Hướng dẫn giải các bài tập tự luyện trong khoá LTĐB thầy Quang Anh

Thảo luận trong 'Môn SINH HỌC' bắt đầu bởi hocmai.sinhhoc, 15 Tháng mười hai 2011.

Lượt xem: 53,330

 1. dharma.

  dharma. Guest

  Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

  Ta có:
  [TEX]N_A = 2400nu[/TEX]
  [TEX]T_A = 2G_A[/TEX]
  Ta được:
  [tex]\left\{ \begin{array}{l} A-2G=0 \\ A+G=1200 \end{array} \right.[/tex] [tex]=> \left\{ \begin{array}{l} A=800 \\ G=400 \end{array} \right.[/tex] Vậy số lkH của Gen A = [TEX]H_A= 2A+3G=2800lk[/TEX]

  Ta thấy số lkH của alen a kém 2 so với số lkH của alen A => Đột biến mất 1 cặp A-T (Do A lk với T bằng 2 lk H) => Đáp án D là đáp án đúng ^^!

  Chúc bạn học tốt.

  Mến chào bạn!
   
 2. dharma.

  dharma. Guest

  Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!


  Cũng như ta đã biết đối với trường hợp PLĐL thì ta sẽ nhận được 9 KG, nhưng ở đây lại là trường hợp LKG nên ở KG AaBb ta có 2 TH KG đó là:
  + [TEX]\frac{AB}{ab}[/TEX]: LK đồng
  + [TEX]\frac{Ab}{aB}[/TEX]: LK đối
  >>> Vì vậy ở đây ta có 10 KG bạn nhé!

  Chúc bạn học tốt.
  Mến chào bạn!
   
 3. dharma.

  dharma. Guest

  Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

  a.
  Điều kiện để QT đạt TTCBDT là:
  [tex]p^2.q^2=(\frac{2pq}{2})^2[/tex]
  Mà,
  [tex]+ p^2.q^2 = 50%.50%=25%[/tex]
  [tex]+(\frac{2pq}{2})^2 = 0[/tex]
  QT chưa đạt TTCBDT, chỉ cần ngẩu phối qua 1 thế hệ thì QT trên sẽ đạt TTCBDT.
  b.

  Giả sử QT ban đầu có: [tex]xAA + yAa + zaa = 1[/tex], thì ta sẽ có:
  [tex]+ AA = x + \frac{y(1-\frac{1}{2^n})}{2}[/tex]
  [tex]+ aa = z + \frac{y(1-\frac{1}{2^n})}{2}[/tex]
  [tex]+ Aa=\frac{y}{2^n}[/tex], với n là số thế hệ tự thụ các bạn nhé!
  ===>>> Ta áp dụng công thức này!

  Theo đề bài thì ta có:
  0.5AA + 0Aa + 0.5aa = 1
  >>> Áp dụng CT trên ta được:

  [tex]+ AA = 0.5+ \frac{0(1-\frac{1}{2^5})}{2}[/tex]
  [tex]+ aa = 0.5 + \frac{0(1-\frac{1}{2^5})}{2}[/tex] .
  Ở đây mình bổ sung thêm CT để bạn nắm, còn đối với bài tập ở trên ta thấy y=0 => dù có tự thụ qua bao nhiêu thế hệ đi nữa thì AA và aa vẫn giữ nguyên bạn nhé!
  ==> Vậy sau 5 thế hệ tự phối, ta được:
  [TEX]F_5: 0.5AA+0Aa+0.5aa=1[/TEX]

  Chúc bạn học tốt.

  Mến chào bạn!
   
 4. dharma.

  dharma. Guest

  Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

  >>> Người Chồng
  Ta thấy người chồng tóc xoăn có bố, mđều tóc xoăn và em gái tóc thẳng[SIZE=4]:
  [SIZE=4]P: [SIZE=4]Aa x[SIZE=4] [SIZE=4]Aa
  [SIZE=4]F1: [SIZE=4][COLOR=Blue][B]AA[/B][/COLOR] : 2[B][COLOR=Blue]Aa[/COLOR][/B] : [SIZE=4][COLOR=Magenta][B]aa[/B][/COLOR]
  [SIZE=4]V[SIZE=4]ậy ng[SIZE=4]ư[SIZE=4]ời [SIZE=4]ch[SIZE=4]ồng [SIZE=4]ở [SIZE=4]đ[SIZE=4]ây s[SIZE=4]ẽ c[SIZE=4]ó th[SIZE=4]ể c[SIZE=4]ó [SIZE=4]2 tr[SIZE=4]ư[SIZE=4]ờng h[SIZE=4]ợp KG [SIZE=4]đ[SIZE=4]ó l[SIZE=4]à [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [TEX]\frac{1}{3}[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=Blue][B]AA[/B][/COLOR] ho[SIZE=4]ặc [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][TEX]\frac{2}{3}[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][B][COLOR=Blue]Aa[/COLOR][/B] b[SIZE=4]ạn nh[SIZE=4]é![SIZE=4] (Do [SIZE=4]ở [SIZE=4]đ[SIZE=4]ây ta ch[SIZE=4]ỉ c[SIZE=4]ần quan t[SIZE=4]âm [SIZE=4]đ[SIZE=4]ến KH t[SIZE=4]óc xo[SIZE=4]ăn c[SIZE=4]ủa ng[SIZE=4]ư[SIZE=4]ời ch[SIZE=4]ồng m[SIZE=4]à th[SIZE=4]ôi)[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE].
  Và người em gái tóc xoăn có KG là aa .
  >>> Người V
  Ta thấy ngư[FONT=Times New Roman]ời v[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ợ tóc xoăn c[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ó b[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ố t[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]óc xo[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ăn, m[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ẹ v[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]à em trai t[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]óc th[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]ẳng:
  [/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]P: [/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]Aa x [/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]aa
  [/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman]F1:[/FONT][SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=DarkGreen][B]Aa[/B][/COLOR] : [SIZE=4]aa
  Vậy người vợ chắc chắn có KG là [COLOR=DarkGreen][B]Aa
  [/B][SIZE=4][COLOR=Black][SIZE=4]Theo [SIZE=4]đ[SIZE=4]ề b[SIZE=4]ài th[SIZE=4]ì ta c[SIZE=4]ó 2 TH ph[SIZE=4]ép lai [SIZE=4]đ[SIZE=4]ó l[SIZE=4]à:
  [SIZE=4]1.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [TEX]\frac{1}{3}AA[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=DarkGreen][COLOR=Black][SIZE=2][FONT=Arial] x [/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][TEX]Aa[/TEX] => [SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=DarkGreen][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][COLOR=Black]Con g[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ái t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]óc xo[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ăn = [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][TEX]\frac{1}{3}.1.\frac{1}{2}=\frac{1}{6}[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=DarkGreen][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [COLOR=Black][SIZE=4]2. [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [TEX]\frac{2}{3}Aa[/TEX] x [TEX]Aa[/TEX] => Con gái tóc xoăn = [TEX]\frac{2}{3}.\frac{3}{4}.\frac{1}{2}=\frac{1}{4}[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=DarkGreen][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]
  [SIZE=4][COLOR=Black]>>> V[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ậy [/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ỉ l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ệ c[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]on g[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ái t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]óc xo[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ăn c[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ần t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]ìm l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=Black]à:[/COLOR] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [TEX]\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{5}{12}[/TEX][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=DarkGreen][B][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4].
  [SIZE=4][COLOR=Magenta]*** N[SIZE=4]ếu c[SIZE=4]ó th[SIZE=4]ắc m[SIZE=4]ắc [SIZE=4]ở [SIZE=4]đ[SIZE=4]âu c[SIZE=4]ủa b[SIZE=4]ài gi[SIZE=4]ải b[SIZE=4]ạn ch[SIZE=4]ịu kh[SIZE=4]ó [SIZE=4]đ[SIZE=4]ăng ti[SIZE=4]ếp l[SIZE=4]ên gi[SIZE=4]úp m[SIZE=4]ình nha![/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


  Chúc bạn học tốt.
  Mến chào bạn!
   
 5. dharma.

  dharma. Guest

  Chào bạn!

  Chào bạn Lnt0412!

  Bạn chịu khó đăng lên từng bài giúp mình nhé! Bạn đăng lên 1 lúc nhiều bài như vậy rất là ngán giải bạn ơi! (>~^)!

  Rất mong bạn tách ra từng bài đăng lên mình sẽ cố gắng giải đáp giúp bạn!


  Chúc bạn học tốt.
  Mến chào bạn!
   
 6. dharma.

  dharma. Guest

  Chào bạn Cobemuadong1102!

  Bạn nên tách ra từng bài 1 đăng lên nhé! Nhìn 1 nùi thế này mọi người sẽ rất ngán bạn ạ!
  Bạn cđăng từ bài 1 lên đi. Mình sẽ cố gắng giải đáp những bài [SIZE=4]m[SIZE=4]ình bi[SIZE=4]ết [SIZE=4]hướng gi[SIZE=4]ải![/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


  Chúc bạn học tốt.
  Mến chào bạn!
   
 7. dharma.

  dharma. Guest


  ...................................................................................................................................................................  Chúc bạn học tốt.
  Mến chào bạn!
   
 8. dharma.

  dharma. Guest

  Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

  Mình xin gợi ý để bạn làm tiếp yêu cầu 2 bạn nhé!
  Ở đây đem F1 đi lai phân tích tức là đem lai với KH đồng hợp lặn (bb ).
  Mà đề bài ở đây lại cho F1 xảy ra lệch bội (Dị bội) khi giảm phân tạo giao tử:
  Ta có phép lai sau:
  P: …… Bb ………. x ……….bb
  G: Bb <----> O ………………b
  Fa: ......................Bbb : b_
  Đến đây bạn có thể nhìn vào KG và làm các yêu cầu còn lại của đề bạn nhé!
  *** Nếu bạn có thắc mắc ở đâu về bài giải bạn chịu khó đăng tiếp lên nhé!


  Mình xin gợi ý để bạn giải quyết bài tập này nhé!
  Theo đề bài ta có:
  [TEX]H_{ADN} = 11000[/TEX]
  [TEX]M_{ADN} = 27.10^5[/TEX]
  [tex]\left\{ \begin{array}{l} 2A + 3G = 11000 \\ A + G = 4500 \end{array} \right.[/tex]>> [tex]\left\{ \begin{array}{l} A = 2500 \\ G = 2000 \end{array} \right.[/tex] Theo đề bài thì 2 Gen liền kề sẽ hơn kém nhau 150Nu.
  Biết L của gen 1< gen 2< gen 3< gen 4< gen 5, ta được:
  [TEX]N_2 = N_1 + 150[/TEX]
  [TEX]N_3 = N_1 + 300[/TEX]
  [TEX]N_4 = N_1 + 450[/TEX]
  [TEX]N_5 = N_1 + 500[/TEX]
  Mặc khác,
  [TEX]N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 = 9000Nu[/TEX]
  Đến đây bạn thay vào sẽ tính được lần lượt số lượng Nu của 5 Gen trên.
  Mặc khác, ta có số lượng Nu loại A ở cả 5 Gen trên đều là: [TEX]\frac{2500}{5}=500nu[/TEX].
  Đến đây, bạn đã có thể lần lượt giải quyết các yêu cầu đề rồi bạn nhé!


  Ở bài tập này mình cũng tiếp tục gợi ý để bạn giải quyết các yêu cầu của đề bạn nhé!
  Theo đề bài ta có:

  [TEX]+ L_M-L_N=326.4A^o => N_M-N_N=192. [N_M = N_N + 192 (a)] [/TEX]
  [TEX]+ H_M-H_N=150.[/TEX]
  >>> 2 gen M và N đều qua 3 đợt tự sao liên tiếp đã đòi hỏi mt nội bào cung cấp 26544Nu tự do => [TEX]N_{mctt} = N_M(2^3-1) + N_N(2^3-1)[/TEX], đến đây bạn thay [TEX](a)[/TEX] vào và tính ra được [TEX]N_M[/TEX] [TEX]N_N.[/TEX]
  Mặc khác, ta có:
  Trong số nu này có
  [TEX]7266 G_{mctt} => G_{mctt} = G_M(2^3-1) + G_N(2^3-1)[/TEX]
  Đến đây bạn có thể biết được:[TEX] G_M + G_N[/TEX] = Hằng số (1)
  Và tđó tìm được [TEX]A_M + A_N[/TEX] = Hằng số (2) (Do ta đã biết [TEX]N_M+N_N[/TEX] là bao nhiêu rồi! ^^!)
  Theo đề ta được:
  [TEX]H_M-H_N=150[/TEX].
  => [TEX](2A_M + 3G_M)-(2A_N + 3G_N) = 150[/TEX]
  Sau đó bạn biến đổi (1) và (2) đưa về cùng 1 Gen hoặc N hoặc M và kết hợp với số lượng Nu của 2 gen hoặc N hoặc M để giải hệ phương trình bạn nhé!
  Đến đây bạn sẽ có thể lần lượt giải quyết các yêu cầu của đề rồi bạn nhé!

  Chúc bạn học tốt.

  Mến chào bạn!
   
 9. lam10495

  lam10495 Guest

  Cho mình hỏi 2 câu 10 , 11 BTTL bài phương pháp giải toán quy luật phân li , mặc dù có lời giải của thầy nhưng vẫn ko hiểu , bạn nào giải thích chi tiết cho mình đc ko
   

 10. Chào bạn !
  Bạn chịu khó post đề lên để mọi người tiện theo dõi nhé
   
 11. leanh_95

  leanh_95 Guest

  1 câu trong bài tập của thầy :
  Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì
  quần thể sẽ có số kiểu gen tối đa là:
  A. 3. B. 10. C. 9. D. 4 , theo đáp án của thầy là B, nhưng em ko hiểu tại sao lại c đáp án đó, tại em ko hiểu đúng ạ ? nhờ mn giải thích giúp ạ
   
 12. hoan1793

  hoan1793 Guest

  Vì 2 gen cùng nằm trên cặp NST tương đồng
  nên có đáp án đó thôi mà :p
   
 13. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest

  Do 2 cặp gen không alen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng nên số alen là: 2.2 = 4
  Sau đó, áp dụng CT: [TEX]\frac{4.(4+1)}{2}[/TEX] = 10 :)

  Này cậu có GT thì GT rõ nhé, mập mờ quá :)|
   
 14. kunlove_pun

  kunlove_pun Guest

  lúc đầu mình cũng làm ra kết quả giống như vậy .
  nhưng theo đáp án thì thầy sẽ giải theo cách là 2(2+1)/2 x 2(2+1)/2 = 9
   
 15. thaonhib4

  thaonhib4 Guest

  cách trên của bạn là áp dụng cho trường hợp mỗi gen nằm trên 1 NST

  còn đây là cùng nằm trên 1 NST mà :D
   
 16. lam10495

  lam10495 Guest

  Mấy bạn giải thích chi tiết dùm mình mấy câu này nhé , cảm ơn nhiều nhiều
  Câu 5. Đối với bênh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST thường, nếu hai bố mẹ đều bình thường,
  bà con nội ngoại bình thường, họ có một người con mắc bệnh thì giải thích hiện tượng này thế nào?
  A. Bố hoặc mẹ mang gen bệnh nhưng bị át chế không biểu hiện.
  B. Đã phát sinh một đột biến mới làm xuất hiện bệnh trên. => Đáp án
  C. Do gen đột biến xuất hiện ở trạng thái đồng hợp và làm biểu hiện bệnh.
  D. Bố hoặc mẹ mang gen bệnh nhưng do đột biến mất đoạn NST đoạn mang gen đột biến

  Câu 35.http://hocmai.vn/mod/scorm/view_file.php?inpopup=true&id=7685
  Quan sát phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh qua bốn thế hệ
  A. Đột biến gen trội trên NST thường. B. Đột biến gen lặn trên NST giới tính X.
  C. Đột biến gen lặn trên NST thường. D. Đột biến gen trội trên NST giới tính X.
  => Câu này đáp án là A chứ sao C vì tính trạng phân bố đều 2 giới => gen nằm trên NST thường , tính trạng biểu hiện liên tục qua các thế hệ => gen trội

  Và tại sao trẻ đồng sinh khác trừng có chất liệu di truyền tương tự như các anh chị em sinh ra trong những lần sinh khác nhau của cùng 1 bố mẹ còn trẻ đồng sinh cùng trứng thì ko
   
 17. bichtran94

  bichtran94 Guest

  giúp mình giẢI thích câu này với!.
  gen D có 540guanin và gen d có 450guanin F1 có kiểu gen Dd lai với nhau. F2 thấy xuất hiện loại hợp tử chứa 1440xitozin. hợp tử đó có kí hiệu bộ gen là :
  A. DDd B. Ddd C. DDdd D. Dddd
   
 18. bichtran94

  bichtran94 Guest

  xử lí dạng lưỡng bội có kiểu gen Aa = cônsixin tại sao lại tạo dạng tứ bội Aaaa
   
 19. 1.Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:3’TAXXXXAAAXGXGGGTTT
  GXGATX5’.Một đột biến thay thế nuclêôtit thứ 16 trên gen là T bằng A Sốaxitamin củaphântử prôtêin dogen đó mã hóa là:

  2.Một gen điều khiển dịch mã được 10 phân tử protein, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 2990 axit amin, hỏi chiều dài gen

  Mọi người giúp mình cách làm bài này với
   
 20. Thầy ơi,cho em hỏi về phần bài tập tự luyện trong Phương pháp giải bài tập di truyền người,bài tậo tự luyện câu 1 ấy,sao ta lại chọn đáp án là a mà không chọn được ạh,vì em thấy trẻ đồng sinh khác trứng cũng giống là hai anh em có cùng bố mẹ.
  [​IMG]
  Link ảnh:
  http://upanh.ssc.vn/images/419Capture.png
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2013
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY