Hóa [Luyện hóa]-Nitơ

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi chontengi, 14 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 29,787

 1. chontengi

  chontengi Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Lượng bài tập liên quan đến nitơ là không nhỏ chút nào , m lập pic này để các bạn luyện tập và trao đổi về dạng bài tập này.

  M sẽ nhắc lại 1 chút kiến thức cần lưu ý về nitơ. :)


  - Khí NH3 làm quỳ tím ẩm đổi màu.

  - Một số hiđroxit không tan trong nước nhưng tan trong dd NH3 như AgOH ; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2....tạo phức tan.

  *) Al(OH)3 không tan trong dd NH3 dư.

  Cho từ từ NH3 dư vào dd CuCl2

  VD : [TEX] CuCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O \to Cu(OH)_2 + 2NH_4Cl[/TEX]

  sau đó

  [TEX]Cu(OH)2 + 4NH_3 \to [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-[/TEX]

  Một số điều để nhận biết khí khi KL + HNO3

  - HNO3 đặc + KL --> khí NO2 - có màu nâu đỏ.

  - HNO3 loãng + KL tạo khí

  + NO - không màu , hoá nâu trong không khí

  + N2O - không màu.

  + N2 - không màu , không mùi , không vị,

  Những KL mạnh thì sp sau pư còn có thể có cả NH4NO3 ( như Mg ; Al ...)

  Cu là KL yếu nên sp ko thể có NH4NO3.

  Al ; Fe ; Cr thụ động rong H2SO4 đặc nguội , HNO3 đặc nguội. ok !

  1 CT quen thuộc được sd trong rất nhiều bài tập.

  [TEX]n_{NO_3^-} (trong / muoi) = \sum{n_{e \ cho}} = \sum{n_{e \ nhan}}[/TEX]


  PHẦN BÀI TẬP.


  Bài 1 : Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được nNO = ?

  Bài 2 :Cho 0,09 mol Cu vào bình chưa dd HNO3 ( 0,16 mol) thoát ra khí NO duy nhất.Cho tiếp H2SO4 loãng dư vào Cu tan hết.Tính V NO.

  Bài 3:Một hh khí X gồm 3 oxit của nitơ : NO ; NO2 ; NxOy
  Biết.[TEX] %V_{NO} = 45% \\%V_{NO_2} = 15% \\ %m_{NO} = 23,6%[/TEX]
  CT của [TEX]N_xO_y[/TEX]


   
 2. Vì sao? :))

  :D
  [tex] 3Cu^0 + 8H^+ + 2NO_3^- --> 3Cu^2+ + 2NO + 4H_2O[/tex]

  nH+ =0.24 mol só mol của Cu dư nên ==>
  nNO=0.24x2:8=0.06

  [tex] 3Cu^0 + 8H^+ + 2NO_3^- --> 3Cu^2+ + 2NO + 4H_2O[/tex]

  ==> nNO=0.04 mol ==> V=0.896 (l)  Coi số mol =1
  ==> nNO=0.45mol....nNO2=0.15mol ==> nNxOy=0.4mol

  mNO=13.5g
  [tex] \frac{13,5.100}{13.5+6.9+0.4(14x+16y)=23.6[/tex] ==> 14x+16y=92
  ?????
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2011
 3. hokthoi

  hokthoi Guest

  câu 2 mình thấy đúng rồi mà,Cu dư,NO3- dư,tính theo H+ mà...............................................................................
   
 4. chontengi

  chontengi Guest


  Cu dư ; NO3- dư nên khi cho H+ vào , tiếp tục xảy ra pư như trên --> lại thu được 1 lượng NO nữa :D .
   
 5. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Mọi người giải thử!!!

  Bài 1) Một hh khí gồm [TEX]N_2[/TEX] và[TEX]H_2[/TEX] có tỉ khối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 3,6.Sau khi đun nóng 1 thời gian để hệ đạt đến trạng thái cân bằng thì tỉ khối của hh sau phản ứng đối với [TEX]H_2[/TEX] bằng 4,5.Tính hiệu suất của phản ứng.

  Bài 2.Cho dd [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] đến dư vào 100ml dung dịch X chứa các ion [TEX]NH_4+,SO_42-,NO_3-[/TEX]thu đc 23,3g kết tủa và đun nóng thì có 6,72l một chất khí bay ra(đktc).Nồng độ mol/l của [TEX](NH_4)_2SO_4[/TEX]và[TEX]NH_4NO_3[/TEX] trong dd X là bao nhiêu?

  Bài 3).Cho hh gồm [TEX]Cu,Cu(NO_3)_2[/TEX] tan hoàn toàn trong dd[TEX]H_2SO_4[/TEX]loãng dư thu đc khí NO duy nhất và dd chỉ chứa 2 chất tan .phần trăm klg Cu trong hh ban đầu là?
   
 6. 23.3g kết tủa là BaSO4=>n SO42-=0.1mol
  6.72l khí là NH3=> nNH3=0.3mol=n NH4+
  => n (NH4)2SO4=n SO42-=0.1mol
  Có :n NH4+(NH4NO3)=n NH4+ - n NH4+ trong(NH4)2SO4=0.3-0.1*2=0.1mol
  => CM tương ứng
   
 7. chontengi

  chontengi Guest


  từ tỉ khối ban đầu --> 4.nN2 = nH2

  cho nN2 = 1 --> nH2 = 4

  N2 + 3H2 --> 2NH3
  x........3x.........2x

  n trc pư = nN2 + nH2 = 5

  n sau pư = n trc pư - 2.nN2 pư = 5 - 2x

  n1/n2= M2/M1

  5/5-2x = 4,5/3,6

  x = 0,5

  H = 50%

  3Cu + 8H+ + 2NO3- ---> ....
  a..............2a/3 = 2b

  gọi nCu = a ; nCu(NO3)2 = b

  --> a = 3b

  %mCu = 64a/(64a + 188.b)= 50,52%
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2011
 8. chontengi

  chontengi Guest

  Trong bình kín chứa 10 lit nitơ và 10 lit hidro ở nhiệt độ 0 độ C và 10 atm.Sau pư tổng hợp NH3 , đưa bình về 0 độ C.Biết rằng có 60% hidro tham gia pư , áp suất trong bình sau pư là ?

  -------------------------------------------------

  Cho hh N2 và H2 vào bình pư có nhiệt độ ko đổi.Sau thời gian pư , áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu.Biết tỉ lệ số mol của nitơ đã pư là 10%.Thành phần % về số mol N2 và H2 trong hh đầu.
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2011
 9. 1/
  2 khí đều cùng p,T nên tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol voi như 10 lít = 10mol.
  --------------N2 + 3H2 = 2NH3
  ban đầu: 10-----10
  pư:----------2--------6-----4
  còn lại:-----8--------4------4

  ta có: pV = nRT. trong bình kín => V ko đổi, T1 =T2
  => V1/V2 = n1/n2 <=>p1/p2 = 20/16 => p2 = 8 atm
   
  Hoa Tử Anh thích bài này.
 10. domtomboy

  domtomboy Guest


  N2 + 3 H2 --->2 NH3
  ban đầu: a b mol
  p/u 0,1a 0,3 a 0,2a
  sau p/u 0,9a b-0,3a 0,2a
  áp suất khí trong bình giảm
  n1/n2 = 20/19
  <=> (a + b) = 20/19 (0,8a + b)
  ---> 3a=b
  % số mol N2=25% ---> của H2=75%
  :) lâu lắm k làm dạng này
   
 11. chontengi

  chontengi Guest

  Cho 7,22g hh X gồm Fe và kim loại M có hóa trị ko đổi. Chia hh thành 2 phần = nhau. Hòa tan hết phần 1 = dd HCl, đc 2,128l H2 (ĐKTC). Hòa tan hết phần 2 trong dd HNO3, đc 1,792l khí NO (sp khử duy nhất). M là?

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1,344 lít khí NO2( sản phẩm khử duy nhất ) và dung dịch Y . Sục từ từ khí NH3( dư ) vào dung dịch Y , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m là bao nhiều !
   
 12. oo11oo

  oo11oo Guest

  em muốn hỏi khi cho 1 chất tác dụng với HNO3 hay H2SO4 làm sao biết sp khử khi nào là NO , NO2 hay N2 được ạ
   

 13. + HNO3 đặc thường thì tạo ra NO2
  + HNO3 loãng thường thì tùy vào nồng độ, tính khử của KL, nhiệt độ mà có thể tạo ra N2O, N2, NH4NO3, NO

   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2011
 14. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Đối với HNO3 loãng thì thường tạo khí NO.

  HNO3 đặc thì còn tùy nhưng thường là tạo khí NO2.
  ----------------------------
   
 15.  

 16. Ta dễ dàng lập được hệ
  [​IMG]
   
 17. bài 1 cho k rõ ràng thế mà cả lũ cắm đầu vào làm, nhỡ [TEX]HNO_3[/TEX] cho thiếu thì lại chỉ tạo ra [TEX]Fe^{2+}[/TEX] lúc đấy lại phải ra kiểu khác, haiizzz
   
 18.  
 19. uk, thì HNO3 hòa tan hết 1 phần kim loại, lúc này trong dd có Fe(NO3)3 và M(NO3)n, Fe và M dư tiếp tục khử [TEX]Fe^{3+}[/TEX] thành [TEX]Fe^{2+}[/TEX] , lượng [TEX]Fe^{3+}[/TEX] tạo ra vừa đủ để hòa tan hết lươ]ngj kim loại dư ! OK !!!!!!!!!!!!!!!
  _____________________________________-(đọc kĩ đề rồi hãy nhận xét bài tớ ha )
   
 20. theo mình thì ngược lại ms đúng
  + [TEX]HNO_3[/TEX] đặc thì tạo ra + [TEX]NO_2[/TEX]
  + [TEX]HNO_3[/TEX] loãng thì tùy vào nồng độ, tính khử của kim loại mà tạo ra NO, [TEX]N_2O[/TEX] , [TEX]N_2[/TEX] , [TEX]NH_4NO_3[/TEX], [TEX]NO_2[/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY