Hóa [Hoá 12]Ôn Tập Hoá Học với phương châm: Kiến thức hiện đại, phương pháp Hai lúa[Vô].

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi nguyenvancuong1225@gmail.com, 21 Tháng mười 2013.

Lượt xem: 32,635

?

Bạn nghí sao về Hoá Vô Cơ

Poll closed 20 Tháng mười một 2013.
 1. Hay

  0 vote(s)
  0.0%
 2. Cũng bình thường

  0 vote(s)
  0.0%
 3. Rất phức tạp

  0 vote(s)
  0.0%
 4. Khó

  0 vote(s)
  0.0%

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  :khi (4): $\bigstar$ TOPIC DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC LỚP 10, 11, 12,... $\bigstar$ :khi (176):

  Chúng ta đã biết Hoá Học là một môn khoa học thực hành, Hoá Học bao trùm một phần cuộc sống chúng ta, các hiện tượng xảy ra trong đời sống ít nhiều đều có liên quan đến Hoá Học. Hoá Học Vô Cơ bao gồm các vấn đề về Kim loại, Phi kim, Acid, Bazơ,... Ở đây chúng ta không những thảo luận các vấn đề về bài vở mà còn có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến Hoá Học bên ngoài đời sống.
  Rất vui mừng khi nhận được sự đóng góp của các bạn cho Topic này.


  [​IMG][​IMG]

  Lưu ý: Không Spam trong Topic này.:M052:  [Hoá 12]Ôn Tập Hoá Học với phương châm: Kiến thức hiện đại, phương pháp Hai lúa [Hữu].

  Facebook của tôi
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2014
 2. ngocbangngoc

  ngocbangngoc Guest

  Để mình mở màn nha:
  Nhiêt phân hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bắng CO dư được chất rắn T. T tan vừa hết trong dung dịch Z( tạo khí NO) duy nhất. Tính % khối lượng Cu(NO3)3 trong A có thể là???
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2013
 3. Gọi số mol của Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 là x và y mol.
  Hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2 => dung dịch Z là HNO3.
  Chất rắn Y gồm Fe2O3 và CuO.
  Chất rắn T là Fe và Cu.
  Do T tan vừa hết trong Z => Mối quan hệ x, y => Rút x theo y.
  Thay vào phương trình tính % của muối Cu(NO3)3 để triệt tiêu hết y => %.

  Em thử làm theo hướng trên xem thế nào nhé.

  Bạn cảm ơn chị hocmai.hoahoc Ở ĐÂY NHA
   
 4. Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04gam hỗn hợp A gồm các oxi sắt. Hoà tan hoàn toàn A vào trong dung dịch $HNO_3$ thu được 0,035mol hỗn hợp gồm NO và $NO_2$. Tỉ khối của Y đối với $H_2$ là 19. Tính x.
  Bạn nào biết giải thì chỉ cần nói cách giải và đáp án thôi cũng được.
   
 5. bang_mk123

  bang_mk123 Guest

  Viết hỗn hợp sắt thành Fe phân tử và O phân tử, nhường nhận e => x-2y=0,07
  thêm pt khối lượng : 56x+16y=5,04
  => x=y=0,07 mol
  => m Fe = 0,07.56=3,92g
   
 6. Trả lời cho djnauy

  dd A $AgNO_3$ va $Pb(NO_3)_2$ dd B HCL va NaCL. B+ A có kết tủa: $AgCl$ thôi. $PbCl_2$ ít tan nên cho qua.

  Có các ion $Al^{3+}$, $SO4^{2-}, $Cu^{2+}, $NO3^-$ tác dụng NH3 thì có kết tủa:
  $Al^{3+} + 3NH_3 + 3H_2O ----> Al(OH)_3(kết tủa) + 3NH_4^+$
  $Cu^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O ----> Cu(OH)_2 kết tủa) + NH_4^+$
  Nếu cho dư $NH_3$ thì như thế này:
  $Cu^{2+} + 4NH_3 ----> [Cu(NH_3)_4]^{2+} $ ( phức tan)

  Chuyện là thế đấy.
   
 7. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 3. Cho 2,0 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X chứa H2SO4 0,1M; CuSO4 0,15M; Fe(NO3)3 0,1M thu được dung dịch Y; hỗn hợp rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.
  A. 8,15 gam
  B. 6,65 gam
  C. 9,20 gam
  D. 6,05 gam
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2013
 8. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 4. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hiđro là 4,25. Dẫn hỗn hợp X qua xúc tác đun nóng để thực hiện phản ứng tổng hợp hiệu suất phản ứng là 28% thu được hỗn hợp khí Y. Phần trăm thể tích N2 trong hỗn hợp Y là.
  A. 62,79%
  B. 20,93%
  C. 21,59%
  D. 21,43%
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2013
 9. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 5. Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3 . Nung 52,35 gam X trong điều kiện không có không khí một thời gian
  thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau.
  + Phần I cho vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 20,4 gam chất rắn không tan và thu được 0,84 lít khí
  (đktc).
  + Phần II tác dụng dung dịch HCl dư, đun nóng thu được V lít khí H2 (đktc).
  Giá trị của V là.

  A. 2,8 lít
  B. 3,08 lít
  C. 5,04 lít
  D. 3,92 lít
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 10. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 6. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,568 lít NO (đktc).
  Thêm dung dịch chứa 0,15 mol H2SO4 vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung
  dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 300 ml dung dịch KOH 1,5M. Giá trị của m là:

  A. 7,28
  B. 7,84
  C. 8,40
  D. 6,72
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2013
 11. Câu 6
  khi thêm H+ (H2SO4) vẫn có khí nên dung dịch X có
  Fe2+
  nNO = 0.07 ;nH+ = 0.3 ; nOH- = 0.45
  4H+ + NO3- + 3e --> NO + 2H2O
  0.28---------0.21---0.07
  4H+ + NO3- + 3e --> NO + 2H2O x------------0.75x
  H+ + OH- --> H2O
  (0.3-x) -- (0.3-x)
  dễ thấy nOH- pứ với nFe3+ = 3nFe3+ = 0.21 + 0.75x
  ( bảo toàn e )
  tổng nOH- = 0.21 + 0.75x + 0.3 - x = 0.45 => x = 0.24 => nFe = (0.21 + 0.75*0.24) / 3 = 0.13 => mFe = 7.28
   

 12. $n_{H^+} = 0,02mol$
  $n_{NO_3^-} = 0,03mol$
  $n_{Fe^{+3}} = 0,01mol $

  $Fe + 4H^+ + NO_3^- ---> Fe^{3+} + NO + 2H_2O$
  0,005--0,02---0,005------------0,005-----0,005
  $Fe + 2Fe^{3+} ----> 3Fe^{2+}$
  --------0,015---------------0,0225
  $Fe + Cu^{2+} ---> Fe^{2+} + Cu$
  -------0,015-------------0,015-------0,015

  Sao mà mình tính mãi mà không có đáp án:
  $m_{chất rắn} = khối lượng các ion trong dung dịch$

   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 13. ngocbangngoc

  ngocbangngoc Guest

  giả sử hỗn hợp ban đầu có 1 mol
  n N2 =a mol
  n H2 = 1-a mol ta có: 28a + 2(1-a)=4,25.2=8,5 ( chỗ này bạn có thể làm theo phương pháp đường chéo cho nhanh)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX] a= 0,25

  PT:
  N2 + 3H2 ---------->2NH3
  ban đầu: 0,25_________0,75
  pứ: 0,25.28%______0,21_________0,14
  spứ: 0,25-0,07_____0,75-0,21_______0,14

  n hỗn hợp Y =0,18 + 0,54+ 0,14= 0,86 mol
  % N2 =20,93% [TEX]\Rightarrow[/TEX]B
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 14. minhmlml

  minhmlml Guest

  CÂU 3:
  Dung dịch Y gồm:
  [TEX]0,025 mol S{{O}_{4}}^{2-}[/TEX]

  [TEX]0,025 mol N{{O}_{3}}^{-}[/TEX]

  [TEX]0,0375 mol {Fe}^{2+}[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]m=0,025.96+0,025.62+0,0375.56=6,05(g)[/TEX]

  \Rightarrow D
  PS: bạn tính lại thử xem !!!
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 15. minhmlml

  minhmlml Guest

  CÂU 7: Điện phân 100 ml dung dịch X gồm AgNO3 1,2M và Cu(NO3)2 1M với điện cực trơ. Sau thời gian t giây thu được 18,08 gam kim loại ở catot. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột Cu (biết sinh ra khí NO duy nhất).
  A. 6,72 gam
  B. 5,28 gam
  C. 7,68 gam
  D. 8,00 gam
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 16. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 8. Hòa tan 22,02 gam hỗn hợp X chứa muối sunfua và cacbua của nhôm có tỷ lệ mol tương ứng 7 : 8 vào nước dư thu được hỗn hơp khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp khí này bằng oxi vừa đủ, ngưng tụ sản phẩm cháy thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào 200 ml dung dịch KOH aM và Ba(OH)2 1M thu được 30,95 gam kết tủa. Giá trị a là.
  A. 1,25M
  B. 0,75M
  C. 1,00M
  D. 0,05M
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 17. minhmlml

  minhmlml Guest

  Câu 9. Dung dịch X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaHCO3 với x : y = 1 : 2. Dung dịch Y chứa z mol HCl.
  Thực hiện 2 thí nghiệm sau:
  + Cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y thấy thoát ra 16,8 lít khí CO2 (đktc).
  + Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X thấy thoát ra 5,6 lít khí CO2 (đktc)
  Tổng giá trị (x + y) là.

  A. 2,00
  B. 2,50
  C. 1,75
  D. 2,25
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2013
 18. Câu 9
  Cho X vào Y ta có:
  Na2CO3 +2HCl=>2NaCl+CO2 + H2O
  _______________________a________2a_________
  ____a
  NaHCO3 + HCl=> NaCl + CO2 + H2O
  _______________________2a____2a___________ 2a 4a = z, 3a = 0,75 z = 1 (mol) -
  Cho Y vào X ta có: Na2CO3 + HCl=>NaCl +
  NaHCO3
  _______________________ x_______x
  NaHCO3 + HCl => NaCl + CO2 + H2O
  x + 0,25 = z x = 0,75 (mol)
  x + y = 0,75 + 1,5 = 2,25
   
 19. minhmlml

  minhmlml Guest


  Chất rắn không tan là $Cr_2O_3$ và Cr.
  chia hôn hợp thành 2 phần mỗi phần có m=26,175(g)
  Ta có phần I: $Al + NaOH---> 1,5 H_2$==> $n_{Al}=0,025$ (mọl)
  bảo toàn khối lượng cho (Y) ta có $m_{Al_2O_3}=5,1$ (g) hay $0,05 mol$
  Pt : $2Al+Cr_2O_3---->2Cr+Cr_2O_3$ ==> $n_{Cr}=2.n_{Al_2O_3}=0,1 $(mol)
  Phần II....!
  $n_{H_2}$=$1,5.n_{Al}$+$n_{Cr}$=$0,1375 $(mol) hay $3.08$ (lít) (dktc)
  B. 3,08 lít
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2013

 20. Số mol $A{g^ + }$: 0,12 mol
  Số mol $C{u^{2 + }}$: 0,1 mol
  Tại Catot:
  $A{g^ + } + 1e \to Ag$
  0,12...0,12...0,12

  $ \to {n_{Cu}} = \dfrac{{18,08 - 12,96}}{{64}} = 0,08(mol)$

  $C{u^{2 + }} + 2e \to Cu$
  Tổng mol e trao đổi: 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

  Tại Anot:
  ${H_2}O \to 2{H^ + } + \dfrac{1}{2}{O_2} + 2e$
  .............0,28................0,28

  $3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2NO + 4{H_2}O$

  $\begin{array}{l}
  \to {m_{Cu}} = 6,72g\\
  \to A
  \end{array}$
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY