Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 46,528

 1. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 nha ^^
  That's right :D Lần này e làm đúng 2/2 =>10/10 :D
   
  hoangnga2709 thích bài này.
 2. Tuấn Nguyễn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn Nguyễn Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  449
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  Ohhhhh!!!
   
  baochau1112 thích bài này.
 3. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là key chi tiết cho câu 241 đến 250 nha mấy đứa ^^
  @Tuấn Nguyễn Nguyễn @hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng @aiyatori @My love angle
  241. If you ………….. in the morning you wouldn’t be awake half the night.
  a. got up earlier b. would get up earlier c. would get up earlier d. get up earlier
  => Câu điều kiện loại 2
  242. As soon as it stops raining, we ………
  a. leave b. left c. will leave d. have left
  => Dùng mệnh đề chỉ thời gian. S + will + V1 + as soon as + S + Vs/es hoặc là lùi quá khứ
  243. She …. to prison because she could not pay her debt.
  a. was sent b. is sent c. sent d. was send
  => Dùng thể bị động ở quá khứ
  244. James is …….. drummer of the school band.
  a. the best b. the good c. an good d. the better
  => So sánh nhất của "good" là the best
  245. . ………… she was an hour late, she didn’t apologize.
  a. While b. Although c. as soon as d. because
  => Hai mệnh đề ngược nghĩa nên chúng ta dùng "although"
  246. If she ……... taller, she ………. able to join the police.
  a. is/ will b. is/ would be c. was/ would be d. were/ will be
  => Sử dụng câu điều kiện loại 2
  247. They ……… that the climbers got lost.
  a. is reported that b. reported that c. reports that d. was reported that
  => Đây là câu tường thuật và từ tường thuật đc chia quá khứ
  248. If he worked harder, he ………….
  a. will be promoted b. will have been promoted c. had been promoted d. would be promoted
  => Câu điều kiện loại 2
  249. Retirement age ……. in the near future.
  a. is expected to rise b. expects rising c. expects to rises d. to expect rising
  => Dùng thể bị động
  250. I have not made ……….. my mind yet.
  a. to b. in c. up d. on
  => make up + TTSH + mind: ra quyết định
   
  thanhbinh221Nữ Thần Mặt Trăng thích bài này.
 4. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là 10 câu trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp kế tiếp nha ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @joon_young#1 @My love angle @aiyatori @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Autumn Maple @thuyhuongyc @minnyvtpt02@gmail.com @roates
  251. He is so kind. He always ……... a favor.

  a. does b. helps c. makes d. takes

  252. It’s time we ………….. home.

  a. go b. went c. gone d. going

  253. How long does it ………you to get to school?

  a. get b. make c. take d. carry

  254. I ……………some shopping when I was in town.

  a. went b. got c. make d. did

  255. The operation made John feel ……….. than he expected.

  a. more weak b. as more weak c. weaker d. the most weaker

  256. City life is always ……….. country life.

  a. more expensive as b. more expensive than c. more much expensive as d. many more expensive than

  257. This book is ……..… that one.

  a. less interesting than b. more interesting c. interesting than d. more interesting as

  258. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.

  a. more b. most c. the most d. the more

  259. The tea was ………………

  a. too hot to drink it. b. too hot to drink c. too hot for drinking d. very hot to drink

  260. He ..............playing with his dog.

  A. love B. loves C. was loving D. is loving
   
  Last edited: 1 Tháng năm 2017
 5. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  251. He is so kind. He always ……... a favor.

  a. does b. helps c. makes d. takes

  252. It’s time we ………….. home.

  a. go b. went c. gone d. going

  253. How long does it ………you to get to school?

  a. get b. make c. take d. carry

  254. I ……………some shopping when I was in town.

  a. went b. got c. make d. did

  255. The operation made John feel ……….. than he expected.

  a. more weak b. as more weak c. weaker d. the most weaker

  256. City life is always ……….. country life.

  a. more expensive as b. more expensive than c. more much expensive as d. many more expensive than

  257. This book is ……..… that one.

  a. less interesting than b. more interesting c. interesting than d. more interesting as

  258. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.

  a. more b. most c. the most d. the more

  259. The tea was ………………

  a. too hot to drink it. b. too hot to drink c. too hot for drinking d. very hot to drink

  260. He playing with his dog.

  A. love B. loves C. was loving D. is loving
  Câu 260 lỗi kĩ thuật nha chị thiếu ................. giữa heplaying đó (em sẽ tích cực soi bài of chị:D)
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  :D E làm đúng 10/10 nhé!
   
 7. samsam0444

  samsam0444 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  320
  Điểm thành tích:
  199
  Nơi ở:
  Trà Vinh

  251. He is so kind. He always ……... a favor.

  a. does b. helps c. makes d. takes

  252. It’s time we ………….. home.

  a. go b. went c. gone d. going

  253. How long does it ………you to get to school?

  a. get b. make c. take d. carry

  254. I ……………some shopping when I was in town.

  a. went b. got c. make d. did

  255. The operation made John feel ……….. than he expected.

  a. more weak b. as more weak c. weaker d. the most weaker

  256. City life is always ……….. country life.

  a. more expensive as b. more expensive than c. more much expensive as d. many more expensive than

  257. This book is ……..… that one.

  a. less interesting than b. more interesting c. interesting than d. more interesting as

  258. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.

  a. more b. most c. the most d. the more

  259. The tea was ………………

  a. too hot to drink it. b. too hot to drink c. too hot for drinking d. very hot to drink

  260. He ..............playing with his dog.

  A. love B. loves C. was loving D. is loving

  Không tự tin với đáp án của mình lắm... chị Châu xem giúp em nhá
   
  baochau1112 thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Hì hình như đây là lần đầu tiên e ghé topic chị chơi nhỉ :D
  Hì, năng lực của e tầm khá. E làm đúng 7/10 câu nha ^^
  E xem lại câu 252, 253, 254.
  Câu 252, ta có cấu trúc It's (high) time + S + V2/ed
  Câu 253, ngta sử dụng cấu trúc câu "How long does it take ... ?" Bạn dành bao nhiêu thời gian để làm vc gì đó ^^
  Câu 254, ngta dùng go shopping và do the/some shopping e ạ ^^
   
 9. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Key chi tiết cho câu 251 đến câu 260
  @samsam0444 @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709
  251. He is so kind. He always ……... a favor.
  a. does b. helps c. makes d. takes
  => do a favor: ban ân huệ, giúp đỡ ai
  252. It’s time we ………….. home.
  a. go b. went c. gone d. going
  => Cấu trúc It's (high) time + S + V2/ed
  253. How long does it ………you to get to school?
  a. get b. make c. take d. carry
  => Cấu trúc câu "How long does it take ... ?" Bạn dành bao nhiêu thời gian để làm vc gì đó ^^
  254. I ……………some shopping when I was in town.
  a. went b. got c. make d. did
  => go shopping và do the/some shopping
  255. The operation made John feel ……….. than he expected.
  a. more weak b. as more weak c. weaker d. the most weaker
  => So sánh hơn của weak là weaker
  256. City life is always ……….. country life.
  a. more expensive as b. more expensive than c. more much expensive as d. many more expensive than
  => So sánh hơn của expensive là more expensive
  257. This book is ……..… that one.
  a. less interesting than b. more interesting c. interesting than d. more interesting as
  => So sánh kém hơn của interesting là less interesting
  258. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  => Popular là tính từ dài nên chúng ta dùng "the most"
  259. The tea was ………………
  a. too hot to drink it. b. too hot to drink c. too hot for drinking d. very hot to drink
  => too + adj + to + V1
  260. He .......playing with his dog.
  A. love B. loves C. was loving D. is loving
  => love + Ving: thích, yêu thích làm gì
   
 10. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  10 câu tiếp theo nha ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @samsam0444 @Autumn Maple @thuyhuongyc @aiyatori @My love angle
  261. She ......................... smoking 2 months ago.

  A. stopped B. stops C. stopping D. stoped

  262. There .................................. many kangaroos and koalas in wild forest in Australia.

  A. is B. are C. were D. was

  263. Now he ...................... a book about English. I do not think he will finish it.

  A. writes B. is writing C. wrote D. has written

  264. I ..................... play with dolls when I was small but now I don’t.

  A. enjoyed B. liked C. started D. used to

  265. - “Tony has just come back from his holiday”

  - “Really? I ........................ him a ring.”

  A. give B. is giving C. will give D. is gong to give

  266. I ......................... as soon as you come back.

  A. went B. have gone C. am going D. will go

  267. Sorry, you can’t speak to Jane now. She ................... a bath.

  A. having B. has C. is having D. to have

  268. What will you do when you ............... school?

  A. finished B. finish C. will finish D. is finishing

  269. If I had millions of dollars, I would .............. all over the world.

  A. be traveled B. traveling C. travel D. to travel

  270. If it .............. too cold, we could go on a picnic.

  A. isn’t B. wouldn’t be C. couldn’t be D. wasn’t
   
 11. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  261. She ......................... smoking 2 months ago.

  A. stopped B. stops C. stopping D. stoped

  262. There .................................. many kangaroos and koalas in wild forest in Australia.

  A. is B. are C. were D. was

  263. Now he ...................... a book about English. I do not think he will finish it.

  A. writes B. is writing C. wrote D. has written

  264. I ..................... play with dolls when I was small but now I don’t.

  A. enjoyed B. liked C. started D. used to

  265. - “Tony has just come back from his holiday”

  - “Really? I ........................ him a ring.”

  A. give B. is giving C. will give D. is gong to give

  266. I ......................... as soon as you come back.

  A. went B. have gone C. am going D. will go

  267. Sorry, you can’t speak to Jane now. She ................... a bath.

  A. having B. has C. is having D. to have

  268. What will you do when you ............... school?

  A. finished B. finish C. will finish D. is finishing

  269. If I had millions of dollars, I would .............. all over the world.

  A. be traveled B. traveling C. travel D. to travel

  270. If it .............. too cold, we could go on a picnic.

  A. isn’t B. wouldn’t be C. couldn’t be D. wasn’t
   
  baochau1112 thích bài này.
 12. samsam0444

  samsam0444 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  320
  Điểm thành tích:
  199
  Nơi ở:
  Trà Vinh

  261. She ......................... smoking 2 months ago.

  A. stopped B. stops C. stopping D. stoped

  262. There .................................. many kangaroos and koalas in wild forest in Australia.

  A. is B. are C. were D. was

  263. Now he ...................... a book about English. I do not think he will finish it.

  A. writes B. is writing C. wrote D. has written

  264. I ..................... play with dolls when I was small but now I don’t.

  A. enjoyed B. liked C. started D. used to

  265. - “Tony has just come back from his holiday”

  - “Really? I ........................ him a ring.”

  A. give B. is giving C. will give D. is gong to give

  266. I ......................... as soon as you come back.

  A. went B. have gone C. am going D. will go

  267. Sorry, you can’t speak to Jane now. She ................... a bath.

  A. having B. has C. is having D. to have

  268. What will you do when you ............... school?

  A. finished B. finish C. will finish D. is finishing

  269. If I had millions of dollars, I would .............. all over the world.

  A. be traveled B. traveling C. travel D. to travel

  270. If it .............. too cold, we could go on a picnic.

  A. isn’t B. wouldn’t be C. couldn’t be D. wasn’t
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. bongbin302

  bongbin302 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  137
  Điểm thành tích:
  26

  Mong chị giúp đỡ em :)
   
  baochau1112 thích bài này.
 14. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  261. She ......................... smoking 2 months ago.

  A. stopped B. stops C. stopping D. stoped

  262. There .................................. many kangaroos and koalas in wild forest in Australia.

  A. is B. are C. were D. was

  263. Now he ...................... a book about English. I do not think he will finish it.

  A. writes B. is writing C. wrote D. has written

  264. I ..................... play with dolls when I was small but now I don’t.

  A. enjoyed B. liked C. started D. used to

  265. - “Tony has just come back from his holiday”

  - “Really? I ........................ him a ring.”

  A. give B. is giving C. will give D. is gong to give

  266. I ......................... as soon as you come back.

  A. went B. have gone C. am going D. will go

  267. Sorry, you can’t speak to Jane now. She ................... a bath.

  A. having B. has C. is having D. to have

  268. What will you do when you ............... school?

  A. finished B. finish C. will finish D. is finishing

  269. If I had millions of dollars, I would .............. all over the world.

  A. be traveled B. traveling C. travel D. to travel

  270. If it .............. too cold, we could go on a picnic.

  A. isn’t B. wouldn’t be C. couldn’t be D. wasn’t
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Chúc mừng <3 E làm đúng 10/10 nha ^^
  E làm đúng 8/10 nha ^^
  E xem lại câu 268 và câu 270 nha ^^
  Câu 268, e để ý có liên từ "when" do đó, e phải dùng HTĐ để tạo ra sự hòa hợp về thì với TLĐ phía trc đó nhé ^^
  Câu 270, ở đây là cấu trúc câu điều kiện e ạ. Mặt khác ngta chia "could go" do đó e có thể nhận ra đây là câu điều kiện loại 2. Từ đó, xét theo công thức: If + S + V2/ed, S + would/ could/ should + Inf. E sẽ thấy đáp án D là hợp lí nhất =))
  E làm đúng 10/10 nha <3
  Yeah, e làm đúng 10/10 nha ;)
   
 16. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGỮ PHÁP

   
 17. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Trời ơi @@
  Siêu chi tiết lun @@
  Triệu like nếu t bấm đc cho ông ^^
   
 18. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Cứ up đề đi; t lo key cho
   
  baochau1112 thích bài này.
 19. Tuấn Nguyễn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn Nguyễn Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  449
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  261. She ......................... smoking 2 months ago.

  A. stopped B. stops C. stopping D. stoped

  262. There .................................. many kangaroos and koalas in wild forest in Australia.

  A. is B. are C. were D. was

  263. Now he ...................... a book about English. I do not think he will finish it.

  A. writes B. is writing C. wrote D. has written

  264. I ..................... play with dolls when I was small but now I don’t.

  A. enjoyed B. liked C. started D. used to

  265. - “Tony has just come back from his holiday”

  - “Really? I ........................ him a ring.”

  A. give B. is giving C. will give D. is gong to give

  266. I ......................... as soon as you come back.

  A. went B. have gone C. am going D. will go

  267. Sorry, you can’t speak to Jane now. She ................... a bath.

  A. having B. has C. is having D. to have

  268. What will you do when you ............... school?

  A. finished B. finish C. will finish D. is finishing

  269. If I had millions of dollars, I would .............. all over the world.

  A. be traveled B. traveling C. travel D. to travel

  270. If it .............. too cold, we could go on a picnic.

  A. isn’t B. wouldn’t be C. couldn’t be D. wasn’t
  ( Câu 270 phải là "weren't" chứ c, câu đk loại 2 làm gì có "was" ạ)
   
 20. Tuấn Nguyễn Nguyễn

  Tuấn Nguyễn Nguyễn Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  449
  Điểm thành tích:
  96
  Nơi ở:
  Hà Nam
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  baochau1112 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY