Ngoại ngữ Cùng dịch nhé!!!

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi babykh0cnhe, 27 Tháng mười một 2009.

Lượt xem: 25,074

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. vesi541

  vesi541 Guest

  "what's up" là gì thế mọi người ?
  ai dich giúp với
   
 2. Có chuyện gì thế

  ____________________________________________
   
 3. sieunhan007

  sieunhan007 Guest

  Dịch sách cùng mình nha

  Opportunity knocks

  Never in the history of the United states has the time been so favorable for a man with small capital to start his own business as it is today.

  For some time now the world has been slowly but steadily recovering from the disruptions and economic shocks that came in the wake of the world War.

  The ratio of debts to incomes is rapidly being equalized. Farsighted monetary reforms, especially in the sterling group of counties, have been made.

  While we are bye no means back in the hectic prosperity days of 1929, and there still be exists considerable unemployment, even the most pessimistic man must concede that the last two or three years have put us all a firmer footing.

  In fact, the great member of companis have managed to reach their sales speak since the black days of 1935. Business does exist for the man who will work and plan for it.
   
 4. sim_conan

  sim_conan Guest

  Thời cơ đến

  Trong lịch sử của nước Mỹ, chưa bao giờ cơ hội cho một người ở khởi đầu việc kinh doanh của họ với lượng vốn nhỏ dễ dàng như hiện nay.

  Khoảng thời gian này toàn cầu đã được khôi phục lại chậm nhưng vững chắc do gián đoạn và khủng hoảng kinh tế kéo theo do chiến tranh thế giới.

  Tỉ lệ nợ đến lợi tức đang được cân bằng. Cải cách tiền tệ, đặc biệt là ở đúng các nhóm đơn vị hành chính, đã được làm.

  Trong khi chúng ta không nhất thiết trở lại những ngày rất thịnh vượng của năm 1929, và vẫn còn lượng thất nghiệp đáng kể, thậm chí hầu hết những người bi quan đều phải thừa nhận rằng 2 hoặc 3 năm cuối có tạo điều kiện cho tất cả họ một chỗ đứng vững chắc.

  Thực tế, lượng lớn thành viên của các công ty đã tìm được cách để đi đến việc kinh doanh của họ từ những ngày tăm tối của năm 1935 . Kinh doanh tồn tại với người làm việc và lên kế hoạch cho nó.
   

 5. Cơ hội gõ cửa

  Chưa bao giờ trong lịch sử của Mỹ có thời cơ thích hợp cho một người khởi đầu việc kinh doanh của mình như bây giờ.

  Trong khoảng thời gian này, thế giới đã phục hồi một cách chậm rãi mà vững chắc từ tình trạng trì trệ và khủng hoảng kinh tế đến từ thế chiến thế giới.

  Tỉ lệ nợ đến từ thu nhập đã nhanh chóng được cân bằng. Cải cách tiền tệ dự phòng, đặc biệt là trong các nhóm đơn vị tiền tệ của các hạt, tỉnh, đã được thực hiện.

  Trong khi chúng ta không còn cách nào để trở lại những ngày thịnh vượng, phồn hoa của năm 1929, và giờ vẫn còn tồn tại nạn thất nghiệp đáng kể,nhưng thậm chí những người bi quan nhất phải thừa nhận rằng hai ba năm gần đây đã đặt chúng ta vào tình trạng vững chắc hơn.

  Thực tế, số lượng lớn nhân viên của các công ty đã tự xoay xở để vươn lên trong kinh doanht từ những ngày đen tối của năm 1935. Kinh doanh sẽ chỉ tồn tại đối với những người biết làm việc và lên kế hoạch vì nó
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2013
 6. 5))Nếu bạn sẽ được yêu thương, tình yêu. /:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)
   
 7. Cơ hội gõ

  Không bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ đã thời gian rất thuận lợi cho một người đàn ông với vốn nhỏ để bắt đầu kinh doanh riêng của mình như ngày nay.

  Một số thời gian bây giờ thế giới đã chậm nhưng đều đặn phục hồi từ sự gián đoạn và cú sốc kinh tế mà đến trong sự trỗi dậy của chiến tranh thế giới.

  Tỷ lệ các khoản nợ với thu nhập nhanh chóng được gỡ. Farsighted cải cách tiền tệ, đặc biệt là trong nhóm sterling của huyện, đã được thực hiện.

