[Đề số 3] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật Lý - Đề 02

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi Ngọc Bùi 12345, 19 Tháng năm 2018.

Lượt xem: 2,564

 1. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 16: Đáp án A
  + Cơ năng dao động tỉ lệ với bình phương biên độ.
   
 2. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 17: Đáp án C
  + Khi \[{{E}_{d}}=3{{E}_{t}}\Rightarrow x=\pm \frac{A}{2}\Rightarrow a=\pm \frac{{{a}_{max}}}{2}\].
   
 3. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 18: Đáp án C
  + Khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì gia tốc có độ lớn giảm.
   
 4. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 19: Đáp án B
  + Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí gia tốc bằng 0.
   
 5. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 20: Đáp án C
  + Quãng đường vật đi được trong một phần sáu chu kì S ≤ A → C sai.
   
 6. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 21: Đáp án C
  + Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
   
 7. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 22: Đáp án A
  + Công suất của lực kéo về cực tại tại \[x = \pm \frac{{\sqrt 2 }}{2}A \to {\rm{ }}{E_t} = {\rm{ }}0,5E\]
   
 8. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 23: Đáp án B
  [​IMG]
   
  Last edited: 21 Tháng năm 2018
 9. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 24: Đáp án A
  + Ta có \[\left\{ \begin{align}
  & {{x}_{t=1,25}}=0 \\
  & \Delta t={{t}_{2}}-{{t}_{1}}=3,5=\frac{7T}{4} \\
  \end{align} \right.\Rightarrow S=7A=56cm\]
   
 10. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 25: Đáp án D
  + Ta có
  \[\left\{ \begin{align}
  & \omega =\frac{2\pi }{T}=4\pi \\
  & \Delta {{l}_{0}}=\frac{mg}{k}=\frac{g}{{{\omega }^{2}}} \\
  \end{align} \right.\Rightarrow S=44,25-6,25=28cm\] .
   
 11. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 26: Đáp án A
  + Ta có
  \[E = {E_d} + {E_t} = \frac{{{{\left( {ma} \right)}^2}}}{{2k}} + \frac{{m{v^2}}}{2} = 0,0125J.\]
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 12. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 27: Đáp án B
  [​IMG]

  + Chu kì dao động \[T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 1s.\]
  + Từ hình vẽ, ta thấy vật đến vị trí x = 0,5A lần đầu là:
  \[{t_{01}} = \frac{T}{6}\]
  lần hai:
  \[{t_{02}} = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = \frac{T}{2}\]
  → Lần thứ 231 là:
  \[t = 115T + \frac{T}{6} = \frac{{691}}{6}s.\]
   
 13. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 28: Đáp án C
  + Trong 1 s = 0,5T thứ 2019 quãng đường vật đi được là S = 2A = 8 cm .
   
 14. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 29: Đáp án B
  + Ta có \[\left\{ \begin{align}
  & T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}=\frac{\pi }{5} \\
  & \left| \overline{v} \right|=\frac{4A}{T}=\frac{160}{\pi }\Rightarrow A=8 \\
  \end{align} \right.\Rightarrow E=\frac{1}{2}k{{A}^{2}}=0,064J.\]
   
 15. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 30: Đáp án C
  + Ta có \[\frac{{{t}_{g}}}{{{t}_{n}}}=3\Rightarrow A=\sqrt{2}\Delta {{l}_{0}}\]
  + Lực đàn hồi và lực kéo về của vật ngược hướng khi vật nằm trong đoạn 0 ≤ x ≤ Δl → t = 0,25T = 0,3 s.
   
 16. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 31: Đáp án C
  + Độ cứng của lò xo \[k = \frac{{mg}}{{\Delta l}} = 25N/m.\]
  Ta có:
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  \Delta {l_1} + \Delta {l_2} = 0,22\\
  \Delta {l_1} - \Delta {l_2} = \frac{{mg}}{k} = 0,08
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \Delta {l_1} = 0,15\\
  \Delta {l_2} = 0,07
  \end{array} \right.(m).\]
  → OA = 25 + 15 = 40 cm.
   
 17. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 32: Đáp án A
  + Vận tốc của hệ vật sau va chạm \[V = \frac{{m{v_0}}}{{M + m}} = 1,5m/s.\]
  → Biên độ dao động mới \[A = \frac{V}{{\sqrt {\frac{k}{{M + m}}} }} = 0,15m.\]
   
  trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
 18. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 33: Đáp án B
  + Ta có:
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {k_1}{l_1} = kl \Rightarrow k = \frac{{4k}}{3}\\
  \frac{1}{2}{k_1}A_1^2 = \frac{1}{2}k{A^2}
  \end{array} \right. \Rightarrow {A_1} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}A\]
   
 19. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 34: Đáp án D
  + Ta có
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {S_{max}} = 2A\sin \left( {\omega \frac{T}{8}} \right) = A\sqrt 2 \\
  E = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}
  \end{array} \right. \Rightarrow E = 0,08 J.\]
   
 20. Lê Thanh Quang

  Lê Thanh Quang Học sinh chăm học Cựu Admin

  Bài viết:
  487
  Điểm thành tích:
  101
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Đời

  Câu 35: Đáp án C
  + Ta có:
  \[\frac{{{T_{AC}}}}{{{T_{CB}}}} = 1 \Leftrightarrow \sqrt {\frac{{{k_{CB}}}}{{3{k_{AC}}}}} = \sqrt {\frac{{AC}}{{3CB}}} \Rightarrow AC = 3CB \Rightarrow \frac{{CB}}{{AB}} = \frac{1}{4}\]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->