Hóa [Luyện hóa]-Nitơ

C

chontengi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lượng bài tập liên quan đến nitơ là không nhỏ chút nào , m lập pic này để các bạn luyện tập và trao đổi về dạng bài tập này.

M sẽ nhắc lại 1 chút kiến thức cần lưu ý về nitơ. :)


- Khí NH3 làm quỳ tím ẩm đổi màu.

- Một số hiđroxit không tan trong nước nhưng tan trong dd NH3 như AgOH ; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2....tạo phức tan.

*) Al(OH)3 không tan trong dd NH3 dư.

Cho từ từ NH3 dư vào dd CuCl2

VD : [TEX] CuCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O \to Cu(OH)_2 + 2NH_4Cl[/TEX]

sau đó

[TEX]Cu(OH)2 + 4NH_3 \to [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-[/TEX]

Một số điều để nhận biết khí khi KL + HNO3

- HNO3 đặc + KL --> khí NO2 - có màu nâu đỏ.

- HNO3 loãng + KL tạo khí

+ NO - không màu , hoá nâu trong không khí

+ N2O - không màu.

+ N2 - không màu , không mùi , không vị,

Những KL mạnh thì sp sau pư còn có thể có cả NH4NO3 ( như Mg ; Al ...)

Cu là KL yếu nên sp ko thể có NH4NO3.

Al ; Fe ; Cr thụ động rong H2SO4 đặc nguội , HNO3 đặc nguội. ok !

1 CT quen thuộc được sd trong rất nhiều bài tập.

[TEX]n_{NO_3^-} (trong / muoi) = \sum{n_{e \ cho}} = \sum{n_{e \ nhan}}[/TEX]


PHẦN BÀI TẬP.


Bài 1 : Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được nNO = ?

Bài 2 :Cho 0,09 mol Cu vào bình chưa dd HNO3 ( 0,16 mol) thoát ra khí NO duy nhất.Cho tiếp H2SO4 loãng dư vào Cu tan hết.Tính V NO.

Bài 3:Một hh khí X gồm 3 oxit của nitơ : NO ; NO2 ; NxOy
Biết.[TEX] %V_{NO} = 45% \\%V_{NO_2} = 15% \\ %m_{NO} = 23,6%[/TEX]
CT của [TEX]N_xO_y[/TEX]


 
N

nhungdieuhanhphuc_sethuocvetoi

Vì sao? :))

:D

PHẦN BÀI TẬP.


Bài 1 : Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được nNO =

[tex] 3Cu^0 + 8H^+ + 2NO_3^- --> 3Cu^2+ + 2NO + 4H_2O[/tex]

nH+ =0.24 mol só mol của Cu dư nên ==>
nNO=0.24x2:8=0.06


Bài 2 :Cho 0,09 mol Cu vào bình chưa dd HNO3 ( 0,16 mol) thoát ra khí NO duy nhất.Cho tiếp H2SO4 loãng dư vào Cu tan hết.Tính V NO.
[tex] 3Cu^0 + 8H^+ + 2NO_3^- --> 3Cu^2+ + 2NO + 4H_2O[/tex]

==> nNO=0.04 mol ==> V=0.896 (l)Bài 3:Một hh khí X gồm 3 oxit của nitơ : NO ; NO2 ; NxOy
Biết.[TEX] %V_{NO} = 45% \\%V_{NO_2} = 15% \\ %m_{NO} = 23,6%[/TEX]
CT của [TEX]N_xO_y[/TEX]

Coi số mol =1
==> nNO=0.45mol....nNO2=0.15mol ==> nNxOy=0.4mol

mNO=13.5g
[tex] \frac{13,5.100}{13.5+6.9+0.4(14x+16y)=23.6[/tex] ==> 14x+16y=92
?????
câu 2 ko đúng rồi , c xét thiếu ; câu 3 còn 1 bước nữa thôi :D
 
Last edited by a moderator:
H

hokthoi

câu 2 mình thấy đúng rồi mà,Cu dư,NO3- dư,tính theo H+ mà...............................................................................
 
N

ngocthao1995

Mọi người giải thử!!!

Bài 1) Một hh khí gồm [TEX]N_2[/TEX] và[TEX]H_2[/TEX] có tỉ khối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 3,6.Sau khi đun nóng 1 thời gian để hệ đạt đến trạng thái cân bằng thì tỉ khối của hh sau phản ứng đối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 4,5.Tính hiệu suất của phản ứng.

