Vật lí [Group LTĐH Lí] Luyện thi với Mục Tiêu 7-10 Điểm Đại Học 2014

B

baobinh78941

nick diễn đàn :baobinh78941
E-mail:baobinh78941@gmail.com
Tên :Nguyễn Thị Huế
đang học lớp :13
điểm lý hiện tại:7
mục tiêu điểm lý đại học :9
 
H

holihani12

- Nick diễn đàn: holihani12
- E-mail: holihani12@gmail.com
- Tên: Nguyễn Thị Hoài Linh
- Đang học lớp: 13
- Điểm môn Lí hiện tại: 6.5
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 8.5
 
T

toanhuy18

- Nick diễn đàn toanhuy18
- E-mail toanhuy18@gmail.com
- Tên: Nguyễn Quốc Toản
- Đang học lớp:13
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: điểm cao nhất có thể trong môn lí !
 
M

minhmlml

- Nick diễn đàn : minhmlml
- E-mail: minhnguynvan@rocketmail.com
- Tên: Nguyễn Văn Minh
- Đang học lớp: 12
- Điểm môn Lí hiện tại: 6
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 9
 
M

minhmlml

[FONT=&quot]Câu 3:
tại thời điểm t=t+T/4==>phương trình độc lập thời gian
$A^2$-$5^2$+$v^2$/$w^2$=$A^2$
==>w=10==>m=k/w2=1 kg
[/FONT]
 
M

minhmlml

Câu 4:
biến đổi ta có A=2E/F=20 cm
vị trí vật có lực kéo là 5can3 là Acan3/2==> thơi gian ngắn nhất giữa 2 lần là :T/6=0,1
==>T=0,6==>0,4 s=T/2 +T/6==>Smax=2.A+A=3A=60 cm
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenlinhpt9x

nịck diễn đàn:nguyenlinh9x
email:nguyenlinhpt9x@gmail.com
tên:nguyễn linh
đang học lớp: 13
điểm môn lý diện tại: 6đ
mục tiêu lí trong kì thi tới: >=9đ
 
M

minhmlml

Câu 5
Denta l=g/$w^2$=2,5cm
==>lo=lmax - A- D=92,5-8-2,5=82 cm
Câu 6
tại t=0=> x=A/2;v<0
tại t=2T/3==> x=A/2 lo xo dãn vì + hướng xuồng
D=g/$w^2$=6,25 cm
==> l=lo+D+A/2=40+5/2+6,25=48,75 cm
Câu 7
tại t=0=> x=A/2;v<0
tại t=2T/3==> x=A/2 lo xo nén vì + hướng lên
==>l=lo+D- A/2=43,75 cm
 
Last edited by a moderator:
T

trunghuy94

- Nick diễn đàn: trunghuy94
- E-mail: ptrunghuy94@gmail.com
- Tên thật: Phan Trung Huy
- Tuổi: 18
- Lớp đang học: 12
- Lí do đăng kí học: Em thi vào trường điểm sàn cũng hơi cao nên cần 3 môn phải từ 8đ trở lên nên muốn tham gia lớp học để cũng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới!
 
M

minhmlml

Câu 8
ta có A=12/2=6 cm
Dl=A-xnén=6-2=4 cm
Dl=g/w2==>w=5pi==>T=0,4 s
Câu 9
ta có A=(lmax-lmin)/2=8 cm
f=4,5==>w=2pi.f=9pi
t=0 vật ở vị trí lò xo ngắn nhất và chiều + hướng xuống==> vật ở x=-A
==>phio=pi
===>đấp án A
Câu 10
T=0,4s==>w=5pi==>Dl=4 cm < A=8cm==>Fdh min =0 tại x=-4 cm(vì + hướng xuống)
t=0==>x=0;v>0==>Fdh min==>t=T/2+T/12=7/30 s
Câu 11
ta có w=10pi==>T=0,2 s
Dl=mg/k=1 cm
==>x=4-1=3 cm
pt doc lap thời gian: $3^2$+(40pi)2/(10pi)2=$A^2$==>A=5cm
lò xo nén 1,5 cm==>x=A-Dl-1,5=5-1-1,5=2,5 cm=-A/2(coi + hướng xuống)
vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm==>x=A-->x=-A/2
==>t=(1/4+1/12)T=1/15 s
 
Last edited by a moderator:
P

pelun271194

cau 1: lần thứ nhất từ vị trí A đến -A/2 la T/3...lan thứ hai thêm T/3 tổng cộng 2T/3...còn lại....2012/2T...tong cong la 3020/3T..de dang tính được t=3s...suy ra đáp án A..
câu 3; D...1 chu ki gia toc khong vượt quá t/3 la 4.t/12..suy ra tai vi tri a/2...rap công thức vao la tính được.
câu 4; tương tự câu 3...dap án D
câu 7; dap án b..de dang tinh được w...a theo công thức liên hệ x,a....pha thi tai vi tri A/2 theo chieu âm la góc 6o...pi/3
 
M

manhhung95bkhn

nịck diễn đàn:manhhung95bkhn
E-mail:manhhung95bkhn@gmail.com
tên:nguyễn mạnh hùng
đang học lớp: 13
điểm môn lý diện tại: 6đ
mục tiêu lí trong kì thi tới: >=8,5
 
L

leo96

Nick diễn đàn: leo96
- E-mail: lidude56169@gmail.com
- Tên thật: Phùng Đức Phú
- Tuổi:17
- Lớp đang học: 12
- Lí do đăng kí học: Cố gắng được điểm 7-8 trong kì thi sắp tới
 
A

a1bytvodoi

- Nick diễn đàn a1bytvodoi
- E-mail galaxies.love @ gmail.com
- Tên: Trần Việt Hà
- Đang học lớp:12
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 7-8
rất buồn cười nhưng em bây h ms bắt đầu học lí lại từ đầu mà mục tiêu là 8 điểm.nhưng quyết tâm chắc chắn sẽ làm đc mong mn giúp đỡ
 
M

mrcodepzai

- Nick diễn đàn : mrcodepzai
- E-mail : mrcodepzai@gmail.com
- Tên: Nguyễn Kiên Định
- Đang học lớp: 12
- Điểm môn Lí hiện tại: 5
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 7 hoặc 8
 
L

langtulangthangtd@yahoo.com.vn

Nick diễn đàn : Dũng Nguyễn
- E-mail : trungdung879@gmail.com
- Tên: Nguyễn Trung Dũng
- Đang học lớp: 12
- Điểm môn Lí hiện tại: 6
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 8
 
D

dinhngusi@gmail.com

- Nick diễn đàn : hoangtienthanh
- E-mail : dinhngusi@gmail.com
- Tên: Hoàng Tiến Thành
- Đang học lớp: 13
- Điểm môn Lí hiện tại: 7
- Mục tiêu điểm Lí trong kì thi ĐH: 9
 
Top Bottom