[Hóa 12]Chuyên đề: BÀI TẬP VỀ SẮT

T

triaiai

Trả lời câu hỏi

toán khó kim loại tiếp nè.Khó lắm tớ làm mãi không ra,mong mọi người giúp đỡ

bài1: cho 9,16 g bột A gồm Zn,Fe,Cu vào cốc đựng 170ml dd CuSO4 1M ,sau pu thu được dd B và 12 g kết tủa C.Thêm dd NaOH vào một nửa dd B,lọc lấy kết tủa,rửa sạch,nung đến khối lượng không đổi được 5,2 g chất rắn D.Tính khối lượng mỗi kim loại trong A
Bài giải​
n CuSO4=0,17 mol

n kim loại tạo ra tối đa=9,16/0,163

=> Cu 2+ dư => kết tủa là Cu

n Cu=0,1875 mol >0,17 => Đề SAI
 
A

amenjesunha

toán khó kim loại tiếp nè.Khó lắm tớ làm mãi không ra,mong mọi người giúp đỡ

bài1: cho 9,16 g bột A gồm Zn,Fe,Cu vào cốc đựng 170ml dd CuSO4 1M ,sau pu thu được dd B và 12 g kết tủa C.Thêm dd NaOH vào một nửa dd B,lọc lấy kết tủa,rửa sạch,nung đến khối lượng không đổi được 5,2 g chất rắn D.Tính khối lượng mỗi kim loại trong A
Bài giải​

n CuSO4=0,17 mol

n kim loại tạo ra tối đa=9,16/0,163

=> Cu 2+ dư => kết tủa là Cu

n Cu=0,1875 mol >0,17 => Đề SAI

sặc, bác làm sai rồi bác ơi, cái chỗ 12 gam Cu (0,1875 mol) ấy gồm có cả Cu trong CuSO4 và Cu trong hỗn hợp A ban đầu cơ mà, đề không sai đâu
 
T

triaiai

Câu hỏi

Trộn dd AgNO3 1,2M vào dd Cu(NO3)2 1,6M với thể tích bằng nhau thu được dd A, thêm 1,62g Al vào 100ml dd A thu được rắn B và dd C
1.Tính khối lượng rắn B
2. Thêm 240ml dd NaOH 1M vào dd C thu được kết tủa D , lọc kết tủa D đem nung nóng rồi cho khí CO đi qua đến dư thu được rắn E. Tính khối lượng rắn E
 
S

sot40doc

Trộn dd AgNO3 1,2M vào dd Cu(NO3)2 1,6M với thể tích bằng nhau thu được dd A, thêm 1,62g Al vào 100ml dd A thu được rắn B và dd C
1.Tính khối lượng rắn B
2. Thêm 240ml dd NaOH 1M vào dd C thu được kết tủa D , lọc kết tủa D đem nung nóng rồi cho khí CO đi qua đến dư thu được rắn E. Tính khối lượng rắn E
[TEX]n Al = 0,06 mol , Ag^+ = 0,12 mol , Cu^{2+} = 0,16 mol[/TEX]
theo đl bảo toàn e => n e mà Al cho = 0,18 mol
=> Ag kết tủa hết và có thêm 0,03 mol Cu kết tủa
=> m B = 0,12 . 108 + 0,03 . 64 = 14,88 gam
2/
ko cho [ NaOH ] sao tính đc nhỉ :D
 
H

hetientieu_nguoiyeucungban

Trộn dd AgNO3 1,2M vào dd Cu(NO3)2 1,6M với thể tích bằng nhau thu được dd A, thêm 1,62g Al vào 100ml dd A thu được rắn B và dd C
1.Tính khối lượng rắn B
2. Thêm 240ml dd NaOH 1M vào dd C thu được kết tủa D , lọc kết tủa D đem nung nóng rồi cho khí CO đi qua đến dư thu được rắn E. Tính khối lượng rắn E
khi cho Al vào dung dịch đó thì Al sẽ đẩy Ag ra khỏi AgNO3 trước sau đó sẽ đẩy Cu trong Cu(NO3)2
nAl =0,06 mol
nAgNO3 =0,12 mol ,nCu(NO3)2=0,16 mol
Al + 3AgNO3----->Al(NO3)3+3Ag
0,04 mol...0,12 mol ...................0,12
2Al +3Cu(NO3)2----->2Al(NO3)3+3Cu
0,02 ..0,03 mol ...........................0,03
chất rắn B gồm Cu 0,03 mol ,Ag 0,12 mol
=> mB=14,88 g
dd C gồm Cu(NO3)2 0,13 mol và Al(NO3)3 0,06 mol
nNaOH=0,24 mol
muối nhôm sẽ pư trước => nAl(OH)3=0,06 mol và nCu(OH)2=0,03 mol
2Al(OH)3--------->Al2O3---->2Al
0,06........................................0,06
Cu(OH)2------>CuO---->Cu
0,03............................0,03
=> mE =0,06.27+0,03.64=3,54 g
 
M

miko_tinhnghich_dangyeu

Hoà tan hoàn toàn hh [TEX]X[/TEX] gồm [TEX]Cu[/TEX][TEX]CuO[/TEX] bằng dd [TEX]HN_O3[/TEX] đậm đặc thấy thoát ra [TEX]0,224[/TEX] lít khí ở [TEX]0[/TEX] độ C và [TEX]2 atm.[/TEX] Nếu lấy [TEX]7,2 gam[/TEX] hh X đó khử bằng [TEX]H_2 [/TEX] giải phóng [TEX]0,9 gam[/TEX] nước .Khối lượng của hỗn hợp [TEX]X[/TEX] tan trong [TEX]HNO_3 [/TEX] là bao nhiêu?
 
N

nqvinhdl

Bài tập về Sắt

Cho T(g) Fe hòa tan vào hổn hợp 400ml gồm Cu(OH)2 0.2M và HCl 0.5M, phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 0.6 T (g) Kim loại và V l Khí NO(Sp khử duy nhất)... tìm T và V.

Mong anh em giúp đỡ mình,,, cảm ơn nhiều:)
 
H

hien_nguyen11

:-/Đề này hơi kì bạn ơi! Cu(OH)2 không tan sao có dung dịch được lại còn nồng độ là sao nhỉ
 
Top Bottom