  Trong khi chúng tôi đang tạm biệt không có nghĩa là trở lại trong những ngày bận rộn thịnh vượng năm 1929, và vẫn còn có thể tồn tại thất nghiệp đáng kể, ngay cả những người đàn ông đặt bi quan phải thừa nhận rằng những cuối hai hoặc ba năm qua đã đặt tất cả chúng ta một chân vững chắc hơn.

  Trong thực tế, các thành viên tuyệt vời của companis đã quản lý để đạt được doanh thu của họ nói chuyện kể từ những ngày đen năm 1935. Kinh doanh không tồn tại cho người sử dụng sẽ làm việc và kế hoạch cho nó.
   
 8. Dịch

  Cơ hội gõ

  Không bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ đã thời gian rất thuận lợi cho một người đàn ông với vốn nhỏ để bắt đầu kinh doanh riêng của mình như ngày nay.

  Một số thời gian bây giờ thế giới đã chậm nhưng đều đặn phục hồi từ sự gián đoạn và cú sốc kinh tế mà đến trong sự trỗi dậy của chiến tranh thế giới.

  Tỷ lệ các khoản nợ với thu nhập nhanh chóng được gỡ. Farsighted cải cách tiền tệ, đặc biệt là trong nhóm sterling của huyện, đã được thực hiện.

  Trong khi chúng tôi đang tạm biệt không có nghĩa là trở lại trong những ngày bận rộn thịnh vượng năm 1929, và vẫn còn có thể tồn tại thất nghiệp đáng kể, ngay cả những người đàn ông đặt bi quan phải thừa nhận rằng những cuối hai hoặc ba năm qua đã đặt tất cả chúng ta một chân vững chắc hơn.

  Trong thực tế, các thành viên tuyệt vời của companis đã quản lý để đạt được doanh thu của họ nói chuyện kể từ những ngày đen năm 1935. Kinh doanh không tồn tại cho người sử dụng sẽ làm việc và kế hoạch cho nó.
   
 9. edogawa-conan

  edogawa-conan Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  36
  Điểm thành tích:
  104

  5, You can never plan the future by past[/QUOTE]
  câu này dịch là bạn không thể lập kế hoạch tương lai bằng quá khứ
   
 10. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  Exercise 1: Put the verbs in brackets into the correct forms.

  1. Oh, I feel terrible.I thinh I................(be) sick.
  2. Did you phone Tom?
  - Oh, no,I forgot. I.................(do) it now.

  1. It’s too hot in this room.
  - I..............(open) all the windows.

  1. it’s the first time I .................(see) such an interesting film.
  2. I couldn’t get in my house because I..............(forget) my keys.
  3. Yesterday, I...................(meet)Dr. Minh when he................( go) to the office.
  4. When Liz and Tim..............(finish) dinner, they sat down and watched TV.
  5. If I ..............(have) thirsty, I would have drunk some fruit juice.
  6. At the moment, the children......................(play) tennis.
  7. They......................(clean) the house when they found this photo.
   
 11. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  mọi ng làm giúp mình bài này với,cảm ơn m,ng nhiều
   
 12. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  Exerice 2: Choose the best answer to complete the following sentences.

  1. He wouldn't have had an accident if he _______ more carefully.

  A. drives B. drove C. had driven D. was driving

  2. If Nam _______ her the money, Lan wouldn't have bought the stereo system.

  A. hadn't lent B. didn't lend C. hasn't lent D. doesn't lend

  3. When we came, the film _______ half an hour before.

  A. had been starting B. had started C. was started D. had been started.

  4. The sick woman _______ to the hospital yesterday.

  A. took B is taken C. being taken D. was taken.

  5. Why do you ask me about the party? I_______ to it.

  A. was not invited B. didn’t invited C. not invited D. was not been inviting

  6. It is impossible for him_______ a lie to her.

  A. to tell B. tell C. telling D. told

  7. The students were talking when the teacher_______ in the class.

  A. came B. come C. coming D. comes

  8. Anna_______ in New York for many years.

  A. lives B. will live C. has lived D. doesn’t live

  9. Last year, Mrs. Black_______ an international prize for nature photography.

  A. won B. has won C. is winning D. wins

  10. I am looking forward to_______ you.
   
 13. lê thị hải nguyên

  lê thị hải nguyên Mùa hè Hóa học Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  2,165
  Điểm thành tích:
  664
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  HV Thánh Huy

  còn chỗ nào sai thì nhắc mình nhé
   
  CHU THỊ LAN thích bài này.
 14. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  t cũng làm giống bạn mỗi câu 3 phải là am opening chứ nhỉ
   
 15. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  giúp tớ làm 2 phần này nữa bạn,,sắp thi rồi,huhuhu
  CHỦ ĐỀ 8 : PREPOSITIONS


  Choose the best answer

  1. Don’t you get tired ______ watching TV every night?
  A. with B. by C. of D. at

  1. Don’t be afraid ________ the dog. He’s quite harmless.
  A. in B. of C. at D. for

  1. I am ________ of gardening and growing a wide variety of flowers.
  A. fond B. keen C. surprised D. fed

  1. Mary is ________ in gardening. She can work in the garden for hours.
  A. excited B. exciting C. interested D. amused

  1. She did all the work _________ her own.
  A. by B. on C. for D. at

  1. Have you seen Peter lately? I’ve been looking ________ him this week.
  A. by B. in C. for D. into

  1. I’m ________ of hearing your excuses for your lateness.
  A. tired B. fond C. worried D. surprised

  1. She has learnt English for 3 years, and she is good _________ English now.
  A. by B. in C. for D. at

  1. Are you_________ in knowing all the answers?
  A. interested B. excited C. amused D. frightened

  1. The students are bored _______ learning the same subjects.
  A. of B. at C. in D. with

  1. He is ________ listening to his sister’s advice.
  A. bored in B. interested on C. tired of D. tired in

  1. Many people in the world are fond __________ football.
  A. of B. with C. in D. for

  1. He has been out of work __________ a long time.
  A. since B. for C. in D. when

  1. How are you? I haven’t seen you _________ ages.
  A. since B. for C. in D. at

  1. Our holiday was ruined ___________ the bad weather.
  A. at B. with C. by D. for

  1. On a summer Sunday, most of the roads are crowded __________ cars.
  A. with B. of C. for D. at

  1. She is _______ in being a nurse.
  A. tired B. afraid C. bored D. interested

  1. He left school ________ the age of 18.
  A. on B. in C. at D. by

  1. Faraday was born ________ a poor family.
  A. for B. in C. onto D. on

  1. I’m going on holiday __________ the end of this month.
  A. at B. in C. on D. to  CHỦ ĐỀ 12: SPOKEN ENGLISH

  Choose the best answer

  1. “I have some lucky money for you.Happy new year” “………………………”
  A. Great.Thanks B. Have a nice day C. Good luck D. What a pity!
  2. A: “Would you mind lending me your bike?” – B: “ ____________ .”
  A. Yes, let’s B. Yes. Here it is C. Great D. Not at all
  3. John: “Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris? ”
  – Mary: “ ____________ .”
  A. Sorry, I don’t B. Yes, it was C. I don’t think that D. Not yet
  4. Anne: “Thanks for a nice gift!” – John: “ _______________ ”
  A. In fact, I myself don’t like it. B. You are welcomed.
  C. I’m glad you like it. D. But you know how much it costs?
  5. Peter: “Thanks for coming. What a nice gift you’ve brought us!” – Mary: “ _______________ ”
  A. I’m glad you like it B. You are welcome C. The same to you D. Not at all
  6. Hung: “You have a good voice. You sang so beautifully!” – Lan: “____________ .”
  A. The same to you B. You, too
  C. Thanks for your compliment D. Thank a lot
  7. Trung: “ You’re certainly a smart student.” – Phong: “ ______________ .”
  A. Congratulations B. I don’t think so C. I don’t hope so D. Good luck
  8. A: __________ do you like reading? - B: Well, I like reading all sorts of books.
  A. How B. Why C. What kind of books D. When
  9. What do you think of these stories? - ______________ .
  A. They are OK B. Yes I do C. I don’t think D. I think of them
  10. “ ___________ ” ? _ “ He is OK now.”
  A. What is he B. How is he C. How tall is he D. What’s he like
  11. A: Is it going to rain tonight? – B: _____________ .
  A. I don’t hope so B. I hope not C. I think not D. Yes, I am
  12. “ _________ eating out tonight? ” _ “ That’s a good idea.”
  A. Would you B. How about C. How are you D. Are they
  13. “Would you like a cup of coffee? ” – “ ____________ .”
  A. Yes, I do B. Yes, I like C. Yes, I would D. Yes, please
  14. “ Have a nice weekend!” – “ Thank you. ___________ ”
  A. Me too B. Same to you C. The same to you D. The same with you
  15. David: “ You’ve got a beautiful dress!” – Helen: “ ___________ . ”
  A. I do B. Thank you C. You, too D. Okay
  16.A: “What a beautiful dress. I like it” – B:“……………………………..”
  A. Don’t mention it B. Your welcome
  C.It’s nice of you to say so D.I feel happy to hear that
  17. How are you, today? – “………………………”
  A.I’m 18 years old B. It’s very nice C.It’s kind of you to help me D. Very well, thanks
  18. I got mark 4 for my English test.
  A. How interesting B. Poor you. C. Thanks a lot D. It’s a good new
  19 “…………………………” - “ Oh, That sounds interesting”
  A.How are the cakes? B. What cakes do you like?
  C. What do you think about the cakes? D. Would you like some cakes?
  20. “ Thank you for helping me!” “……………….”
  A. Thanks B. Goodbye C. You’re welcome D. It’s nice to meet you
   
 16. roates

  roates Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  93
  Điểm thành tích:
  96

  ấy dịch bằng gg trans là không nên rồi, vừa sai, vừa lủng củng, tự mình dịch tốt hơn
   
 17. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,020
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  [CHỦ ĐỀ 8 : PREPOSITIONS  Choose the best answer


  1. Don’t you get tired ______ watching TV every night?
  A. with B. by C. of D. at


  1. Don’t be afraid ________ the dog. He’s quite harmless.
  A. in B. of C. at D. for


  1. I am ________ of gardening and growing a wide variety of flowers.
  A. fond B. keen C. surprised D. fed


  1. Mary is ________ in gardening. She can work in the garden for hours.
  A. excited B. exciting C. interested D. amused


  1. She did all the work _________ her own.

  A. by B. on C. for D. at


  1. Have you seen Peter lately? I’ve been looking ________ him this week.
  A. by B. in C. for D. into


  1. I’m ________ of hearing your excuses for your lateness.
  A. tired B. fond C. worried D. surprised


  1. She has learnt English for 3 years, and she is good _________ English now.
  A. by B. in C. for D. at


  1. Are you_________ in knowing all the answers?
  A. interested B. excited C. amused D. frightened


  1. The students are bored _______ learning the same subjects.
  A. of B. at C. in D. with


  1. He is ________ listening to his sister’s advice.
  A. bored in B. interested on C. tired of D. tired in


  1. Many people in the world are fond __________ football.
  A. of B. with C. in D. for


  1. He has been out of work __________ a long time.
  A. since B. for C. in D. when


  1. How are you? I haven’t seen you _________ ages.
  A. since B. for C. in D. at


  1. Our holiday was ruined ___________ the bad weather.
  A. at B. with C. by D. for


  1. On a summer Sunday, most of the roads are crowded __________ cars.
  A. with B. of C. for D. at


  1. She is _______ in being a nurse.
  A. tired B. afraid C. bored D. interested


  1. He left school ________ the age of 18.
  A. on B. in C. at D. by


  1. Faraday was born ________ a poor family.
  A. for B. in C. onto D. on


  1. I’m going on holiday __________ the end of this month.
  A. at B. in C. on D. to
  CHỦ ĐỀ 12: SPOKEN ENGLISH


  Choose the best answer


  1. “I have some lucky money for you.Happy new year” “………………………”

  A. Great.Thanks B. Have a nice day C. Good luck D. What a pity!

  2. A: “Would you mind lending me your bike?” – B: “ ____________ .”

  A. Yes, let’s B. Yes. Here it is C. Great D. Not at all

  3. John: “Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris? ”

  – Mary: “ ____________ .”

  A. Sorry, I don’t B. Yes, it was C. I don’t think that D. Not yet

  4. Anne: “Thanks for a nice gift!” – John: “ _______________ ”

  A. In fact, I myself don’t like it. B. You are welcomed.

  C. I’m glad you like it. D. But you know how much it costs?

  5. Peter: “Thanks for coming. What a nice gift you’ve brought us!” – Mary: “ _______________ ”

  A. I’m glad you like it B. You are welcome C. The same to you D. Not at all

  6. Hung: “You have a good voice. You sang so beautifully!” – Lan: “____________ .”

  A. The same to you B. You, too

  C. Thanks for your compliment D. Thank a lot

  7. Trung: “ You’re certainly a smart student.” – Phong: “ ______________ .”

  A. Congratulations B. I don’t think so C. I don’t hope so D. Good luck

  8. A: __________ do you like reading? - B: Well, I like reading all sorts of books.

  A. How B. Why C. What kind of books D. When

  9. What do you think of these stories? - ______________ .

  A. They are OK B. Yes I do C. I don’t think D. I think of them

  10. “ ___________ ” ? _ “ He is OK now.”

  A. What is he B. How is he C. How tall is he D. What’s he like

  11. A: Is it going to rain tonight? – B: _____________ .

  A. I don’t hope so B. I hope not C. I think not D. Yes, I am

  12. “ _________ eating out tonight? ” _ “ That’s a good idea.”

  A. Would you B. How about C. How are you D. Are they

  13. “Would you like a cup of coffee? ” – “ ____________ .”

  A. Yes, I do B. Yes, I like C. Yes, I would D. Yes, please

  14. “ Have a nice weekend!” – “ Thank you. ___________ ”

  A. Me too B. Same to you C. The same to you D. The same with you

  15. David: “ You’ve got a beautiful dress!” – Helen: “ ___________ . ”

  A. I do B. Thank you C. You, too D. Okay

  16.A: “What a beautiful dress. I like it” – B:“……………………………..”

  A. Don’t mention it B. Your welcome

  C.It’s nice of you to say so D.I feel happy to hear that

  17. How are you, today? – “………………………”

  A.I’m 18 years old B. It’s very nice C.It’s kind of you to help me D. Very well, thanks

  18. I got mark 4 for my English test.

  A. How interesting B. Poor you. C. Thanks a lot D. It’s a good new

  19 “…………………………” - “ Oh, That sounds interesting”

  A.How are the cakes? B. What cakes do you like?

  C. What do you think about the cakes? D. Would you like some cakes?

  20. “ Thank you for helping me!” “……………….”

  A. Thanks B. Goodbye C. You’re welcome D. It’s nice to meet you
  Đây là ý kiến của mình thôi nha ^^
   
  CHU THỊ LAN thích bài này.
 18. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  rất là cảm ơn bạn luôn
   
  hoangnga2709 thích bài này.
 19. CHU THỊ LAN

  CHU THỊ LAN Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  6

  giúp t phần này nữa nhé

  8. Yesterday, Lan’s friend invited her to go to the concert. At the concert, they saw many artists playing different musical instruments: the piano, the saxophone, the trumpet, the violin, etc. They could also enjoy great work of famous music composers such as Beethoven, Mozart, Chopin. Of all the pieces, she loves “ For Elise” by Beethoven the most. Lan told her friend: I have attended many concerts but this is the first time , I’ve ever watched such a good performance. I have never heard a better piece of music than “ For Elise”. After the concert, they went to Paloma cafe’ and had a drink there. Lan had never been to that cafe’ before. They had a very interesting evening together.

  1.What did Lan and her friend do yesterday?

  A.They went to the theatre together B. They attended a concert.

  C.They performed in the concert. D. They watched the performance at home.

  2.How many times has Lan been to the concert?

  A. once B. She has never been there C. many times D. twice

  3.Who is Beethoven?

  A. a music conductor B. a painist C. a violinist D. a music composer

  4.How does Lan feel about the piece of the music “ For Elise” ?

  A.It is the best piece of music she has ever heard

  C.It is not the best of music in the performance.

  B.She has heard many better piece of music than that.

  D.She doesn’t like it

  5.What did they do after he concert?

  A.They had a supper at Paloma cafe’ B.They had a drink at Paloma cafe.

  C.They went to another concert. D.They came back home
   
 20. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,020
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  Bạn ơi đừng đăng bài chỉ vì cảm ơn thay vào đó hãy like cho bài viết hữu ích nhé, rút kinh nghiệm không kẻo bị phạt điểm đó nha ^_^
   
  CHU THỊ LAN thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY