Vật lí [HOT] Ôn thi THPTQG năm 2022 môn Vật Lí - Phần bài tập

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 13
Chúng ta không thể thỏa hiệp với cuộc sống khi bản thân chưa cố gắng
Đề bài:
Tại điểm [imath]O[/imath] có một nguồn âm phát ra sóng âm truyền đẳng hướng ra môi trường xung quanh với công suất không đổi. Tại điểm [imath]M,N[/imath] và [imath]P[/imath] cách nguồn âm lân lượt [imath]r_{1}, r_{2}[/imath] và [imath]r_{3}[/imath] có mức cường độ âm tương ứng [imath]L_{1}=60 dB, L_{2}=40 dB[/imath] và [imath]L_{3}[/imath]. Biết [imath]r_{3}=r_{1}+2 r_{2}[/imath] và bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. [imath]L_{3}[/imath] gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. [imath]31 dB[/imath]
B. [imath]36 dB[/imath]
C. [imath]34 dB[/imath]
D. [imath]38 dB[/imath]
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 13
Chúng ta không thể thỏa hiệp với cuộc sống khi bản thân chưa cố gắng
Lời giải:
Ta có: [imath]I=\dfrac{P}{4\pi r^2}=I_o.10^L\Rightarrow r \backsim 10^{-0,5L}[/imath]
Mặt khác: [imath]r_3=r_1+2r_2\Rightarrow 10^{-0,5L_3}=10^{-0,5L_1}+2.10^{-0,5L_2}[/imath]
Thay số [imath]\Rightarrow L_3=33,6dB[/imath]
Chú ý: khi thay vào phương trình, đơn vị của mức cường độ âm phải là [imath]B[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 12
Bắt kịp nhau ở khúc cua chẳng có gì là vui cả. Điều tôi muốn là khiến ho ngay cả đèn hậu cũng không thể nhìn thấy.
Hoặc là vượt người khác, hoặc là bị loại
Đề bài:
Đặt điện áp [imath]u=U_{0} \cos \omega t(V)\left(U_{0}, \omega\right.[/imath] không đổi) vào hai đầu mạch điện [imath]AB[/imath] như hình [imath]H1[/imath], trong đó điện dung [imath]C[/imath] của tụ thay đổi được. Gọi [imath]\alpha[/imath] là độ lệch pha của điện áp [imath]u_{M B}[/imath] so với [imath]u_{A B}[/imath]. Ỏ hình [imath]H2[/imath] là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của [imath]\alpha[/imath] theo dung kháng [imath]Z_{C}[/imath] của tụ điện. Khi [imath]Z_{C}=10 \Omega[/imath] thì hệ số công suất của mạch điện [imath]AB[/imath] là
A. [imath]0,8[/imath]
B. [imath]0,7[/imath]
C. [imath]0,6[/imath]
D. [imath]0,5[/imath]
1654969409148.png
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 12
Bắt kịp nhau ở khúc cua chẳng có gì là vui cả. Điều tôi muốn là khiến ho ngay cả đèn hậu cũng không thể nhìn thấy.
Hoặc là vượt người khác, hoặc là bị loại
Lời giải:
Tại [imath]Z_{C}=40 \Omega[/imath] thì [imath]u_{M B}[/imath] cùng pha với [imath]u_{A B} \Rightarrow Z_{L}=40 \Omega[/imath]
[imath]\tan \alpha=\tan \left(\varphi_{M B}-\varphi_{A B}\right)=\dfrac{\tan \varphi_{M B}-\tan \varphi_{A B}}{1+\tan \varphi_{M B} . \tan \varphi_{A B}}=\dfrac{\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{}-\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R+r}}{1+\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{r} .\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R+r}}=\dfrac{R}{\dfrac{r(R+r)}{Z_{L}-Z_{C}}+Z_{L}-Z_{C}} \leq \dfrac{R}{2 \sqrt{r(R+r)}}[/imath]
[imath]\Rightarrow \tan 0,644=\dfrac{R}{2 \sqrt{r(R+r)}}(1)[/imath] xảy ra khi [imath]\dfrac{r(R+r)}{Z_{L}-Z_{C}}=Z_{L}-Z_{C} \Rightarrow r(R+r)=(40-20)^{2}[/imath] (2)
Từ (1) và (2) [imath]\Rightarrow R \approx 30 \Omega \rightarrow r=10 \Omega[/imath]
Khi [imath]Z_{C}=10 \Omega[/imath] thì [imath]\cos \varphi=\dfrac{R+r}{\sqrt{(R+r)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{30+10}{\sqrt{(30+10)^{2}+(40-10)^{2}}}=0,8[/imath].
 