Bài 2.Cho dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] đến dư vào 100ml dung dịch X chứa các ion [TEX]NH_4+,SO_42-,NO_3-[/TEX]thu đc 23,3g kết tủa và đun nóng thì có 6,72l một chất khí bay ra(đktc).Nồng độ mol/l của [TEX](NH_4)_2SO_4[/TEX]và[TEX]NH_4NO_3[/TEX] trong dd X là bao nhiêu?

Bài 3).Cho hh gồm [TEX]Cu,Cu(NO_3)_2[/TEX] tan hoàn toàn trong dd[TEX]H_2SO_4[/TEX]loãng dư thu đc khí NO duy nhất và dd chỉ chứa 2 chất tan .phần trăm klg Cu trong hh ban đầu là?
 
Q

quynhan251102

23.3g kết tủa là BaSO4=>n SO42-=0.1mol
6.72l khí là NH3=> nNH3=0.3mol=n NH4+
=> n (NH4)2SO4=n SO42-=0.1mol
Có :n NH4+(NH4NO3)=n NH4+ - n NH4+ trong(NH4)2SO4=0.3-0.1*2=0.1mol
=> CM tương ứng
 
C

chontengi

Bài 1) Một hh khí gồm [TEX]N_2[/TEX] và[TEX]H_2[/TEX] có tỉ khối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 3,6.Sau khi đun nóng 1 thời gian để hệ đạt đến trạng thái cân bằng thì tỉ khối của hh sau phản ứng đối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 4,5.Tính hiệu suất của phản ứng.

từ tỉ khối ban đầu --> 4.nN2 = nH2

cho nN2 = 1 --> nH2 = 4

N2 + 3H2 --> 2NH3
x........3x.........2x

n trc pư = nN2 + nH2 = 5

n sau pư = n trc pư - 2.nN2 pư = 5 - 2x

n1/n2= M2/M1

5/5-2x = 4,5/3,6

x = 0,5

H = 50%Bài 3).Cho hh gồm [TEX]Cu,Cu(NO_3)_2[/TEX] tan hoàn toàn trong dd[TEX]H_2SO_4[/TEX]loãng dư thu đc khí NO duy nhất và dd chỉ chứa 2 chất tan .phần trăm klg Cu trong hh ban đầu là?


3Cu + 8H+ + 2NO3- ---> ....
a..............2a/3 = 2b

gọi nCu = a ; nCu(NO3)2 = b

--> a = 3b

%mCu = 64a/(64a + 188.b)= 50,52%
 
Last edited by a moderator:
C

chontengi

Trong bình kín chứa 10 lit nitơ và 10 lit hidro ở nhiệt độ 0 độ C và 10 atm.Sau pư tổng hợp NH3 , đưa bình về 0 độ C.Biết rằng có 60% hidro tham gia pư , áp suất trong bình sau pư là ?

-------------------------------------------------

Cho hh N2 và H2 vào bình pư có nhiệt độ ko đổi.Sau thời gian pư , áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu.Biết tỉ lệ số mol của nitơ đã pư là 10%.Thành phần % về số mol N2 và H2 trong hh đầu.
 
Last edited by a moderator:
L

lequochoanglt

Trong bình kín chứa 10 lit nitơ và 10 lit hidro ở nhiệt độ 0 độ C và 10 atm.Sau pư tổng hợp NH3 , đưa bình về 0 độ C.Biết rằng có 60% hidro tham gia pư , áp suất trong bình sau pư là ?
1/
2 khí đều cùng p,T nên tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol voi như 10 lít = 10mol.
--------------N2 + 3H2 = 2NH3
ban đầu: 10-----10
pư:----------2--------6-----4
còn lại:-----8--------4------4

ta có: pV = nRT. trong bình kín => V ko đổi, T1 =T2
=> V1/V2 = n1/n2 <=>p1/p2 = 20/16 => p2 = 8 atm
 
  • Like
Reactions: Hoa Tử Anh
D

domtomboy

Cho hh N2 và H2 vào bình pư có nhiệt độ ko đổi.Sau thời gian pư , áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu.Biết tỉ lệ số mol của nitơ đã pư là 10%.Thành phần % về số mol N2 và H2 trong hh đầu.
_____
N2 + 3 H2 --->2 NH3
ban đầu: a b mol
p/u 0,1a 0,3 a 0,2a
sau p/u 0,9a b-0,3a 0,2a
áp suất khí trong bình giảm
n1/n2 = 20/19
<=> (a + b) = 20/19 (0,8a + b)
---> 3a=b
% số mol N2=25% ---> của H2=75%
:) lâu lắm k làm dạng này
 
C

chontengi

Cho 7,22g hh X gồm Fe và kim loại M có hóa trị ko đổi. Chia hh thành 2 phần = nhau. Hòa tan hết phần 1 = dd HCl, đc 2,128l H2 (ĐKTC). Hòa tan hết phần 2 trong dd HNO3, đc 1,792l khí NO (sp khử duy nhất). M là?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1,344 lít khí NO2( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch Y . Sục từ từ khí NH3( dư ) vào dung dịch Y , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m là bao nhiều !
 
