Toán [Chuyên đề] Căn thức đại số

T

trydan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Căn thức là một kiến thức cơ bản của đại số lớp 9. Tuy nhiên căn thức luôn là một đề tài "nóng" được nhiều người quan tâm. Và trong các kì thi Học Kì, HSG, tuyển sinh lớp 10 đều có các bài toán về căn thức. Vì vậy mình lập ra pic này để cùng nhau trao đổi, thảo luận, nâng cao trình độ về căn thức. :)
Mong các bạn thảo luận sôi nổi, tích cực, tuyệt đối không Spam.
Một số bài tập cơ bản về căn thức
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
gif.latex

b)
gif.latex

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:
a)
gif.latex

b)
gif.latex

c)
gif.latex
 
Last edited by a moderator:
T

tell_me_goobye

chém trước

1) đăt [TEX]\sqrt{\frac{4+\sqrt{7}}{2}}=a[/TEX]
[TEX]\sqrt{\frac{4- \sqrt{7}}{2}} =b[/TEX]
ta có ab= 9/4 , a+b=4
đến đây ôn rùi
câu b tương tự
 
N

nhockthongay_girlkute

Căn thức là một kiến thức cơ bản của đại số lớp 9. Tuy nhiên căn thức luôn là một đề tài "nóng" được nhiều người quan tâm. Và trong các kì thi Học Kì, HSG, tuyển sinh lớp 10 đều có các bài toán về căn thức. Vì vậy mình lập ra pic này để cùng nhau trao đổi, thảo luận, nâng cao trình độ về căn thức. :)
Mong các bạn thảo luận sôi nổi, tích cực, tuyệt đối không Spam.
Một số bài tập cơ bản về căn thức

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:
a)
gif.latex

b)
gif.latex

c)
gif.latex
a,[TEX]H=-(x-10\sqrt{x}+25)+28}=-(\sqrt{x}-5)^2+28\le\ 28[/TEX]
b,
gif.latex
[TEX] =\sqrt{18-(x-6\sqrt{x}+9)}=\sqrt{18-(\sqrt{x}-3)^2}\le\ \sqrt{18}[/TEX]
c. [TEX]V=-(x-\sqrt{x}+\frac{1}{4})+\frac{1}{4}=-(\sqrt{x}-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}.....[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
T

trydan

Các bài tập tiếp theo (khó hơn) :D
Bài 1: Rút gọn các biểu thức
a)
gif.latex

b)
gif.latex

Bài 2: Giải các phương trình
a)
gif.latex

b)
gif.latex

c)
gif.latex
 
N

nhockthongay_girlkute

Các bài tập tiếp theo (khó hơn) :D
Bài 1: Rút gọn các biểu thức
a)
gif.latex

ta có
[TEX]C=\sqrt{6-2sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-8\sqrt{2}}}}[/TEX]
[TEX] = \sqrt{6-2sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{(4-\sqrt{2})^2}}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+4-\sqrt{2}}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2sqrt{\sqrt{12}+4}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2sqrt{2\sqrt{3}+4}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2(\sqrt{3}+1)}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{6-2\sqrt{3}-2}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{4-2\sqrt{3}}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}[/TEX]
[TEX]= \sqrt{3}-1[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
N

nhockthongay_girlkute

Các bài tập tiếp theo (khó hơn) :D

Bài 2: Giải các phương trình
a)
gif.latex

b)
gif.latex

c)
gif.latex
a, PT \Leftrightarrow |x-2|-|2x-3|=-1
lập bảng xét dấu ta có 3 trường hợp
th1:
[TEX]x\ge\ 2[/TEX]
PT \Leftrightarrowx-2-2x+3=1.............
th2
[TEX]1,5\le\ x <2[/TEX]
PT \Leftrightarrow2-x-2x+3=-1....
th3 : x <1,5
PT\Leftrightarrow2-x-(3-2x)=-1....
b, tương tự
c, PT \Leftrightarrow
[TEX](\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]x-1=x+\sqrt{x}-6[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]sqrt{x}-5=0[/TEX]
............
 
C

cool_strawberry

Các bài tập tiếp theo (khó hơn) :D

Bài 2: Giải các phương trình
a)
gif.latex
(1)
b)
gif.latex
(2)
c)
gif.latex
(3)

a, [TEX](1) \Leftrightarrow /x-2/-/2x-3/=-1[/TEX]
Đến đây xét khoảng( cái này của lớp 7)

b, [TEX](2) \Leftrightarrow /3x-1/ +/x+1/=3[/TEX]
Lại xét khoảng.

c, ĐKXĐ: [TEX]x \geq 0[/TEX]
Nhân chéo được:
[TEX]x-1=x+\sqrt{x}-6[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]\sqrt{x}-5=0[/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]x=25[/TEX]
 
0

01263812493

Giải phương trình với căn thức :
a)[TEX]\sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=5[/TEX]
b)[TEX]\frac{x^3}{3}+\frac{48}{x^2}=10(\frac{x}{3}- \frac{4}{x})[/TEX]
c)[TEX]\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}}+\sqrt{x-2-\sqrt{2x-5}}=2\sqrt{2}[/TEX]
d)[TEX]\frac{x^3}{\sqrt{4-x}}+x^2-4=0[/TEX]
e)[TEX]\frac{2x^2}{(3-\sqrt{9-2x})^2}=x+9[/TEX]
f)[TEX]\sqrt{3x^2+x-4}=2-2x[/TEX]
g)[TEX]\sqrt[3]{2+x}+\sqrt[3]{2-x}=1[/TEX]
h)[TEX]2x^3=(x-1)^3[/TEX]
 
0

0915549009

f)[TEX]\sqrt{3x^2+x-4}=2-2x[/TEX]
h)[TEX]2x^3=(x-1)^3[/TEX]
Chém 2 bài này đã :D:D:D:D
f)[TEX]\sqrt{3x^2+x-4}=2-2x \Leftrightarrow 3x^2+x-4=4-8x+4x^2\Leftrightarrow x^2-9x+8=0\Leftrightarrow (x-1)(x-8)=0\Leftrightarrow\left[\begin{x=1}\\{x=8}[/TEX]
h)[TEX]2x^3=(x-1)^3 \Leftrightarrow 2x^3=x^3-3x^2+3x-1\Leftrightarrow x^3=-3x^2+3x-1\Leftrightarrow x^3+3x^2-3x+1=0[/TEX]
Đến đây dùng định lý Viét là đc :|:|:|:|
 
N

nhockthongay_girlkute

Giải phương trình với căn thức :

b)[TEX]\frac{x^2}{3}+\frac{48}{x^2}=10(\frac{x}{3}- \frac{4}{x})[/TEX] (1)
tự sửa lại đề nha :đk x#0
đặt
[TEX]\frac{x}{3}-\frac{4}{x}=t[/TEX]
\Rightarrow[TEX]t^2=\frac{x^2}{9}+\frac{16}{x^2}-\frac{8}{3}[/TEX]
[TEX] 3t^2=\frac{x^2}{3}+\frac{48}{x^2}-8 [/TEX]
(1)\Leftrightarrow [TEX][I]3t^2-10t+8=0[/I][/TEX]
\Leftrightarrow t=2 or t=[TEX]\frac{4}{3}[/TEX]
từ đó tìm đc x
 
M

ms.sun

Các bài tập tiếp theo (khó hơn) :D
Bài 1: Rút gọn các biểu thức

b)
gif.latex[TEX]D\sqrt{c}=\sqrt{ac+bc+c^2+2c\sqrt{ac+bc}}+\sqrt{ac+bc+c^2-2c\sqrt{ac+bc}}[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow D\sqrt{c}=\sqrt{ac+bc}+c + |\sqrt{ac+bc}-c|[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow \left [\begin {D\sqrt{c} =2\sqrt{ac+bc}}\\{D\sqrt{c} =2c}[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow \left [\begin {D = 2\sqrt{a+b}}\\{D=\sqrt{c}}[/TEX]
 
M

ms.sun

Giải phương trình với căn thức :
a)[TEX]\sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=5[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow \sqrt{x-1+4\sqrt{x-1}+4}+\sqrt{x-1-6\sqrt{x-1}+9}=5[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow \sqrt{x-1}+2 +|\sqrt{x-1}-3|=5[/TEX]
.....................

câu c : nhân cả 2 vế với căn 2 =>........
 
Last edited by a moderator:
T

tell_me_goobye

Giải phương trình với căn thức :
a)[TEX]\sqrt{x+3+4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=5[/TEX]
b)[TEX]\frac{x^3}{3}+\frac{48}{x^2}=10(\frac{x}{3}- \frac{4}{x})[/TEX]
c)[TEX]\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}}+\sqrt{x-2-\sqrt{2x-5}}=2\sqrt{2}[/TEX]
d)[TEX]\frac{x^3}{\sqrt{4-x}}+x^2-4=0[/TEX]
e)[TEX]\frac{2x^2}{(3-\sqrt{9-2x})^2}=x+9[/TEX]
f)[TEX]\sqrt{3x^2+x-4}=2-2x[/TEX]
g)[TEX]\sqrt[3]{2+x}+\sqrt[3]{2-x}=1[/TEX]
h)[TEX]2x^3=(x-1)^3[/TEX]

c) nhân[TEX] \sqrt{2}[/TEX] vào 2 vế tìm cách khử dần căn là ok
e) nhân liên hợp thì ta được như sau
PT
[TEX] \Leftrightarrow (3+\sqrt{9-2x})^2= 2(x+9) [/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow (3+\sqrt{9-2x} = \sqrt{2x+18}[/TEX]
đến đây chuyển vế ok
 
Top Bottom