Giải đáp thắc mắc đề thi thử đại học 2014 môn Sinh học

T

thaycung1298

Câu 15: Ở người A- phân biệt được mùi vị trội hoàn toàn so với a- không phân biệt được mùi vị. Nếu trong người cộng đồng tần số a=0,4 thì xác suấ của 1 cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó có 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là?
A. 1,72% B. 9,44% C.52% D. 1,97%

Câu 4: Ở 1 vùng biển, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3 triệu kcal/m2/ngày. Tảo silic chỉ đồng hóa được 3% tổng năng lượng đó. Giáp xác trong hồ khai thác được 40% năng lượng tích lũy trong tảo, còn cá ăn giáp xác khai thác được 0,0015% năng lượng của giáp xác. Hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng cuối cùng so với tổng năng lượng ban đầu là:
A.0,00018%
B.0,18%
C.0,0018%
D.0,018%

Câu 11: Phân tử ADN ở vùng nhân của E.coli có tổng số liên kết hidro là 3450 liên kết. Trên mạch 1 có số lượng nu loại G bằng loại X va số X gấp 3 lần nu loại A trên mạch đó. Số lượng nu loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Xác định phương án trả lời sai:
A. khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường 2070 nu loại A và 2070 nu loại X
B. số lượng liên kết hóa trị giữa các nu trong phân tử ADN trên là 2758
C. mạch 2 có số lượng các loại nu A=575; T=115; G= 345; X= 345
D. phân tử ADN có A = T = G = X = 690
(nếu D sai sao C đúng được nhỉ?)

Câu 17: Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chứa 1ADN và AND được cấu tạo từ các nucleotit có 15N) vào môi trường chỉ có 14N. Sau 1 thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy phân tử AND ( quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy AND). Trong các phân tử AND này lại AND có 15N chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã phá màng tế bào là?
A. 96 B. 32 C. 192 D. 16
 
Last edited by a moderator:
B

bengoc511@gmail.com

cau 15 thì là 4/7.4/7.3/4.1/2.3/4.1/2.1/4.1/2.3c2.
còn mấy câu kia tớ cũng chịu,với cả đề rất hài,cái câu tính trạng di truyền thẳng đề của tớ đảo đáp án vớ vẩn
 
V

va.96st

Câu 4: Ở 1 vùng biển, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3 triệu kcal/m2/ngày. Tảo silic chỉ đồng hóa được 3% tổng năng lượng đó. Giáp xác trong hồ khai thác được 40% năng lượng tích lũy trong tảo, còn cá ăn giáp xác khai thác được 0,0015% năng lượng của giáp xác. Hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng cuối cùng so với tổng năng lượng ban đầu là:
A.0,00018%
B.0,18%
C.0,0018%
D.0,018%
=> Câu này làm thế nào thế ?! Tớ toàn ra 0,000018% :3
 
C

chyypaa01

Cấu trúc nào sau đây không được sử dụng làm thể truyền trong kĩ thuật chuyển gen?
Câu trả lời của bạn:
A. ADN của virus đã được biến đổi.
B. Nhiễm sắc thể nhân tạo.
C. Plasmit.
D. AND tái tổ hợp.
mọi người giải thích hộ mình với.mình nghĩ đáp án là D vì ADN tái tổ hợp rồi làm sao làm thể truyền được nữa
đáp án B.mình mới làm đề ni xong
 
Q

quangduy_xk

bài 4 4,
Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng có da bình thường nhưng có em trai chồng và bố của vợ bị bạch tạng, những người khác trong gia đình đều bình thường. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con trai bình thường là
A. 5/12.
B. 1/6.
C. 5/6.
D. 1/12
làm mãi mà vẫn ra 1/4

em trai chồng bạch tạng => bố mẹ chồng đều là kg Aa. bố của vợ bị bạch tạng => vợ có kg Aa.
XS để con trai bình thường =1/3x1/2 + 2/3x3/4x1/2 = 5/12
 
Q

quangduy_xk

Cấu trúc nào sau đây không được sử dụng làm thể truyền trong kĩ thuật chuyển gen?
Câu trả lời của bạn:
A. ADN của virus đã được biến đổi.
B. Nhiễm sắc thể nhân tạo.
C. Plasmit.
D. AND tái tổ hợp.
mọi người giải thích hộ mình với.mình nghĩ đáp án là D vì ADN tái tổ hợp rồi làm sao làm thể truyền được nữa
đáp án B.mình mới làm đề ni xong
theo mình nghĩ NST thì nó quá lớn không làm thể truyền được, còn ADN tái tổ hợp (có thể là plasmit nó ngắn nên có the dùng lam the truyền)
 
T

thienthanlamloi.812@gmail.com

Câu 17: Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chứa 1ADN và AND được cấu tạo từ các nucleotit có 15N) vào môi trường chỉ có 14N. Sau 1 thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy phân tử AND ( quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy AND). Trong các phân tử AND này lại AND có 15N chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã phá màng tế bào là?
A. 96 B. 32 C. 192 D. 16
số ADN là (2x6)x100:6,25
 
T

thanhthuy12h

cho em hỏi bài này.
1.cho hai cây cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó nguyên phân bình thường liên tiếp 4 lần đã tạo ra các tết bào con có tổng số 384 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo đã tạo tối đa 256 loại giao tử. số lượng NST có trong 1 tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phân này là :
A. 3n=36 B.2n=16 c.2n=26 D. 3n=24
2. tại vùng chín của một cơ thể đực có kiểu gen AaBbCc(De/dE) tiến hành giảm phân hình thành giao tử. biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường và có 1/3 số tế bào xảy ra hoán vị gen. theo lý thuyết số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu được số loại giao tử tối đa mang các gen trên là
A.8 B.16 C.32 D.12

3. nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chứa 1 ADN và ADN được cấu tạo từ N^15) vào môi trường chỉ có N^14. sau một thời gian nuôi cây , người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy ADN) . trong các phân tử ADN này lại ADN có N^15 chiếm tỉ lệ 6,25% . số lượng vi khuẩn đã phá màng tế bào?
A.96 B.32 C.192 D.16


4.biết quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biến. Tỉ lệ xuất hiện hợp tử mang 1 NST đời ông nội và tất cả NST đời bà ngoại là bao nhiêu? biết rằng tế bào sinh dưỡng của loài có 44 NST
A.22/(2^44) B. 1/(2^44) C.22/(2^22) D. 1/(2^22)
 
A

aidd

Câu này đề sai bạn ạ. Tớ làm nó 2, 3 nguồn rồi, tính cho cùng người ra đề toàn đi copy của nhau thôi :D. Cậu sửa lại đề 0.15%, thì mới ra đúng đáp án như họ nói
 
E

emos

giải dùm e bài này vs ạ
5,
Đoạn giữa của 1 phân tử ADN ở 1 loài động vật khi thực hiện quá trình nhân đôi đã tạo ra 4 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 16 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki, đơn vị 3 có 21 đoạn Okazaki, đơn vị 4 có 22 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp để thực hiện quá trình nhân đôi ADN đoạn giữa trên là:
A. 60
B. 54
C. 57
D. 85
 
V

vkk

Đoạn giữa của 1 phân tử ADN ở 1 loài động vật khi thực hiện quá trình nhân đôi đã tạo ra 4 đơn vị tái bản . Đơn vị tái bản 1 có 16 đoạn Okazaki, đơn vị tái bản 2 có 18 đoạn Okazaki, đơn vị 3 có 21 đoạn Okazaki, đơn vị 4 có 22 đoạn Okazaki. Số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp để thực hiện quá trình nhân đôi ADN đoạn giữa trên là:
A. 60
B. 54
C. 57
D. 85
Số đoạn mồi trong 1 đơn vị tái bản = số đoạn Okazaki trong 1 đơn vị tái bản +2
\Rightarrow số đoạn mồi đã được tổng hợp = (16+2)+(18+2)+(21+2)+(22+2) =85. :D
 
G

gauconyeumen

cho em hỏi câu này với ạ

Phân tử ADN ở vùng nhân của E.coli có tổng số liên kết hidro là 3450 liên kết. Trên mạch 1 có số lượng nu loại G bằng loại X va số X gấp 3 lần nu loại A trên mạch đó. Số lượng nu loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Xác định phương án trả lời sai:
Câu trả lời của bạn:
A. Số lượng liên kết hóa trị giữa các nu trong phân tử ADN trên là 2758.
B. Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường 2070 nu loại A và 2070 nu loại X.
C. Phân tử ADN có A = T = G = X = 690.
D. Mạch 2 có số lượng các loại nu A=575; T=115; G= 345; X= 345.
Biết quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và không đột biến, tỉ lệ xuất hiện hợp tử mang 1 NST đời ông nội và tất cả NST đời bà ngoại là bao nhiêu? Biết rằng 1 tế bào sinh dưỡng của loài có 44 NST.
Câu trả lời của bạn:
A.
B.
C.
D.
Ở 1 vùng biển, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3 triệu kcal//ngày. Tảo silic chỉ đồng hóa được 3% tổng năng lượng đó. Giáp xác trong hồ khai thác được 40% năng lượng tích lũy trong tảo, còn cá ăn giáp xác khai thác được 0,0015% năng lượng của giáp xác. Hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng cuối cùng so với tổng năng lượng ban đầu là:
Câu trả lời của bạn:
A. 0,00018%

B. 0,18%

C. 0,018%

D. 0,0018%
 
T

thuytrang0669

theo Dacuyn chọn lọc tự nhiên có trực tiếp hình thàn loài mang đặc điểm thích nghi hay không?
 
N

ngochuynh999

ai giúp em bài này với.
Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp tử lặn, ở F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng, thân thấp . Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d qui định
(1) AD//adBb.AD//adBb (2) Ad//aDBb. Ad//aD.Bb (3) Aa.BD//bd. AaBd//bd (4) AaBD//bd AaBD//bd (5) AaBd//bD. AaBd//bD (6) AaBd//bD. AaBd//bd (7) AD//adBb. Ad//adBb (8) Ad//aDBb. Ad//ad.Bb
 
T

tambangnguyen

mọi người có ai có link kết quả thi thử sinh tuần 3 (luyện đề hàng tuần) k có mình xin vs... tìm mãi mà k thầy à
 
C

cuvip1997

Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Dạng thể ba của loài này có khả năng tạo ra bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng nhiễm sắc thể trong trường hợp không có trao đổi chéo? Cho rằng sự kết hợp và phân li của các nhiễm sắc thể diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên
Câu trả lời của bạn:
A. 24.
B. 12.
C. 32.
D. 64.
cho mình hỏi với.đáp án là gì hả mọi người
 
Q

quangphap208@gmail.com

2n=12
=>có 6 cặp
vì là thể ba =>có 6 cách chọn 1 cặp trong 6 cặp
mà cặp NST có thể ba cho tối đa 4 loại giao từ trong đó có 2 loại bt và 2 loại không bình thường
=>số giao từ là 6*2=12
Thân!
Đề không rõ lắm !
 
T

tructudunglenmadi@yahoo.com.vn

ai có lời giải chi tiết đề thi thử dh vinh lần 1 k cho mình xin với ( có link cũng dc)
 
Top Bottom