[Hóa 12]Chuyên đề: BÀI TẬP VỀ SẮT

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi triaiai, 27 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 19,774

 1. triaiai

  triaiai Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Loại toán 1 : Giải bằng phương pháp QUY ĐỔI SỐ MOL Nguyên tử

  Đem nung hh A gồm hai kim loại : x mol Fe và 0,15 mol Cu trong kk một thời gian, thu 63,2g hh B gồm hai kim loại trên và hh oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hh B này bằng dd H2SO4đ nóng dư thu 0,3 mol SO2. Giá trị x là:
  A.0,6mol B. 0,4mol C.0,5mol D. 0,7mol

  Cho m g hh gồm FeS2 và FeS vào 1 bình kín chứa O2 dư . Nung nóng bình đến khi pứ ht thu khí X và chất rắn Z. Khí X được hấp thụ hết bằng Ba(OH)2 dư thu 26,04g kết tủa . Để hòa tan hết rắn Z cần tối thiểu 120ml dd HNO3 2M. Giá trị m là:
  A.4,48 B.13,76 C.4,96 D.8,32

  Loại toán 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG DD MUỐI

  Nhúng một thanh Fe nặng 100g vào 500ml dd hh CuSO4 0,08M và Ag2SO4 0,004M, giả sử tất cà kim loại sinh ra bám hết vào thanh Fe ban đầu.Sau 1 thời gian lấy thanh Fe ra cân lại thấy 100,48g. Khối lượng chất rắn thoát ra bám lên thanh Fe là:
  A.1,712g B.1,127g C.1,271g D.1,172g

  Cho 14g Fe vào 400ml dd X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 (a)M.Khuấy nhẹ tới khi pứ kết thúc thu dd Y và 30,4g rắn khan Z.Giá trị của a:
  A.0,15 B.0,125 C.0,2 D.0,1

  LOẠI TOÁN 3:

  Hòa tan m gam hh X gồm CuCl2 và FeCl3 trong nước được dung dịch Y . Chia Y 2 phần bằng nhau. Phần 1 : cho khí H2S dư vào được 1,28 g kết tủa. Phần 2 : cho Na2S dư vào được 3,04 g kết tủa. Giá trị của m là :
  A. 10,2 g B. 9,2 g C. 8,4 g D. 14,6 g

  Bài giải​
  Phần 1: 2FeCl3 +H2S=> S +2NaCl +2FeCl2
  =>1,28g kết tủa : S và CuS.
  => mFeS = 3,04 - 1,28 = 1,76g --> nFe2+ = 0,02 mol.
  Phần 2: 2FeCl3 +3Na2S=> S +2FeS + 6NaCl
  CuCl2 + Na2S=> CuS +2NaCl
  BT electron: nFe2+ =2 n S2- =>n S2- =n S= 0,01 (do BT ng tố S)
  =>mCuS = 1,28 - 0,32 = 0,96 gam. => nCu2+ = 0,01
  =>m = 2x[(64+71)x0,01 + (56+35,5x3)x0,02] = 9,2 gam


   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng bảy 2011
 2. Loại toán 1 :

  Đem nung hh A gồm hai kim loại : x mol Fe và 0,15 mol Cu trong kk một thời gian, thu 63,2g hh B gồm hai kim loại trên và hh oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hh B này bằng dd H2SO4đ nóng dư thu 0,3 mol SO2. Giá trị x là:
  A.0,6mol B. 0,4mol C.0,5mol D. 0,7mol
  mA = 56x + 0,15*64 = 56x + 9,6
  mO2- = mB-mA = 53,6 – 56x
  Áp dụng ĐLBT electron:
  3nFe + 2nCu = 2nO2- + 2nSO2 <=> 3x + 0,3 = 2*(53,6-56x)/16 + 0,6
  => x= 0,7
  Cho m g hh gồm FeS2 và FeS vào 1 bình kín chứa O2 dư . Nung nóng bình đến khi pứ ht thu khí X và chất rắn Z. Khí X được hấp thụ hết bằng Ba(OH)2 dư thu 26,04g kết tủa . Để hòa tan hết rắn Z cần tối thiểu 120ml dd HNO3 2M. Giá trị m là:
  A.4,48 B.13,76 C.4,96 D.8,32
  Quy đổi hỗn hợp về Fe và S
  nS = nSO2 = nBaSO3 = 0,12 mol
  nFe = 2nFe2O3 = 3nHNO3 = 0,08 mol
  =>m = 56*0,08 + 32*0,12 = 8,32

  Loại toán 2:
  Cho 14g Fe vào 400ml dd X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 (a)M.Khuấy nhẹ tới khi pứ kết thúc thu dd Y và 30,4g rắn khan Z.Giá trị của a:
  A.0,15 B.0,125 C.0,2 D.0,1
  nAg+ = 0,2 mol, nFe = 0,25, nCu2+ = 0,4a
  mAg = 0,2*108 = 21,6 g < mZ => Cu đã tham gia phản ứng
  Gọi nFe pư = x =>nFe dư = 0,25 -x
  Áp dụng ĐLBT electron: 2nFe = nAg + 2nCu2+ <=> 2x = 0,2 + 0,8a => x -0,4a = 0,1(1)
  mZ = 21,6 + 64*0,4a + 56*(0,25-x) = 30,4 => 56x – 25,6a= 5,2 (2)
  x = 0,15, a = 0,125
   
 3. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Số mol O2 phản ứng là y ta có :
  [TEX]\left{ 56 x + 0,15 .64 + 32 z = 63,2 \\ 3x + 0,15.2 = 4y + 0,3.2 [/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left{ x = 0,7 (mol) \\ y= 0,45(mol) \right. \to D[/TEX]
  [TEX]\left{ FeS2 ; FeS \right. + O_2 \to \left{ Fe_2O_3 \to Fe(NO_3)_3 \\ SO_2 \to BaSO_3 \right.[/TEX]
  [TEX]n_{SO2} = n_{kt} =0,12(mol)[/TEX]
  [TEX]n_{Fe} = \frac13 n_{HNO_3} =0,08(mol) [/TEX]
  [TEX]m = 0,12.32 + 0,08.56=8,32 (g) \to D[/TEX]
  Ag phản ứng trước. Giả sử tất cả bạc phản ứng thì khối lượng thanh kim loại tăng
  [TEX]\Delta m = 0,5.0,004.(108.2-56) = 0,329(g) [/TEX]
  Chưa đủ, đồng phản ứng tiếp. Số mol đồng phản ứng là x.
  [TEX]x( 64- 56) = 0,48-0,32 \\ \Leftrightarrow x=0,02(mol)[/TEX]

  [TEX]\red m = 0,02.64 + 0,002. 108.2 = 1,712 \to A[/TEX]
   
 4. triaiai

  triaiai Guest

  Loại toán 3 (tiếp theo)

  Bài 2: cho m(g) Mg vào dung dịch A: HCl, H2SO4 (l) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào 1/2 dung dịch B đến khi vừa trung hòa hết axit thì đã dùng 40ml nếu tiếp tục vào dung dịch NaOH vào đến dư thì được 1,45g kết tủa. m?

  Bài 3: Mg tác dụng ( 0,002 mol HCl, 0,004 mol ZnCl2, 0,005 mol FeCl2) Sau phản ứng xong được chất rắn có khối lượng tăng so với khối lượng chất rắn ban đầu là 0,218g. số mol Mg đã phản ứng?
   
 5. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]Fe+2Ag^+ \to Fe^{2+} + 2Ag[/TEX]
  [TEX]n_{Ag} = 0,2(mol)[/TEX]
  [TEX]\Delta m = 0,1.( 108.2-56) = 16(g)[/TEX]
  [TEX]n_{Cu} = \frac{30,4-16-14}{64-56} = 0,05(mol)[/TEX]
  [TEX]a = \frac{0,05}{0,4}=0,125(M) \to B [/TEX]


  Đề kỳ nhỉ :
  Kết tủa : [TEX]Mg(OH)_2[/TEX]
  [TEX]m = \frac{1,45}{58}.24=0,6(g)[/TEX]
  Thứ tự phản ứng :
  [TEX]Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2[/TEX]
  m giảm : 0,024(g).
  [TEX]Mg + FeCl_2 [/TEX]
  m tăng : [TEX]0,005( 56-24) = 0,16(g)[/TEX]
  Số mol Mg + ZnCl2 là x.
  [TEX]0,16 - 0,024 + x( 65-24) = 0,218 \\ \Leftrightarrow x=0,002(mol)[/TEX]
  [TEX]\sum n_{Mg} = 0,002+ 0,001+0,005 = 0,008(mol)[/TEX]
   
 6. h2y3

  h2y3 Guest

  bài 4: khi dùng CO khử Fe2O3 thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư thấy có 4,48l khí thoát ra (đktc) dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng với NaOH dư cho 45 g kết tủa trắng. V CO2 cần dùng?

  bài 5: 0,05 mol feco3 vào 1 bình chứa 0,01 mol o2. nung để phản ứng xảy ra hoàn toàn được X. X tác dụng với HNO3 đặc nóng. Tính số mol HNO3 tối thiểu? (bài này kì quá)

  bài 6: hòa tan hoàn toàn fe, feo, fe2o3,fe3o4 vào dung dịch hno3 loãng, dư được 0,2 mol no duy nhất và 0,4 mol fe(no3)3. tỉ lệ mol hno3 thực hiện tính oxi hóa và số mol hno3 vai trò môi trường
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2011
 7. triaiai

  triaiai Guest

  Bài tập trắc nghiệm (tiếp theo)

  Bài số 7: Nhúng 2 miếng kim loại Zn và Fe vào cùng 1 dd CuSO4 , sau một thời gian lấy 2 miếng kim loại ra, thì dd thu được : C(M) ZnSO4 =2,5 C(M) Fe SO4, khối lượng dd tăng 0,11g. Tính khối lượng Cu bám trên Zn là:
  A.1,6 B.1,28 C.3,2 D.0,32

  Bài số 8: Cho một cây đinh sắt vào dd chứa x mol HCl và y mol CuCl2, pứ hoàn toàn, sau đó lấy cây đinh sắt ra cân lại thấy không đổi so với ban đầu. Tính x/y là:
  A.2/9 B2/7 C.1/7 D.1/8

  Bài số 9: Cho miếng Al vào dd chứa HCl 0,03 mol và RCl2 0,03 mol .Sau pứ thấy khối lượng Al tăng 0,96g. Kim loại R là:
  A.Fe B.Cu C. Ni D. Zn

  Bài số 10: Cho 2,24g Fe vào 200ml dd hh AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M Sau khi pứ hoàn toàn thu dd X và m(g) rắn Y. Giá trị m là:
  A.4,08 B.2,8 C. 2,16 D.0,64

  Bài số 11: Cho một lượng bột kẽm vào dd X chứa FeCl2 và CuCl2. Sau khi pứ ht, thu được chất rắn có khối lượng nhỏ hơn khối lượng bột kẽm ban đầu là 0,5g. Cô cạn phần dd sau pứ thu 13,6 g muối khan. Tổng khối lượng các muối trong dd X là:
  A.13,1 B.17 C.19,5 D.14,1

  Bài số 12: Hòa tan bột Fe vào dd hh gồm NaNO3 và H2SO4 cho tới khi pứ ht thu dd A và 6,72l (đkc) hh khí X gồm NO và H2 có tỷ lệ mol 2:1 và 3g rắn không tan. Cô cạn dd A thu m(g) muối khan có giá trị là:
  A.120,4 B.60,8 C.75 D.126

  Bài số 13 : Đốt cháy ht 6,48g hh chất rắn Z gồm: Fe. FeS2, FeS, Cu, Cu2S2,CuS, S cần 2,52 l oxi (đktc) thu 1,568 l SO2 (đktc). Mặt khác, nếu cho 6,48g hh rắn Z pứ ht với dd HNO3đ, nóng dư thu V(l) NO2 (đkc) , là sp duy nhất. Tìm V:
  A.6,608 B.9,912 C.16,213 D.13,216
   
