.

  a. do not b. won’t c. didn’t d. hasn’t

  126. Today is their golden wedding anniversary. They ….. married for 50 years.

  a. have been b. has been c. was d. will be

  127. He ……. in the office at the moment.

  a. has work b. is working c. has been working d. works

  128. He ………. very frightened when he saw spiders.

  a. feeling b. felt c. was felt d. feels

  129. Where ……. next summer?

  a. will you go b. are you going c. do you go d. are you going to go

  130. How long ……. you studied here?

  a. are b. did c. do d. have

  131. After our guests ………, we sat down to dinner.

  a. arrived b. arrive c. were arriving d. have arrived

  132. She and I……… each other since we were at secondary school.

  a. know b. knew c. have known d. has known

  133. ….. you at home last night?

  a. Did b. Were d. Have d. Are

  134. What …. to do when you graduate?

  a. are you going b. are going c. you are going d. are you go

  135. The books and the dictionary….. … on the table.

  a. were b. are c. is d. have been

  136. ………. both of you ready for the test?

  a. Is b. Are c. Have d. Do

  137. She ……… here since I came here.

  a. lives b. lived c. is living d. has lived

  138. We …… a lot important inventions in the future.

  a. have b. will have c. had d. has had

  139. The police ……... for the thief at the moment.

  a. was looking b. are looking c. have been looking d. is going to look.

  140. It was really kind ….. . you to help poor people.

  a. to b. for c. of d. on
   
  khuattuanmeobaochau1112 thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Đúng 19/20 e nhé ^^
  E xem lại câu 139 nhé!
  Em đúng 16/20 nhé ^^
  E xem lại câu 121, 124, 129 và 131 nhé ^^
   
 9. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Đáp án câu 101 đến câu 120 nhé ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @joon_young#1 @Shmily Karry's @aiyatori
  101. You can stay here ------ you like.
  a. as long as b. as far as c. as much as d. so far as
  => as long as: miễn là
  102. Ask him to ------- us a funny story.
  a. say b. tell c. speak d. talk
  => tell s.o sth: kể ai về điều gì
  103. He look very ----------- when I told him the new.
  a. happily b. happy c. happiness d. happiest
  => look + adj
  104. How long did it -------- you to type this letter?
  a. want b. take c. need d. require
  => How long + TĐT + S +Vinf
  105. Has your house ------------- recently?
  a. was decorated b. decorated c. been decorated d. is decorated
  => Thì HTHT vì có recently.
  106. English and French -------- in Canada.
  a. are speaking b. were spoken here c. are spoken d. speak
  => Thể bị động
  107. My father ----------- me his old car on my last birthday
  a. given b. was given c. gave d. give
  => Dùng thì quá khứ vì có từ "last"
  108. Shakespeare ------------ many plays.
  a. wrote b. written c. write d. was wrote
  => Dùng thì quá khứ đơn vì Shakespeare đã yên giấc rồi
  109. The exam results ---------- to you by post.
  a. will be send b. will sent c. sent d. will be sent
  => Dùng bị động
  110. Sushi ----------- mainly in Japan.
  a. is eaten b. eat c. eats d. be eaten
  => Dùng bị động
  111. Are you thinking about going to Europe for your vacation? “No, but if I ---------- money, I would definitely go.”
  a. have b. had c. have had d. would have
  => Câu điều kiện if loại 2
  112. “It’s really raining.” “Yes. If the weather ---------, we’ll have to give up camping.”
  a. would get b. get worse????( Sao câu này ko có chia verb ạ?) c. might get worse d. should get worse
  => Câu điều kiện if loại 1
  113. “Why don’t you send me only twenty dollars?” “Sorry. If I had more money, I ---------- give you more.”
  a. will have b. would have c. would d. have
  => Câu điều kiện if loại 2
  114. “Do you need help with your English?” “If I do, I ------ you.”
  a. will ask b. ask c. would ask d. asked
  => Câu điều kiện if loại 1
  115. This room is smoky. I wish you --------- smoking.
  a. would stop b. have stopped c. stop d. stopping
  => Câu điều kiện với wish, vì vế đầu là hiện tại nên vế sau là lùi thì => dùng quá khứ đơn
  116. --------- John busy every day?
  a. Does b. Will c. Is d. Has
  => be + busy: bận
  117. Her boss told -------- to clean his room.
  a. she b. to her c. her d. for her
  => tell so + To Vinf: yêu cầu ai làm gì
  118. I like to have -------- trees in front of the window so that people can’t look in.
  a. any b. a little c. a few d. so few
  => a few: ít nhưng nghĩa xấu cho danh từ đếm được
  119. …………… students enrolled this year than last year at New York University.
  a. Less than b. Less of the c. A few of d. A few more
  => A few more vì student là danh từ số nhiềuđếm được
  120. The woman who…. next door is often willing to help us whenever we are in difficulty.
  a. to live b. living c. lived d. lives
  => Mệnh đề quan hệ
   
  khuattuanmeo, aiyatoriSnowball fan ken thích bài này.
 10. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  139. The police ……... for the thief at the moment.

  a. was looking b. are looking c. have been looking d. is going to look.
   
  baochau1112khuattuanmeo thích bài này.
 11. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  121 b
  124 b
  129 b
  131 a
  Câu 123 có CT không chị ?
   
  baochau1112khuattuanmeo thích bài này.
 12. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 22/4/2017
  1. If you _____ drive more carefully, you wouldn't have had so many accidents
  A. drive
  B. drove
  C. had driven
  D. driven

  2. Of the four dresses, which is ______ expensive?
  A. the best
  B. the most
  C. the more
  D. the greatest

  3. A(n) ______ dress
  A. expensive pink summer
  B. summer pink expensive
  C. summer expensive pink
  D. pink expensive summer

  4. "So, are you coming along, after all?" - " Well, I don't know. What time ____?
  A. you're leaving
  B. do you leave
  C. will you leave
  D. will you be leaving

  5. ____ Florida State University is smaller than _____ University of Florida?
  A. 0/ the
  B. the/the
  C. the/0
  D. 0/0

  6. Keep silent! I _____ to the radio.
  A. listen
  B. are listening
  C. am listening
  D. listened

  7. I haven't got _____ money. Can you lend me some?
  A. a lot of
  B. any
  C. not
  D. some

  8. They are the best _____ on the police force.
  A. detect
  B. detection
  C. detectives
  D. detected

  9. Sitting in a theater and _____ is fun too
  A. hear everyone's reaction
  B. to hear everyone's reaction
  C. be heard everyone's reaction
  D. hearing everyone's reaction

  10. She got angry with _____ was against her opinion
  A. whom
  B. what
  C, which
  D. that.
  Source: (ST)

  Tới lượt anh ra bài tập ở mức độ khó hơn xiu @@ cố làm hết nhé!! :D :D :D
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. Daphne Dawsons

  Daphne Dawsons Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  79
  Điểm thành tích:
  41

   

  Các file đính kèm:

 14. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  1. If you _____ drive more carefully, you wouldn't have had so many accidents
  A. drive
  B. drove
  C. had driven
  D. driven

  2. Of the four dresses, which is ______ expensive?
  A. the best
  B. the most
  C. the more
  D. the greatest

  3. A(n) ______ dress
  A. expensive pink summer
  B. summer pink expensive
  C. summer expensive pink
  D. pink expensive summer

  4. "So, are you coming along, after all?" - " Well, I don't know. What time ____?
  A. you're leaving
  B. do you leave
  C. will you leave
  D. will you be leaving

  5. ____ Florida State University is smaller than _____ University of Florida?
  A. 0/ the
  B. the/the
  C. the/0
  D. 0/0

  6. Keep silent! I _____ to the radio.
  A. listen
  B. are listening
  C. am listening
  D. listened

  7. I haven't got _____ money. Can you lend me some?
  A. a lot of
  B. any
  C. not
  D. some

  8. They are the best _____ on the police force.
  A. detect
  B. detection
  C. detectives
  D. detected

  9. Sitting in a theater and _____ is fun too
  A. hear everyone's reaction
  B. to hear everyone's reaction
  C. be heard everyone's reaction
  D. hearing everyone's reaction

  10. She got angry with _____ was against her opinion
  A. whom
  B. what
  C, which
  D. that.
   
 15. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Chuẩn rồi e ạ :)
  Câu 123 này đúng ko?
  "123. Don’t bother me while I ……..
  a. am working b. was working c. will work d. is going to work"
  Công thức thì ko có nhưng có dấu hiệu nhận biết e nhé ^^
  Trước hết, e nhận thấy từ "don't" tức là trợ động từ của thì hiện tại đơn => diễn tả sự vc có tính chất thường xuyên. Do đó, đáp án liên quan đến quá khứ đc loại bỏ. Còn lại 3 đáp án. E dịch nghĩa thì ra "Đừng làm phiền tôi trong khi tôi (...) làm việc" Vậy e nghĩ là nghĩa của công thức nào là hợp lý nhất?
  A. trong khi tôi đang làm việc
  C. trong khi tôi sẽ làm việc (trước khi tôi làm vc tức thời gian rảnh mà bạn ko đc làm phiền?? => hơi vô lý)
  D. trong khi tôi sắp sửa làm việc ( tương tự trước khi tôi làm vc tức thời gian rảnh mà bạn ko đc làm phiền?? => hơi vô lý)
   
 16. huonggiangnb2002

  huonggiangnb2002 Mùa hè Hóa học Thành viên

  Bài viết:
  334
  Điểm thành tích:
  109
  Nơi ở:
  Ninh Bình

  1. If you _____ drive more carefully, you wouldn't have had so many accidents
  A. drive
  B. drove
  C. had driven
  D. driven

  2. Of the four dresses, which is ______ expensive?
  A. the best
  B. the most
  C. the more
  D. the greatest

  3. A(n) ______ dress
  A. expensive pink summer
  B. summer pink expensive
  C. summer expensive pink
  D. pink expensive summer

  4. "So, are you coming along, after all?" - " Well, I don't know. What time ____?
  A. you're leaving
  B. do you leave
  C. will you leave
  D. will you be leaving

  5. ____ Florida State University is smaller than _____ University of Florida?
  A. 0/ the
  B. the/the
  C. the/0
  D. 0/0

  6. Keep silent! I _____ to the radio.
  A. listen
  B. are listening
  C. am listening
  D. listened

  7. I haven't got _____ money. Can you lend me some?
  A. a lot of
  B. any
  C. not
  D. some

  8. They are the best _____ on the police force.
  A. detect
  B. detection
  C. detectives
  D. detected

  9. Sitting in a theater and _____ is fun too
  A. hear everyone's reaction
  B. to hear everyone's reaction
  C. be heard everyone's reaction
  D. hearing everyone's reaction

  10. She got angry with _____ was against her opinion
  A. whom
  B. what
  C, which
  D. that.
   
  aiyatoribaochau1112 thích bài này.
 17. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  1. If you _____ drive more carefully, you wouldn't have had so many accidents
  A. drive
  B. drove
  C. had driven
  D. driven

  2. Of the four dresses, which is ______ expensive?
  A. the best
  B. the most
  C. the more
  D. the greatest

  3. A(n) ______ dress
  A. expensive pink summer
  B. summer pink expensive
  C. summer expensive pink
  D. pink expensive summer

  4. "So, are you coming along, after all?" - " Well, I don't know. What time ____?
  A. you're leaving
  B. do you leave
  C. will you leave
  D. will you be leaving

  5. ____ Florida State University is smaller than _____ University of Florida?
  A. 0/ the
  B. the/the
  C. the/0
  D. 0/0

  6. Keep silent! I _____ to the radio.
  A. listen
  B. are listening
  C. am listening
  D. listened

  7. I haven't got _____ money. Can you lend me some?
  A. a lot of
  B. any
  C. not
  D. some

  8. They are the best _____ on the police force.
  A. detect
  B. detection
  C. detectives
  D. detected

  9. Sitting in a theater and _____ is fun too
  A. hear everyone's reaction
  B. to hear everyone's reaction
  C. be heard everyone's reaction
  D. hearing everyone's reaction

  10. She got angry with _____ was against her opinion
  A. whom
  B. what
  C, which
  D. that.

  Khó thế anh !
   
