Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
788
746
121
Hà Nội
Earth
96. The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.
A. would equip B. would be equipped C. should equip D. should be equipped
97. The local government suggested ……. a road through the Nam Cat Tien National Park.
A. build B. to build C. building D. being built
98. It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.
A. reported B. was reported C. could report D. had been reported
99. The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .
A. cause B. should cause C. will make D. should make
100. A ________ is a very strong wind that goes quickly around in a circle.
A. typhoon B. tornado C. volcano D. tsunami
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án ngày 4/10/2021
96. The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.
A. would equip B. would be equipped C. should equip D. should be equipped
 • Đáp án: D
 • Giải thích: Suggest + O + should + V. Chuyển V sang bị động là tobe VpII
 • Dịch: Công chúng cho rằng các nhà máy nên được trang bị hệ thống xử lý chất thải.
97. The local government suggested ……. a road through the Nam Cat Tien National Park.
A. build B. to build C. building D. being built
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Suggest + Ving (gợi ý làm gì)
 • Dịch: Chính quyền địa phương đề nghị xây dựng một con đường xuyên qua Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
98. It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.
A. reported B. was reported C. could report D. had been reported
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Bị động ý kiến ở thì quá khứ đơn
 • Dịch: Được biết, một số người nước ngoài đã thu gom rác trên bãi biển Cát Bà.
99. The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .
A. cause
B. should cause C. will make D. should make
 • Đáp án: A
 • Dịch: Điều quan trọng nhất là chúng tôi khiến du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam một lần nữa.
100. A ________ is a very strong wind that goes quickly around in a circle.
A. typhoon B. tornado C. volcano D. tsunami
 • Đáp án: B
 • Dịch: Lốc xoáy là một cơn gió rất mạnh thổi nhanh xung quanh thành một vòng tròn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập ngày 6/10/2021
101. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.
A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
102. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf B. platform C. cupboard D. support
103. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got B. felt C. went D. fell
104. The players ________to be there at 3 o’clock.
A. told B. were told C. have told D. tell
105. Do you ______me say this in class?
A. let B. allow C. permit D. mind
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẪN là chuyên mục tag. Mong mn ủng hộ @kaede-kun, @Xuân Hải Trần, @Quyenpsgtot2, @Junery N, @Nhóc Kon_2k7, @Khánhly2k7, @Yuriko - chan, @Vinhtrong2601,...
 
 • Like
Reactions: Thiên Thuận

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án ngày 6/10/2021
101. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.
A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
 • Đáp án: C
 • Dịch: Tôi ước tôi có thể cho bạn mượn một số tiền cho tiền thuê nhà của bạn, nhưng tôi đã tự phá vỡ chính mình.
102. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf B. platform C. cupboard D. support
 • Đáp án: A
 • Dịch: Có một vài cuốn sách của Hemingway trên kệ này.
103. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got B. felt C. went D. fell
 • Đáp án: B
 • Dịch: Tôi mệt đến nỗi cảm thấy buồn ngủ trên ghế.
104. The players ________to be there at 3 o’clock.
A. told B. were told C. have told D. tell
 • Đáp án: B
 • Dịch: Các cầu thủ được yêu cầu có mặt ở đó lúc 3 giờ.
105. Do you ______me say this in class?
A. let B. allow C. permit D. mind
 • Đáp án: A
 • Dịch: Bạn có để tôi nói điều này trong lớp không?
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 6/10/2021
101. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
102. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf B. platform C. cupboard D. support
103. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got B. felt C. went D. fell
104. The players ________to be there at 3 o’clock.
A. told B. were told C. have told D. tell
105. Do you ______me say this in class?
A. let B. allow C. permit D. mind
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
Bài tập ngày 6/10/2021
101. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
102. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf B. platform C. cupboard D. support
103. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got B. felt C. went D. fell
104. The players ________to be there at 3 o’clock.
A. told B. were told C. have told D. tell
105. Do you ______me say this in class?
A. let B. allow C. permit D. mind
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,207
5,410
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Bài tập ngày 6/10/2021
101. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend
102. There are several books by Hemingway on this __________.
A. shelf
B. platform C. cupboard D. support
103. I was so tired that I ________asleep in the chair.
A. got B. felt C. went D. fell
104. The players ________to be there at 3 o’clock.

A. told B. were told C. have told D. tell
105. Do you ______me say this in class?
A. let
B. allow C. permit D. mind
 
 • Like
Reactions: Thiên Thuận

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 8/10/2021
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẪN là chuyên mục tag. Mong mn ủng hộ @kaede-kun, @Xuân Hải Trần, @Quyenpsgtot2, @Junery N, @Nhóc Kon_2k7, @Khánhly2k7, @Yuriko - chan, @Vinhtrong2601,...
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 8/10/2021
106. We are looking forward to______you.

A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
 

Phong Thần

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
64
97
61
Du học sinh
Trường Đời
Bài tập ngày 8/10/2021
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.


Theo thứ tự từ trên xuống: B, C, D, C, B
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 8/10/2021
106. We are looking forward to______you.
A. see B. seeing C. look D. looking
 • Đáp án: B
 • Cấu trúc: look forward to Ving (mong đợi làm việc gì)
 • Dịch: Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn.
107. It’s very kind______you______say so!
A. with/ to B. to/ to C. of/to D. from/ to
 • Đáp án: C
 • Cấu trúc: It’s very + adj + of + O + to V (người đó thật như thế nào khi làm gì)
 • Dịch: Bạn thật tốt khi nói thế.
108. I can complete a______English if necessary.
A. speak B. spoke C. spoken D. speaking
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Vị trí trống cần phân từ II hoặc tính từ
 • Dịch: Tôi hoàn toàn có thể nói tiếng Anh nếu cần thiết.
109. She______me if I could help her.
A. asks B. asking C. asked D. will asked
 • Đáp án: C
 • Dịch: Cô ấy hỏi tôi có thể giúp cô ấy không.
110. They______him if they would come there the day after.
A. ask B. asked C. say D. said to
 • Đáp án: B
 • Dịch: Họ hỏi anh ấy liệu họ có đến đó vào ngày hôm sau không.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập ngày 11.10.2021
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẪN là chuyên mục tag. Mong mn ủng hộ @kaede-kun, @Xuân Hải Trần, @Quyenpsgtot2, @Junery N, @Nhóc Kon_2k7, @Khánhly2k7, @Yuriko - chan, @Vinhtrong2601,...
 
 • Like
Reactions: Thiên Thuận

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D.examination
 

nguyenngoc213

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
239
1,156
111
15
Thái Bình
thcs lê danh phương
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án ngày 11.10.2021
111. The restaurant has the______for serving some of the finest food.
A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Vị trí trống cần danh từ
 • Dịch: Nhà hàng có danh tiếng phục vụ một số món ăn ngon nhất.

112. This year the only award for the______students belong to him.
A. better B. best C. good D. well
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Vị trí trống cần tính từ ở dạng so sánh hơn nhất
 • Dịch: Năm nay, giải thưởng duy nhất dành cho những học sinh giỏi nhất thuộc về anh ấy.

113. We think that with our solidarity we can______this difficulty.
A. overtake B. overcome C. overgo D. overdo
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Chúng tôi nghĩ rằng với sự đoàn kết của mình, chúng tôi có thể vượt qua khó khăn này.

114. ______aspects of learning English do you find the most difficult?
A. Where B. Why C. What D. When
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Những khía cạnh của việc học tiếng Anh mà bạn thấy khó khăn nhất?

115. They couldn’t pass the final ____________.
A. examine B. exames C. examiner D. examination
 • Đáp án: D
 • Giải thích: Họ không thể vượt qua kỳ thi cuối cùng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập ngày 13.10.2021
116. We have many well__________teachers here.
A. quality B. qualify C. qualified D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells B. sold C. would sell D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go B. went C. will D. had gone
119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do B. doesn’t do C. won’t do D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass B. would pass C. passes D. passed
 
 • Like
Reactions: Thiên Thuận

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 13.10.2021
116. We have many well__________teachers here.

A. quality B. qualify C. qualified D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells B. sold C. would sell D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go B. went C. will D. had gone
119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do B. doesn’t do C. won’t do D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass B. would pass C. passes D. passed
 
Top Bottom