Vật lí [HOT] Ôn thi THPTQG năm 2022 môn Vật Lí - Phần bài tập

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 22
Trường học có thể hô biến những người thắng và thất bại, nhưng cuộc sống thì không
Lời giải:
Ta có: [imath]i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{0,69.1}{0,5}=1,38mm[/imath]
Định lý Talet ta có: [imath]\dfrac{b}{i}=\dfrac{d}{D+d}=\dfrac{b}{1,38}=\dfrac{0,5}{1+0,5}\Rightarrow b=0,46mm[/imath]
1654940470770.png
 
  • Love
Reactions: Tên để làm gì

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 21
Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều nếu ta có những người bạn đúng nghĩa, luôn hết mình về người khác
Đề bài:
Sóng dừng xuất hiện trên một lò xo với sóng dọc. Hai phần tử [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là hai điểm dao động mạnh nhất ở cạnh nhau. Trong quá trình sóng dừng, khoảng cách giữa [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] lớn nhất là [imath]16 cm[/imath] , nhỏ nhất là [imath]8 cm[/imath]. Tại thời điểm mà khoảng cách giữa chúng bằng [imath]10 cm[/imath] thì tốc độ của mỗi phần tử đều bằng [imath]4 \pi \sqrt{3}(cm/s)[/imath]. Phần tử [imath]P[/imath] nằm trong khoảng giữa [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] và biết rằng khi lò xo ở trạng thái tự nhiên thì [imath]P N=2 P M[/imath]. Trong quá trình sóng dừng khi [imath]P N=7 P M / 4[/imath] thì tốc độ dao động của [imath]P[/imath] bằng
A. [imath]2,4 \pi cm/s[/imath].
B. [imath]4,8 \pi cm/s[/imath].
C. [imath]4,0 \pi cm/s[/imath].
D. [imath]1,2 \pi cm/s[/imath].
 
Last edited:

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 21
Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều nếu ta có những người bạn đúng nghĩa, luôn hết mình về người khác
Lời giải:
[imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là 2 điểm bụng liên tiếp ngược pha nhau [imath]\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}M N_{\max }=\dfrac{\lambda}{2}+2 A=16 \\ M N_{\min }=\dfrac{\lambda}{2}-2 A=8\end{array} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\lambda=24 cm\\ A=2cm\end{array}\right.\right.[/imath]
Khi [imath]M N=d-\Delta u=12-\Delta u=10 \Rightarrow \Delta u=2 \stackrel{u_{M}=-u_{N}}{\longrightarrow}\left|u_{M}\right|=\left|u_{N}\right|=1[/imath]
[imath]v=\omega \sqrt{2^{2}-1^{2}}=4 \pi \sqrt{3} \Rightarrow \omega=4 \pi(rad/s)[/imath]
[imath]P M+P N=\dfrac{\lambda}{2}=12 \stackrel{P N=2 P M}{\longrightarrow}\left\{\begin{array}{l}P N=8 \\ P M=4\end{array} \rightarrow A_{P}=A \cos \dfrac{2 \pi . 4}{24}=\dfrac{A}{2}=\dfrac{2}{2}=1cm\right.[/imath]
Lại có [imath]P[/imath] cùng pha [imath]M[/imath] và [imath]P[/imath] ngược pha [imath]N \Rightarrow[/imath] tại mọi thời điểm thì [imath]\left\{\begin{array}{l}u_{M}=2 u_{P} \\ u_{N}=-2 u_{P}\end{array}\right.[/imath]
Chọn trục [imath]Ox[/imath] có gốc tọa độ tại [imath]M[/imath] thì [imath]x_{M}=u_{M}=2 u_{P}[/imath] và [imath]x_{P}=4+u_{P}[/imath] và [imath]x_{N}=12+u_{N}=12-2 u_{P}[/imath]
[imath]P N=\dfrac{7 P M}{4} \Rightarrow x_{N}-x_{P}=\dfrac{7}{4}\left(x_{P}-x_{M}\right) \Rightarrow 8-3 u_{P}=\dfrac{7}{4}\left(4-u_{P}\right) \Rightarrow u_{P}=0,8 cm[/imath]
 
  • Like
Reactions: Tên để làm gì

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 20
Để thành công, bạn cần tin mình có thể
Đề bài:
Con lắc lò xo được đặt trên mặt bàn nằm ngang có hệ số ma sát là [imath]\mu =1/\sqrt{3}[/imath]. Vật được tích điện [imath]q[/imath] và đặt toàn bộ hệ dao động trong một điện trường đều có cường độ điện trường [imath]\overrightarrow{E}[/imath]. Kéo vật đến vị trí lò xo giãn một đoạn [imath]b[/imath] rồi buông nhẹ. Nếu điện trường có phương thẳng đứng và hướng lên trên thì tốc độ cực đại của vật sau khi thả là [imath]60 cm/ s[/imath]. Nếu điện trường có phương thẳng đứng và hướng xuống thì tốc độ cực đại của vật sau khi thả là [imath]40 cm / s[/imath]. Nếu điện trường có hướng như hình vẽ thì tốc độ cực đại của vật sau khi thả là [imath]50 cm / s[/imath]. Tính góc lệch của điện trường so với phương thẳng đứng trong trường hợp này.
A. [imath]60^\circ[/imath].
B. [imath]15^\circ[/imath].
C. [imath]30^\circ[/imath].
D. [imath]45^\circ[/imath].

1654941094031.png
 
Last edited:

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 20
Để thành công, bạn cần tin mình có thể
Lời giải:
Áp dụng định luật II Niuton tại vị trí cân bằng mới
[imath]\begin{aligned}&\left\{\begin{array} { l } { F _ { ms } + F \operatorname {sin} \alpha - k \Delta l _ { 0 } = 0 } \\{ N + F \operatorname {cos} \alpha - m g = 0 }\end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}\Delta l_{0}=\dfrac{\mu N+F \sin \alpha}{k} \\N=m g-F \cos \alpha\end{array}\right.\right. \\&\Rightarrow \Delta l_{0}=\dfrac{\mu(m g-F \cos \alpha)+F \sin \alpha}{k}=\dfrac{\mu m g}{k}+\dfrac{F}{k}(\sin \alpha-\mu \cos \alpha) \\&v_{\max }=\omega\left(b-\Delta l_{0}\right)=\omega\left(b-\frac{\mu m g}{k}-\dfrac{F}{k}(\sin \alpha-\mu \cos \alpha)\right)=50(*)\end{aligned}[/imath]
[imath]\begin{aligned}&\text { Với }\left\{\begin{array} { l } { \alpha = 0 \Rightarrow v _ { \operatorname { m a x } } = \omega ( b - \dfrac { \mu m g } { k } + \dfrac { F } { k } \mu ) = 6 0 } \\{ \alpha = 1 8 0 ^ { \circ } \Rightarrow v _ { \operatorname { m a x } } = \omega ( b - \dfrac { \mu m g } { k } - \dfrac { F } { k } \mu ) = 4 0 }\end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}\omega\left(b-\dfrac{\mu m g}{k}\right)=50 \\\omega .\dfrac{F}{k} \mu=10\end{array}\right.\right. \text { thay vào (*) được: } \\&50-\dfrac{10}{\mu}(\sin \alpha-\mu \cos \alpha)=50 \Rightarrow \sin \alpha-\mu \cos \alpha=0 \Rightarrow \tan \alpha=\mu=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow\alpha=30^{\circ} . \end{aligned}[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 19
Nếu như không có vận may thì hãy dùng thử dũng khí
Đề bài:
Trên mặt nước, tại hai điểm [imath]A[/imath] và [imath]B[/imath] có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. [imath]ABCD[/imath] là một hình vuông thuộc mặt nước. Trên [imath]AC[/imath] có [imath]16[/imath] cực đại giao thoa và [imath]17[/imath] cực tiểu giao thoa. Trên [imath]AB[/imath] có tất cả
A. [imath]27[/imath] cực đại.
B. [imath]25[/imath] cực đại.
C. [imath]22[/imath] cực tiểu.
D. [imath]24[/imath] cực tiểu.
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 19
Nếu như không có vận may thì hãy dùng thử dũng khí
Lời giải:
Trên [imath]AC[/imath] có số cực đại lớn hơn số cực tiểu [imath]\to[/imath] ngoài cùng là [imath]2[/imath] điểm cực tiểu giao thoa
[imath]\left\{\begin{array} { l } { k - 0 , 5 \leq A B \sqrt { 2 } - A B < k } \\{ k - 1 7 \leq - A B < k - 1 6 , 5 }\end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}\dfrac{k-0,5}{\sqrt{2}-1} \leq A B<\dfrac{k}{\sqrt{2}-1}(*) \\16,5-k<A B \leq 17-k\end{array}\right.\right.[/imath]
[imath]\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\dfrac{k-0,5}{\sqrt{2}-1} \leq 17-k \\16,5-k<\dfrac{k}{\sqrt{2}-1}\end{array} \Rightarrow 4,8<k<5,3 \Rightarrow k=5\right.[/imath]
[imath](*) \rightarrow\left\{\begin{array}{c}10,86<A B<12,07 \\ 11,5<A B \leq 12\end{array} \rightarrow 11,5<A B \leq 12\right.[/imath].
Vậy trên [imath]AB[/imath] có [imath]23[/imath] cực đại và [imath]24[/imath] cực tiểu.
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 18
Cách tốt nhất để làm mọi thứ là ngừng nói và làm ngay bây giờ
Đề bài:
Trong mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân là [imath]F[/imath] khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng [imath]K[/imath]. Giả sử êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng [imath]O[/imath], nếu êlectron chuyển về quỹ đạo dừng [imath]L[/imath] thì độ lớn lực tương tác điện giữa êlectron và hạt nhân tăng thêm
A. [imath]0,609F[/imath].
B. [imath]0,0641F[/imath].
C. [imath]0,641F[/imath].
D. [imath]0,0609F[/imath].
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 18
Cách tốt nhất để làm mọi thứ là ngừng nói và làm ngay bây giờ
Lời giải:
Ta có: [imath]F=k .\dfrac{e^{2}}{r^{2}}=k .\dfrac{e^{2}}{n^{4} r_{0}^{2}} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l}\dfrac{F_{O}}{F}=\dfrac{1}{n_{o}{ }^{4}}=\dfrac{1}{5^{4}} \\ \dfrac{F_{L}}{F}=\dfrac{1}{n_{L}{ }^{4}}=\dfrac{1}{2^{4}}\end{array}\right.[/imath]
[imath]\Rightarrow F_{L}-F_{O}=\dfrac{F}{2^{4}}-\dfrac{F}{5^{4}}=0,0609 F .[/imath]
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 17
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
Đề bài:
Một sợi dây đàn hồi rất dài, được căng ngang. Tại thời điểm ban đầu [imath](t=0)[/imath] cho đầu dây [imath]O[/imath] dao động điều hoà đi lên, tạo sóng truyền trên sợi dây với biên độ không đổi. Điểm [imath]M[/imath] trên dây có quãng đường dao động biểu diễn theo thời gian như hình vẽ. Tốc độ truyền sóng trên dây là [imath]2 m/s[/imath]. Tại thời điểm [imath]t = 0,4 s[/imath] khoảng cách giữa [imath]O[/imath] và [imath]M[/imath] là:
A. [imath]30,0 cm[/imath].
B. [imath]32,9 cm[/imath].
C. [imath]30,2 cm[/imath].
D. [imath]30,4 cm[/imath].
1654967138769.png
 
Last edited:

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 17
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
Lời giải:
Quãng đường sóng truyền từ [imath]O[/imath] đến [imath]M[/imath] là [imath]d=v.t=2.0,15=0,3m=30cm[/imath]
1654966812623.png
Dựa vào vòng tròn lượng giác ta có [imath]T=0,4s[/imath] và [imath]\alpha=\dfrac{\pi}{4}\to S=2A+\dfrac{\sqrt{2}}{2}A=13,54\Rightarrow A=5cm[/imath]
Sau [imath]T=0,4s[/imath] thì [imath]u_0=0[/imath] và [imath]u_M=\dfrac{A\sqrt{2}}{2}=\dfrac{5}{\sqrt{2}}cm[/imath]
[imath]\Rightarrow MO=\sqrt{d^2+(u_M-u_O)^2}=\sqrt{30^2+\left(\dfrac{5}{\sqrt{2}}\right)^2} \approx 30,2 cm[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 16
Bạn chỉ thất bại khi bạn ngưng cố gắng
Đề bài:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là [imath]0,3mm[/imath], khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là [imath]2 m[/imath]. [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là [imath]2[/imath] vị trí vân sáng bậc [imath]k[/imath] ở trên màn quan sát, với [imath]M N=48 mm[/imath]. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe đến [imath]0,25 mm[/imath] thì tại [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là các vị trí vân tối. Lúc đó, trên đoạn [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] có
A. [imath]6[/imath] vân tối.
B. [imath]14[/imath] vân tối.
C. [imath]15[/imath] vân sáng.
D. [imath]7[/imath] vân sáng.
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Tiếp tục chinh chiến đề cuối

