Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhằm giúp cho thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, box Anh ra mắt chuỗi các bài tổng ôn các kiến thức, phương pháp làm bài.
Bài 1: NGUYÊN ÂM
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

- Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh lựa chọn phương án có chữ cái được gạch chân phát âm khác với những phương án còn lại.
- Để làm được dạng bài này thì sinh cần phát âm chính xác các từ được cho trong các phương án , tối thiểu 3/4 phương án .
- Cách ôn tập:
+ Học bảng kí tự phiên âm quốc tế IPA
+ Thực hành đọc phiên âm quốc tế
+ Luôn xem và thực hành đọc phiên âm khi học từ vựng mới
+ Làm nhiều bài tập và thực hành đọc phiên âm các phương án
.


Ví dụ 1: A. take B. save C. hand D. face (2021)
[TBODY] [/TBODY]
+ Thường thì từ có một âm tiết tận cùng là “e” và nguyên âm của từ là “a” thì “a” sẽ được phát âm là /eɪ/.
+ Ta có: A. /teɪk/ B. /seɪv/ C. /hænd/ D. /feɪs/
+ Phương án A, B, D phần gạch chân được phát âm /eɪ/, phương án C được phát âm /æ/
==>ĐÁP ÁN C
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
Sau khi đã nắm được cách làm bài ,mời các bạn cùng thực hành bài tập sau nhé!

Question 1:
A.
many
B.
cat
C.
hand
D.
fan
Question 2:
A.
shark
B.
guard
C.
heart
D.
want
Question 3:
A.
passenger
B.
paragraph
C.
language
D.
harmony
Question 4:
A.
group
B.
pour
C.
souvenir
D.
soup
Question 5:
A.
grouse
B.
brown
C.
blouse
D.
growth
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
Sau khi đã nắm được cách làm bài ,mời các bạn cùng thực hành bài tập sau nhé!

Question 1:
A.
many
B.
cat
C.
hand
D.
fan
Question 2:
A.
shark
B.
guard
C.
heart
D.
want
Question 3:
A.
passenger
B.
paragraph
C.
language
D.
harmony
Question 4:
A.
group
B.
pour
C.
souvenir
D.
soup
Question 5:
A.
grouse
B.
brown
C.
blouse
D.
growth
Question 1:
A. many
B.
cat
C.
hand
D.
fan
Question 2:
A.
shark
B.
guard
C.
heart
D. want
Question 3:
A.
passenger
B.
paragraph
C. language
D.
harmony
Question 4:
A.
group
B. pour
C.
souvenir
D.
soup
Question 5:
A.
grouse
B.
brown
C.
blouse
D. growth
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN P1

Question 1:

A. many
B. cat
C. hand
D. fan
Question 2:
A.
shark
B. guard
C. heart
D. want
Question 3:
A.
passenger
B. paragraph
C. language
D. harmony
Question 4:
A.
group
B. pour
C. souvenir
D. soup
Question 5:
A.
grouse
B. brown
C. blouse
D. growth

@minhtam8a2@gmail.com : 4/5 nhé
 
Last edited:

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
PART 2
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D.
flour
Question 7:
A.
guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D.
many
Question 10:
A.
meat
B.
breakfast
C.
heat
D.
beat

@minhtam8a2@gmail.com thử sức tiếp nè e
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
PART 2
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D.
flour
Question 7:
A.
guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D.
many
Question 10:
A.
meat
B.
breakfast
C.
heat
D.
beat

@minhtam8a2@gmail.com thử sức tiếp nè e
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D. flour
Question 7:
A. guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A. tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D. many
Question 10:
A.
meat
B. breakfast
C.
heat
D.
beat
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
PART 2
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D.
flour
Question 7:
A.
guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D.
many
Question 10:
A.
meat
B.
breakfast
C.
heat
D.
beat

@minhtam8a2@gmail.com thử sức tiếp nè e
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C. pour
D.
flour

Question 7:
A.
guide
B. driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D. allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D. many

Question 10:
A.
meat
B. breakfast
C.
heat
D.
beat
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
PART 2
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D.
flour
Question 7:
A.
guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D.
many
Question 10:
A.
meat
B.
breakfast
C.
heat
D.
beat

@minhtam8a2@gmail.com thử sức tiếp nè e

Question 6:
A.
sour
B. hour
C. pour
D.
flour
Question 7:
A. guide
B.
driven
C. twice
D. shine
Question 8:
A.
tomorrow
B. slowly
C. below
D. allow
Question 9:

A. fame
B. baby
C. plane
D. many
Question 10:
A.
meat
B. breakfast
C.
heat
D. beat
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN PART 2
Question 6:
A.
sour
B.
hour
C.
pour
D.
flour
Question 7:
A.
guide
B.
driven
C.
twice
D.
shine
Question 8:
A.
tomorrow
B.
slowly
C.
below
D.
allow
Question 9:
A.
fame
B.
baby
C.
plane
D.
many
Question 10:
A.
meat
B.
breakfast
C.
heat
D.
beat

@Roses_are_rosie : 2/5
@minhtam8a2@gmail.com : 5/5
@Hazu No No Money :4/5
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
BÀI TẬP - PART 3
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C.
nurse
D.
pub
Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D.
pot

Các bạn thử sức tiếp nè!
@minhtam8a2@gmail.com
@Roses_are_rosie
@Hazu No No Money
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
BÀI TẬP - PART 3
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C.
nurse
D.
pub
Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D.
pot

Các bạn thử sức tiếp nè!
@minhtam8a2@gmail.com
@Roses_are_rosie
@Hazu No No Money
Question 11:
A.
head
B. dead
C. bread
D. clean
Question 12:
A.
duck
B. luck
C. nurse
D.
pub
Question 13:
A. dear
B.
wear
C. share
D. compare
Question 14:
A.
deal
B. cream
C. sea
D. threat
Question 15:
A.
core
B. more
C. pause
D.
pot
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
BÀI TẬP - PART 3
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C.
nurse
D.
pub
Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D.
pot

Các bạn thử sức tiếp nè!
@minhtam8a2@gmail.com
@Roses_are_rosie
@Hazu No No Money

Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D. clean

Question 12:
A.
duck
B.
luck
C. nurse
D.
pub

Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare

Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D. threat

Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D. pot
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
BÀI TẬP - PART 3
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C.
nurse
D.
pub
Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D.
pot

Các bạn thử sức tiếp nè!
@minhtam8a2@gmail.com
@Roses_are_rosie
@Hazu No No Money

Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D. clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C. nurse
D.
pub
Question 13:
A. dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D. threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D. pot
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
BÀI TẬP - PART 3
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D.
clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C.
nurse
D.
pub
Question 13:
A.
dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C.
pause
D.
pot

Các bạn thử sức tiếp nè!
@minhtam8a2@gmail.com
@Roses_are_rosie
@Hazu No No Money
Question 11:
A.
head
B.
dead
C.
bread
D. clean
Question 12:
A.
duck
B.
luck
C. nurse
D.
pub
Question 13:
A. dear
B.
wear
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal
B.
cream
C.
sea
D.
threat
Question 15:
A.
core
B.
more
C. pause
D.
pot
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Question 11:
A.
head /e/
B.
dead
C.
bread
D. clean /iː/
Question 12:
A.
duck /^/
B.
luck
C. nurse /ɜː/
D.
pub
Question 13:
A. dear /ɪə/
B.
wear /eə/
C.
share
D.
compare
Question 14:
A.
deal /iː/
B.
cream
C.
sea
D. threat /e/
Question 15:
A.
core /ɔː/
B.
more
C.
pause
D. pot /ɒ/

Cả nhà cùng nhau làm với mình nha :D
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Question 16:
A.
recovery
B.
holiday
C.
problem
D.
occupant
Question 17:
A.
mouse
B.
could
C.
would
D.
put
Question 18:
A.
course
B.
court
C.
pour
D.
courage
Question 19:
A.
month
B.
much
C.
come
D.
home
Question 20:
A.
post
B.
though
C.
how
D.
clothes
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Question 16:
A.
recovery
B.
holiday
C.
problem
D.
occupant
Question 17:
A.
mouse
B.
could
C.
would
D.
put
Question 18:
A.
course
B.
court
C.
pour
D.
courage
Question 19:
A.
month
B.
much
C.
come
D.
home
Question 20:
A.
post
B.
though
C.
how
D.
clothes
Question 16:
A. recovery
B.
holiday
C.
problem
D.
occupant
Question 17:
A. mouse
B.
could
C.
would
D.
put
Question 18:
A.
course
B.
court
C.
pour
D. courage

Question 19:
A.
month
B.
much
C.
come
D. home
Question 20:
A.
post
B.
though
C. how
D.
clothes
 
Top Bottom