Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!

Tiếp tục chuỗi các bài học ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia, mình và @Thiên Thuận publish topic này nhằm hỗ trợ các bạn ôn luyện dạng bài về câu hỏi chức năng giao tiếp.

Trong đề thi THPT Quốc gia sẽ xuất hiện 2 câu hỏi dạng này.
Để làm được dạng bài này các bạn cần học nắm những cách đối đáp hay gặp trong giao tiếp chẳng hạn như:
-You did a good job! Good job! (bạn làm tốt lắm.)
-Thank you. I’m glad you like it. (Cảm ơn. Rất vui vì bạn thích nó)
-Never mind/ Not at all. (Không có gì đâu/ đừng bận tâm)
-Don’t mention it/ Forget it. (Có gì đâu. Đừng nhắc nữa)
-I can’t agree with you more. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn)
-Thanks. That would be a great help. (Cảm ơn. Được bạn giúp thì tốt quá)
………………………………………………………………………………..
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 1
1. Anne: “Make yourself at home”. – John: “ _______”
A. That’s very kind of you. Thank you
B. Thanks! The same to you!
C. Not at all. Don’t mention it
D. Yes, can I help you?

2. Kate: “Thank you for the lovely present. ” – Peter: “ ____________ ”
A. I’m pleased you like it
B. Not at all
C. Go ahead
D. come on
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 1
1. Anne: “Make yourself at home”. – John: “ _______”
A. That’s very kind of you. Thank you
B. Thanks! The same to you!
C. Not at all. Don’t mention it
D. Yes, can I help you?

2. Kate: “Thank you for the lovely present. ” – Peter: “ ____________ ”
A. I’m pleased you like it
B. Not at all
C. Go ahead
D. come on
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 2
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!

Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 
  • Like
Reactions: wyn.mai and anbinhf

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!

Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
EXERCISE 2
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!

Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!

C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!
Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!
Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than
EXERCISE 2
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!

Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?

EXERCISE 2
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!
Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that
D. I’m not your slave!
Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”
A. He is quite good-looking, isn’t he?

B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 2
Question 3: “How much do you earn in your new job?”
“ ”

A. You can be so bossy at times!
B. That’s a bit nosey of you!
C. You shouldn’t ask that

D. I’m not your slave!
Question 4: Julie and Ann are talking about their classmate.
- Julie: “ ” - Ann: “Yeah, not bad, I suppose.”

A. He is quite good-looking, isn’t he?
B. Do you see him often?
C. What are you thinking?
D. How did you meet him?
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 3
Mọi người thử sức nhé!
Question 5:
Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
18
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
EXERCISE 3
Mọi người thử sức nhé!
Question 5:
Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:
Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
11
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:
Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
EXERCISE 3
Mọi người thử sức nhé!
Question 5:
Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than
EXERCISE 3
Mọi người thử sức nhé!
Question 5:
Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think muchQuestion 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
EXERCISE 3
Mọi người thử sức nhé!
Question 5:
Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:
Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

mtltfb@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
113
200
36
Khánh Hòa
THPT Phạm Văn Đồng
Question 5:Nam and Mai are having a party at Nam’s house.
- Nam: “Would you like to have some more dessert, Mai?” - Mai: “______. I’m full.”
A. That would be great
B. Yes, I like your party
C. Yes, please
D. No, thanks
Question 6:Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.
- Tom: “I think the best way to solve that problem is to keep silent.”
- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”
A. That’s a great idea
B. That’s not a good idea
C. I’m not wrong
D. Yes, I think much
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí
Top Bottom