Câu 25:
+ Biên độ dao động: A = [imath]\frac{L}{2}[/imath] = 7(cm)
+ Gia tốc có độ lớn cực đại tại biên => x = ±A
+ Lúc [imath]t_0[/imath] vật đi qua x1 = 3,5(cm) = theo chiều dương. Để qua x = ±A lần thứ 3 thì quá trình được biểu diễn như hình.
đề 10.png
+ Từ hình ta tính được quãng đường và thời gian đi là:
s = 4,5A = 31,5 (cm)
[imath]\Delta t = \frac{T}{6}+T[/imath] = 7/6 (s)
+ Tốc độ trung bình trong thời gian đó: v = [imath]\frac{s}{\Delta t}[/imath] = 27 (cm/s)
=> Chọn C

Câu 27:

+ Khi vật đi qua VTCB thế năng con lắc đơn bằng 0 nên nếu giữ điểm chính giữa sợi dây thì cũng không ảnh hưởng đến cơ năng, nói cách khác cơ năng được bảo toàn.
+ Sau khi giữ con lắc dao động với chiều dài [imath]l_1 = 0,5l[/imath] và biên độ góc [imath]α_{01}[/imath]
+ Ta có: [imath]W_1 = W_2 => \frac{1}{2}mgl\alpha _0^{2} = \frac{1}{2}mgl_1.\alpha _{01}^{2}[/imath]
=> [imath]α_{01}[/imath] = [imath]7,1^0[/imath]
=> Chọn A

Câu 28:

Từ đồ thị ta thấy tần số khi xảy ra cộng hưởng ở gần giữa của tần số f1 = 1,25 Hz và f2 = 1,3 Hz.
+ Khoảng rộng một ô trên trục tần số tương đương với 0,05 Hz
+ Vậy tần số khi có cộng hưởng là: [imath]f_0 ~ f_1 + 0,025 = 1,725 (Hz)[/imath]
+ Mặt khác, khi xảy ra cộng hường ta có: f = [imath]f_0[/imath] => k = 18,85 (N/m)
=> Chọn A
 
Last edited:

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 16
Bạn chỉ thất bại khi bạn ngưng cố gắng
Lời giải:
[imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là vân sáng [imath]\rightarrow x=k i=k.\dfrac{\lambda D}{a} \Rightarrow 24=k .\dfrac{\lambda .2}{0,3} \Rightarrow k=\dfrac{3,6}{\lambda}[/imath] [imath](1)[/imath] với [imath]k[/imath] nguyên
Giảm khoảng cách giữa hai khe ta có:
[imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] là vân tối [imath]\rightarrow x=m i=m . \dfrac{\lambda D}{a'} \Rightarrow 24=m .\dfrac{\lambda . 2}{0,25} \Rightarrow m=\dfrac{3}{\lambda}[/imath] [imath](2)[/imath] với [imath]m[/imath] bán nguyên Với [imath]0,38 \mu m \leq \lambda \leq 0,76 \mu m \rightarrow\left\{\begin{array}{l}k \in [5 ; 9] \\ m \in [4,5 ; 7,5]\end{array}\right.[/imath]
Từ [imath](1)[/imath] và [imath](2) \Rightarrow \dfrac{k}{m}=\dfrac{6}{5}=\dfrac{3}{2,5}=\dfrac{9}{7,5} \Rightarrow\left\{\begin{array}{l}k=9 \\ m=7,5\end{array}\right.[/imath]
Vậy trên đoạn [imath]MN[/imath] có [imath]15[/imath] vân sáng.
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,919
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi
Ngày 23
Con đường là do bản thân tự chọn, dù cũng phải quỳ cũng phải đi cho hết
Lời giải:
[imath]V S \lambda_{1} \equiv V S \lambda_{2} \rightarrow \dfrac{k_{1}}{k_{2}}=\dfrac{\lambda_{2}}{\lambda_{1}}=\dfrac{2}{3} \rightarrow\left\{\begin{array}{l}k_{1}=2 n \\k_{2}=3 n\end{array}\right.[/imath]
Vị trí có [imath]4 VS[/imath] trùng [imath]k \lambda=k_{1} \lambda_{1}=2 .0,72 . n \rightarrow \lambda=\dfrac{1,44}{k} n[/imath]
Lần lượt cho [imath]n=2,3 \ldots \rightarrow[/imath] TABLE thì thấy [imath]n=2[/imath] có [imath]\left\{\begin{array}{l}\lambda_{3}=0,411 \mu m \\ \lambda_{4}=0,576 \mu m\end{array} \rightarrow \lambda_{3}+\lambda_{4} \approx 0,987 \mu m\right.[/imath]
a giải thích rõ giúp em chỗ table với
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
a giải thích rõ giúp em chỗ table với
Anh nói cho trường hợp [imath]n=2[/imath]
[imath]\lambda=\dfrac{1,44.2}{k}[/imath]
[imath]k[/imath] luôn là một số nguyên nên cho chạy [imath]k[/imath] từ [imath]1\to 10[/imath]
Nhìn vào bảng [imath]\lambda[/imath] hay chính là bảng [imath]f(x)[/imath] sao cho đếm được [imath]4[/imath] giá trị nằm trong [imath](0,38;0,76)[/imath] là thỏa
 
  • Like
Reactions: Elishuchi

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 15
Hãy hương về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối.
Đó là những gì hoa hướng dương đang làm
Đề bài:
Một bút [imath]LAZE[/imath] dùng [imath]4[/imath] viên pin loại [imath]1,5 V-0,25 \Omega[/imath] mắc nối tiếp. Khi hoạt động cường độ dòng điện qua bộ nguồn là [imath]89,7 mA[/imath]. Biết toàn bộ điện năng tiêu thụ trong mạch ngoài chuyển thành năng lượng của ánh sáng đơn sắc có bước sóng [imath]0,72 \mu m[/imath]. Hai điểm [imath]M, N[/imath] thuộc tia laze phát ra, cách nhau [imath]1,8 m[/imath]. Tại một thời điểm, số phôtôn trên đoạn [imath]MN[/imath] khoảng
A. [imath]10^{8}[/imath] hạt
B. [imath]10^{10}[/imath] hạt
C. [imath]10^{14}[/imath] hạt
D. [imath]10^{19}[/imath] hạt
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 15
Hãy hương về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối.
Đó là những gì hoa hướng dương đang làm
Lời giải:
[imath]E_{b}=4 E=4 . 1,5=6 V[/imath]
[imath]r_{b}=4 r=4. 0,25=1 \Omega[/imath]
[imath]P=E_{b} I-I^{2} r_{b}=6 . 89,7 .10^{-3}-\left(89,7 .10^{-3}\right)^{2} .1 \approx 0,53 W[/imath]
[imath]t=\dfrac{M N}{c}=\dfrac{1,8}{3 .10^{8}}=6 .10^{-9} s[/imath]
[imath]N=\dfrac{A}{\varepsilon}=\dfrac{P t \lambda}{h c}=\dfrac{0,53 . 6. 10^{-9}. 0,72 . 10^{-6}}{1,9875 . 10^{-25}} \approx 10^{10}[/imath] .
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 14
Ước mơ không có ngày hết hạn, hãy hít thở sâu và cố gắng thêm một lần nữa
Đề bài:
Tại hai điểm [imath]A[/imath] và [imath]B[/imath] ở mặt nước, có hai nguồn sóng dao động vuông góc với mặt nước cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Điểm [imath]C[/imath] ở mặt nước có [imath]AC[/imath] vuông góc với [imath]AB[/imath] và [imath]B C=2 A C[/imath]. Số điểm giao thoa cực đại trên [imath]BC[/imath] nhiều hơn số điểm giao thoa cực đại trên [imath]AC[/imath] là [imath]7[/imath] . Nếu đặt hai nguồn sóng đó tại [imath]A[/imath] và [imath]C[/imath] thì số điểm giao thoa cực đại trên đoạn [imath]AC[/imath] là
A. [imath]5[/imath]
B. [imath]7[/imath]
C. [imath]9[/imath]
D. [imath]11[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,615
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 14
Ước mơ không có ngày hết hạn, hãy hít thở sâu và cố gắng thêm một lần nữa
Lời giải:
Lấy [imath]D[/imath] đối xứng với [imath]C[/imath] qua đường trung trực của [imath]AB[/imath]
Số cực đại trên [imath]BC[/imath] - số cực đại trên [imath]AC=7[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] số cực đại trên [imath]BC[/imath] - số cực đại trên [imath]BD=7[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] số cực đại trên [imath]CD=7[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] [imath]C[/imath]nằm giữa cực đại bậc [imath]3[/imath] và cực đại bậc [imath]4[/imath] [imath]\Rightarrow 3<\dfrac{C B-C A}{\lambda}<4 \stackrel{C B=2 C A}{\longrightarrow} 3<\dfrac{C A}{\lambda}<4[/imath]
Vậy khi đặt [imath]2[/imath] nguồn sóng đó tại [imath]A[/imath] và [imath]C[/imath] thì trên đoạn [imath]AC[/imath] có [imath]7[/imath] cực đại.
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..
Top Bottom