 8. [TEX]CmZnSO4=2,5CmFeSO4 \Rightarrow n_{Zn}=2,5n_{Fe}[/TEX]

  Gọi [TEX]n_{Fe}=a=> n_{Zn}=2,5a[/TEX]

  khối lượng tăng 0,11 g

  [TEX]=> 64(a+2,5a)-65.2,5.a-56a=0,11[/TEX]

  =>[TEX] a=0,02[/TEX]

  khối lượng Cu bám vào Zn là [TEX]m_{Cu}=2,5.0,02.64=3,2g[/TEX]

  Do khối lượng Fe sau phản ứng là k đổi

  [TEX]\Rightarrow 56 .\frac{x}{2}=64y-56y[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{2}{7}[/TEX]
   
 9. [TEX]2Al^o+6H^+---->2Al^{+3}+3H_2[/TEX]
  [TEX]0,01......0,03[/TEX]

  [TEX]2Al^o+3R^{+2}----->2Al^{+3}+3R[/TEX]
  [TEX]0,02.....0,03[/TEX]
  Khối lượng tăng 0,96

  [TEX]=> 0,96=0,03.R-0,03.27[/TEX]
  => R = 59==> Ni

  [TEX]n_{Fe}=0,04mol[/TEX]

  [TEX]Fe+2Ag^+--->Fe^{+2}+2Ag[/TEX]
  0,01.............................0,02

  [TEX]Fe+Cu^{+2}--->Fe^{+2}+Cu[/TEX]
  0,03...........................0,03

  Fe phản ứng hết
  [TEX]=> m=0,02.108+64.0,03=4,08g[/TEX]
   
 10. gọi [TEX]n_{FeCl_2}=a , n_{CuCl_2}=b[/TEX]
  dễ dàng có hệ :
  [tex]\left\{ \begin{array}{l} (a+b)136=13,6 \\ 65(a+b)-56a-64b=0,5 \end{array} \right.[/tex]
  [TEX] \Rightarrow a=b=0,05[/TEX]
  Khối lượng trong A = 13,1 ~~>A
   
 11. chontengi

  chontengi Guest  Fe Cu S

  56a + 64b + 32c = 6,48

  3a + 2b + 4c = 0,45

  c = 0,07

  a = 0,03 ; b = 0,04

  nNO2 = 0,03.3 + 0,04.2 + 0,07.6 = 0,59

  --> D
   
 12. triaiai

  triaiai Guest

  Bài tập vô cơ tổng hợp

  BÀI TẬP TỔNG HỢP

  Bài 1: Cho 5,4g Al vào dd hh chứa CuSO4 0,2 mol và HCl 0,12 mol, sau một thời gian thu 1,344l khí (đkc), dd A và m (g) rắn B. Cho dd NaOH dư vào dd A, rồi lấy kết tủa thu được đem nung ở nhiệt độ cao thu 4g rắn. Tính khối lượng rắn B là:
  A.8,25 B.15,44 C. 11,22 D.10,84

  Bài 2:Cho m(g) Al td với 200ml dd có chứa CuSO4 0,3M và Fe2(SO4)3 x(M), sau pứ thu 4,736g rắn gồm 2 kim loại và dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Tìm m(g) và x(M) :
  A.2,45 và 0,04 C.1,25 và 0,08
  B.1,512 và 0,04 D.1,512 và 0,05

  Bài 3: Hòa tan hét 57,2g hh kim loại Al, Fe, Cu vào dd hh HNO3, H2SO4 đ, nhiệt độ vừa đủ, sau pứ thu 220,4g muối sunfat duy nhất (không có muối NO3-,NH4+) thu V(l) SO2 (đkc) và 8,96l hh khí A(đkc) gồm NO và N2O có d A/H2= 18,5. Gá trị V(l):
  A.13,44 B.10,08 C.20,16 D.6,72

  Bài 4:Cho m(g) hh bột Ni và Cu vào dd AgNO3 dư pứ ht thu 54g kim loại. Nếu cho m(g) vào dd CuSO4 dư thu (m+0,5) (g) kim loại.Tỉ lệ mol Ni : Cu là:
  A.1/5 B.2/5 C.1/3 D.2/3

  Bài 5:Chia 400ml dd A chứa : H+, NH4+, Cu2+, Al3+, SO4 2- thành 2 phần bằng nhau. Thêm dd BaCl2 dư vào phần I thu 31,455g kt. Thêm từ từ Ba(OH)2 cho tới dư vào phần II , đun nóng thu 448ml khí (đkc), thấy xuất hiện kết tủa cực tiểu ban đầu là 33,415g sau đó tăng lên kt cực đại là 36,535g . Giá trị pH của dd A là:
  A.0,5 B.1,2 C.0,346 D.2

  Bài 6: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là
  A.3,84 B. 6,40 C. 5,12 D. 5,76

  Bài 7: 3,78g bột Al pứ vừa đủ với dd muối XCl3 tạo thành dd Y.Khối lượng chất Y giảm 4,06g so với dd XCL3.CT XCl3 là:
  A.FeCl3 B.CrCl3 C.AuCl3 D.AlCl3

  Bài 8: Hòa tan ht 13,92g FexOy bằng dd HNO3 loãng thu 0,448l NO(đkc) và dd B. Cô cạn dd B thu rắn D có khối lượng bằng 303/58 khối lượng oxit đã dùng. Tìm CT FexOy và công thức muối D.


  Bài 9:
  Hòa tan m(g) hh Fe , Cu trộn theo tỷ lệ mol 2/3 về khối lượng bằng dd HNO3, sau pứ thu 0,448l NO duy nhất (đkc), dd có chứa a (g) muối và 0,65m(g) kloại. Tìm a, m

  DANG BÀI TẬP NÂNG CAO : http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1626549&posted=1#post1626549  Mời các bạn tham khảo thêm 2 bài vô cơ rất khó tại đây:

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=163621


  Bài tập hóa học nâng cao: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1626602#post1626602

  CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1627544#post1627544
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2011
 13. khí thu đc là H2
  [TEX] n_{H_2}=0,06[/TEX]

  => HCl phản ứng hết
  [TEX]2Al^o+6H^+---->2Al^{+3}+3H_2[/TEX]

  [TEX]=> n_{Al pu}=0,04[/TEX]

  Do cho NaOH dư vào dd A mà vẫn thu đc kết tủa ==> CuSO4 còn dư

  [TEX] n_{Cu du }=n_{CuO}=\frac{4}{80}=0,05[/TEX]

  [TEX]Al^o+CU^{+2}--->Cu+AL^{+3}[/TEX]

  [TEX]=> n_{Cu pu}=0,15[/TEX]

  [TEX]=>n_{Alpu}=0,1[/TEX]

  [TEX]=> n_{Al du}=0,2-0,04-0,2=0,06 [/TEX]

  [TEX]=> m_B=m_{CuO}+m_{Al du}=11,22g[/TEX]
  [TEX]2Al^o+3Cu^{+2}--->3Cu+2AL^{+3}[/TEX]
  0,04..............0,06
  [TEX]2Al+3Fe^{+3}---->Al^{+3}+6Fe^{+2}[/TEX]
  [TEX]\frac{0,4x}{3}......0,2x..............0,4x[/TEX]

  [TEX]2Al^o+3Fe^{+2}--->Fe+6Al^{+3}[/TEX]
  [TEX]\frac{0,8x}{3}......0,4x.....0,4x[/TEX]

