Hóa

Fighting_2k3_

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tám 2017
215
226
111
20
Hà Tĩnh
  • Like
Reactions: Hana Sakura

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
20
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
Sức từ từ 1,792 lít khi CO2 đktc vào V lít dd chứa NaOH 0,02M và 0,015M đến khi kết thúc thi nghiệm thu đc 2g kết tủa trắng. Tính V
Thứ tự pư
CO2 + 2NaOH=> Na2CO3 + 2H2O(1)
0.01V___0.02V___0.01V
CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O(2)
0.015V__0.015V____0.015V
Na2CO3 + H2O + CO2=> 2NaHCO3(3)
0.01V____________0.01V
CaCO3 + H2O+ CO2=> Ca(HCO3)2(4)
n CO2= 0.08mol
n CaCO3= 0.02mol
n NaOH=0.02V
n Ca(OH)2=0.015V
Từ các pt=> n CO2 (4)= 0.08-0.01V-0.015V-0.01V=0.08-0.035V
=> nCaCO3 (4)=0.08-0.035V
n CaCO3 kết tủa= 0.015V-(0.08-0.035V)=0.02
=> V=2(l)
 

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
20
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
@Gà Con Nhỏ bn có thể xét TH còn lại giúp mk đc k. Mk mới học dang này nên chưa rõ lắm
Mình đang hơi phân vân 1 chút. Lúc đầu mk bị nhầm vs dạng bài khác nhưng nếu xét trường hợp thì CO2 phải hết và bazo dư nhưng nếu như vậy thì theo phương trình mk chỉ tính đc V đủ để pư thôi. Nhưng thực tế thì V có thể lớn hơn( do bazo dư thì CO2 mới hết) nên mk ko chắc phần này
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
Thứ tự pư
CO2 + 2NaOH=> Na2CO3 + 2H2O(1)
0.01V___0.02V___0.01V
CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O(2)
0.015V__0.015V____0.015V
Na2CO3 + H2O + CO2=> 2NaHCO3(3)
0.01V____________0.01V
CaCO3 + H2O+ CO2=> Ca(HCO3)2(4)
n CO2= 0.08mol
n CaCO3= 0.02mol
n NaOH=0.02V
n Ca(OH)2=0.015V
Từ các pt=> n CO2 (4)= 0.08-0.01V-0.015V-0.01V=0.08-0.035V
=> nCaCO3 (4)=0.08-0.035V
n CaCO3 kết tủa= 0.015V-(0.08-0.035V)=0.02
=> V=2(l)
Thứ tự phản ứng sai bạn nhé
phản ứng tạo kết tủa sẽ được ưu tiên
tạo CaCO3 -> tạo na2co3 -> nahco3 -> ca(hco3)2
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
Sức từ từ 1,792 lít khi CO2 đktc vào V lít dd chứa NaOH 0,02M và 0,015M đến khi kết thúc thi nghiệm thu đc 2g kết tủa trắng. Tính V
Thứ tự phản ưng
Ca(OH)2 + CO2 -----> CaCO3 + H2O(1)
0.015V____0.015V____0.015V_____
2NaOh + Co2 ------> Na2CO3 + H2O(2)
0.02V____0.01V_____0.01V_______
Na2CO3 + CO2 + H2O -------->2 NaHCO3(3)
0.01V_____0.01V_____________________
CaCO3 + CO2 + H2O -------> Ca(HCO3)2(4)
0.015V-0.02___0.015V-0.02_________________
n CO2 = 1.792/22.4=0.08 mol
n CaCO3 = 2/100=0.02 mol
n NaOH=0.02V
n Ca(OH)2=0.015V
Tổng n CO2 trong 4 phnar ứng = 0.015V+0.01V+ 0.01V+0.015V-0.02=0.08
=> V= 2
Thứ tự pư
CO2 + 2NaOH=> Na2CO3 + 2H2O(1)
0.01V___0.02V___0.01V
CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O(2)
0.015V__0.015V____0.015V
Na2CO3 + H2O + CO2=> 2NaHCO3(3)
0.01V____________0.01V
CaCO3 + H2O+ CO2=> Ca(HCO3)2(4)
n CO2= 0.08mol
n CaCO3= 0.02mol
n NaOH=0.02V
n Ca(OH)2=0.015V
Từ các pt=> n CO2 (4)= 0.08-0.01V-0.015V-0.01V=0.08-0.035V
=> nCaCO3 (4)=0.08-0.035V
n CaCO3 kết tủa= 0.015V-(0.08-0.035V)=0.02
=> V=2(l)
phản ứng tạo kết tủa xảy ra đầu tiên nha
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Sức từ từ 1,792 lít khi CO2 đktc vào V lít dd chứa NaOH 0,02M và 0,015M đến khi kết thúc thi nghiệm thu đc 2g kết tủa trắng. Tính V

Có thể áp dụng công thức giải nhanh:

Mol CO2 = 0,08 , mol NaOH = 0,02V và mol Ca(OH)2 = mol Ca2+ = 0,015V ===> tổng mol OH- = 0,05V và mol CaCO3 = 0,02

Công thức :
Mol CO32- = mol OH- - mol CO2 = 0,05V - 0,08

TH 1
Nếu mol Ca2+ < mol CO32- ==> mol CaCO3 tính theo Ca2+ là: 0,015V
0,015V < 0,05V - 0,08 ==> 0,035V > 0,08 ==> V > 2,3 lít
Mol kết tủa: 0,015V = 0,02 ==> V = 20/15 = 4/3 lít < 2,3 ===> loại

TH 2:
Nếu mol Ca2+ = mol CO32- ==> mol CaCO3 = Ca2+ = CO32- = 0,02
==> 0,015V = 0,05V - 0,08 = 0,02 ==> loại vì giá trị V khác nhau

TH 3:
Nếu mol Ca2+ > mol CO32- ==> mol CaCO3 tính theo CO32- là: 0,05V - 0,08
0,015V > 0,05V - 0,08 ==> V < 2,3

Mol kết tủa: 0,05V - 0,08 = 0,02 ==> V = 2 lít
 

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
theo mk ko có thứ tự pư bài này
vì vai trò OH- là như nhau khi cho CO2 vào thì xr đồng thời pư + OH- ở cả 2 bazo tan kia
bài này có 2 trường hợp:
TH1: tủa đang hình thành khi đó
nCO2= nkt
hay : 0.08=0.02 (sai)
TH2: tủa đã tan 1 phần
áp dụng ct tính nhanh
nCO2= nOH- - nkt = 0.05V - 0.02 = 0.08 => V = 2 lit
 
Top Bottom