 18. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  @huonggiangnb2002
  @Daphne Dawsons
  @Nữ Thần Mặt Trăng

  @aiyatori
  ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 22/4/2017
  1. If you _____ drive more carefully, you wouldn't have had so many accidents
  A. drive
  B. drove

  C. had driven => Câu điều kiện loại III: If + S + V_qkht_ + O, S + would have pII + O
  D. driven

  2. Of the four dresses, which is ______ expensive?
  A. the best

  B. the most => so sánh 4 đối tượng,cái đắt nhất
  C. the more
  D. the greatest


  3. A(n) ______ dress
  A. expensive pink summer = > Trật tự tính từ OPSHACOMP
  B. summer pink expensive
  C. summer expensive pink
  D. pink expensive summer


  4. "So, are you coming along, after all?" - " Well, I don't know. What time ____?
  A. you're leaving
  B. do you leave

  C. will you leave => thì tương lai đơn chỉ quyết định tức thời, dự đoán không có căn cứ
  D. will you be leaving

  5. ____ Florida State University is smaller than _____ University of Florida?
  A. 0/ the => KHÔNG dùng THE trước tên trường Đại Học nhưng ___ University of ... thì phải dùng THE trước nó
  B. the/the
  C. the/0
  D. 0/0


  6. Keep silent! I _____ to the radio.
  A. listen
  B. are listening

  C. am listening => KEEP SILENT: dấu hiệu thì HTTD
  D. listened

  7. I haven't got _____ money. Can you lend me some?
  A. a lot of

  B. any : => dùng trong câu phủ định,
  C. not
  D. some


  8. They are the best _____ on the police force.
  A. detect
  B. detection

  C. detectives => the + ADJ + NOUN
  D. detected

  9. Sitting in a theater and _____ is fun too
  A. hear everyone's reaction
  B. to hear everyone's reaction
  C. be heard everyone's reaction

  D. hearing everyone's reaction => Parallel Structure

  10. She got angry with _____ was against her opinion
  A. whom => Giới từ + Đại từ quan hệ WHOM/WHICH
  B. what
  C, which
  D. that.
   
  aiyatori, baochau1112Daphne Dawsons thích bài này.
 19. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Tiếp tục với 20 câu trắc nghiệm ngữ pháp nữa nhé ;)
  @hoangnga2709 @aiyatori @Nữ Thần Mặt Trăng @Shmily Karry's @Daphne Dawsons ^^
  141. Romeo and Juliet is a play …………. William Shakespeare.

  a. in b. by c. on d. from

  142. ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I………. my report.’

  a. am writing b. write c. will write d. wrote

  143. Please go out ….. .dinner

  a. in b. for c. to d. with

  144. You must be responsible …………. your study.

  a. in b. from c. for d. at

  145. We arrived ……….. the station five minutes late.

  a. on b. to c. at d. in

  146. Her success ………. passing the exam made her parents very happy

  a. in b. with c. up d. to

  147. No one likes being laughed ……….. .

  a. at b. with c. for d. on

  148. The meeting was held …………Tuesday.

  a. on b. of c. for d. in

  149. All of the clothes sold in this store were made …… hand

  a. in b. with c. on d. by

  150. She is interested …….. making money.

  a. of b. at c. in d. by

  151. Thank you for letting me …….. your dog for a walk.

  a. take b. to take c. taken d. taking

  152. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  153 We can’t find a place ………

  a. live b. to live c. living d. lived

  154. The film seemed …….... forever, but at last it was over

  a. to go on b. going on c. go on d. went on

  155. We’ve decided …………. married in the spring.

  a. getting b. to get c. get d. got

  156. It was one of the most exciting matches …..

  a. to watch b. watch c. watching d. watched

  157. She would like …….. the answer.

  a. that she knows b. to know c. knowing d. that knows

  158. It’s time for you ………….. a new TV. Yours is out of date.

  a. to buy b. buy c. buying d. bought

  159. If you want to learn English well you have to ………. hard working

  a. being b. been c. be d. for being

  160. To my ………., John is very good at Vietnamese.

  a. amazing b. amazed c. amaze d. amazement
   
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,547
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là key từ câu 121 đến câu 140.
  Mọi thông tin đề và đáp án các e xem tại bài viết chủ của chị ở trang 1 nhé. Chị sẽ liên tục cập nhật ở trên đó để mấy đứa tiện theo dõi ^^
  121. They say that they …… their course next month
  a. finish b. will finish c. will be finishing d. will be finished
  => Dùng thì TLĐ vì có từ đặc trưng "next month"
  122. Mary …….. her treatment almost two years ago.
  a. have b. has had c. had d. was having
  => Dùng thì QKĐ vì có từ "ago"
  123. Don’t bother me while I ……..
  a. am working b. was working c. will work d. is going to work
  => Trước hết, nhận thấy từ "don't" tức là trợ động từ của thì hiện tại đơn => diễn tả sự vc có tính chất thường xuyên. Thường dùng kết hợp với thì HTTD
  124. Did you hear …….. upstairs?
  a. she sing b. her singing c. she singing d. her to sing
  => hear sb + Ving: nghe (ai)
  125. Women in the past .…. work outside the home as nowadays.
  a. do not b. won’t c. didn’t d. hasn’t
  => Dùng QKĐ vì có cụm "in the past"
  126. Today is their golden wedding anniversary. They ….. married for 50 years.
  a. have been b. has been c. was d. will be
  => Dùng thì HTHT vì có từ đặc trưng "for 50 years"
  127. He ……. in the office at the moment.
  a. has work b. is working c. has been working d. works
  => Dùng thì HTTD vì có cụm "at the moment"
  128. He ………. very frightened when he saw spiders.
  a. feeling b. felt c. was felt d. feels
  => Dùng thì QKĐ để diễn tả 2 hành động liên tiếp xảy ra
  129. Where ……. next summer?
  a. will you go b. are you going c. do you go d. are you going to go
  => Dùng thì TLDĐ vì có cụm "next summer"
  130. How long ……. you studied here?
  a. are b. did c. do d. have
  => Dùng thì HTHT
  131. After our guests ………, we sat down to dinner.
  a. arrived b. arrive c. were arriving d. have arrived
  => Dùng thì QKĐ để diễn tả 2 hành động liên tiếp xảy ra
  132. She and I……… each other since we were at secondary school.
  a. know b. knew c. have known d. has known
  => Dùng thì HTHT vì có từ "since"
  133. ….. you at home last night?
  a. Did b. Were d. Have d. Are
  => Dùng thì QKĐ vì có từ "last"
  134. What …. to do when you graduate?
  a. are you going b. are going c. you are going d. are you go
  => Dùng thì TLDĐ diễn tả 1 sự vc sẽ xảy ra trong tương lai theo lịch trình
  135. The books and the dictionary….. … on the table.
  a. were b. are c. is d. have been
  => Vì số nhiều ở hiện tại
  136. ………. both of you ready for the test?
  a. Is b. Are c. Have d. Do
  => Both là chỉ số nhiều
  137. She ……… here since I came here.
  a. lives b. lived c. is living d. has lived
  => Dùng thì HTHT vì có "since"
  138. We …… a lot important inventions in the future.
  a. have b. will have c. had d. has had
  => Dùng thì TLĐ vì có cụm "in the future"
  139. The police ……... for the thief at the moment.
  a. was looking b. are looking c. have been looking d. is going to look.
  => Dùng thì HTTD vì có cụm "at the moment"
  140. It was really kind ….. . you to help poor people.
  a. to b. for c. of d. on
  => (be) kind of: tử tế, tốt bụng
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY