Toán [Đại 6] Sưu tầm các bài toán lớp 6 hay và khó

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sauxinh

về luỹ thừa

Bài 1:
Tìm số tự nhiên A biết: 92.4-27=3+3.50/a+315
Bài 2:
cho tổng S= 1+2+2^2+2^3+...+2^100
so sánh với 2^101
Bà 3: tính tổng
a, 2+2^2+2^3+...+2^100
b, 3^0+3^1+3^2+...+3^2012
:khi (86)::khi (59)::khi (152):
hay cố gắng lên miệt mài thành tài
 
L

ledinhtamkl

Em Có cách Khác
Ta Có : a.(a+1).(a+2).(a+3).(a+4)
Dùng tính chất phân phối : => (2a+a).(3a+a).(4a+a).(5a+a)
= 3a . 4a . 5a . 6a
= (3.4.5.6) .a
= 360 . a
Vì 360 chia hết cho 30 => 5 số tự nhiên liên tiếp luôn luôn chia hết cho 30 với mọi a
 
L

ledinhtamkl

2. Ta có : S=1+2+2^2+2^3+......+2^100
2S=2+2^2+2^3+2^4+...........+2^100+2^101
Lấy 2S trừ 1S bằng cách rút gộn các lũy thừa bằng nhau . Ta còn lại
S = 2^101 - 1
vì thế 2^101 > S ( do 2^101 > 2^101-1)
 
B

bloomdomino

Bài 1: Tính
a)1 + 4 + 5 + 9 + 14 + ... + 60 + 97
b)78 . 31 + 78 . 24 + 78 . 17 + 22.72
Bài 2 Tìm kết quả của phép nhân sau :
33......333 . 333...3333
(50chữ số) (50chữ số)

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp a, a+1, a+2, a+3, a+4
=> a(a+1)(a+2)(a+3)(a+4) luôn chia hết cho 5
nó cũng chia hết cho sáu vì
a(a+1) chia hết cho 2 (1)
a(a+1)(a+2)chia hết cho 3 (2)
Từ 1 và 2 => tích đó chia hết cho sáu vì (2,3)=1 (**)
từ * và ** => tích đó chia hết cho 30 vì (5,6)=1


Ta có : 3333....3333 . 333....3333 = 3333....3333 . 3 . 1111...111 ( số này cũng có 50 c/s đó nghen!!)
= 9999....9999 . 111...111
= (10000...000 - 1) .111...111 ( số 1000...000 có 50 c/s 0)
= 1000...000 . 111...1111 - 111....1111
= 1111.....111 000...0000 - 111...11111
Sau đó chỉ cần đặt cột dọc thì tính được đó!!!!


đầu tiên tìm mẫu số:
(95-5):3+1=31(số)
mẫu là:
(95+5).31:2=1550
tổng = 1/1550
 
A

anh_em_02

Tìm kết quả của phép nhân sau :
33......333 . 333...3333
(50chữ số) (50chữ số)

33........33.33.......33
(50chữ số)(50 chữ số)

=11........1.3.333........33
(50chữ số) (50 chữ số)

=111.......1111.(3.33...33)
(50 chữ số) (50 chữ số)

=111....11.99999.....999
(50chữ sô1 )( 50chữ số9)

=1111...111.(1000...000-1)
(50 chữ sô1) (50 chữ sô 0)

=(111.........111.10.......000)-(11..111.1)
(50 chữ số 1)( 50 chữ số 0) (50 chữ số 1)

=111.........11100.........000-111.....111
(51 chữ số 1)(50 chữ số 0) (50 chữ số 1)

thế này chắc tự tính được rồi chứ hê , thôi bạn tính đi...
 
K

khanhhuyen1212

Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của:
a) 3^100 = 3^4.25 = (3^4)25 = 81^25 = (.....1)
b) 64^8 = 64^2.4 = (64^2)4 = (.....6)
thanks nếu đúng nhé.cảm ơn cả nhà
 
K

khanhhuyen1212

Bài 2: A = 75( 4^2004 + 4 ^ 2003 + 4^2002 +............ + 1) + 25
CMR: A : 1000 ( A chia hết cho 1000)
Mình đố bạn làm đc đoá
 
K

khanhhuyen1212

bài 1: so sánh
a) 333^444 và 444^333
b) 2^225 và 3^111
bài 2: Tìm chữ sô tận cùng của :
A = 9993^1999 - 55555^1997
các bạn ơi giải giùm mình với.mình xin đoá
 
R

riverflowsinyou1

Giải

Bài 2: A = 75( 4^2004 + 4 ^ 2003 + 4^2002 +............ + 1) + 25
CMR: A : 1000 ( A chia hết cho 1000)
Mình đố bạn làm đc đoá

Bài này xưa rồi diễm ơi :)) đùa thôi
A = 75( 4^2004 + 4 ^ 2003 + 4^2002 +............ + 1) + 25
A=25.(4-1).(4^2004+...............................+1)+25
A=25.($4^2005$-1)+25=25.$4^2005$=400.$4^2003$ chia hết cho 100
 
K

khanhhuyen1212

ek

giải giùm tui bài trên với.xin đóa. bài đóa để tôi làm bài nhưng mà tôi ko muốn nghĩ nên bạn làm giùm tôi với
 
K

khanhhuyen1212

bài 1: tính
A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+........+8.9.10
Giải
4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.4 + 3.4.5.4 + ....+8.9.10
= 1.2.3.( 5 - 1 ) + 2.3.4 .( 6 - 2 ) + 3.4.5 ( 7 - 3 ) + ........+ 8.9.( 11 - 7 )
= 1.2.3.5 + 1.2.3.1 + 2.3.4.6 - 2.3.4.2 + 3.4.5.7 - 3.4.5.7 ..... + 8.9.10.11 - 8.9.10.7
=> 4A = 8.9.10.11 : 4 ( chia hết cho 4)
thanks minh nếu đúng nha
 
K

khanhhuyen1212

1

các bạn giúp mình giải bài này nha:
1.Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia 8 dư 5 và chia 31 dư 28.
giải
số tự nhiên a nhỏ nhất chia 8 dư 5 là : 8 + 5 = 13
số tự nhiên a nhỏ nhất chia 31 28 : 31 + 28 = 59
Thanks nếu đúng nha:-*
 
Last edited by a moderator:
T

thanvanhoainam6

giải giùm mình bài này với :
a, tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số mà khi chia cho 4 và 8 đều dư 5:D:D:D
 
T

thanvanhoainam6

4/Trắc nghiệm nghen:
Đáy 3 giác tăng 20%, chiều cao tương ứng giảm 20% diện tích 3 giác đó sẽ:
A)tăng 4%
B)ko đỗi
C)giảm 4%
D)giảm 10%
pjương án b or d
 
K

khanhhuyen1212

giải giùm mình bài này với :
a, tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số mà khi chia cho 4 và 8 đều dư 5:D:D:D

Số TN nhỏ nhất có bồn chữ số mà khi chia cho 4 và 8 đều dư 5 là : 4.8+5=325 thêm 1 số 0 đằng sau.Vậy là ta có số 3205 và 3250.Vì 3205 : 4 và 8 đều dư 5 và 3205 < 3250 nên ta được sô 3205;););)
Thanks nếu đúng
 
Last edited by a moderator:
K

khanhhuyen1212

Bài 1: Cho P và P+8 là nguyên tố. Hỏi P+100 là nguyên tố hay hợp số ?
Bài 2: Cho P và 4P+1 là nguyên tố và P>3.Chứng Minh 2P+1 là hợp số.
Bài 3: Tìm n để: n^2+5 là chính phương.
Bài 4: Cho n nguyên tố > 3. Hỏi n^2+2006 là nguyên tố hay hợp số?
Bài 5: a^2 +a - 1 và a^2 + a + 1 nguyên tố cùng nhau
Làm Giùm Mình Với.Rùi Mình Sẽ Thanks Cho Nhé.Híc
Làm 1 Bài Thui Cũng Được Nà
 
Last edited by a moderator:
L

lehiepteo

Mọi người giải hộ mình bài này theo toán lớp 6 nhé:
1/ Tìm phân số có giá trị bằng 198/234; biết tổng của tử và mẫu của phân số đó là 72.
2/ Chứng minh rằng phân số sau tối giản với mọi số nguyên n khác 0 : 8n+5/6n+4
3/ với giá trị nào của số tự nhiên a thì 5a+17/4a+13 có giá trị lớn nhất và giá trị đó là bao nhiêu?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom