các hình thức so sánh trong tiếng anh

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi thaonguyenkmhd, 28 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 62,435

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  CHÀO CÁC BẠN!!!
  bài này của mình viết về các hình thức so sánh trong tiếng anh. có gì mọi người sửa giúp mình nha...​
  A. SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ
  1/ SO SÁNH HƠN​

  a/ Với tính từ ngắn
  form: S + Be ( is/am/are ) + adj_er + than + O. ( có thể có " than " hoặc không )​
  VD: I'm taller than my younger brother.
  The shorter girl is my elder sister.

  b/ Với tính từ dài
  form: S + be ( am/is/are ) + more + adj + than + O. ( có thể có " than " hoặc không )​
  VD: She is more beutiful than me.
  Life is more comfortable now.
  2/SO SÁNH NHẤT

  a/ Với tính từ ngắn
  form: S + be ( am/is/are ) + the adj_est + O ( in / of... ).
  VD: I'm the youngest in my family.
  Today was the hottest day of the month.

  b/ Với tính từ dài
  form: S + be ( is/am/are ) + the most + adi + O ( in/of... ).
  VD: Who is the most intelligent in your class?
  This exercise is the most difficult in my homework.
  3/ SO SÁNH NGANG BẰNG​

  form: S + be/V ( + not ) + as + adj/ adv + as + O.
  S + be/ V ( + not ) + the same ( + N ) + as + O.
  VD: Huy's brother isn' t as handsome as him.
  Nhung is the same age as Hoa.

  B. SO SÁNH CỦA DANH TỪ
  1/ SO SÁNH HƠN​

  form: S + V + more/ fewer/ less+ N(s) + than + O.
  VD: Students in grade 8 have more lessons tha te ones in grade 6.
  She has fewer brothers than me.
  2/ SO SÁNH NHẤT​

  form: S + V + the most / the fewest/ the least + N(s).
  VD: He earns the most money.
  There are the fewest days in February.
  3/SO SÁNH NGANG BẰNG​

  form: S + V + as + many/ much/ little/ few + N + as + O.
  VD: They have as few class as we.
  Before pay-day, I have as little money as my brother.
   

CHIA SẺ TRANG NÀY