Last edited:

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 11
Mỗi ngày là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà
Đề bài:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau [imath]0,5 mm[/imath] và cách màn quan [imath]2 m[/imath]. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng [imath]600 nm[/imath]. Trên vùng giao thoa, khoảng cách từ [imath]M[/imath] đến các vân sáng bậc [imath]k[/imath] lần lượt là [imath]3,6 mm[/imath] và [imath]25,2 mm[/imath]. Tính từ vân sáng trung tâm, [imath]M[/imath] là vị trí
A. vân tối thứ [imath]5[/imath] .
B. vân tối thứ [imath]2[/imath] .
C. vân sáng bậc [imath]3[/imath] .
D. vân sáng bậc [imath]5[/imath] .
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 11
Mỗi ngày là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà
Lời giải:
[imath]i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{0,6.2}{0,5}=2,4(mm)[/imath]
[imath]TH1[/imath]: [imath]M[/imath] nằm trong khoảng 2 vân sáng bậc [imath]k[/imath] thì
[imath]2 k .i=25,2+3,6 \Rightarrow k=\dfrac{25,2+3,6}{2.2,4}=6[/imath]
[imath]\rightarrow x_{M}=6 i-3,6=6.2,4-3,6=10,8 m m=4,5 i \rightarrow[/imath] vân tối thứ [imath]5[/imath] .
[imath]TH2[/imath] : [imath]M[/imath] nằm ngoài khoảng [imath]2[/imath] vân sáng bậc [imath]k[/imath] thì
[imath]2 k. i=25,2-3,6 \Rightarrow k=\dfrac{25,2-3,6}{2.2,4}=4,5[/imath] (loại vì [imath]k[/imath] phải nguyên)
 
  • Love
Reactions: HMF Vật lí

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 10
Nghị lực và bền bỉ có thẻ giúp bạn chinh phục mọi thứ
Đề bài:
Đặt điện áp xoay chiều [imath]u=120 \sqrt{2} \cos (100 \pi t) V[/imath] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần [imath]R=60 \Omega[/imath], cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm [imath]L=\dfrac{0,8}{\pi} H[/imath], tụ điện có điện dung [imath]C[/imath] thay đổi được mắc nối tiếp. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì thấy ứng với hai giá trị khác nhau là [imath]C_{1}[/imath] và [imath]C_{2}[/imath] điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đều bằng [imath]U[/imath]. Giá trị của [imath]U[/imath] có thể là
A. [imath]200 V[/imath].
B. [imath]250 V[/imath].
C. [imath]150 V[/imath].
D. [imath]100 V[/imath].
1654971439402.png
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 10
Nghị lực và bền bỉ có thẻ giúp bạn chinh phục mọi thứ
Lời giải:
[imath]\begin{aligned}&Z_{L}=\omega L=100 \pi .\dfrac{0,8}{\pi}=80(\Omega) \\&U_{C \max } \Rightarrow Z_{C}=Z_{L}+\dfrac{R^{2}}{Z_{L}}=80+\dfrac{60^{2}}{80}=125(\Omega) \\&U_{C \max }=\dfrac{U Z_{C}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{120 . 125}{\sqrt{60^{2}+(80-125)^{2}}}=200(V)\end{aligned}[/imath]
Dựa vào đồ thị để có 2 giá trị [imath]Z_{C}[/imath] cho cùng [imath]U_{C}[/imath] thì [imath]120<U_{C}<200[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 9
Những ngày nước rút cuối cùng ai là người chăm chỉ kiên trì nỗ lực hơn là người chiến thắng
Đề bài:
Đặt điện áp xoay chiều [imath]u=U_{0} \cos (\omega t)[/imath] ( [imath]U_{0}[/imath] không đổi, [imath]\omega[/imath] thay đổi) vào hai đầu mạch điện như hình H1, trong đó [imath]r=10 \Omega[/imath]. Úng với mỗi giá trị của [imath]\omega[/imath], khi [imath]R=R_{1}[/imath] thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch [imath]AB[/imath] đạt cực đại và khi [imath]R=R_{2}[/imath] thì công suất tiêu thụ trên [imath]R[/imath] đạt cực đại. Hình [imath]H 2[/imath] là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của [imath]\Delta R^{2}=R_{2}^{2}-R_{1}^{2}[/imath] theo [imath]\omega[/imath]. Giá trị của [imath]L[/imath] là
1654973065939.png
A. [imath]\dfrac{1}{4}H[/imath]
B. [imath]\dfrac{1}{\pi}H[/imath]
C. [imath]\dfrac{1}{2\pi}H[/imath]
D. [imath]\dfrac{1}{4\pi}H[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 9
Những ngày nước rút cuối cùng ai là người chăm chỉ kiên trì nỗ lực hơn là người chiến thắng
Lời giải:
[imath]\begin{aligned}&P_{\max } \rightarrow R_{1}+r=Z_{L C} \Rightarrow R_{1}=Z_{L C}-r \text { và } P_{R \max } \rightarrow R_{2}^{2}=r^{2}+Z_{L C}^{2} \\&\Delta R^{2}=R_{2}^{2}-R_{1}^{2}=r^{2}+Z_{L C}^{2}-\left(Z_{L C}-r\right)^{2}=2 r Z_{L C}=20\left|\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right|\end{aligned}[/imath]
Từ đồ thị: [imath]\left\{\begin{array}{l}\omega=200 \\ \Delta R^{2}=0\end{array} \rightarrow 200 L-\dfrac{1}{200 C}=0\right.[/imath] [imath](1)[/imath]
[imath]\text { Và }\left\{\begin{array}{c}\omega=400 \\\Delta R^{2}=1500\end{array} \rightarrow 1500=20\left|400 L-\dfrac{1}{400 C}\right| \Rightarrow\left|400 L-\dfrac{1}{400 C}\right|=75\right.[/imath]
Từ [imath](1)[/imath] và [imath](2)[/imath] [imath]\Rightarrow L=\dfrac{1}{4} H[/imath].
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 8
Biết biển rộng được bao nhiêu nếu thuyền cứ mãi bám bờ
Đề bài:
Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số [imath]2,0Hz[/imath] trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc cách vị trí cân bằng một khoảng [imath]d[/imath] thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với tần số [imath]4,0 Hz[/imath] quanh vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng ban đầu [imath]2,1 cm[/imath]. Giá trị của [imath]d[/imath] là
A. [imath]2,0 cm[/imath].
B. [imath]2,8 cm[/imath].
C. [imath]2,4 cm[/imath].
D. [imath]3,0 cm[/imath].
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 8
Biết biển rộng được bao nhiêu nếu thuyền cứ mãi bám bờ
Lời giải:
Ta có: [imath]f=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}\Rightarrow f \uparrow 2 \to k \downarrow 4 \to d \downarrow 4[/imath]
Vật cách vtcb cũ là [imath]d[/imath] và cách vị trí cân bằng mới là [imath]\dfrac{d}{4} \to d-\dfrac{d}{4}=2,1\to d=2,8 cm[/imath]
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đến hẹn lại lên... nhưng là cái hẹn cuối cùng...
Những câu cuối của đề 10 rồi nha. Chúc các em có một mùa thi thật thành công!!!

Câu 31:
Khi [imath]U_R[/imath]max => [imath]\omega _{R} = \frac{1}{\sqrt{LC}}[/imath]
Khi [imath]U_L[/imath] = max thì [imath]Zc = \sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}}[/imath]
=> [imath]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC - \frac{R^2.C^2}{2}}} > \frac{1}{\sqrt{LC}}[/imath]
+ Khi Uc max => [imath]Z_L = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}}[/imath]
=> [imath]\omega _C = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} < \frac{1}{\sqrt{LC}}[/imath]
Kết luận:
[imath]\omega_R^2 = \omega _L.\omega _C[/imath]
[imath]\omega _C < \omega _R < \omega _L[/imath]
+ Vậy khi [imath]\omega[/imath] thay đổi từ 0 -> vô cùng thì Uc đạt max trước rồi đến [imath]U_R[/imath] rồi đến [imath]U_L[/imath].
+ Theo đồ thị => (1) là Uc, (2) là [imath]U_R[/imath] và (3) là [imath]U_L[/imath]
=> Chọn A.

Câu 33:

Ta có: [imath]U_L = \sqrt{U^2 - U_R^2} = 100\sqrt{3}[/imath] (V)
Lại có: [imath]tan\varphi = \frac{Z_L-Zc}{R} = \frac{U_L - Uc}{U_R}[/imath]
=> [imath]\varphi = \frac{\pi }{3}[/imath]
=> Chọn D

Câu 34:

+ Lúc đầu chưa sử dụng máy biến áp: [imath]U_{1}=1,2375 U_{t 11} \Rightarrow U_{t 11}=\frac{U_{1}}{1,2375}[/imath]
+ Độ giảm điện áp trên đường dây lúc đầu là: [imath]\Delta U_{1}=U_{1}-U_{t 1}=\frac{19}{99} U_{1}[/imath]
+ Theo đề, ta có: [imath]\frac{\Delta P_{1}}{\Delta P_{2}}=\frac{I_{1}^{2} R}{I_{2}^{2} R}=\frac{I_{1}^{2}}{I_{2} 2} \Leftrightarrow 100=\frac{I_{1}^{2}}{I_{2}^{2}} \Rightarrow I_{1}=10 I_{2}[/imath] [imath]\stackrel{\Delta U=I . R}{\longrightarrow} \Delta U_{1}=10 \Delta U_{2} \Rightarrow \Delta U_{2}=\frac{\Delta U_{1}}{10}=\frac{19}{990} U_{1}[/imath]
+ Vì công suất nơi tiêu thụ không đổi nên:
[imath]P_{t t}=U_{t t 1} \cdot I_{1}=U_{t 22} \cdot I_{2} \Leftrightarrow 10 U_{t 1}=U_{t 22} \stackrel{(1)}{\longrightarrow} U_{t 22}=\frac{800}{99} U_{1}[/imath]
+ Lại có: [imath]U_{2}=U_{t r 22}+\Delta U_{2} \stackrel{(3)}{(4)} U_{2}=\frac{800}{99} U_{1}+\frac{19}{990} U_{1}=8,1 U_{1}[/imath] [imath]\Rightarrow \frac{U_{2}}{U_{1}}=8,1 \Rightarrow \frac{N_{2}}{N_{1}}=8,1[B]=>[/imath] Chọn [imath]A .[/imath]


Một lần nữa, chúc các em thành công![/B]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 7
Hoặc giỏi hoặc ra rìa
Đề bài:
Dùng mạch điện như hình vẽ để tạo ra dao động điện từ. Biết [imath]E=9 V ; r=0,5 \Omega ; R=4,0 \Omega[/imath], cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [imath]L[/imath] và tụ điện có điện dung [imath]C=10 \mu F[/imath]. Ban đầu đóng khóa [imath]K[/imath] và đợi cho dòng điện trong mạch ổn định. Ngắt khóa [imath]K[/imath], mạch [imath]LC[/imath] dao động điện tử với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là [imath]12 V[/imath]. Giá trị của [imath]L[/imath] là
A. [imath]0,32 mH[/imath].
B. [imath]0,72 mH[/imath].
C. [imath]0,36 mH[/imath].
D. [imath]0,16 mH[/imath].
1654974273354.png
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 7
Hoặc giỏi hoặc ra rìa
Lời giải:
Ta có: [imath]I_0=\dfrac{E}{R+r}=\dfrac{9}{4+0,5}=2(A)[/imath]
Bảo toàn năng lượng: [imath]\dfrac{1}{2}LI_0^2=\dfrac{1}{2}CU_0^2\Rightarrow L=0,36 mH[/imath]
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 6
Người chín chắn tin vào vận mệnh, người nông nổi tin vào may rủi
Đề bài:
Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng bằng [imath]3,6 cm/s[/imath]. Trên sợi dây có hai điểm [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] cách nhau một khoảng [imath]\Delta x[/imath] theo phương truyền sóng [imath](\Delta x < 9cm)[/imath]. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn li độ dao động của phần tử tại [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] theo thời gian [imath]t[/imath]. Khoảng cách giữa hai phần tử tại [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] vào thời điểm [imath]t= 2,5 s[/imath] là
A. [imath]6,93 cm[/imath] .
B. [imath]9,37 cm[/imath].
C. [imath]7, 42 cm[/imath] .
D. [imath]8,56 cm[/imath] .
 

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 6
Người chín chắn tin vào vận mệnh, người nông nổi tin vào may rủi
Lời giải:
[imath]\dfrac{T}{4}=1,25 s \Rightarrow T=5 s \rightarrow \omega=\dfrac{2 \pi}{T}=\dfrac{2 \pi}{5}(rad/s)[/imath]
[imath]u_{N}=A \cos [\omega(t-1,25)]=4 \cos \left[\dfrac{2 \pi}{5}(2,5-1,25)\right]=0[/imath]
[imath]u_{M}=A \cos \left[\omega(t-1,25)-\dfrac{2 \pi}{3}\right]=4 \cos \left[\dfrac{2 \pi}{5}(2,5-1,25)-\dfrac{2 \pi}{3}\right]=2 \sqrt{3}(cm)[/imath]
[imath]\lambda=v T=3,6.5=18(cm)[/imath]
[imath]\Delta \varphi=\dfrac{2 \pi \Delta x}{\lambda} \Rightarrow \dfrac{2 \pi}{3}=\dfrac{2 \pi \Delta x}{18} \Rightarrow \Delta x=6 cm[/imath]
[imath]d=\sqrt{\Delta x^{2}+\left(u_{N}-u_{M}\right)^{2}}=\sqrt{6^{2}+(2 \sqrt{3})^{2}} \approx 6,93(cm) .[/imath]
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 6
Người chín chắn tin vào vận mệnh, người nông nổi tin vào may rủi
Đề bài:
Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng bằng [imath]3,6 cm/s[/imath]. Trên sợi dây có hai điểm [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] cách nhau một khoảng [imath]\Delta x[/imath] theo phương truyền sóng [imath](\Delta x < 9cm)[/imath]. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn li độ dao động của phần tử tại [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] theo thời gian [imath]t[/imath]. Khoảng cách giữa hai phần tử tại [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] vào thời điểm [imath]t= 2,5 s[/imath] là
A. [imath]6,93 cm[/imath] .
B. [imath]9,37 cm[/imath].
C. [imath]7, 42 cm[/imath] .
D. [imath]8,56 cm[/imath] .
thiếu hình anh ơi với anh làm về truyền tải điện năng đi anh
 
  • Love
Reactions: Rau muống xào

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 5
Một khi hôm nay qua đi thì nó không bao giờ quay lại
Đề bài:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có [imath]g=10 m/s^2[/imath]. Bỏ qua mọi lực cản. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của quả nặng. Hình vẽ bên là một phần các đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa thế năng trong trường và động năng của quả nặng theo thời gian. Biết [imath]t_1-t_2=\dfrac{7\pi}{240}s[/imath] . Xét một chu kì, trong thời gian lò xo bị nén thì tốc độ trung bình của quả nặng gần nhất với giá trị nào sau đây:
1654975881349.png
A. [imath]87cm/s[/imath]
B. [imath]115cm/s[/imath]
C. [imath]98cm/s[/imath]
D. [imath]124cm/s[/imath]
 
  • Love
Reactions: Khoai lang
Top Bottom