Toán [Đại 6] Sưu tầm các bài toán lớp 6 hay và khó

Status
Không mở trả lời sau này.
B

baochauhn1999

Câu 1:
Gọi phân số đó là: $\frac{a}{b}$
Ta có:
$a+b=72$
và:
$\frac{a}{b}=\frac{198}{234}$
$<=>a=\frac{198}{234}b$
Thế vào PT1 ta có:
$\frac{198}{234}b+b=72$
$<=>\frac{432}{234}b=72$
$<=>b=39$
Thế vào PT1 được:
$a=33$
$=>\frac{a}{b}=\frac{33}{39}$
 
L

lehiepteo

Câu 1:
Gọi phân số đó là: $\frac{a}{b}$
Ta có:
$a+b=72$
và:
$\frac{a}{b}=\frac{198}{234}$
$<=>a=\frac{198}{234}b$
Thế vào PT1 ta có:
$\frac{198}{234}b+b=72$
$<=>\frac{432}{234}b=72$
$<=>b=39$
Thế vào PT1 được:
$a=33$
$=>\frac{a}{b}=\frac{33}{39}$

Bạn ơi mình không hiểu với cả bạn làm theo kiểu lớp 6 được không?
 
P

phianhchau001

Bài 2

Gọi UCLN(8n+5;6n+4)=d ([TEX]d\in N[/TEX]).Khi đó:
[TEX]\left{\begin{8n+5\vdots d}\\{6n+4\vdots d}\Leftrightarrow\left{\begin{24n+15\vdots d}\\{24n+16\vdots d}[/TEX]

\Leftrightarrow [TEX]24n+16-(24n+15)\vdots d\Leftrightarrow 1\vdots d[/TEX]
\Rightarrow[TEX]d=1[/TEX]\Rightarrow (8n+5,6n+4)=1 hay [TEX]\frac{8n+5}{6n+4}[/TEX] là ps tối giản
ĐÚNG ĐÊ Ê Ê~~~~~~~
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom