Toán 7 đa thức

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]f(0) = a.0^2 + b.0 + c = 1 \to c = 1[/imath]
[imath]f(1) = 2 \to a + b + 1 = 2 \to a + b = 1[/imath]
[imath]f(2)= 2 \to 4a + 2b + 1 = 2 \to 4a + 2b = 1[/imath]
Giải hệ phương trình ta được [imath]a = \dfrac{-1}{2} , b=\dfrac{3}{2}[/imath]
Vầy [imath]a = \dfrac{-1}{2} , b=\dfrac{3}{2}[/imath] và [imath]c = 1[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo kiến thức các môn tại đây
 
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
195
144
36
14
TP Hồ Chí Minh
Ta có [imath]f(0) = a.0^2 + b.0 + c = 1 \to c = 1[/imath]
[imath]f(1) = 2 \to a + b + 1 = 2 \to a + b = 1[/imath]
[imath]f(2)= 2 \to 4a + 2b + 1 = 2 \to 4a + 2b = 1[/imath]
Giải hệ phương trình ta được [imath]a = \dfrac{-1}{2} , b=\dfrac{3}{2}[/imath]
Vầy [imath]a = \dfrac{-1}{2} , b=\dfrac{3}{2}[/imath] và [imath]c = 1[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo kiến thức các môn tại đây
The Risbạn có thể trình bày chỗ giải hệ phương trình để làm sao ra a=-1/2, b=3/2 đc k
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
bạn có thể trình bày chỗ giải hệ phương trình để làm sao ra a=-1/2, b=3/2 đc k
Thiên An - 2009Dễ thôi nha bạn
Có 2 cách để giải hệ phương trình này

Cách 1 : thường được gọi là phương pháp thế
Ta có [imath]a + b = 1 \to a = 1-b[/imath]
Ta lại có [imath]4a + 2b = 1[/imath] ta thế [imath]a = 1-b[/imath] vào ta được [imath]4.(1-b)+ 2b = 1 \to b = \dfrac{3}{2} \to a = \dfrac{-1}{2}[/imath]

Cách 2 : ta lấy vế trừ vế
Ta có [imath]a + b = 1 \to 2a + 2b = 2[/imath]
Lấy [imath]4a + 2b = 1[/imath] trừ về cho về với [imath]2a + 2b = 2[/imath] ta được [imath](4a+2b)-(2a+2b) = 1-2 \to 2a = -1 \to a = \dfrac{-1}{2} \to b = \dfrac{3}{2}[/imath]

Chúc bạn học tốt nha
 
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

JUN._.

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2022
62
101
31
17
TP Hồ Chí Minh
Ta có: f(0) = 1
Thay x = 0 vào đa thức f(x) ta được:
[imath]a.0^2 + b.0 + c = 1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 0+ 0 +c = 1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow c = 1[/imath]
Ta có: f(1) = 2
thay x = 1, c = 1 vào đa thức f(x) ta được:
[imath]a.1^2 + b.1 + 1 = 2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a+ b +1 =2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a+ b =1[/imath] (1)
Ta có: f(2) = 2
Thay x = 2, c =1 vào đa thức f(x) ta được
[imath]a.2^2 + b.2 + 1 = 2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 4a+ 2b +1 =2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 4a+ 2b =1[/imath] (2)
Từ (1) và (2) suy ra
[imath]a + b = 4a + 2b[/imath] (=1)
[imath]\Leftrightarrow 3a+b= 0[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b= -3a[/imath] (3)
Thay (3) vào (1) ta được
[imath]a-3a =1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow -2a=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a=\dfrac{-1}{2}[/imath] (4)
Thay (4) vào (1), ta được
[imath]\dfrac{-1}{2} + b =1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b=1 - \dfrac{-1}{2}[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b=\dfrac{3}{2}[/imath]
Vậy [imath]a =\dfrac{-1}{2} ; b =\dfrac{3}{2}; c = 1[/imath]
 

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
195
144
36
14
TP Hồ Chí Minh
Ta có: f(0) = 1
Thay x = 0 vào đa thức f(x) ta được:
[imath]a.0^2 + b.0 + c = 1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 0+ 0 +c = 1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow c = 1[/imath]
Ta có: f(1) = 2
thay x = 1, c = 1 vào đa thức f(x) ta được:
[imath]a.1^2 + b.1 + 1 = 2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a+ b +1 =2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a+ b =1[/imath] (1)
Ta có: f(2) = 2
Thay x = 2, c =1 vào đa thức f(x) ta được
[imath]a.2^2 + b.2 + 1 = 2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 4a+ 2b +1 =2[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 4a+ 2b =1[/imath] (2)
Từ (1) và (2) suy ra
[imath]a + b = 4a + 2b[/imath] (=1)
[imath]\Leftrightarrow 3a+b= 0[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b= -3a[/imath] (3)
Thay (3) vào (1) ta được
[imath]a-3a =1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow -2a=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a=\dfrac{-1}{2}[/imath] (4)
Thay (4) vào (1), ta được
[imath]\dfrac{-1}{2} + b =1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b=1 - \dfrac{-1}{2}[/imath]
[imath]\Leftrightarrow b=\dfrac{3}{2}[/imath]
Vậy [imath]a =\dfrac{-1}{2} ; b =\dfrac{3}{2}; c = 1[/imath]
JUN._.cho mik hỏi chỗ (3) sao 3a+b=0 vậy
 

JUN._.

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2022
62
101
31
17
TP Hồ Chí Minh
  • Like
Reactions: Thiên An - 2009
Top Bottom