O

oo11oo

em muốn hỏi khi cho 1 chất tác dụng với HNO3 hay H2SO4 làm sao biết sp khử khi nào là NO , NO2 hay N2 được ạ
 
Q

quocoanh12345

em muốn hỏi khi cho 1 chất tác dụng với HNO3 hay H2SO4 làm sao biết sp khử khi nào là NO , NO2 hay N2 được ạ


+ HNO3 đặc thường thì tạo ra NO2
+ HNO3 loãng thường thì tùy vào nồng độ, tính khử của KL, nhiệt độ mà có thể tạo ra N2O, N2, NH4NO3, NO

 
Last edited by a moderator:
N

ngocthao1995

Đối với HNO3 loãng thì thường tạo khí NO.

HNO3 đặc thì còn tùy nhưng thường là tạo khí NO2.
----------------------------
 
Q

quocoanh12345

Cho 7,22g hh X gồm Fe và kim loại M có hóa trị ko đổi. Chia hh thành 2 phần = nhau. Hòa tan hết phần 1 = dd HCl, đc 2,128l H2 (ĐKTC). Hòa tan hết phần 2 trong dd HNO3, đc 1,792l khí NO (sp khử duy nhất). M là?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


gif.latex

 
Q

quocoanh12345


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1,344 lít khí NO2( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch Y . Sục từ từ khí NH3( dư ) vào dung dịch Y , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m là bao nhiều !


Ta dễ dàng lập được hệ
gif.latex

 
A

alonely_pro2010

bài 1 cho k rõ ràng thế mà cả lũ cắm đầu vào làm, nhỡ [TEX]HNO_3[/TEX] cho thiếu thì lại chỉ tạo ra [TEX]Fe^{2+}[/TEX] lúc đấy lại phải ra kiểu khác, haiizzz
 
Q

quocoanh12345

bài 1 cho k rõ ràng thế mà cả lũ cắm đầu vào làm, nhỡ [TEX]HNO_3[/TEX] cho thiếu thì lại chỉ tạo ra [TEX]Fe^{2+}[/TEX] lúc đấy lại phải ra kiểu khác, haiizzz

Cho 7,22g hh X gồm Fe và kim loại M có hóa trị ko đổi. Chia hh thành 2 phần = nhau. Hòa tan hết phần 1 = dd HCl, đc 2,128l H2 (ĐKTC). Hòa tan hết phần 2 trong dd HNO3, đc 1,792l khí NO (sp khử duy nhất). M là?

Bạn xem lại đi
_____________________________________-(đọc kĩ đề rồi hãy nhận xét bài họ ha ;) )
 
A

alonely_pro2010

uk, thì HNO3 hòa tan hết 1 phần kim loại, lúc này trong dd có Fe(NO3)3 và M(NO3)n, Fe và M dư tiếp tục khử [TEX]Fe^{3+}[/TEX] thành [TEX]Fe^{2+}[/TEX] , lượng [TEX]Fe^{3+}[/TEX] tạo ra vừa đủ để hòa tan hết lươ]ngj kim loại dư ! OK !!!!!!!!!!!!!!!
_____________________________________-(đọc kĩ đề rồi hãy nhận xét bài tớ ha )
 
A

alonely_pro2010


+ HNO3 loãng thì tạo ra NO2
+ HNO3 đặc thì tùy vào nồng độ, tính khử của KL, nhiệt độ mà có thể tạo ra N2O, N2, NH4NO3, NO


theo mình thì ngược lại ms đúng
+ [TEX]HNO_3[/TEX] đặc thì tạo ra + [TEX]NO_2[/TEX]
+ [TEX]HNO_3[/TEX] loãng thì tùy vào nồng độ, tính khử của kim loại mà tạo ra NO, [TEX]N_2O[/TEX] , [TEX]N_2[/TEX] , [TEX]NH_4NO_3[/TEX], [TEX]NO_2[/TEX]
 
Top Bottom