ffffff

 1. namvu2222

  Toán 9 5 bí quyết chinh phục môn toán THCS “dễ dàng

  5 bí quyết chinh phục môn toán THCS “dễ dàng Fanpage: facebook ngochienacademy Với học sinh THCS môn Toán là một trong những môn rất quan trọng bởi đó là môn thi bắt buộc, chiếm trọng số điểm cao giữa các kỳ thi như giữa kỳ, cuối kỳ, thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp. Toán thuộc top môn quan...
 2. Thiên An - 2009

  Văn 8 biệt ngữ xã hội

  tìm 10 biệt ngữ xã hội của tầng lớp kinh doanh
 3. Thiên An - 2009

  Hóa 8 hidro

  hòa tan 16g Ca trong 7,2g H2O. Tính khối lượng các chất sau phản ứng
 4. Thiên An - 2009

  Hóa 8 Tỉ lệ khối lượng

  cho biết tỉ lệ khối lượng giữa N và O trong cá hợp chất sau: N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, HNO3
 5. Thiên An - 2009

  Toán 7 đa thức

  Cho đa thức f(x) =ax^2+bx+c Tìm hệ số a,b,c biết f(0)=1, f(1)=2 và f(2)=2
 6. Thiên An - 2009

  Văn 7 Cảnh khuya

  Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ: "Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa"
 7. Thiên An - 2009

  Toán 7 đa thức

  xác định đa thức p(x)=ax+b biết p(-1)=5 và p(-2)=7
 8. Ngô Vĩnh Lợi

  Vật lí 11 Từ Trường

  Tìm quỹ tích của điểm P biết B=5.10^-5 biết I=5A
Top Bottom