[Hóa 12]Phương pháp 1: định luật bảo toàn nguyên tố ( Mỗi tuần một phương pháp)

N

nangbanmai360

thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được Xgồm CO,CO2,H2 .cho X+ ca(oh)2 dư tạo ra khí Y . Cho Y tac dụng với 8,96 gam CuO tao ra 1,26 gam H2O. Tính % VCO2 trong X.(giúp mình làm theo định luật bảo toàn nguyên tố)
 
C

chontengi

thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được Xgồm CO,CO2,H2 .cho X+ ca(oh)2 dư tạo ra khí Y . Cho Y tac dụng với 8,96 gam CuO tao ra 1,26 gam H2O. Tính % VCO2 trong X.(giúp mình làm theo định luật bảo toàn nguyên tố)


CO + CuO --> Cu + CO2
0,042...0,042

H2 + CuO --> Cu + H2O
0,07..............0,07


bảo toàn ntố Oxi -->0,07.2 = 0,042 + 2x ( x là số mol CO2 )

--> x = 0,049

--> 30,43
 
S

sot40doc

bảo toàn nguyên tố của HSG lớp 9 này :D
cho m gam muối [TEX]RCO_3[/TEX] . Đem nung muối này trong 1 thời gian thu được p gam chất rắn A và x lít [TEX]CO_2[/TEX] . cho A vào HCl dư thu được y lít [TEX]CO_2[/TEX] và dung dịch B . cô cạn B thu được 1 muối
nếu phân tích muối này thì thấy có q gam kim loại và z lít khí [TEX]Cl_2[/TEX]

tính x, y , z theo m , p , q
 
P

pe_juliet

Thầy ạ chỉ cho em bí quyết để học tốt môn hoá đi ạ, e chăm thế nào cũng k0 hiểu đc, kho' quá thầy s0rry bàn phím em bị hư viết chữ o phải copy, thầy thông cảm
 
S

shjnjchjtlhp9x

các bạn ơi giải giúp mình bài này tí.
hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và 0.018 mol Cu2S vào V lít d2 HNO3 1M vừa đủ thu được d2 X ( chỉ chứa 2 muối sunfat ) và khí NO duy nhất. Giá trị của V là:
A: 0.96 B: 0.24 C: 0.3 D: 0.48
theo phương pháp bảo toàn nguyên tố nha.
thanks các bạn nhìu.
 
D

desert_eagle_tl

các bạn ơi giải giúp mình bài này tí.
hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol FeS2 và 0.018 mol Cu2S vào V lít d2 HNO3 1M vừa đủ thu được d2 X ( chỉ chứa 2 muối sunfat ) và khí NO duy nhất. Giá trị của V là:
A: 0.96 B: 0.24 C: 0.3 D: 0.48
theo phương pháp bảo toàn nguyên tố nha.
thanks các bạn nhìu.

[TEX]FeS_2 ------>Fe^3^+ + 2SO^2^-_4 + 15e[/TEX]
[TEX]x-------->x---->2x[/TEX]
[TEX]Cu_2S-------->2Cu^2^+ + SO^2^-_4 + 10e[/TEX]

[TEX]0,018--------> 0,036--> 0,018[/TEX]
BẢo toàn điện tích ==> 3x + 0,036.2 = 4x + 0,018.2 ==> x = 0,036 mol

Bảo toàn e ==> [TEX]n NO = \frac{0,018 . 10 + 0,036 . 15}{3} = 0,24 mol[/TEX]

Bảo toàn nguyên tố ==> [TEX]n HNO_3 = n NO = 0,24 mol[/TEX]
==> V = 0,24 lít
 
Last edited by a moderator:
N

nhokbuu1no

khuya quá rồi em thử trước 2 bài, mong thầy góp ý:
bài 1:
[tex]Fe \rightarrow Fe(NO_3)_3 \rightarrow Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3[/tex]
bắtđầu từ Fe , dù qua bao nhiêu giai đoạn thì cuối cùng nó vẫn ở sản phẩm cuối là [tex]Fe_2O_3[/tex] nên suy ra :
[tex]n_Fe=0.1 \rightarrow n_{Fe_2O_3}=0,05 \rightarrow m=8g[/tex]
bài 2 ;
[tex]n_{CO_2}=0,15 mol \rightarrow n_C=0,15 \\ n_{N_2}=0,025 \rightarrow n_N=0,05 mol \\ n_{H_2O}=0,175mol \rightarrow n_H=0,35 mol[/tex]
[tex]n_C : n_N: n_H = 3:1:7[/tex]
đếm số C, H, N trong các chất thì câu A đúng.
Bài này em làm hơi ngu , thầy chỉ giúp em .

bạn ơi chỗ cái khúc tai sao Fe qua bao nhiêu giai đoạn thì sp cuối của nó cũng là Fe2O3 vậy ?
cái chỗ tính số mol Fe2O3 làm sao ra 0.05 vậy chỉ mình vs mình k hiểu chỗ đó

PS: hoá mình hơi ngu nên mong bác chỉ chi tiết thx
 
N

nttphung

cho mình hỏi có ai biết giữa CTCT hiện đại và quy tắc bát tử khác nhau chỗ nào không giúp mình với?:|
 
A

adobethanhde

giải giúp mình bài này với

Oxh hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm 2 andehit no, đơn chức mạch hở (dktc) thu được (m+8)g hỗn hợp X gồm 2 axit. Đốt cháy hỗn hợp Y cần 12,33 lít O2 (dktc) giá trị m là ?

làm sao giải bài này theo phương pháp bảo toàn Oxi ? ai giúp với:-SS
 
L

luffy06041997

gọi ct anđehit là CnH2n+1CHO ---> Ct axit là CnH2n+1COOH --> n anđehit=n axit=8/16=0.5 mol , n O2 = 0.55 mol, gọi n H2O là x --> n CO2 =x, bảo toàn oxi ta có 3x = 0.55*2+0.5*2 ---> x=0.7 mol --> m axit = mCO2 + m H2O - mO2=25.8g --> m = 25.8-8=17.8g
 
Top Bottom