[Hoá vô cơ] các bài hoá hay!!!

G

gacon.linh93

Tiện đây cho mình hỏi cái này lun. Ai biết nhìu về cái bán PU chỉ cho mình với nha. Thanks nhìu
 
E

emyeukhoahoc

em có bài này muốn hỏi các đại ca
cho dd kAl02 vào các dd NH3, C02 ,AlCL3 , NACl, HCl, NA2S04,NA2C03,NAHS04, NA0H, Fe2(S04)3
thì có bao nhiêu phản ứng tạo Al(0H)3. Viết pt phản ứngCO2: KAlO2 + CO2 + 2H2O -> Al(OH)3 + KHCO3

HCl : HCl + KAlO2 + H2O -> Al(OH)3 + KCl
nhưng sau đó nó tan trong axit nên ko tính

NaHSO4: 2NaHSO4 + 2KAlO2 +2H2O -> K2SO4 + Na2SO4 +2Al(OH)3

3KAlo2 + AlCl3 + 6H2O ->3KCl + 4Al(OH)3

Fe2(SO4)3 + 6KAlO2 + 12H2O -> 3K2SO4 + 6Al(OH)3 + 2Fe(OH)3

Ở 1 THỊ TRẤN CÓ 1 SỞ THÚ VÀ 1 PHÒNG THÍ NHIỆM CẠNH NHAU. 1 HÔM CON SƯ TỬ BỊ XỔNG CHUỒNG CHẠY SANG PHÒNG THÍ NHIỆM VÀ NÓ ĐUỔI THEO CHỰC CẮN NGƯỜI TRÔNG COI PHÒNG NÀY.
NGƯỜI ĐÓ BIẾT RÕ VÀ CÓ THỂ LẤY DỄ DÀNG TỪNG LỌ THUỐC CÓ MẶT NẠ PHÒNG HƠI ĐỘC
(HÃY CHỌN 1 TRONG CÁC HÓA CHẤT CÓ SỐ HIỆU TỪ 17-> 107 ĐỂ NHANH CHÓNG ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CON SƯ TỬ? BIẾT RẰNG Ở ĐÂY Ko CÓ THUỶ NGÂN VÌ ĐÃ BỊ ĐEM LÀM NHIỆT KẾ CẢ RỒI)

Hy vọng ko có ai là người thứ 3023 chịu chết trước câu nàyb-( cái này có thể dùng Cs đuọc ko nhỉ vì nó td với nước gây ra nổ mạnh

nhưng e rằng trạng chết chúa cũng băng hà
 
Last edited by a moderator:
S

shgost92

1- Cho bốn hh, mỗi hh gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O vàA l2O3, Cu và FeCl3, BaCl2 và CuSO4, Ba và NaHCO3. Số hh có thể tan hoàn toàn trong nước (dưỉ) tạo ra dd là bao nhiêu

2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.240 B. 120 C.360 D.400

có phương pháp nào giải nhanh và khoa học hơn 1 tí nha!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Last edited by a moderator:
E

emyeukhoahoc

1- Cho bốn hh, mỗi hh gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O vàA l2O3, Cu và FeCl3, BaCl2 và CuSO4, Ba và NaHCO3. Số hh có thể tan hoàn toàn trong nước (dưỉ) tạo ra dd là bao nhiêu

:)>-Na2O ->2NaOH
........a...............2a
Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O
........a............2a
hehe tạo thành dd rùi nhé

:) Cu + 2Fe3+ -> Cu2 + 2Fe2+
Cu dư rùi ko thành dd được

=(( ba2+ +SO42- -> BaSO4
tạo thàn kt

:|Ba -> Ba(OH)2

Ba2+ OH- +HCO3- -> BaCO3 +H2O

kt lun

2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.240 B. 120 C.360 D.400

Số mol các chất tự tính

Fe +4 H+ +NO3- ->Fe3+ + NO + 2H2O
0,02..0,08...0,02
3Cu + 8H+ +2NO3- -> 3Cu2+ +2NO +4H2O
0,03......0,08....0,02

nNaOH=0,24 + 0,02.3+0,03.2=0,36 mol

V=360ml
 
S

shinjinmjt

mjnh hoi electron hoa tri m************************************************************************************************************************************************************************************************aaaaaaaaaaa
 
B

buihuuloc92

2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.240 B. 120 C.360 D.400

Bài này được phát triển bằng cách tính V max
A=950/3
B=950/6
C=475/6
D= Tác giả quên ghi đáp án
 
P

pttd

2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A.240 B. 120 C.360 D.400

Bài này được phát triển bằng cách tính V max
A=950/3
B=950/6
C=475/6
D= Tác giả quên ghi đáp án

[TEX]V_{min}[/TEX] đó chuẩn chưa????.........................
 
S

son_9x1

ho 7,56 g Al hòa tan trong dd HNO^3 loãng thấy thoát ra hỗn hợp X gồm 3 khí: NO, N_2 và N_2O theo tỉ lệ 2:3:6 và dd 1 một muối. Tính thể tích X
lời giải
gọi nNO=x(mol)
-->nN2=1.5x(mol);nN2O=3x(mol)
-->tổng n(khí)=5.5x (mol)
necho=3*nAl=0.84(mol)
nenhan=3*nNO + 10*nN2 + 8*nN2O=3x+15x+24x=42x
necho=nenhan --> x=0.02(mol)
--->V(khí)=5.5*0.02*22.4=2.464
 
Last edited by a moderator:
M

meoto2

hoá 12

:( giải chi tiết câu này giùm mình nha :
Cho 100 ml H2SO4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là?
 
M

meoto2

6,với công thức C3H8Ox có nhiều nhất bao nhiêu CTCT chứa nhóm chức phản ứng được với Na.(viết rõ những công thức đó) ai viết rõ giùm mình với thank nhiều
 
Last edited by a moderator:
C

cuphuc13

nhanh giùm mình với.cấp cứu.thank nhiều
Cho 100 ml H2SO4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là:

Ta thấy H2SO4 + 2NaOH ---> Na2SO4 + 2H20
ban đầu....0,11........0,1
pư ..........0,05......0,1
Vậy H2SO4 dư là : 0,11 - 0,05 = 0,06 mol
2Al + 3H2SO4===>Al2(SO4)3 + 3H2
0,04<--0,06 ----------------------->0,06
Vậy V = 0,06.22.4 = 1,344 l
ko bik có đúng hok nữa !!! Các bạn xem dùm cho ý kiến
 
M

meoto2

nhờ sự giúp đỡ

@};-5,hoà tan 0,54 g Al = 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu duọc dung dịch A.Thêm V lít dd NaOH 0,1M vào dd A cho đến khi kết tủa tan trở lại 1 phần, lọc kết tủa nung ở nhiêt độ cao đến khói lượng khong đổi thu duọc 0,51 g chất rắn.Giá trị V là @};-
%%- các bạn giúp mình thank nhiều.......
ai qua giúp mình với chứ thế này hix chết mất....mãi chả có ai..................
 
Last edited by a moderator:
M

meoto2

Ta thấy H2SO4 + 2NaOH ---> Na2SO4 + 2H20
ban đầu....0,11........0,1
pư ..........0,05......0,1
Vậy H2SO4 dư là : 0,11 - 0,05 = 0,06 mol
2Al + 3H2SO4===>Al2(SO4)3 + 3H2
0,04<--0,06 ----------------------->0,06
Vậy V = 0,06.22.4 = 1,344 l
ko bik có đúng hok nữa !!! Các bạn xem dùm cho ý kiến
cảm ơn bài viết của bạn thank nhiều...., ơ nhưng mà bạn ơi thế cho số mol của Al là gì thế bạn?thừa dữ kiện à.Mà nhỡ đâu trong dung dịch A còn có cả NaOH thì sao hả bạn pt:
2NaOH+2Al+3H2O------->2Na[Al(OH)4]+3H2
bạn giúp mình với
 
Last edited by a moderator:
M

matbiec0909

CÂU 3
Gọi x , y ,z lần lượt là số mol của NO, CO2, Fe


[TEX]N^+5 +3e = N^+2[/TEX]

[TEX]C^0 -4e = C^+4[/TEX]

[TEX]Fe^0 -3e= Fe^+3[/TEX]

Cân bằng e ta có : [TEX]3x =4y+3z[/TEX] (1)

Trong hỗn hợp khí sau phản ứng CO2 chiếm 4% tức là [TEX]\frac{y}{x}=\frac{4}{96}=\frac{1}{24}[/TEX]

Thay x =24y vào (1) ta đc [TEX]\frac{y}{z}=\frac{3}{68}[/TEX]

% Khối lượng Các bon là [TEX]\frac{3.12}{3.12+68.56}.100%=0,937%[/TEX]
:eek::eek::eek:
 
Last edited by a moderator:
M

matbiec0909

@};-4,Cho 7,22 g hỗn hợp X gồm Fe và 1 kim loại M có hoá trị khong đổi,chia X thành 2 phần = nhau
Phàn 1: tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lít khí(dktc)
Phàn 2:cho tác dung voi dd HNO3 dư thu đuọc 1,792 lit NO duy nhất(dktc)
kim loại M và % M trong hỗn hợp là?

Xét trong 1 phần hỗn hợp, có khối lượng là 3,61g

Gọi x, y là số mol cua Fe và M ( M có hoá trị n không đổi)
=> 56x +My =3,61 (1)

Phần 1 tác dụng HCl dư đc [TEX]n_H_2= 0,095[/TEX]

Viết PT phản ứng sau đó tính [TEX]n_h_2[/TEX] theo x,y ta đc pt [TEX]x+\frac{ny}{2}=0,095[/TEX] (2)

Phần 2 tác dụng HNO3 dư đc [TEX]n_N_O=0,08[/TEX]

[TEX]Fe^0 - 3e = Fe^+3[/TEX]
[TEX]M^0 -ne = M^+n[/TEX]
[TEX]N^+5 +3e=N^+2[/TEX]

Cân bằng e ta đc pt :3x +ny = 0,024 (3)

Từ (2) và (3) ta tính đc x =0,05 (mol), ny = 0,09

Thay vào (1) ta đc M = 9n

=> chỉ có nghiệm n=3 và M =27 là phù hợp
Vậy M là Nhôm (Al) =>y=0,03 (mol)

%Al = [TEX]\frac{0,03.27}{3,61}.100%=22,44%[/TEX]

@-)@-)@-)
 
M

meoto2

nhờ giúp đỡ

CÂU 3
Gọi x , y ,z lần lượt là số mol của NO, CO2, Fe


[TEX]N^+5 +3e = N^+2[/TEX]

[TEX]C^0 -4e = C^+4[/TEX]

[TEX]Fe^0 -3e= Fe^+3[/TEX]

Cân bằng e ta có : [TEX]3x =4y+3z[/TEX] (1)

Trong hỗn hợp khí sau phản ứng CO2 chiếm 4% tức là [TEX]\frac{y}{x}=\frac{4}{96}=\frac{1}{24}[/TEX]

Thay x =24y vào (1) ta đc [TEX]\frac{y}{z}=\frac{3}{68}[/TEX]

% Khối lượng Các bon là [TEX]\frac{3.12}{3.12+68.56}.100%=0,937%[/TEX]
:eek::eek::eek:
bạn ơi mình chưa hiểu lắm ,bạn giải thích hộ mình tại sao lại có được tỉ lệ ở ........chỗ tức là.......@};-thank nhiu
 
M

matbiec0909

bạn ơi mình chưa hiểu lắm ,bạn giải thích hộ mình tại sao lại có được tỉ lệ ở ........chỗ tức là.......@};-thank nhiu
Hỗn hợp sau phản ứng gồm NO va CO2, trong đó CO2 chiếm 4% về thể tích cũng có nghĩa là CO2 chiếm 4% về số mol. Nếu hỗn hợp có 100 mol thì sẽ có 4 mol của CO2, còn lại 96 mol của NO. Từ đó suy ra tỷ lệ số mol cua CO2 và NO trong hỗn hợp
 
M

meoto2

hi các bạn có đứa thử tớ(tại tớ gà hoá nhờ các bạn chỉnh giùm
0,12mol Fe tác dụng với 0,4mol HNO3 loãng tính khối lượng muối thu được sau pu .chắc dễ với các bạn . KQ: 19, 72 g đúng không mọi người nếu sai chỉnh hộ mình...
 
Last edited by a moderator:
L

lovekoi

oh bài này nếu k làm đc nhanh vậy ta xét 2TH kl ht 2 va kl ht 3 viết pt giai bt. voi th kim loai ht 2 se ra M=56...Fe voi ht3 se ra le
 
Top Bottom