  ta có :
  [TEX]4,736=0,06.64+56.0,4x[/TEX]
  => x=0,04
  [TEX]=> m_{Al}=(0,04+0,016)27=1,512 g[/TEX]

  ~~~>B
   
 14. hokthoi

  hokthoi Guest

  Dung dịch X chứa các ion: Fe2+, NH4+, NO3-, Cl-, chia dd X thành 2 phần bằng nhau.Phần 1 tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thu được 2.25 (g) kết tủa và 0.672 (lít) khí (đktc).Phần 2 cho tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 9.875 (g) kết tủa.Tính tổng khối lượng chất tan trong dd X.:)
   
 15. zen_hero

  zen_hero Guest

  ta có: m [tex]{SO}_{4}^{2-}[/tex] =220,4-57,2=163,2 =>n[tex]{SO}_{4}^{2-}[/tex]=1,7 mol
  \Rightarrow [tex]{n}_{e} cho[/tex]=1,7*2=3,4
  Gọi x,y là số mol [tex]NO[/tex] và [tex]{N}_{2}O[/tex] \Rightarrow [tex]x+y=0,4[/tex] và [tex]30x+44y=18,5*2*0,4[/tex]
  \Rightarrow [tex]x=y=0,2[/tex]
  \Rightarrow [tex]{n}_{e} (NO và {N}_{2}O)[/tex] nhận =2,2
  \Rightarrow [tex]{n}_{e} ({SO}_{2})[/tex] nhận=3,4-2,2=1,2
  \Rightarrow [tex]{n}_{SO}_{2}[/tex] = 1,2/2=0,6
  \Rightarrow [tex]{V}_{SO}_{2} = 13,44 lít [/tex]
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2011
 16. luckygirl_18

  luckygirl_18 Guest

  Bài 4:Cho m(g) hh bột Ni và Cu vào dd AgNO3 dư pứ ht thu 54g kim loại. Nếu cho m(g) vào dd CuSO4 dư thu (m+0,5) (g) kim loại.Tỉ lệ mol Ni : Cu là:
  A.1/5 B.2/5 C.1/3 D.2/3
  gọi x,y lần lượt là số mol của Ni,Cu
  Ni+2Ag+..............>Ni 2+ +2Ag
  Cu+2Ag.+.....................>Cu 2+ 2Ag
  ta có x(64-59)=0,5=>x=0,1 mol
  108.2x+108.2.y=54=>y=0,15
  =>x/y=2/3=>d/á:D
   
 17. triaiai

  triaiai Guest

 18. triaiai

  triaiai Guest

  Bài tập Sắt

  Hòa tan hết 56g CuO vào 0,5l dd HCl được hh A gồm CuCl2 và HCl dư . Nhúng thanh Fe nặng mg vào dd A, pứ xong, lấy thanh sắt ra thấy khối lượng thanh sắt không đổi (giả thiết lượng Cu sinh ra bám hết lên thanh sắt). Nồng độ mol HCl là:
  A.2,8M B3M C3,2M D3,4M
   
 19. linda_hm

  linda_hm Guest

  mình nghĩ là 3,2M.mình sẽ làm như sau:
  nCu=0,7mol =>nHCl pu=1,4mol
  khi cho thanh sắt vào thấy khối lượng thanh sắt ko thay đổi=>mFe pu=mCu sinh ra hay ta có pt
  Fe+CuCl2 ->FeCl2 +Cu (sẽ ko tạo Fe+3 vì Fe dư)
  Fe +2HCl ->FeCl2 +H2
  =>mFe(pt2) =64*0,7 -56*0,7=5,6
  =>nFe=0,1 mol ,nHCl=0,2 mol
  vậy tổng nHCl=1,4+0,2=1,6 =>C HCl=3,2M.ok
   
 20. linda_hm

  linda_hm Guest

  toán khó kim loại tiếp nè.Khó lắm tớ làm mãi không ra,mong mọi người giúp đỡ

  bài1: cho 9,16 g bột A gồm Zn,Fe,Cu vào cốc đựng 170ml dd CuSO4 1M ,sau pu thu được dd B và 12 g kết tủa C.Thêm dd NaOH vào một nửa dd B,lọc lấy kết tủa,rửa sạch,nung đến khối lượng không đổi được 5,2 g chất rắn D.Tính khối lượng mỗi kim loại trong A

  bài2: hoà tan 3,28 g hỗn hợp X gồm Al,Fe trong 500ml dd HCl 1M được dd Y.Thêm 200 g dd NaOH 12% vào dd Y,pu xong lọc kết tủa đem nung ngoài kk đến khối lượng không đổi được 1,6 g chất rắn.Tính khối lượng mỗi kim loại có trong X
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY