Hóa [Luyện hóa]-Nitơ

B

binhyen_119

Nung m gam hon hop X gom Al va Fe3O4 trong binh kin khong co khong khi den phan ung hoan toan thu duoc hon hop ran Y. Chia Y thanh hai phan bang nhau. Phan 1 cho tac dung voi dung dich HNO3 loang (du) thu đuoc 12,32 lit khi NO (san pham khu duy nhat, đktc). Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH du thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
a) Tính giá trị của m.
b) Hoà tan m gam hỗn hợp X trong 4,2 lít dd HCl 1M. Tính khối l­­ượng kết tủa thu được sau phản ung. Giả su Fe3O4 tác dụng với HCl tr­­ước.
 
N

nguyenvanut_73

Nung m gam hon hop X gom Al va Fe3O4 trong binh kin khong co khong khi den phan ung hoan toan thu duoc hon hop ran Y. Chia Y thanh hai phan bang nhau. Phan 1 cho tac dung voi dung dich HNO3 loang (du) thu đuoc 12,32 lit khi NO (san pham khu duy nhat, đktc). Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH du thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
a) Tính giá trị của m.
b) Hoà tan m gam hỗn hợp X trong 4,2 lít dd HCl 1M. Tính khối l­­ượng kết tủa thu được sau phản ung. Giả su Fe3O4 tác dụng với HCl tr­­ước.

[TEX]8Al + 3Fe_3O_4 \to\ 4Al_2O_3 + 9Fe[/TEX]

Ở [TEX]\frac {1}{2}[/TEX] hỗn hợp Y ta có:

[TEX]n_{Al} = 0,1mol => n_{Fe} = 0,45mol [/TEX]

[TEX]=> m = 2[0,15*232 + 27(0,1 + 0,4)] = 96,6gam[/TEX]

[TEX]n_{H^+} = 4,2mol[/TEX]

[TEX]Fe_3O_4 + 8H^+ \to\ 2Fe^{3+} + Fe^{2+} + 4H_2O[/TEX]
[TEX]0,3----2,4-----0,6 [/TEX]

[TEX]Al + 3H^+ \to\ Al^{3+} + \frac {3}{2}H_2[/TEX]
[TEX]0,6--1,8[/TEX]

[TEX]Al + 2Fe^{3+} \to\ Al^{3+} + 2Fe^{2+}[/TEX]
[TEX]0,3--0,6[/TEX]

[TEX]2Al + 3Fe^{2+} \to\ 2Al^{3+} + 3Fe[/TEX]
[TEX]0,1-----------0,15[/TEX]

[TEX]=> m_{Fe} = 0,15*56 = 8,4gam[/TEX]
 
S

shin1995

Cho 7,22g hh X gồm Fe và kim loại M có hóa trị ko đổi. Chia hh thành 2 phần = nhau. Hòa tan hết phần 1 = dd HCl, đc 2,128l H2 (ĐKTC). Hòa tan hết phần 2 trong dd HNO3, đc 1,792l khí NO (sp khử duy nhất). M là?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


gif.latex


Bài này lâu rồi nhưng cho mình hỏi lại là tại sao bạn biết đc M là kl gì sao t/d đc HCl để tạo khí cùng với Fe rồi tới HNO3
 
A

acidnitric_hno3

Bài này lâu rồi nhưng cho mình hỏi lại là tại sao bạn biết đc M là kl gì sao t/d đc HCl để tạo khí cùng với Fe rồi tới HNO3
Ồ cái này không phải tự nhiên đâu...........
Bài này giải chi tiết sẽ phải xét 2TH, M đứng trước H, và M đứng sau H trong dãy hđ hóa học.....CM được Th2 sai=> TH1
Rồi làm như BT!
 
A

acidnitric_hno3

Bài tập của kysibongma :Cho hhA chứabột kim loại gồm a mol Fe vaø b mol Al va dd hỗn hợp x mol AgNO3; y mol Cu(NO3)2

Sau khi kết thúc được chất rắn E. Cho E vào HCl được c mol khí . Biết a> b>c. Biểu thức liên hệ a, b, c, x, y là:
A. 2a+ 3b = x + 2y B. 2a + 3b = x + 2y + 2c C. 3a + 3b = x +2y D. 3(a-c) + 3b = x + 2y
 
Last edited by a moderator:
A

ahcanh95

dĩ nhiên đáp án: B

hỗn hợp KL sau p/ứ có: Ag, Cu và Fe chưa p/ứ hết.

mol fe dư = mol H2 = c => mol Fe p/ứ = a - c

e cho= e nhận => 2 . ( a - c ) + 3b = x + 2y => 2a + 3b = x + 2y + 2c

:khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197)::khi (197):
 
K

kysybongma

Help me !
Ngâm miếng Al nặng 200 gam vào 0,5 lit dd CuSO4
1M. Sau một thời gian lấy miếng nhôm ra cân lại thấy nặng 40,7 gam và dung
dịch sau có chứa lượng muối là: A. 51,3 B. 53,9 C. 59,3 D.62,4
 
D

dungvangocfriend

mọi người ơi giải hộ mình bài nay với.
Hòa tan 32g hh Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M(dư), thoát ra 6.72l khí NO(đkc). Khối lượng CuO trong hh ban đầu là?

Mình giải ra kết quả là 3,2g nhưng đáp án lại là 1,2g. Mong mn giúp m. thanks mn
 
B

bongbongtuyet01

Hòa tan hỗn hợp gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng thì thu được hỗn hợp X gồm hai chất khí . Tỉ khối của X so với O2 là 1,375 , hai khí đó là
A. CO ,N2 B.CO2,N2O C. NO,N2O D.CO2 ,NO
cho e cách lm vs nha
 

Huỳnh Cẩm Hồng

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2017
24
8
21
21
Vĩnh Long
Cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd [tex]HNO_{3}[/tex] thấy tạo ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp 3 khí [tex]NO, N_{2}O, N_{2}[/tex] với tỷ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của m là:
A.16,47g B.23g C.35,1g D.12,73g
 

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
23
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd
png.latex
thấy tạo ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp 3 khí
png.latex
với tỷ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của m là:
A.16,47g B.23g C.35,1g D.12,73g
[tex]n_{hh}=0,5 mol=>n_{NO}=0,1;n_{N_2O}=n_{N_2}=0,2[/tex]
Bảo toàn e thôi: [tex]3n_{Al}=3_{NO}+8n_{N_2O}+10n_{N_2}=3,9=>n_{Al}=1,3mol[/tex]
=> m=35,1g
(KHUYÊN BẠN: Nếu có thắc mắc, bạn nên post chủ đề mới, đừng viết trong mất post quá cũ thế này)
 

Tuyết Lành

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2017
7
1
6
TP Hồ Chí Minh
Hoà tan 23,6g hỗn hợp Zn và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 31,5% (lấy dư 15% so với lượng phản ứng), thu được 3,584 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch B.

a. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính C% các chất tan có trong dung dịch B.

c. Tính lượng khí NH3 cần để điều chế được lượng axit cho phản ứng trên, biết hiệu suất cả quá trình là 85%.
 

Hy Nhiên

Cựu Mod Hóa
Thành viên
27 Tháng hai 2017
410
859
191
21
Thanh Hóa
Hoà tan 23,6g hỗn hợp Zn và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 31,5% (lấy dư 15% so với lượng phản ứng), thu được 3,584 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch B.

a. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính C% các chất tan có trong dung dịch B.

c. Tính lượng khí NH3 cần để điều chế được lượng axit cho phản ứng trên, biết hiệu suất cả quá trình là 85%.
nZn = a
nFe2O3 = b
==> 65a + 160b = 23,6
Zn -->Zn2+ + 2e
a.......................2a
N+5 + 3e --> N+2
0,16 --> 0,48
=> a =0,24
=> b = 0,05
--> Tính %
b , Tính nHNo3 phản ứng
--> Tính nHNo3 dư = 15% . nHNo3 pu
--> Tính nhNo3 ban đầu
=----> Tổng m dung dịch HNo3 ban đầu
==> m dung dịch sau phản ứng : mddHNO3 + 23,6 - m khí
Dung dịch sau pu : Fe(NO3)3
Zn(NO3)2
HNo3
c, Viết pT điều chế rồi tính
 

Tuyết Lành

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng bảy 2017
7
1
6
TP Hồ Chí Minh
Câu 1: a.Cần lấy bao nhiêu gam bari hiđroxit cho vào dung dịch có chứa 39,2g axit photphoric để thu được 46,6 gam Bari hiđrophotphat và 60,1gam bải photphat.
b. Tính thể tích dung dịch AgNO3 0,5M cần để kết tủa hết ion PO4(3-) trong dung dịch axit ban đầu.


Câu 2: a.Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho vào dd có chứa 5,88g acid phosphoric để thu. được 2,84g natri hidrophoshpat và 6,56g natriphosphat?
b. Tính thế tích dung dịch AgNO3 2M cần dùng để kết tủa hết ion photphat có trong dung dịch muối trên.
 

Bão Đăng

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng bảy 2017
1
0
1
Hà Tĩnh
cho 11,76 gam hổn hợp X gồm Mg và MgCO3 có tỉ lệ số mol là 3:1:1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 ,thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hổn hợp khí T (trong T có 0,04 mol H2 ).Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,thu được 79,22 gam kết tủa .Mặt khác cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,61 mol.Tính giá trị của m. // (Các bạn giải chi tiết ra nha!)
 
Top Bottom