Hóa 12 Dạng bài tập về chất béo

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Bài này nếu quy đổi thì làm sao thế ạ ?

Vì X cho muối stearat và oleatt => X có 57 nguyên tử C
x mol X qui đổi thành: COO 3x mol, C b mol và H2 c mol
Mol O2 = b + 0,5c = 4,83
Mol CO2 = 3x + b = 3,42
=> với mol X = x = 3,42/57 = 0,06
=> b = 3,24 và c = 3,18
Mol CO2 - mol H2O = x*(3+k-1) = 0,24
=> mol Br2 = kx = 0,12 => V = 120 ml
 
Top Bottom