Toán [Đại 6] Sưu tầm các bài toán lớp 6 hay và khó

Status
Không mở trả lời sau này.
D

dinhducquy

làm hộ

Vivo_c3 :ptớ làm thế này: vì a.b=UCLN(a,b).BCNN(a,b)
và a.b=9000
=> UCLN(a,b).BCNN(a,b)=9000
mà UCLN(a,b)=900
=> BCNN(a,b)=9000:900=10
Vô Lí.vì không có số nào UCLN=900 mà BCNN=10
=> không tồn tại hai số a,b

---------------------------------------------THE---END-----------------------------------------------------
 
L

linh954

4/Trắc nghiệm nghen:
Đáy 3 giác tăng 20%, chiều cao tương ứng giảm 20% diện tích 3 giác đó sẽ:
A)tăng 4%
B)ko đỗi
C)giảm 4%
D)giảm 10%
pjương án B phải ko bạn

ở bài này hình như tăng (giảm) 20%là cộng (trừ)20%
\Rightarrow đáp án C mới đúng:D:D:D:D:D
Đúng không ta
 
T

tranhuong0903

chứng minh:[TEX]\frac{n(n+1)}{2}[/TEX] và 2n+1 là nguyên tố cùng nhau .bạn nào giải giúp mình với .thank
 
Last edited by a moderator:
S

severussnape

Mình cũng muốn góp vui một bài:

1. Tìm số tự nhiên x , biết: [(10 – ).2 + 5] : 3 – 2 = 3. Kết quả là bằng

2. Tìm x , biết: 45 < x < 81 với x là bội của 9 và x lẻ. Kết quả là x bằng

3. Phân tích số 5005 ra thừa số nguyên tố (theo cơ số tăng dần, dùng dấu "." để biểu thị phép nhân) có kết quả là:


4. Sử dụng thuật toán Ơclit để tìm UCLN (174; 18). Kết quả là:

5. Tổng S = 1 + 2 + 3 + ... + 200 bằng

6. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số dạng , biết rằng số đó không chia hết cho 2, chia hết cho 5 và chia hết cho 9. Kết quả là:

7. Tìm x , biết: (x – 1).22 = 44. Kết quả là: x =


8. Phân tích số 210 ra thừa số nguyên tố (theo cơ số tăng dần, dùng dấu "." để biểu thị phép nhân). Kết quả là: 210 =


9. Cho tập hợp A = {x | 17 ≤ x < 25}. Số phần tử của tập hợp A là:


10. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 7cm; OB = 3cm. Tính AB (theo đơn vị cm). Kết quả là:
 
Last edited by a moderator:
P

phongchi

Tui cũng muốn đóng góp 1 bài cho vui:
Chúng minh rằng trong 3 số nguyên liên tiết thì số ỏ giũa luôn có bình phuong
lón hon tích của hai số còn lại 1 đon vị
 
P

phongchi

Tìm một phân số có mẫu là 15 biết phân số đó có giá trị khong thay
đổi khi ta nhân mẫu vói 2 và lấy tủ trú đi 2
 
P

phongchi

1. Tìm số tự nhiên x , biết: [(10 – ).2 + 5] : 3 – 2 = 3. Kết quả là bằng

2. Tìm x , biết: 45 < x < 81 với x là bội của 9 và x lẻ. Kết quả là x bằng

3. Phân tích số 5005 ra thừa số nguyên tố (theo cơ số tăng dần, dùng dấu "." để biểu thị phép nhân) có kết quả là:


4. Sử dụng thuật toán Ơclit để tìm UCLN (174; 18). Kết quả là:

5. Tổng S = 1 + 2 + 3 + ... + 200 bằng

6. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số dạng , biết rằng số đó không chia hết cho 2, chia hết cho 5 và chia hết cho 9. Kết quả là:

7. Tìm x , biết: (x – 1).22 = 44. Kết quả là: x =


8. Phân tích số 210 ra thừa số nguyên tố (theo cơ số tăng dần, dùng dấu "." để biểu thị phép nhân). Kết quả là: 210 =


9. Cho tập hợp A = {x | 17 ≤ x < 25}. Số phần tử của tập hợp A là:


10. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 7cm; OB = 3cm. Tính AB (theo đơn vị cm). Kết quả là:

--------------------------------------------------------------------------------
Mình giải như sau:
2. ta có :các số là bội của 9 tù 45 đến 81 là
54;63;72.
trong đó có cac số lẻ là: 63
suy ra : x=63
3. 5005=5.1001
4.UCLN (174;18)=3
5. 1+2+3+.......+200
=(200+1)+(199+2)+...............(có 100cặp)
=201+201+.......(có 100 thùa số 201)
=201.100=20100
6.số cần tìm là 1350
7. (x-1).22=44
x-1=44:22=2
x=2+1=3
8. 210=2.3.5.7
9. A=(17,18,19,20,21,22,23,24)
10. vì 7 lón hon 3 nên OA lón hon OB
suy ra B nằm giữa OA
suy ra AB=OA-OB=7-3=4
vậy AB=4
 
Last edited by a moderator:
1

1234hoc

bài toán:mẫu lớn hơn tử 504 đơn vị,rút gọn dc 4phần 13.hỏi phân số khi chưa rút gọn là gì
 
C

co_be_ban_diem

bài toán:mẫu lớn hơn tử 504 đơn vị,rút gọn dc 4phần 13.hỏi phân số khi chưa rút gọn là gì

Gọi phân số phải tìm là [TEX]\frac{a}{b}[/TEX]
Vì 4/13 là phân số tối giản \Rightarrow các phân số bằng [TEX]\frac{4}{13}[/TEX]có dạng [TEX]\frac{4n}{13n}[/TEX]
Theo đề bài ta có:
b-a=504
\Rightarrow 13n-4n=504
n(13-4) =504
n. 9 =504
n =504 :9
n =56
Vậy phân số [TEX]\frac{a}{b}=\frac{4.56}{13.56}=\frac{224}{728}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
P

pnhuanh1997

1)Cho A=1/21+1/22+.....+1/70. CMR: A < 10/7
2)Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: n + S(n) + S(S(n))=2007. Trong đó S(n) là tổng các chữ số của n.
Mấy bài này trong đề thi Olympic năm 2006-2007 đấy.
 
T

tun97

Các bạn ơi, có ai có đề thi HSG toán lớp 6 và lớp 7 các năm trước ko?
 
Last edited by a moderator:
S

sdsdsdsdsdsd

bài của phongchi dễ thui mà:
Gọi phân số cần tìm là a/15
Theo đề bài ta có: a/15=(a+2)/(15+2)
=>a/15=(a+2)/17
=>a.17=(a+2).15
=>a.17=a.15+30
=>a.2=30
=>a=15
 
S

sdsdsdsdsdsd

Tìm một phân số có mẫu là 15 biết phân số đó có giá trị khong thay
đổi khi ta nhân mẫu vói 2 và lấy tủ trú đi 2

Bài này dễ thui mà:
Gọi PS cần tìm là a/15
Theo đề bài ta có: [tex]a/15=(a-2)/(15.2)[/tex]
[tex] => a/15=(a-2)/30[/tex]
=> a.30=15.(a-2)
=> a.30=15.a-30
=> a.2=a-2
=> 2=(a-2):2
=> 2=a:2-1
=> 3=a:2
mà 2 và 3 nguyên tố cùng nhau => a không tồn tại.


@ braga : anh nghĩ là [TEX]a:2=3 \Rightarrow a=6[/TEX] chứ nhỉ
 
Last edited by a moderator:
S

sakura1234

bạn ơi!sẵn cho mình hỏi tí:so sánh:[tex]\frac{2005}{2006}[/tex] và [tex]\frac{2006}{2007}[/tex]
 
Last edited by a moderator:
T

trungboliem

do

Tính tổng

[TEX]\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8} +.... + \frac{1}{24.25} [/TEX]

_____________________

Nội quy box Toán

Mod ShjnjchjKudo96!
 
Last edited by a moderator:
T

tragiang_97

ai giúp mình bài này nha!
chứng minh rằng: [tex]\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}........\frac{9999}{10000} < \frac{1}{100}[/tex]
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom