[Hoá vô cơ] các bài hoá hay!!!

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi 0k999, 23 Tháng bảy 2009.

Lượt xem: 17,357

 1. gacon.linh93

  gacon.linh93 Guest

  Tiện đây cho mình hỏi cái này lun. Ai biết nhìu về cái bán PU chỉ cho mình với nha. Thanks nhìu
   
 2. emyeukhoahoc

  emyeukhoahoc Guest  CO2: KAlO2 + CO2 + 2H2O -> Al(OH)3 + KHCO3

  HCl : HCl + KAlO2 + H2O -> Al(OH)3 + KCl
  nhưng sau đó nó tan trong axit nên ko tính

  NaHSO4: 2NaHSO4 + 2KAlO2 +2H2O -> K2SO4 + Na2SO4 +2Al(OH)3

  3KAlo2 + AlCl3 + 6H2O ->3KCl + 4Al(OH)3

  Fe2(SO4)3 + 6KAlO2 + 12H2O -> 3K2SO4 + 6Al(OH)3 + 2Fe(OH)3  b-( cái này có thể dùng Cs đuọc ko nhỉ vì nó td với nước gây ra nổ mạnh

  nhưng e rằng trạng chết chúa cũng băng hà
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2009
 3. shgost92

  shgost92 Guest

  1- Cho bốn hh, mỗi hh gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O vàA l2O3, Cu và FeCl3, BaCl2 và CuSO4, Ba và NaHCO3. Số hh có thể tan hoàn toàn trong nước (dưỉ) tạo ra dd là bao nhiêu

  2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
  A.240 B. 120 C.360 D.400

  có phương pháp nào giải nhanh và khoa học hơn 1 tí nha!!!!!!!!!!!!!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   
  Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2009
 4. emyeukhoahoc

  emyeukhoahoc Guest

  :)>-Na2O ->2NaOH
  ........a...............2a
  Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O
  ........a............2a
  hehe tạo thành dd rùi nhé

  :) Cu + 2Fe3+ -> Cu2 + 2Fe2+
  Cu dư rùi ko thành dd được

  =(( ba2+ +SO42- -> BaSO4
  tạo thàn kt

  :|Ba -> Ba(OH)2

  Ba2+ OH- +HCO3- -> BaCO3 +H2O

  kt lun

  Số mol các chất tự tính

  Fe +4 H+ +NO3- ->Fe3+ + NO + 2H2O
  0,02..0,08...0,02
  3Cu + 8H+ +2NO3- -> 3Cu2+ +2NO +4H2O
  0,03......0,08....0,02

  nNaOH=0,24 + 0,02.3+0,03.2=0,36 mol

  V=360ml
   
 5. shinjinmjt

  shinjinmjt Guest

  mjnh hoi electron hoa tri m************************************************************************************************************************************************************************************************aaaaaaaaaaa
   
 6. buihuuloc92

  buihuuloc92 Guest

  2-Cho hh gồm 1,12 Fe và 1,92g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X và khí NO( sản phẩm khử duy nhất). Cho Vml dd NaOH 1 M vào ddX thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
  A.240 B. 120 C.360 D.400

  Bài này được phát triển bằng cách tính V max
  A=950/3
  B=950/6
  C=475/6
  D= Tác giả quên ghi đáp án
   
 7. pttd

  pttd Guest

  [TEX]V_{min}[/TEX] đó chuẩn chưa????.........................
   
 8. son_9x1

  son_9x1 Guest

  ho 7,56 g Al hòa tan trong dd HNO^3 loãng thấy thoát ra hỗn hợp X gồm 3 khí: NO, N_2 và N_2O theo tỉ lệ 2:3:6 và dd 1 một muối. Tính thể tích X
  lời giải
  gọi nNO=x(mol)
  -->nN2=1.5x(mol);nN2O=3x(mol)
  -->tổng n(khí)=5.5x (mol)
  necho=3*nAl=0.84(mol)
  nenhan=3*nNO + 10*nN2 + 8*nN2O=3x+15x+24x=42x
  necho=nenhan --> x=0.02(mol)
  --->V(khí)=5.5*0.02*22.4=2.464
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2010
 9. meoto2

  meoto2 Guest

  hoá 12

  :( giải chi tiết câu này giùm mình nha :
  Cho 100 ml H2SO4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là?
   
 10. meoto2

  meoto2 Guest

  6,với công thức C3H8Ox có nhiều nhất bao nhiêu CTCT chứa nhóm chức phản ứng được với Na.(viết rõ những công thức đó) ai viết rõ giùm mình với thank nhiều
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tư 2010
 11. cuphuc13

  cuphuc13 Guest

  Ta thấy H2SO4 + 2NaOH ---> Na2SO4 + 2H20
  ban đầu....0,11........0,1
  pư ..........0,05......0,1
  Vậy H2SO4 dư là : 0,11 - 0,05 = 0,06 mol
  2Al + 3H2SO4===>Al2(SO4)3 + 3H2
  0,04<--0,06 ----------------------->0,06
  Vậy V = 0,06.22.4 = 1,344 l
  ko bik có đúng hok nữa !!! Các bạn xem dùm cho ý kiến
   
 12. meoto2

  meoto2 Guest

  nhờ sự giúp đỡ

  @};-5,hoà tan 0,54 g Al = 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu duọc dung dịch A.Thêm V lít dd NaOH 0,1M vào dd A cho đến khi kết tủa tan trở lại 1 phần, lọc kết tủa nung ở nhiêt độ cao đến khói lượng khong đổi thu duọc 0,51 g chất rắn.Giá trị V là @};-
  %%- các bạn giúp mình thank nhiều.......
  ai qua giúp mình với chứ thế này hix chết mất....mãi chả có ai..................
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tư 2010
 13. meoto2

  meoto2 Guest

  cảm ơn bài viết của bạn thank nhiều...., ơ nhưng mà bạn ơi thế cho số mol của Al là gì thế bạn?thừa dữ kiện à.Mà nhỡ đâu trong dung dịch A còn có cả NaOH thì sao hả bạn pt:
  2NaOH+2Al+3H2O------->2Na[Al(OH)4]+3H2
  bạn giúp mình với
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2010
 14. meoto2

  meoto2 Guest

  các bác giải giùm mình với hix............(có ai nhiệt tình không..........)
   
 15. matbiec0909

  matbiec0909 Guest

  CÂU 3
  Gọi x , y ,z lần lượt là số mol của NO, CO2, Fe


  [TEX]N^+5 +3e = N^+2[/TEX]

  [TEX]C^0 -4e = C^+4[/TEX]

  [TEX]Fe^0 -3e= Fe^+3[/TEX]

  Cân bằng e ta có : [TEX]3x =4y+3z[/TEX] (1)

  Trong hỗn hợp khí sau phản ứng CO2 chiếm 4% tức là [TEX]\frac{y}{x}=\frac{4}{96}=\frac{1}{24}[/TEX]

  Thay x =24y vào (1) ta đc [TEX]\frac{y}{z}=\frac{3}{68}[/TEX]

  % Khối lượng Các bon là [TEX]\frac{3.12}{3.12+68.56}.100%=0,937%[/TEX]
  :eek::eek::eek:
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2010
 16. matbiec0909

  matbiec0909 Guest

  Xét trong 1 phần hỗn hợp, có khối lượng là 3,61g

  Gọi x, y là số mol cua Fe và M ( M có hoá trị n không đổi)
  => 56x +My =3,61 (1)

  Phần 1 tác dụng HCl dư đc [TEX]n_H_2= 0,095[/TEX]

  Viết PT phản ứng sau đó tính [TEX]n_h_2[/TEX] theo x,y ta đc pt [TEX]x+\frac{ny}{2}=0,095[/TEX] (2)

  Phần 2 tác dụng HNO3 dư đc [TEX]n_N_O=0,08[/TEX]

  [TEX]Fe^0 - 3e = Fe^+3[/TEX]
  [TEX]M^0 -ne = M^+n[/TEX]
  [TEX]N^+5 +3e=N^+2[/TEX]

  Cân bằng e ta đc pt :3x +ny = 0,024 (3)

  Từ (2) và (3) ta tính đc x =0,05 (mol), ny = 0,09

  Thay vào (1) ta đc M = 9n

  => chỉ có nghiệm n=3 và M =27 là phù hợp
  Vậy M là Nhôm (Al) =>y=0,03 (mol)

  %Al = [TEX]\frac{0,03.27}{3,61}.100%=22,44%[/TEX]

  @-)@-)@-)
   
 17. meoto2

  meoto2 Guest

  nhờ giúp đỡ

  bạn ơi mình chưa hiểu lắm ,bạn giải thích hộ mình tại sao lại có được tỉ lệ ở ........chỗ tức là.......@};-thank nhiu
   
 18. matbiec0909

  matbiec0909 Guest

  Hỗn hợp sau phản ứng gồm NO va CO2, trong đó CO2 chiếm 4% về thể tích cũng có nghĩa là CO2 chiếm 4% về số mol. Nếu hỗn hợp có 100 mol thì sẽ có 4 mol của CO2, còn lại 96 mol của NO. Từ đó suy ra tỷ lệ số mol cua CO2 và NO trong hỗn hợp
   
 19. meoto2

  meoto2 Guest

  hi các bạn có đứa thử tớ(tại tớ gà hoá nhờ các bạn chỉnh giùm
  0,12mol Fe tác dụng với 0,4mol HNO3 loãng tính khối lượng muối thu được sau pu .chắc dễ với các bạn . KQ: 19, 72 g đúng không mọi người nếu sai chỉnh hộ mình...
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2010
 20. lovekoi

  lovekoi Guest

  oh bài này nếu k làm đc nhanh vậy ta xét 2TH kl ht 2 va kl ht 3 viết pt giai bt. voi th kim loai ht 2 se ra M=56...Fe voi ht3 se ra le
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY