Vật lí [Đề số 6] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật Lý - KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2

Thảo luận trong 'THPT và đề thi THPT Quốc Gia' bắt đầu bởi Ngọc Bùi 12345, 26 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 1,841

 1. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 2: Đáp án A
  + Ta có: [TEX]{\rm{D}} = {D_1} + {D_2} \Leftrightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{ - 10}} \Rightarrow f = - 15\,\,cm.[/TEX]
   
 2. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 3: Đáp án B
  + Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng:
  v = [TEX]\sqrt {2gl\left( {1 - \cos {\alpha _0}} \right)} [/TEX] = 1.62 m/s.
   
 3. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 4: Đáp án C
  + Biểu thức định luật Om cho toàn mạch: [TEX]I = \frac{\xi }{{R + r}}.[/TEX]
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 4. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 5: Đáp án A
  + Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha.
   
 5. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 6: Đáp án D
  + Điện tích của tụ [TEX]q = CU = 10\,\,\mu C.[/TEX]
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 6. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 7: Đáp án B
  + Dao động duy trì là dao động tắt dần đã được cung cấp năng lượng bù vào phần năng lượng đã mất mát do ma sát mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của hệ.
   
 7. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 8: Đáp án D
  + Ta có: [TEX]{v_{\max }} = 4v \Leftrightarrow \omega = \frac{{4\lambda \omega {u_0}}}{{2\pi }} \Rightarrow \lambda = \frac{{\pi {u_0}}}{2}.[/TEX]
   
 8. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 9: Đáp án C
  + Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là: [TEX]4\lambda = 12\,m \to \lambda = 3\,m.[/TEX]
   
 9. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 10: Đáp án D
  + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định [TEX]l = n\frac{\lambda }{2} \Rightarrow n = \frac{{2l}}{\lambda } = 5.[/TEX]
  [TEX] \to [/TEX] Sóng dừng xảy ra trên dây với 5 bó sóng. [TEX] \to [/TEX] có 5 bụng và 6 nút.
   
  Last edited: 28 Tháng năm 2018
 10. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 11: Đáp án C
  + Một vật tắt dần có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian.
   
 11. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 12: Đáp án D
  + Biên độ dao động của vật [TEX]A = 6\,\,cm.[/TEX]
   
 12. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 13: Đáp án C
  + Công thức tính độ phóng đại của ảnh [TEX]k = - \frac{{d'}}{d}.[/TEX]
   
 13. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 14: Đáp án A
  + Thời gian liên tiếp để động năng bằng thế năng là: [TEX]\Delta t = 0,25T = 0,3\,s \to T = 1,2\,\,s.[/TEX]

  [TEX] \to[/TEX]Chu kì của động năng là 0,6s
   
 14. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 15: Đáp án C
  + [TEX]{U_{AB}} = {V_A} - {V_B} = 5.[/TEX]
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 15. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 16: Đáp án C
  + Công suất tiêu thụ trên mạch: [TEX]P = {I^2}\left( {R + r} \right) = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{{\left( {R + r} \right)}^2}}} = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{R^2} + 2{\rm{Rr}} + {r^2}}}.[/TEX]
  [TEX] \to[/TEX] Ta thu được phương trình bậc hai với ẩn R: [TEX]{{\rm{R}}^2} - \left( {\frac{{{\xi ^2}}}{P} - 2{\rm{r}}} \right)R + {r^2} = 0.[/TEX]Phương trình cho ta hai nghiệm thỏa mãn [TEX]{{\rm{R}}_1}{R_2} = {r^2} \Rightarrow r = 5\,\Omega .[/TEX]

  + Mặt khác [TEX]P = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{R^2} + 2{\rm{Rr}} + {r^2}}} = \frac{{{\xi ^2}}}{{R + \frac{{{r^2}}}{R} + 2{\rm{r}}}} \to {P_{\max }}[/TEX] khi [TEX]R = r[/TEX] và [TEX]{P_{\max }} = \frac{{{\xi ^2}}}{{2r}} = 40\,\,W.[/TEX]
   
 16. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 17: Đáp án B
  + Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng động năng của vật tại vị trí cân bằng. [TEX] \to[/TEX]B sai.
   
 17. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 18: Đáp án A
  + Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 18. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 19: Đáp án D
  + Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng x = 0 theo chiều dương, sau khoảng thời gian [TEX]{t_1} = \frac{\pi }{{15}}\,\,s[/TEX] tốc độ giảm một nửa.

  [TEX] \to x = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\,A[/TEX] và [TEX]{t_1} = \frac{T}{6} \Rightarrow T = \frac{{6\pi }}{{15}}\,\,s.[/TEX]

  + Đến thời điểm [TEX]{t_2} = 0,3\pi \,\,s = 0,75T \to [/TEX] quãng đường vật đi được là [TEX]{\rm{S}} = 3A = 18\,\,cm[/TEX].
  Tốc độ ban đầu: [​IMG]
   
  Last edited: 28 Tháng năm 2018
 19. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 20: Đáp án B
  + Đơn vị của độ tự cảm L là henri.
   
 20. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Cựu Admin Thành viên

  Bài viết:
  486
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 21: Đáp án D
  + Độ tụ của thấu kính [TEX] {\rm{D}} = \frac{1}{f} = - 4\,\,dp. [/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY