♥ Club Tiếng Anh dành cho mem THCS ♥

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi hachiko_theblues, 11 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 334,878

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Chào mừng các bạn đến với CLub Anh Văn dành cho khối THCS của Box Anh. Hiện nay trong Box đã có khá nhiều topic học nhóm tiếng Anh. Tuy vậy các topic chỉ sôi nổi một thời gian ngắn trong một thời gian lại trầm xuống. Chính vì thế, mình lập topic này dành cho những mem THCS yêu thích tiếng Anh cùng nhau chia sẻ và thảo luận các kiến thức liên quan đến ngôn ngữ này :). Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập và trao đổi các lí thuyết tiếng Anh mà mình còn thắc mắc. Mình mong rằng sự ra đời của câu lạc bộ sẽ giúp các bạn phần nào học tiếng Anh hiệu quả hơn.

  Đăng kí tại đây
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2011
 2. nh0k_xjnk

  nh0k_xjnk Guest

  Đây là phần chủ động, bị động mà mình chẳng hỉu làm hai câu này:
  Change the sentences into passive:
  1 They are going to have someone repair car tomorrow
  -> They..................................................................
  2 We enjoy writting letters.
  -> We....................................................................
  giúp mình cái nhé hichic
   
 3. Hiện nay Club đã có trên mười bạn đăng kí. Chính vì thế có thể đi vào hoạt động :D. Topic sẽ thảo luận và trao đổi theo các chuyên đề. Mem của Club có thể post các thắc mắc hay các bài tập để mọi người cùng trao đổi nhưng là cùng một chuyên đề pic đỡ rối nha.  Khởi động pic bằng một số câu trắc nghiệm về thì của động từ. Mong mọi người cùng hưởng ứng :D:

  1. Maria wanted________the mosque on Hang Luoc Street
  a. to visit
  b. visiting
  c. visited
  2. Hoa received a bad mark. She wishes she______the exam
  a. could pas
  b. will pass
  c. passed
  3. Her friends, Phong and Hieu____with her this week
  a. stay
  b. has stayed
  c. are staying
  4. The goods______to you at a higher price by the shopkeeper
  a. have been sold
  b. was being sold
  c. is sold
  5. Jane said she_______18 the following week
  a. was
  b. will be
  a. would be
  6. I'm certain that the price_____up soon
  a. will go
  b. goes
  c. is going
  7. You must put a stop to____
  a. smoke
  b. smoking
  c. smoked
  8. Somebody____me when I was having a shower last night
  a. called
  b. have called
  c. calling
  9. If you are going to HCM city next week, could you____this present to my family?
  a. take
  b. bring
  c.bear
  10. I can't stand____ when looking that boy
  a. laughing
  b. to laugh
  c. laugh
  11. I usually read newspaper while I______for the bus
  a. wait
  b. am waiting
  c. was waiting
  12. As we_____the last bus, we had to walk home
  a. failed
  b. missed
  c. lost

  - Có thể một số câu trắc nghiệm các em lớp 6, 7, 8 chưa làm được do chưa học đến. Tuy vậy một số cấu trúc chưa học các em có thể hỏi hay có ý kiến. Vì thế kiến thức anh văn mới được mở rộng mà không bị bó hẹp trong sách giáo khoa :)
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2010
 4. nh0k_xjnk

  nh0k_xjnk Guest

  Câu nào làm được mình làm rồi đó
  !,2 câu sai j` đó chẳng biết đc:):p
   
 5. 1,
  => They are going to have car repaired tomorrow

  Đây là cấu trúc bị động của thể sai khiến

  * Chủ động: S + have + object (person) + V nguyên
  - S + get + object(thing) + to V
  * Bị động:
  - S + have/get + object(thing) + past participle (phân từ hai) (by+object)

  Câu 2 mình nghĩ không ổn lắm :|. Hình như không phải chuyển câu bị động thì phải.
   
 6. nh0k_xjnk

  nh0k_xjnk Guest

  Ừm mình cũng chẳng hiểu câu 2cho lắm! Còn đây nữa này: Chia dạng đúng của từ:( mình ghét kỉu bài tập này nhất)
  Use The correct words form:
  1 Lan likes acting and outdoor..........(act)
  2 Is there any........ on T.V tonight?(interest)
  3 This form must have the................of the writer ( sign)
  4 In that story, the price got....................to a poor girl( marry)
  5 Everyone was.......................about the football match( excite)
  6 This knife is....................It can't cut anything(use)
  7 Television is one of the most important................of the 20th century(invent)
  8 Is PETRONAT Twim Tower the.............. building in the world?(high)
  9 Discovering penicillin made Sir Alexander Fleming........................all over the World (fame)
  10 ...............is a person who invents something.(invent)
  11 When being a child, she received a good................(educate)
  12 She knows all the people in her .........(neighbor)
  13 Steel is very..............for building.(use)
  14 Lan and Hoa go to the pucblic library...................every Sunday( regular)
  15 Childen shouldn't go to the,........... center often (amuse)
  16 I saw an ................film on TV last night (excite)
  17 I have an................... with my doctor at 5 p.m(appoint)
  18 He has a bad cold. He feels very...................(pleasant)
  19 You must make a quick ....................about who wins the contest ( decide)
  20 We' ve decided to interview the best six.........................for the job.(apply)
   
 7. 1\ Car is going to be had someone repair tomorrow by them
  2\ Letters are enjoyned writting letters by us
   
 8. nh0k_xjnk

  nh0k_xjnk Guest

  Nếu để chủ ngữ như thế thì quá dễ bạn ak!!
  Mà câu 2 bạn có đưa chủ ngữ là letters lên thì vẫn sai!!:(
   
 9. 1. activities
  2. interest
  3. signature
  4. marriage
  5. excited
  6. useless
  7. inventions
  8. highest
  9. famous
  10. inventor
  11. education
  12. neighborhood
  13 useful
  14. regularly

  15. amusement
  16. exciting
  17. appointment
  18. unpleasant
  19. decision
  20. applicants
   
 10. cucumber52

  cucumber52 Guest

  1 Lan likes acting and outdoor activities (act)
  2 Is there any.......... on T.V tonight?(interest)
  3 This form must have the signature of the writer ( sign)
  4 In that story, the price got married to a poor girl( marry)
  5 Everyone was excited about the football match( excite)
  6 This knife is useless It can't cut anything(use)
  7 Television is one of the most important inventions of the 20th century(invent)
  8 Is PETRONAT Twim Tower the highest building in the world?(high)
  9 Discovering penicillin made Sir Alexander Fleming famous all over the World (fame)
  10 Inventor is a person who invents something.(invent)
  11 When being a child, she received a good education (educate)
  12 She knows all the people in her neighborhood (neighbor)
  13 Steel is very useful for building.(use)
  14 Lan and Hoa go to the pucblic library regularly every Sunday( regular)
  15 Childen shouldn't go to the amusement center often (amuse)
  16 I saw an exciting film on TV last night (excite)
  17 I have an appointment with my doctor at 5 p.m(appoint)
  18 He has a bad cold. He feels very...................(pleasant)
  19 You must make a quick ....................about who wins the contest ( decide)
  20 We' ve decided to interview the best six ....... for the job.(apply)
  một số câu mình không biết:)
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2010
 11. narcissus234

  narcissus234 Guest

  minh chỉ xemw a, chua nghien cứu kĩ phần này, bn xem thử nhen, tham khao thuj,minh ko chắc là đúng
  chỉ thik tieg anh,chứ t ko jỏi tieng anh :D,nen có sai , đừng chê nhen :D
   
 12. olympuslord

  olympuslord Guest

  câu 2 ko hiểu lắm.. nhưng câu 1 thì thế này

  They are going to have their car repaired (by someone) tomorrow.
  có 2 dạng To have sth done by sb và To have sb do sth

  câu 2 nghĩ thế này :
  we enjoy the letter be written ( by us)@-)
   
 13. olympuslord

  olympuslord Guest

  3. Her friends, Phong and Hieu____with her this week
  a. stay
  b. has stayed
  c. are staying
  6. I'm certain that the price_____up soon
  a. will go
  b. goes
  c. is going
  7. You must put a stop to____
  a. smoke
  b. smoking
  c. smoked
  9. If you are going to HCM city next week, could you____this present to my family?
  a. take
  b. bring
  c.bear
   
 14. 1 Lan likes acting and outdoor..........(act)
  2 Is there any.INTERESTED....... on T.V tonight?(interest)
  3 This form must have the................of the writer ( sign)
  4 In that story, the price got...MARRIED(CƯỚI)...to a poor girl( marry)
  5 Everyone was.....EXCITING..................about the football match( excite)
  6 This knife is......USER..............It can't cut anything(use)
  7 Television is one of the most important....INVENTION............of the 20th century(invent)
  8 Is PETRONAT Twim Tower the.....HIGHT......... building in the world?(high)
  9 Discovering penicillin made Sir Alexander Fleming.....FAMER...................all over the World (fame)
  10 .INVENTOR..............is a person who invents something.(invent)
  11 When being a child, she received a good..EDUCATION..............(educate)
  12 She knows all the people in her ...NEIGHBORHOOD......(neighbor)
  13 Steel is very....USEFUL..........for building.(use)
  14 Lan and Hoa go to the pucblic library....REGULARY...............every Sunday( regular)
  15 Childen shouldn't go to the,..AMUSEMENT......... center often (amuse)
  16 I saw an ...EXCITEMENT.............film on TV last night (excite)
  17 I have an....APPOINTMENT............... with my doctor at 5 p.m(appoint)
  18 He has a bad cold. He feels very....PLEASANT...............(pleasant)
  19 You must make a quick ....DECIDED................about who wins the contest ( decide)
  20 We' ve decided to interview the best six.........................for the job.(apply)
   
 15. narcissus234

  narcissus234 Guest

  3. Her friends, Phong and Hieu____with her this week
  a. stay
  b. has stayed
  c. are staying
  6. I'm certain that the price_____up soon
  a. will go
  b. goes
  c. is going
  7. You must put a stop to____
  a. smoke
  b. smoking
  c. smoked
  9. If you are going to HCM city next week, could you____this present to my family?
  a. take
  b. bring
  c.bear
  minh có chut gop ý,cac bn xem thử nhen
   
 16. olympuslord

  olympuslord Guest

  to put a stop to something : ngừng việc gì

  nên câu 7 là smoking @-)
   
 17. 1.
  == Lan thích hoạt động và các hoạt động ngàoi trời== activities

  === signature : chữ kí
  ==
  == useless: vô dụng haizzz

  == highest==so sánh hơn nhất :|
  ==famous: nổi tiếng
  ===inventor
  ===useful
  ==appointment
  ==unpleasant
  == decision
  == applicants

  :| :| cố lên! narcissus234 :D
   
 18. olympuslord

  olympuslord Guest

  Got married .............................................................................@-)
   
 19. * Đáp án
  1. Maria wanted________the mosque on Hang Luoc Street
  a. to visit
  b. visiting
  c. visited
  2. Hoa received a bad mark. She wishes she______the exam
  a. could pas
  b. will pass
  c. passed
  3. Her friends, Phong and Hieu____with her this week
  a. stay
  b. has stayed
  c. are staying
  4. The goods______to you at a higher price by the shopkeeper
  a. have been sold
  b. was being sold
  c. is sold
  5. Jane said she_______18 the following week
  a. was
  b. will be
  c. would be
  6. I'm certain that the price_____up soon
  a. will go
  b. goes
  c. is going
  7. You must put a stop to____
  a. smoke
  b. smoking
  c. smoked
  8. Somebody____me when I was having a shower last night
  a. called
  b. have called
  c. calling
  9. If you are going to HCM city next week, could you____this present to my family?
  a. take
  b. bring
  c.bear
  10. I can't stand____ when looking that boy
  a. laughing
  b. to laugh
  c. laugh
  11. I usually read newspaper while I______for the bus
  a. wait
  b. am waiting
  c. was waiting
  12. As we_____the last bus, we had to walk home
  a. failed
  b. missed
  c. lost


  Ex2: Chia động từ
  1. Last night when we (visit)_____him, he (do)______ an experiment on the upstairs
  2. The sewing machine which you(use)____ at present (invent)_____ in 1830 by a French
  3. I(not see)____your uncle rêcntly
  - no. He(not go)______ out since he (buy)________ a new color television
  4. Do you know what the pudding (make)______ from?
  - I'm not sure. My mother often (cook)_______ it at christmas, but I never (ask) her about it.

  Ex3: Infinitive or Ing-Form
  1. Have you ever considered____(go) to live in the countrysaide
  2. The doctor advised me_______(walk) to school every day
  3. I would rather______(walk) home. It's not worth____(take) a taxi
  4. Lana reminds me_______(visit) her parents
  5. Let me______(pay) for the meal. You paid last time
  6. Do you think my garden needs_______(water)?
  7. It's difficult________(get) used to_______(eat) with chopstick
  8. You are always________(ask) me
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2010
 20. 40phamkinhvy

  40phamkinhvy Guest

  1. Maria wanted________the mosque on Hang Luoc Street
  a. to visit
  b. visiting
  c. visited
  2. Hoa received a bad mark. She wishes she______the exam
  a. could pas
  b. will pass
  c. passed
  3. Her friends, Phong and Hieu____with her this week
  a. stay
  b. has stayed
  c. are staying
  4. The goods______to you at a higher price by the shopkeeper
  a. have been sold
  b. was being sold
  c. is sold
  5. Jane said she_______18 the following week
  a. was
  b. will be
  a. would be
  7. You must put a stop to____
  a. smoke
  b. smoking
  c. smoked
  11. I usually read newspaper while I______for the bus
  a. wait
  b. am waiting
  c. was waiting
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->