Hướng dẫn giải các bài tập tự luyện trong khoá LTĐB thầy Quang Anh

Q

quangcanh2975

Cho dê đực có sừng có kiểu gen HH lai với dê cái không sừng có kiểu gen hh. Cho F1 tạp giao thu
được F2. Hãy xác định tỉ lệ phân tính ở F2?

Tại sao ở bài này đối với con cái có kiểu gen là Hh thì không có sừng còn con cái có kiểu gen là HH lại có sừng vậy các bạn?
 
T

trieudinhdoanh

Ở phép lai
a
X
A a
BD Bd
X X x Y
bd bD
, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số 40% thìtỉ lệ kiểu gen
A a BD
X X
bd
thu được ở đời con là
A. 3%. B.4,5%. C.9%. D.12%. , e kbik tai sao lai ra 3%, giải thich giúp em ạ
 
N

nqt2210

Xin thầy cho em hỏi các câu này ạ!

1. Một chuỗi polipeptit của sinh vât nhân sơ có 298 axit amin, vùng chứa thông tin mã hóa chuối polipeptit này có số lien kết hidro giữa A và T bằng số liên kết hidro giữa G và X (tính từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc) mã kết thúc trên mạch gốc là ATX. Trong một lần nhân đôi của gen này đã có 5-BU thay T liên kết và qua 2 lần nhân đôi sau đó hình thành gen đột biến. số nucleotit loại T của gen đột biến được tạo ra là :
A.179 B.359 C.718 D.539

2. Một đoạn ADN ở sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 81600 thực hiện nhân đôi đồng thời ở 6 đơn vị tái bản như nhau, biết chiều dài mỗi đoạn okazaki là 1000 nucleotit. Số đoạn ARN mồi tham gia quá trình tái bản là
A.48 B.46 C.36 D.24
 
N

nqt2210


Câu 12:
L=1.02 mm = 1020000 A => N= 1020000x2/3.4=600000
Vì gen nhân đôi 3 lần => Số nu trong các phân tử ADN con : 600000 x (2^3)=4800000
(vì họ hỏi số nu trong các phân tử ADN ở lần tự sao cuối nên có cả ADN đầu tiên nữa)

Câu 17:
Bạn son_gohan có giúp mình rồi nên mình sẽ copy qua cho bạn, cảm ơn bạn son_gohan lần nữa :)
L=81600=>N=48000 (nu)
Chiều dài mỗi đoạn okazaki là 1000 nucleotit nên sẽ có: 48000/2000=24 đoạn okazaki.
Công Thức: Số đoạn mồi = số đoạn okazaki + 2.số đơn vị tái bản
Vậy sẽ có: 24+2.6=36 đoạn mồi
 
Last edited by a moderator:
V

vip_la_a

Thầy cô và các bạn giúp em với :
Khi lai hai giồng bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài vs nhau thì thu đươc F1 toàn là quả dẹt.Cho F1 lai vs bí quả tròn thu được F2 :152 bí quả tròn,114 bí quả dẹt,38 bí quả dài.Nếu cho F1 lai vs nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là
1/8 2/3 1/4 3/8
 
Last edited by a moderator:
S

son_gohan

Thầy cô và các bạn giúp em với :
Khi lai hai giồng bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài vs nhau thì thu đươc F1 toàn là quả dẹt.Cho F1 lai vs bí quả tròn thu được F2 :152 bí quả tròn,114 bí quả dẹt,38 bí quả dài.Nếu cho F1 lai vs nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là
1/8 2/3 1/4 3/8

AaBb X Aabb
3A_Bb:3A_bb:1aaBb:1aabb
------- ----------------- -------
dẹt tròn dài
=>Có A và B thì ra dẹt; 1 trong 2 A và B thì ra tròn và không có A và B thì dài
F1 lai với nhau:
9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb
=>Tròn dị hợp=4/16=1/4
 
P

pekhoglo

các bạn giải thích giùm tớ câu này với ạ

1.Từ 4 loại nucleotit có tất cả bao nhiêu loại bộ mã được sử dụng để mã hoá các axit amin?
A. 60 B. 61 C. 63 D. 64
2. Từ 4 loại đơn phân A, T, G, X tạo ra 64 bộ ba. Có bao nhiêu bộ ba chứa ít nhất 1 nucleotit loại A?
A. 37 B. 57 C. 27 D.47
Nói công thức cho tớ luôn với nha !
 
C

consoinho_96

1.Từ 4 loại nucleotit có tất cả bao nhiêu loại bộ mã được sử dụng để mã hoá các axit amin?
A. 60 B. 61 C. 63 D. 64
giải thích : số mã bộ 3 là [tex] 4^3=64[/tex] 3 mã kết thúc không mã hoá cho aa
2. Từ 4 loại đơn phân A, T, G, X tạo ra 64 bộ ba. Có bao nhiêu bộ ba chứa ít nhất 1 nucleotit loại A?
A. 37 B. 57 C. 27 D.47
số bộ 3 không chưa A là [tex] 3^3=27[/tex] \Rightarrow số bộ 3 có A là 64-27=37

Nói công thức cho tớ luôn với nha !
 
M

mocdan318

giup minh bai tap ve phan phien ma va dich ma voi

te bao vi khuan mang gen b co khoi luong phan tu la 720000dvc(chi tinh vung ma hoa vi vay tu day tro ve di noi gen b la chi vung ma hoa cua no).trong do hieu so cua a voi loai nucleotit khac la 30% so nucleotit cua gen.
minh xem loi giai cua thay co cho khong hieu do la tai sao tong cua a+x=40%.theo minh nghi thi la a+x=50% moi dung chu.mong moi nguoi giup.
 
S

son_gohan

te bao vi khuan mang gen b co khoi luong phan tu la 720000dvc(chi tinh vung ma hoa vi vay tu day tro ve di noi gen b la chi vung ma hoa cua no).trong do hieu so cua a voi loai nucleotit khac la 30% so nucleotit cua gen.
minh xem loi giai cua thay co cho khong hieu do la tai sao tong cua a+x=40%.theo minh nghi thi la a+x=50% moi dung chu.mong moi nguoi giup.
Mình cũng nghĩ là 50% có lẽ thầy cô nhầm lẫn :D
 
H

hungtruong1995

1)Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai
nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?
A. AaBb x AaBb
B. AaX (^B)X (^B) x AaX (^b)Y
C.{Ab}/{aB} x {Ab}/{aB}
D. AaX (^B)X (^b) x AaX (^b)Y

2) Ở Ruồi Giấm: gen A: mắt đỏ,gen a : mắt trắng ;gen B: cánh bình thƣờng ,
gen b: cánh xẻ. Cho lai 2 dòng ruồi giấm đƣợc F1:
* 7,5% ♂ mắt đỏ - cánh bình thƣờng 50% ♀ mắt đỏ - cánh bình thƣờng
* 7,5% ♂ mắt trắng – cánh xẻ 50% ♀ mắt đỏ - cánh xẻ
* 42,5% ♂ mắt đỏ - cánh xẻ
* 42,5% ♂ mắt trắng - cánh bình thƣờng
Biết rằng gen quy định mắt trắng liên kết với gen quy định cánh xẻ. Kiểu gen của cá thể
cái ở thế hệ P là
A>{AB}/{ab}
B>{Ab}/{aB}
C>X (^AB)X (^ab)
D>X (^Ab)X (^aB)

3) Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P)
ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu đƣợc F1 gồm toàn ruồi
giấm mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở thế hệ F
1 giao phối tự do với nhau thu đƣợc F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3 con mắt đỏ : 1 con mắt trắng, trong đó ruồi giấm mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở F2 giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ thu đƣợc F3. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, theo lí thuyết, trong tổng sốruồi giấm thu đƣợc ở F3, ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ
A. 50%. B. 75%.
C. 25%. D. 100%.

4) Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai
cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thƣờng. Gen D quy định mắt đỏ là
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm
sắc thể giới tính X, không có alen tƣơng ứng trên Y.Phép lai
{AB}/{ab} X (^D)X (^d) x {AB}/{ab}X (^D)Y cho F1 có kiểu hình thân đen , cánh cụt , mắt đỏ chiếm tỷ lệ 15%.Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 5%. B. 7,5%. C. 15%. D. 2,5%

5) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt;
alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện
phép lai P:{AB}/{ab}X (^D)X (^d) x {AB}/{ab}X (^D)Y thu đƣợc F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 3,75% B. 1,25% C. 2,5% D. 7,5%

6)Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai:{Ab}/{aB}X (^D)Y x {Ab}/{ab}X (^D) ^d) cho đời con có tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 12,5% B. 6,25%
C. 18,75% D. 25%

7)Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thƣờng. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tƣơng đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), trong tổng số các ruồi thu đƣợc ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là
A. 7,5%. B. 45,0%.
C. 30,0%. D. 60,0%.

8)Ở môt loài động vât,alen A quy dịnh lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung;alen B qui dịnh chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp;alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen.Cho phép lai P:
{AB}/{ab}X (^D)X (^d) x {Ab}/{aB}X (^d)Y
thu được F1.Trong tổng số cá thể cái có lông hung,chân thấp,mắt đen chiếm tỷ lệ 1%.Giàm phân ko xảy ra đột biến nhưng xảy ra HVG ở 2 giới với tần số như nhau.Theo lý thuyết,số cá thể lông xám dị hợp,chân thấp,mắt nâu ở F1 chiếm tỷ lệ:
A.8.5% C.2%
B.17% D.10%

9)Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, ngƣời ta thu đƣợc kết quả nhƣ sau:phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu đƣợc F1 toàn cây hoa trắng.Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu đƣợc F1 toàn cây hoa đỏ. Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thu phấn cho cây F1,ở phép lai nghịch thu đƣợc F2.Theo lý thuyết F2, ta có
A. 100% cây hoa đỏ.
B. 100% cây hoa trắng.
C. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.
D. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng

10)Ở một loài thực vật,tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy đinh.Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thu phấn cho cây hoa đỏ (P),thu dc F1.Cho F1 tự thụ phấn thu dc F2 théo lí thuyết,KH ở F2 gồm:
A.50% cây hoa đỏ:50% cây hoa trắng
B.100% hoa trắng
C.100% hoa đỏ
D.75% hoa đỏ :25% hoa trắng
 
T

thamtutamgia

dịch vụ thám tử

Công ty thám tử Hà Nội uy tín nhất Việt Nam
điều tra ngoại tình
điều tra ngoại tình
Thông tin về hôn nhân bao gồm các thông tin liên quan trước hoặc sau hôn nhân các mâu thuẫn giữa vợ, chồng, người mà bạn định kết hôn mà bạn muốn tìm hiểu thông tin hay muốn làm sáng rõ để phục vụ cho giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, người yêu thương của mình được lâu dài. bạn muốn thám tử thay mình tìm hiểu và cung cấp những thông tin được phía bên kia dấu kín .

Bạn nên làm gì khi thấy vợ, chồng mình có những dấu hiệu lạ ?

Đầu tiên: Thật bình tĩnh và và chuẩn bị các thông tin liên quan đến đối tượng như, phương tiện đi lại, biển số xe, nơi làm việc, thói quen sinh hoạt. Bạn cũng nên cố gắng tạo ra cho anh ấy cảm giác chủ quan bằng cách ít chỉ trích anh ấy về việc đi sớm về muộn hoặc những chuyến đi công tác bất chợt, như vậy việc điều tra sau này sẽ càng có kết quả nhanh hơn. Bước tiếp theo: Bạn hãy tìm dịch vụ thám tử đáng tin cậy, bằng các nghiệp vụ họ sẽ cung cấp cho bạn những kết quả bất ngờ, mọi quyết định của bạn sau đó sẽ có cơ sở và đúng đắn hơn.


CÁC DỊCH VỤ VĂN PHÒNG THÁM TỬ TÂM GIA SAU ĐÂY:

1. Tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu trong việc nghi ngờ chồng hoặc vợ có dấu hiệu tiêu cực,

2. Tìm kiếm và cung cấp thông tin về các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng xấu đến chồng, vợ, con cái, người thân dẫn đến các tệ nạn xã hội, giáo dục con em, …

3. Cung cấp những thông tin về người thân sống xa nhà, người già đi lạc đường, con cái bỏ nhà đi, …

4. Cung cấp thông tin những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình,

5.Dich vu tham tu Tìm kiếm và cung cấp thông tin khác theo yêu cầu trong các quan hệ Hôn Nhân _ Gia Đình, …

6. Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho hoạt động quan hệ dân sự - kinh tế , thương mại


7. Cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng...

8. Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng trong lĩnh vực Dân sự _ Kinh tế, …

9. Thông tin cho quý khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin, …


Công ty thám tử Hà Nội chúng tôi cam kết:

1. Luôn giữ bí mật thông tin của khách hàng.

2. Luôn giữ đạo đức nghề nghiệp.

3. Trung thực, tận tâm với khách hàng.

4. Luôn giữ bí mật trong khi làm việc.

5. Thông tin thu thập phải chính xác – khách quan – có thật.

6. Đội ngũ thám tử : Được tuyển chọn và đào tạo, có trình độ chuyên môn, sức khỏe, đạo đức, phần lớn họ là những người đã từng công tác trong ngành công an, luật…

7. Phương trâm, nguyên tắc hoạt động của văn phòngMọi bí ẩn sẽ được làm sáng tỏ ! hotline : 0976 275 939 - 0972275 939
 
N

ngoclinh.truongduong@gmail.com

Ai chỉ e câu này với!BT về tương tác gen: Bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình hoa trắng giao phối với nhau thu được F1 100% hoa màu trắng. Cho F1 tự thụ phấn, F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 13:3. Tiếp tục cho cây hoa trắng F1 giao phấn với cây hoa đỏ dị hợp thu đc đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ nào?
 
C

cobemuadong95c

Ai chỉ e câu này với!BT về tương tác gen: Bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình hoa trắng giao phối với nhau thu được F1 100% hoa màu trắng. Cho F1 tự thụ phấn, F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 13:3. Tiếp tục cho cây hoa trắng F1 giao phấn với cây hoa đỏ dị hợp thu đc đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ nào?
cái này cũng đơn giản thôi,mình làm thee này nhé
theo gt F1 tự thụ cho kiểu hình 13:3==>F1 phải có kiểu gen:AaBb
F2:A_B_,A_bb,aabb:trắng
aaB_:đỏ
(vì tie lệ 13:3)
hoa trắng F1 giao phối với hoa đỏ dị hợp:AaBb*aaBb=>Con:3AaB_:1Aabb:3aaB_:1aabb
KH:5 trắng:3 đỏ
 
B

babykutetv7620

Ở ruồi giấm, xét 1 gen có 5 alen nằm trên NST thường. Một nhà khoa học nghiên cứu 1 quần thể ruồi giấm lưỡng bội. Ông cho quần thể trên chịu ảnh hưởng của cônsixin 1 thời gian rồi cho chúng giao phối ngẫu
nhiên với nhau qua nhiều thế hệ. Biết rằng không có đột biến gen xảy ra và ruồi giấm thể tứ bội vẫn có thể tạo giao tử để sinh sản. Hỏi sau nhiều thế hệ, số kiểu gen tối đa có thể có về gen trên trong quần thể là bao nhiêu?
A. 120.
B. 70.
C. 85.
D. 35.
Mọi người giải giúp với
 
D

doanminhluan123456@gmail.com

Cho phép lai (P): ♀AaBbDd x ♂AaBbDd. Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, các tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, các tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; các giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh ngang nhau. Số loại kiểu gen đột biến tối đa có thể thu được ở F1 là
A. 108. B. 64. C. 204. D. 96
ĐÁP ÁN C
2/Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 8% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, 16% tế bào có cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các giao tử có khả năng thụ tinh ngang nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ

A. 38,4%. B. 41,12%. C. 3,6%. D. 0,9%.
ĐÁP ÁN B
GIẢI GIÚP MÌNH ĐI MỌI NGƯỜI , MINH GIẢI KHÔNG GIỐNG DÁP ÁN
 
Top Bottom